Avast Mobile Security dla systemu Android — wprowadzenie

Avast Mobile Security to aplikacja zabezpieczająca dla systemu Android, która chroni Twoje urządzenie przed phishingiem, złośliwym i szpiegującym oprogramowaniem oraz niebezpiecznymi wirusami (np. końmi trojańskimi).

W tym artykule przyjęto założenie, że najnowsza wersja aplikacji Avast Mobile Security jest już zainstalowana na Twoim urządzeniu z systemem Android. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, przeczytaj następujący artykuł:

Instrukcje dotyczące korzystania z programu Avast Mobile Security można znaleźć w sekcjach tego artykułu.

Obsługa aplikacji Avast Mobile Security

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę Avast Mobile Security, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Na ekranie głównym aplikacji dostępne są następujące opcje:
  1. Skanuj: skanuje wszystkie zainstalowane na urządzeniu aplikacje i informuje o zagrożeniach bezpieczeństwa wynikających ze zmian w domyślnych ustawieniach systemu Android. Opcjonalnie można zaplanować automatyczne uruchamianie skanowania.
  2. Zoptymalizuj RAM: zamyka wszystkie aplikacje urządzenia działające w tle. Dzięki temu aplikacje te nie będą spowalniać urządzenia ani zużywać baterii.
  3. Wyczyść śmieci: analizuje urządzenie i wyświetla informację o miejscu zajmowanym przez niepotrzebne pliki. Można przeglądać różne typy niepotrzebnych plików na urządzeniu i wybrać elementy, które mają zostać usunięte.
  4. Skanuj Wi-Fi: skanuje sieć Wi-Fi pod kątem problemów z routerem, szyfrowaniem, siecią Wi-Fi i połączeniem. Po zakończeniu skanowania na miejscu kafelka Skanuj Wi-Fi pojawi się kafelek Sprawdź prędkość.
  5. Połączenie VPN: umożliwia łączenie się z Internetem za pośrednictwem bezpiecznych serwerów VPN firmy Avast przy użyciu zaszyfrowanego tunelu w celu ochrony przed śledzeniem aktywności online.
Funkcja ochrony VPN w aplikacji Avast Mobile Security jest dostępna wyłącznie w ramach subskrypcji Avast Mobile Ultimate. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Planowanie skanowania

Przycisk Skanuj na ekranie głównym aplikacji pozwala przeskanować wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu i poznać zagrożenia bezpieczeństwa wynikające ze zmian w domyślnych ustawieniach systemu Android.

Aby zaplanować automatyczne skanowanie:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje OchronaZaplanowane skanowanie.
 3. Upewnij się, że u góry ekranu jest widoczny suwak (Wł.).
 4. Naciśnij opcję Godzina skanowania, aby wybrać czas uruchamiania skanowania, i określ Dni skanowania, zaznaczając pola obok dni, w które ma być automatycznie uruchamiane skanowanie.
 5. Naciśnij strzałkę Wstecz, aby powrócić do ekranu Ochrona.

Zaplanowane skanowanie jest uruchamiane automatycznie zgodnie z konfiguracją.

Włączanie funkcji Anti-Theft

Funkcja Anti-Theft chroni prywatne dane przechowywane na telefonie i pozwala na odnalezienie zagubionego lub skradzionego urządzenia, umożliwiając zdalne sterowanie urządzeniem przez konto Avast.

Aby włączyć funkcję Anti-Theft, wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Anti-Theft.

Aby możliwe było zdalne sterowanie urządzeniem, trzeba włączyć na nim funkcję Anti-Theft. Bez dostępu do urządzenia nie można włączyć funkcji Anti-Theft. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące włączania funkcji Anti-Theft, przeczytaj następujący artykuł:

Konfigurowanie Magazynu zdjęć

Magazyn zdjęć chroni dostęp do zdjęć za pomocą kodu PIN. Zdjęcia przenoszone do Magazynu zdjęć są szyfrowane i ukrywane.

Aby chronić zdjęcia za pomocą Magazynu zdjęć:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Magazyn zdjęć.
 2. Naciśnij ikonę plusa + w prawym dolnym rogu ekranu.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Zrób nowe zdjęcie: pozwala na zrobienie nowego zdjęcia i dodanie go bezpośrednio do Magazynu zdjęć.
  • Importuj z galerii: pozwala wybrać zdjęcia z istniejącej galerii. Naciśnij zdjęcie, które chcesz ukryć, a następnie naciśnij opcję Ukryj teraz.

Wybrane zdjęcia pojawią się w Magazynie zdjęć.

W darmowej wersji aplikacji Avast Mobile Security można zabezpieczyć do 10 zdjęć. Płatna wersja aplikacji pozwala zabezpieczyć nieograniczoną liczbę zdjęć.

Monitorowanie zainstalowanych aplikacji

Funkcja Informacje o aplikacjach w Avast Mobile Security dostarcza informacje na temat użycia aplikacji na urządzeniu oraz szczegóły użycia danych, a także pozwala wyświetlić informacje o tym, jakich uprawnień wymagają zainstalowane aplikacje.

Aby zacząć korzystać z funkcji Przegląd aplikacji:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Informacje o aplikacjach.
 2. Wybierz jedną z kart u góry ekranu:
  • Użycie: pokazuje, ile czasu spędzasz na używaniu każdej z aplikacji.
  • Dane: pozwala aplikacji Avast Mobile Security zarządzać użyciem danych i unikać dodatkowych opłat.
  • Uprawnienia: pokazuje, które aplikacje na urządzeniu wymagają największych uprawnień. Aplikacje wymagające wysokich uprawnień znajdują się na górze listy. Naciśnij dowolną aplikację, aby przejrzeć wymagane przez nią uprawnienia. W przypadku aplikacji niesystemowych naciśnięcie opcji Deinstalacja pozwala trwale usunąć aplikację z urządzenia. Aplikacji systemowych nie można odinstalowywać, ale naciśnięcie opcji Wyłącz pozwala zapobiegać ich pracy w tle i zajmowaniu pamięci urządzenia.

Zarządzenie użyciem danych

Aplikację Avast Mobile Security można skonfigurować pod kątem monitorowania użycia danych i unikania dodatkowych opłat przez wyświetlanie powiadomień o osiągnięciu limitu danych.

Aby skonfigurować powiadomienia o użyciu danych:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Informacje o aplikacjach.
 2. Wybierz kartę Dane, a następnie naciśnij opcję Skonfiguruj teraz.
 3. Podaj następujące informacje:
  • Rozmiar pakietu danych: ustaw rozmiar swojego pakietu danych.
  • Dzień miesiąca, w którym następuje resetowanie: wybierz dzień, w którym dane są co miesiąc resetowane.
 4. Na podstawie podanych informacji aplikacja Avast Mobile Security oblicza Zalecany dzienny limit. Naciśnij opcję Aktywuj.
 5. Na ekranie Przegląd aplikacji wybierz kartę Dane i naciśnij opcję Alerty dotyczące wykorzystania danych.
 6. Określ, kiedy aplikacja Avast Mobile Security ma powiadamiać o użyciu danych.

Aplikacja Avast Mobile Security będzie teraz powiadamiać o użyciu danych zgodnie z preferencjami.

Konfigurowanie Blokady aplikacji

Funkcja Blokada aplikacji jest dostępna wyłącznie w ramach subskrypcji Avast Mobile Security Premium.

Blokada aplikacji chroni poufne aplikacje przy użyciu kodu PIN lub wzoru. Aby włączyć tę funkcję:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Blokada aplikacji.
 2. Jeśli pojawi się monit, naciśnij opcję Skonfiguruj teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić ustawienia Ustaw nowy kod PIN lub Udziel wymaganych uprawnień. Następnie naciśnij Aktywuj Blokadę aplikacji.
 3. Jeśli pojawi się monit, naciśnij suwak Wyłączone u góry ekranu, aby zmienił ustawienie na Wł..

Blokowanie aplikacji jest włączone i można teraz włączyć ochronę aplikacji na ekranie głównym Blokady aplikacji. Naciśnij suwak obok aplikacji, którą chcesz zabezpieczyć, aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Aby zmienić ustawienia Blokady aplikacji:

 1. Naciśnij kolejno opcje (trzy kropki) ▸ Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu głównego Blokady aplikacji.
 2. Naciśnij opcję PIN i wzór, aby przejść do opcji znajdujących się poniżej:
  • Zmień PIN: ustaw nowy kod PIN Avast. Aby skorzystać z tej opcji, należy najpierw podać aktualny kod PIN Avast.
  • Ustaw wzór: do chronionych obszarów urządzenia można też uzyskać dostęp za pomocą gestu przesunięcia zamiast kodu PIN.
  • Odblokuj czytnikiem linii papilarnych: jeśli Twoje urządzenie obsługuje odblokowywanie za pomocą odcisku palca, włącz odpowiednią opcję, aby uzyskać dostęp do chronionych obszarów urządzenia za pomocą odcisku palca.
 3. Naciśnij strzałkę Wstecz, aby powrócić do ekranu ustawień Blokady aplikacji.
 4. Naciśnij opcję Limit czasu Blokady aplikacji, aby określić czas blokowania aplikacji. Dostępne są następujące opcje:
  • Natychmiast: natychmiast po przełączeniu w tryb działania w tle.
  • 10 sekund: po 10 sekundach od przełączenia w tryb działania w tle.
  • 30 sek.: po 30 sekundach od przełączenia w tryb działania w tle.
  • 1 min: po minucie od przełączenia w tryb działania w tle.
  • Po wyłączeniu ekranu: w chwili wyłączenia ekranu urządzenia.

Dalsze zalecenia

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji dostępnych w aplikacji Avast Mobile Security, przeczytaj poniższy artykuł:

 • Avast Mobile Security 6.x
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami