Avast Cleanup pro Android – Časté dotazy

Avast Cleanup pro Android je mobilní aplikace, která zlepšuje fungování vašeho zařízení a odstraňováním nepotřebných médií, souborů, aplikací a jejich dat uvolňuje místo v úložišti. Nepotřebná data umožňuje přenést do cloudového úložiště nebo smazat ze zařízení. Také dokáže optimalizovat vaše fotografie, aby zabíraly méně místa.

V tomto článku naleznete odpovědi na své dotazy k funkcím, nastavením a běžnému používání aplikace Avast Cleanup pro Android.

Stažení a instalace

Jaké jsou systémové požadavky aplikace Avast Cleanup pro Android?

Nejnovější verzi aplikace Avast Cleanup pro Android lze nainstalovat a používat v libovolném zařízení s operačním systémem Google Android 5.1 (Lollipop, API 21) nebo vyšší verzí.

Pokud používáte alternativní ROM, aplikace nemusí fungovat dle očekávání. Veškerou případnou zpětnou vazbu nám hlaste na stránkách podpory Avastu.

Avast Cleanup nepodporuje operační systémy Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, BadaWebOS, ani žádné další mobilní operační systémy (kromě Androidu). Tato aplikace nepodporuje iPhone ani iPad.

Jak si mohu Avast Cleanup stáhnout a nainstalovat na zařízení s Androidem?

Avast Cleanup pro Android si můžete stáhnout z Obchodu Google Play.

 1. Na zařízení s Androidem otevřete Obchod Google Play a vyhledejte Avast Cleanup.
 2. Ve výsledcích hledání zvolte Avast Cleanup & Boost.
 3. Klepněte na možnost Nainstalovat. Pokud se zobrazí žádost o oprávnění, vyberte možnost Přijmout.
 4. Po dokončení instalace aplikaci otevřete klepnutím na možnost Otevřít.
 5. Klepněte na možnost Začít a poté klepnutím na možnost Základní verze pokračujte v používání bezplatné verze aplikace Avast Cleanup. Také si můžete pořídit jedno z předplatných aplikace Avast Cleanup Premium s dodatečnými funkcemi. Další informace najdete v článku níže:

Avast Cleanup pro Android je nyní nainstalovaný a můžete jej začít používat.

Pokud máte s aktuální instalací aplikace Avast Cleanup problémy, doporučujeme aplikaci zcela odinstalovat a poté dle postupu výše znovu nainstalovat.

Tento postup se v závislosti na modelu zařízení, verzi Androidu a dodavatelských úpravách systému může mírně lišit. Více informací se dozvíte v následujícím článku:

Jak mohu Avast Cleanup ze zařízení s Androidem odinstalovat?

Obchodě Google Play vyhledejte Avast Cleanup, přejděte na obrazovku s informacemi o aplikaci a klepněte na tlačítko Odinstalovat.

Pokud máte s odinstalací aplikace potíže, řiďte se následujícím dodatečným postupem:

 1. Otevřete Nastavení zařízení.
 2. Vyberte položku Aplikace a poté položku Avast Cleanup.
 3. Klepněte na možnost Vynutit ukončení.
 4. V části Úložiště klepněte na možnosti Vymazat dataVymazat mezipaměť.
 5. Vyberte možnost Odinstalovat a klepnutím na tlačítko OK odinstalaci potvrďte.

Avast Cleanup se ze zařízení s Androidem odinstaluje.

Tento postup se v závislosti na modelu zařízení, verzi Androidu a dodavatelských úpravách systému může mírně lišit.

Rychlé vyčištění

Co je Rychlé vyčištění?

Avast Cleanup pro Android uvolňuje místo v úložišti zařízení tím, že z něj maže nepotřebné soubory. Klepnutím na dlaždici Rychle vyčistit na hlavní obrazovce aplikace si můžete zobrazit typy položek, které lze čistit. Tyto položky jsou seskupeny do 2 skupin:

 • Lze bezpečně vyčistit: Jde o data, která jsme na základě pečlivého zvážení zařadili mezi skutečně zbytečná (například miniatury, soubory APK, zapomenuté soubory a skrytá, viditelná či sdílená mezipaměť). Všechny kategorie (až na Miniatury) jsou ve výchozím stavu označené jako Lze bezpečně vyčistit.
 • Ke zvážení: Jde o data, která můžete považovat za cenná, ale také nemusíte. Položky v této skupině doporučujeme zkontrolovat. Zaškrtněte pouze ty, které nepotřebujete. Všechny položky jsou ve výchozím stavu nezaškrtnuté. Pokud je ručně neoznačíte ke smazání, smazány nebudou.
 • Data smazaná při používání funkce Rychle vyčistit už nelze obnovit, takže při mazání položek ve skupině Ke zvážení buďte obezřetní.

Mohu si nastavit, které soubory mají být Rychlým vyčištěním ignorovány?

Chcete-li nastavit, aby Rychlé vyčištění ignorovalo určité typy položek, které smazat nechcete, postupujte následovně:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace Avast Cleanup klepněte na možnost Rychle vyčistit.
 2. U položek, které má aplikace při čištění ignorovat, klepnutím zrušte zaškrtnutí. Zaškrtnuté položky jsou aplikací ve výchozím stavu čištěny.
 3. Klepnutím na šipku dolů u konkrétního typu položky zobrazíte příslušné soubory, které byly v zařízení nalezeny. Pokud některou z položek při čištění smazat nechcete, zrušte zaškrtnutí jejího pole.
Výběr typů položek ve skupině Lze bezpečně vyčistit jsme pečlivě zvážili a považujeme je za zbytečné. Při mazání položek v části Ke zvážení doporučujeme postupovat obezřetně.

Jak mohu zajistit, aby mi Rychlé vyčištění nesmazalo důležité položky?

Funkci Rychle vyčistit jsme po pečlivém zvážení navrhli tak, aby odebírala pouze skutečně nepotřebná data, jako jsou systémové mezipaměti, které lze snadno nahradit, nebo soubory APK po nainstalovaných aplikacích. Pokud se obáváte, že by vám něco důležitého mohla smazat, v nabídce Rychlého vyčištění můžete určit konkrétní položky a jejich typy, které má aplikace čistit.

Mohu soubory smazané při Rychlém vyčištění obnovit?

Ne. Soubory smazané při Rychlém vyčištění obnovit nelze. Tato funkce byla navržena pouze k mazání nepotřebných dat, jako jsou systémové mezipaměti nebo soubory APK po nainstalovaných aplikacích.

Proč se mi na tlačítku Rychlé vyčištění zobrazuje tak málo uvolnitelného místa?

Pokud jste Rychlé vyčištění provedli nedávno, velikost uvolnitelného místa může být malá, jelikož aplikace na zařízení zatím uložily jen málo zbytečných dat. Dalším důvodem může být, že některé položky nabídky Rychlého vyčištění nejsou zaškrtnuté, a proto jsou při čištění ignorovány. Podívejte se, jestli máte vybrány všechny položky, které chcete čistit.

Proč test Rychlého vyčištění běží pomalu nebo se pozastavuje?

Avast Cleanup při testování hledá nepotřebná data i v podsložkách, které jsou ukryté hluboko v úložišti zařízení. Na délku testu má vliv celkový počet souborů v úložišti a výpočetní výkon zařízení. Proto test může trvat několik sekund i několik minut. Když testovací nástroj narazí na velmi komplexní složku, na panelu s průběhem testu se zobrazí oznámení.

Proč kategorie miniatur ve výchozím stavu není zaškrtnutá?

Miniatury jsou menší verze obrázků a slouží jako náhled. Když miniatury pomocí Rychlého vyčištění smažete, můžete v úložišti některých zařízení uvolnit spoustu místa, zatímco v jiných takového účinku dosáhnout nemusíte. Proto tato kategorie ve výchozím stavu není zaškrtnutá. Účinnost mazání miniatur si můžete klidně vyzkoušet a pak se rozhodněte, jestli je necháte zapnuté.

K čemu slouží Automatické čištění?

Automatické čištění je placená funkce aplikace Avast Cleanup Premium pro Android. Umožňuje aplikaci provádět pravidelná čištění bez nutnosti ruční aktivace. Chcete-li Automatické čištění nastavit, řiďte se následujícím postupem:

 1. V levém horním rohu aplikace klepněte na možnost Menu.
 2. V části Cleanup Premium klepněte na možnost Automatické čištění.
 3. Chcete-li tuto funkci zapnout, klepnutím přepněte posuvník do polohy Zapnuto. Pokud jste si Avast Cleanup Premium doposud nekoupili, budete k tomu vyzváni předtím, než budete moci nastavit Automatické čištění.
 4. Vyberte, jak často chcete čištění provádět (každých 24, 48 nebo 72 hodin, případně týdně) a jaké minimální množství místa chcete vyčistit.

Pokud zapnete možnost Upozorněte mě, když proběhne čištění, na dokončení každého automatického čištění budete upozorněni.

Přenosy do cloudu

Co je cloud a která cloudová úložiště Avast Cleanup pro Android podporuje?

Cloud je virtuální úložiště, kde můžete uchovávat svá média a soubory, například fotografie, videa a dokumenty. Cloudových úložišť existuje celá řada. Avast Cleanup umožňuje přenos vašich souborů a médií na Disk Google, do Dropboxu a do OneDrivu.

Současně je možné se připojit k několika účtům na Disku Google, jednomu účtu Dropbox a jednomu účtu OneDrive. Připojte se výběrem možností MenuNastaveníCloudové služby.

Jak mohu některou položku přidat do fronty k přenosu do cloudu?

Chcete-li do svého cloudového úložiště přenést nějakou položku, postupujte následovně:

 1. V levém horním rohu aplikace klepněte na možnost Menu.
 2. V závislosti na typu položky, kterou chcete přenést, klepněte na možnost Obrázky, Aplikace, Audio, Video nebo Soubory.
 3. Vyberte položky, které chcete přenést, v pravém dolním rohu klepněte na možnost Menu (tři tečky) a vyberte možnost Přesunout na cloud.
Pokud ještě ke cloudovému úložišti nejste připojeni, klepnutím na možnost Připojit cloud otevřete nastavení cloudových služeb.

Pokud je vaše zařízení připojeno k internetu (nebo k Wi-Fi síti, když jste zapnuli možnost Soubory přenášet pouze přes Wi-Fi), přenos se zahájí okamžitě.

Jak mohu v aplikaci Avast Cleanup pro Android připojit nebo odpojit účet v cloudovém úložišti?

Chcete-li připojit nebo odpojit účet v cloudovém úložišti, postupujte následovně:

 1. Zvolte možnosti MenuCloudové přenosy.
 2. Proveďte požadovanou akci:
  • Připojení: U preferovaného cloudového úložiště klepněte na možnost Připojit a dle pokynů se přihlaste nebo si v něm založte účet.
  • Odpojení: U účtu, který chcete odpojit, klepněte na ikonu Menu (tři tečky) a poté na možnost Odhlásit.
Současně je možné se připojit k několika účtům na Disku Google, jednomu účtu Dropbox a jednomu účtu OneDrive.

Mohu si média a soubory, které přenesu do cloudového úložiště, také ponechat v zařízení?

Ano. Postupujte následovně:

 1. Zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Klepněte na možnost Cloudové služby.
 3. Klepnutím přepněte posuvník u možnosti Smazat soubory po přenosu do polohy Vypnuto.

Toto nastavení má vliv na všechna připojená cloudová úložiště.

Proč se nahrávání souboru zahájí od začátku, když přenos pozastavím a poté zase spustím?

Když přenos některého souboru pozastavíte, daný soubor se z cloudového úložiště smaže, protože se nepřenesl celý. Proto lze pozastavovat přenos pouze celé fronty.

Kde položky přenesené do cloudového úložiště najdu?

Chcete-li položku přenesenou do cloudového úložiště najít, přihlaste se ke cloudovému úložišti a přejděte do příslušné složky:

 • Disk Google nebo OneDrive: AvastCleanup
 • Dropbox: Avast Cleanup (ve složce Apps (Aplikace))

Přenesené položky jsou uspořádané stejným způsobem, jako byly ve vašem zařízení.

Proč se aplikaci Avast Cleanup pro Android nepodařilo některou položku do mého cloudového úložiště přenést?

Obvyklé důvody selhání přenosu souboru jsou následující:

 • Připojení k internetu je nedostačující nebo nefunkční.