Avast Secure Browser – Časté dotazy

Stávajícím uživatelům programu Avast Secure Browser je nyní k dispozici program Avast SafeZone prohlížeč. Avast Secure Browser je upgrade a zároveň následník prohlížeče Avast SafeZone a nabízí spoustu nových nástrojů pro zabezpečení a ochranu soukromí. Jako uživatel prohlížeče SafeZone jste již možná obdrželi automatickou aktualizaci.

Obecné

K čemu Avast Secure Browser slouží?

Avast Secure Browser je nově navržená a vylepšená verze programu Avast SafeZone prohlížeč. Vedle funkcí prohlížeče SafeZone nově obsahuje Centrum zabezpečení a ochrany soukromí. Centrum zabezpečení a ochrany soukromí je sada nástrojů a funkcí, s jejichž pomocí dokážete pochopit a spravovat své aktivity a bezpečnost na internetu.

Jak si mohu Avast Secure Browser pořídit?

Avast Secure Browser se instaluje společně s programem Avast Antivirus. Pokud používáte prohlížeč SafeZone, možná jste už obdrželi automatický upgrade na Avast Secure Browser.

Je Avast Secure Browser kompatibilní s ostatními prohlížeči?

Ano. Avast Secure Browser byl navržen tak, aby bezproblémově fungoval po boku ostatních prohlížečů.

Co se stalo s prohlížečem SafeZone?

Avast SafeZone prohlížeč jsme upgradovali na Avast Secure Browser, který je založený na nejnovější a nejbezpečnější verzi zobrazovacího jádra Chromium. Nově navržený Avast Secure Browser stále obsahuje hlavní nástroje prohlížeče SafeZone a řadu dalších jeho původních funkcí. Nově však nabízí Centrum zabezpečení a ochrany soukromí, jež obsahuje dodatečné nástroje, nastavení a funkce pro zabezpečení.

Jak Avast Secure Browser otevřu?

Avast Secure Browser můžete otevřít následujícími způsoby:

 • Dvojitým kliknutím na zástupce na ploše
 • Kliknutím na ikonu na hlavním panelu
 • Kliknutím na zástupce v nabídce Start

Jak se Avast Secure Browser stará o mé bezpečí a soukromí?

Avast Secure Browser obsahuje řadu funkcí a nástrojů pro maximální ochranu na internetu. Vedle původních funkcí prohlížeče SafeZone, jako jsou Platební režimnebo Stahovač videí, nabízí Avast Secure Browser Centrum zabezpečení a ochrany soukromí.

Funkce

K čemu slouží Centrum zabezpečení a ochrany soukromí?

Centrum zabezpečení a ochrany soukromí je skupina nástrojů, funkcí a nastavení, s jejichž pomocí dokážete pochopit a spravovat své aktivity na internetu.

V Centru zabezpečení a ochrany soukromí můžete prohlížet a vybírat nástroje, které chcete používat, a nastavovat Avast Secure Browser. Pomocí těchto nástrojů zajistíte lepší zabezpečení a ochranu soukromí nejen v prohlížeči, ale i v celém počítači.

Centrum zabezpečení a ochrany soukromí otevřete kliknutím na oranžovou ikonu Avastu v pravém horním rohu okna programu Avast Secure Browser.

K čemu slouží Avast Antivirus?

Avast Antivirus vás v reálném čase chrání před viry, ransomwarem, spywarem a dalším malwarem. Po nainstalování běží tiše na pozadí a chrání počítač před hrozbami.

Dlaždice Avast Antivirus v Centru zabezpečení a ochrany soukromí informuje, zda máte Avast Antivirus v počítači nainstalován. Pokud Avast Antivirus nainstalován nemáte, Avast Secure Browser vám nabídne, abyste si jej nainstalovali.

K čemu slouží funkce Výchozí prohlížeč?

Funkce Výchozí prohlížeč vám umožňuje nastavit, aby se vám webové stránky a odkazy automaticky otevíraly v programu Avast Secure Browser.

Tuto funkci najdete v Centru zabezpečení a ochrany soukromí. Případně k ní můžete přejít kliknutím na ikonu nabídky () a výběrem možnosti Nastavení.

K čemu slouží Adblock?

AdBlock brání načítání reklam na vámi navštěvovaných webových stránkách. Webový obsah se díky tomu načítá rychleji a zároveň jste lépe chráněni. Adblock je ve výchozím nastavení aktivován.

Chcete-li tuto funkci změnit nebo deaktivovat, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a kliknutím na posuvník na dlaždici AdBlock nastavte požadované předvolby.

K čemu slouží funkce Správce hesel?

Funkce Správce hesel v programu Avast Secure Browser vám umožňuje vybrat správce hesel. Správce hesel bezpečně uchovává vaše hesla na jednom místě a vám stačí si pamatovat jen jedno hlavní heslo.

Chcete-li vybrat správce hesel, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a v rozevírací nabídce na dlaždici Správce hesel vyberte správce hesel, kterého chcete používat.

K čemu slouží funkce Ochrana před phishingem?

Ochrana před phishingem při prohlížení internetu blokuje škodlivé webové stránky a phishingové útoky. Dále vás chrání před stažením potenciálně nebezpečného obsahu, abyste si nevědomky neinfikovali počítači. Ochrana před phishingem je ve výchozím nastavení aktivována.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a na dlaždici Ochrana před phishingem klikněte na posuvník. Jeho barva se změní ze zelené na šedou.

K čemu slouží funkce SecureLine VPN?

Zkratka VPN znamená virtuální privátní síť. SecureLine VPN funguje jako soukromý tunel internetem, který šifruje vaše data a zabezpečuje vaše připojení při používání veřejných sítí Wi-Fi – například v kavárnách nebo na letištích.

Chcete-li SecureLine VPN aktivovat, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a klikněte na posuvník na dlaždici SecureLine VPN. Jeho barva se změní na zelenou.

Chcete-li změnit umístění serveru VPN, vyberte požadované umístění v rozevírací nabídce. Změna umístění serveru VPN vám umožní obcházet různá geografická omezení nebo přistupovat k oblíbenému obsahu na cestách.

Funkce SecureLine VPN je k dispozici pouze tehdy, když máte v počítači nainstalován a spuštěn Avast Antivirus:

K čemu slouží funkce Utajený režim?

Utajený režim, někdy též soukromý režim nebo režim inkognito, je funkce na ochranu soukromí, která brání v uchovávání vaší historie prohlížení internetu a maže veškeré sledovací soubory cookie či webové mezipaměti, které se při prohlížení v utajeném režimu ve vašem počítači uložily.

Chcete-li webovou stránku otevřít v Utajeném režimu, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a na dlaždici Utajený režim klikněte na možnost Spustit.

K čemu slouží funkce HTTPS šifrování?

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) je bezpečnější varianta standardního připojení HTTPS. Protokol HTTPS používá šifrování, které chrání před odposlechem datových přenosů, a zajišťuje, že budete spojeni se správným serverem. Funkce HTTPS šifrování v programu Avast Secure Browser zajišťuje, že každá webová stránka, kterou navštívíte, bude používat připojení HTTPS, pokud jej podporuje. HTTPS šifrování je ve výchozím nastavení aktivováno.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a na dlaždici HTTPS šifrování klikněte na posuvník. Jeho barva se změní ze zelené na šedou.

K čemu slouží funkce Ochrana před sledováním?

Funkce Ochrana před sledováním chrání vaše soukromí tím, že znemožňuje webovým stránkám, analytickým firmám, reklamním sítím a jiným webovým službám sledovat vaše online aktivity. Z navštěvovaných webových stránek také pomocí filtrů zcela odstraňuje webové signály, sledovací skripty a další nástroje na sběr informací. Ochrana před sledováním je ve výchozím nastavení aktivována.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a na dlaždici Ochrana před sledováním klikněte na posuvník. Jeho barva se změní ze zelené na šedou.

K čemu slouží funkce Čištění soukromých dat?

Čištění soukromých dat maže vaši historii prohlížení a další data uchovávaná v prohlížečích (např. obrázky v mezipaměti či soubory cookie). Tím chrání vaše soukromí a uvolňuje místo na disku počítače.

Chcete-li pomocí Čištění soukromých dat vymazat historii prohlížení, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a na dlaždici Čištění soukromých dat klikněte na možnost SPUSTIT ČIŠTĚNÍ.

K čemu slouží funkce Hlídač doplňků?

Hlídač doplňků brání instalaci nedůvěryhodných doplňků (taktéž rozšíření či zásuvných modulů) do prohlížeče Avast Secure Browser a umožňuje vám instalovat bezpečné a důvěryhodné doplňky. Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivována.

Chcete-li Hlídače doplňků deaktivovat, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a na dlaždici Hlídač doplňků klikněte na posuvník. Jeho barva se změní ze zelené na šedou.

K čemu slouží funkce Ochrana před animacemi Flash?

Animace Flash do počítače přináší chyby zabezpečení, zabírá spoustu místa na disku a může výrazně zvyšovat spotřebu energie v baterii. Funkce Ochrana před animacemi Flash v počítači blokuje spouštění animací Flash, pokud je nepovolíte.

K čemu slouží funkce Platební režim?

Platební režim ve vašem počítači vytváří čisté a zabezpečené virtuální prostředí. Chrání před potenciálně napadenými hostiteli či sítěmi a brání keyloggerům a síťovým odposlechům v získání jakýchkoli vašich dat. Platební režim doporučujeme používat při každém přístupu na bankovní weby.

Chcete-li Platební režim aktivovat, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí. Případně k němu můžete přejít kliknutím na ikonu nabídky () a výběrem možnosti Platební režim.

Platební režim je k dispozici pouze tehdy, když máte v počítači nainstalován a spuštěn Avast Antivirus:

K čemu slouží funkce Anti-Fingerprinting?

Webové stránky a reklamní sítě vás mohou sledovat na základě jedinečné konfigurace vašeho prohlížeče (tzv. digitální otisk prohlížeče). Digitální otisk vašeho prohlížeče obsahuje údaje o konfiguraci zařízení, údaje o prohlížeči či historii vašich online aktivit. Tyto údaje jsou nepřetržitě ukládány prohlížečem. Anti-Fingerprinting pomáhá digitální otisk vašeho prohlížeče zamaskovat tak, aby vás webové stránky nedokázaly identifikovat a nemohly vás sledovat bez vašeho svolení.

Funkce Anti-Fingerprinting může skrývat informace, které některé webové stránky potřebují ke svému správnému fungování. Pokud se vám běžně navštěvovaná webová stránka nezobrazuje správně, můžete tuto funkci dočasně deaktivovat. Přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a na dlaždici Anti-Fingerprinting klikněte na posuvník. Jeho barva se změní ze zelené na šedou.

K čemu slouží funkce Stahovač videí?

Stahovač videí umožňuje snadné stahování video a audioobsahu z oblíbených webů.

Chcete-li tuto funkci použít, v pravém horním rohu okna klikněte na ikonu Stahovač videí a poté vyberte požadované video a formát, ve kterém jej chcete stáhnout.

Stahovač videí nemusí být kompatibilní se všemi webovými stránkami.

Jak zjistím, zda je připojení webové stránky zabezpečené?

U webových stránek, které navštívíte v prohlížeči Avast Secure Browser, můžete kontrolovat bezpečnost jejich připojení.

 1. Otevřete Avast Secure Browser a přejděte na požadovanou webovou stránku.
 2. Podívejte se na ikonu nalevo od webové adresy:
  • Ikona zámku značí, že je připojení webové stránky zabezpečené.
  • Informační ikona značí, že webová stránka není zabezpečená nebo že je k dispozici více informací.
  • Ikona varování značí, že webová stránka není zabezpečená nebo že je nebezpečná.
 3. Kliknutím na ikonu zobrazíte shrnutí informací o připojení webové stránky.

Nastavení

Jak změním výchozí vyhledávač?

Změna výchozího vyhledávače:

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. V pravém horním rohu okna klikněte na ikonu nabídky () a vyberte možnost Nastavení.
 3. V části Hledat klikněte na rozevírací nabídku a vyberte požadovaný vyhledávač.

Jak obnovit výchozí nastavení prohlížeče Avast Secure Browser?

Obnovení výchozích nastavení prohlížeče Avast Secure Browser:

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. V pravém horním rohu okna klikněte na ikonu nabídky () a vyberte možnost Nastavení.
 3. Na obrazovce Nastavení klikněte na možnost Zobrazit pokročilá nastavení….
 4. Přejděte do spodní části obrazovky a klepněte na možnost Obnovit nastavení.
 5. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko Reset.

Jak připnout aplikace na hlavním panelu Platebního režimu?

Připnutí oblíbených aplikací na hlavní panel Platebního režimu:

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. V pravém horním rohu okna klikněte na ikonu nabídky () a vyberte možnost Platební režim.
 3. Na hlavním panelu Platebního režimu klikněte na symbol +.
 4. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
 5. V zobrazeném dialogovém okně Přidat aplikaci potvrďte volbu kliknutím na tlačítko Vložit.

Na hlavním panelu Platebního režimu se zobrazí ikona příslušné aplikace. Kliknutím na danou ikonu aplikaci spustíte. Chcete-li nějakou aplikaci odebrat, pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu příslušné aplikace a vyberte možnost Odepnout tento program z hlavního panelu.

Při přidávání neznámých aplikací na hlavní panel Platebního režimu postupujte obezřetně, protože všechny aplikace mají přístup k informacím na vaší obrazovce, a to i v Platebním režimu.

Jak změním jazyk prohlížeče?

Změna jazyka programu Avast Secure Browser:

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. V pravém horním rohu okna klikněte na ikonu nabídky ().
 3. Přejděte do spodní části stránky a klepněte na možnost Zobrazit pokročilá nastavení…
 4. Přejděte k části Jazyk a klikněte na možnost Nastavení jazyka a zadávání.
 5. V zobrazeném dialogovém okně Jazyky klikněte na možnost Vložit, z rozevírací nabídky vyberte upřednostňovaný jazyk a poté klikněte na možnost OK.
 6. Klikněte na požadovaný jazyk a poté na možnost Zobrazovat Avast Secure Browser v tomto jazyce.
 7. Klikněte na tlačítko Hotovo, zavřete Secure Browser a znovu jej otevřete. Secure Browser se po restartu zobrazí ve vybraném jazyce.

Jak vymažu historii prohlížení?

Vyčištění historie prohlížení internetu:

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. Otevřete Centrum zabezpečení a ochrany soukromí.
 3. Na dlaždici SPUSTIT ČIŠTĚNÍ klikněte na možnost Čištění soukromých dat.
 4. V novém okně Čištění soukromých dat, které se zobrazí, zvolte požadované možnosti.
 5. Klikněte na položku Vymazat údaje o prohlížení.

Jak Avast Secure Browser nastavím jako můj výchozí prohlížeč?

Chcete-li Avast Secure Browser nastavit jako výchozí prohlížeč, otevřete Centrum zabezpečení a ochrany soukromí. Jakmile se v horní části obrazovky zobrazí informační proužek, klikněte na možnost NASTAVIT JAKO VÝCHOZÍ. Pokud se informační proužek nezobrazí, Avast Secure Browser již nejspíš máte nastavený jako výchozí prohlížeč.

Jak importuji záložky a nastavení z jiných prohlížečů?

Avast Secure Browser umožňuje import historie prohlížení, záložek, uložených hesel, souborů cookie a dalších dat z jiných prohlížečů. Pokud chcete mít v prohlížeči Avast Secure Browser data o prohlížení z jiných prohlížečů, můžete je importovat. Import dat prohlížečů:

 1. V pravém horním rohu okna klikněte na ikonu nabídky () a vyberte možnost Nastavení.
 2. Přejděte k části Záložky a data a klikněte na možnost Importovat záložky a nastavení….
 3. Z rozevírací nabídky vyberte prohlížeč, z něhož chcete data importovat, a zaškrtněte pole u typů dat, které chcete importovat.
 4. Klikněte na možnost Importovat a poté na možnost Hotovo.

Data můžete importovat z prohlížečů Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox a Avast SafeZone prohlížeč.

Řešení problémů

Co mám dělat, když se Avast Secure Browser chová nestabilně nebo jej nelze otevřít?

Pokud se Avast Secure Browser chová nestabilně nebo jej nelze otevřít, zkuste následující možnosti řešení problémů:

 • Avast Secure Browser zavřete a dvojím kliknutím na ikonu Avast Secure Browser na ploše jej znovu otevřete.
 • Restartujte počítač.
 • Avast Secure Browser odinstalujte a znovu nainstalujte.

Co mám dělat, když se Platební režim nenačte správně?

Chcete-li Platební režim používat, je třeba mít nainstalovaný a spuštěný Avast Antivirus. Pokud máte se zavedením Platebního režimu potíže, zkuste Avast Secure Browser restartovat. Pokud potíže nepominou, aktualizujte Avast Antivirus na nejnovější verzi a restartujte počítač.

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast Antivirus.
 2. Vyberte možnosti MenuNastavení a potom na levém panelu klikněte na možnost Aktualizovat.
 3. V části Program klikněte na možnost Aktualizovat.
 4. Po dokončení aktualizace restartujte počítač.

Jak nakonfigurovat Platební režim, aby se automaticky spouštěl?

Ruční nastavení automatického otevírání webové stránky v Platebním režimu:

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. Otevřete Centrum zabezpečení a ochrany soukromí.
 3. Na dlaždici Rozšířená nastavení klikněte na možnost Platební režim.
 4. V části Automaticky otevírat Platební režim na následujících webových stránkách klikněte na možnost Vložit.
 5. Do textového pole zadejte adresu požadované webové stránky a klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li webovou stránku odebrat ze seznamu, klikněte na tlačítko Odebrat. Provedené změny se automaticky uloží.

Proč Centrum zabezpečení a ochrany soukromí nevidím?

Nejnovější verze programu Avast Secure Browser, která Centrum zabezpečení a ochrany soukromí obsahuje, nepodporuje váš aktuální operační systém. Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme přejít na nejnovější verzi operačního systému Windows.

Když upgradujete na Windows 10, 8 nebo 7, budete si moci nainstalovat nejnovější verzi programu Avast Secure Browser.

Jak Avast Secure Browser odinstalovat?

Chcete-li odinstalovat Avast Secure Browser, postupujte podle pokynů níže v závislosti na používané verzi Windows:

 1. V počítači zavřete všechna okna programu Avast Secure Browser.
 2. Ve Windows klikněte na nabídku Start a kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete Nastavení.
 3. Klikněte na položku Systém a poté z levé nabídky vyberte možnost Aplikace a funkce.
 4. Najděte program Avast Secure Browser, klikněte na něj a poté klikněte na tlačítko Odinstalovat.
 5. Zaškrtnutím pole u možnosti Také smazat data historie prohlížení smažete profilové informace, jako jsou záložky a historie.
 6. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.
 1. V počítači zavřete všechna okna programu Avast Secure Browser.
 2. Umístěte ukazatel myši do pravé horní části obrazovky a klikněte na možnosti Nastavení ▸ Ovládací panely.
 3. Ve Windows klikněte na nabídku Start a poté na položku Ovládací panely.
 4. Klikněte na možnost Odinstalovat program nebo Programy a funkce.
 5. Klikněte na možnost Přidat nebo odebrat programy.
 6. Dvakrát klikněte na možnost Avast Secure Browser.
 7. Zaškrtnutím pole u možnosti Také smazat data historie prohlížení smažete profilové informace, jako jsou záložky a historie.
 8. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Podrobnosti se dozvíte v následujícím článku:

Jak Avast Secure Browser přeinstalovat?

Při řešení problémů může být třeba Avast Secure Browser odinstalovat a znovu nainstalovat.

Komponentu Avast Secure Browser můžete přidat přes průvodce Instalace Avastu. Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

 • Avast Secure Browser

 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás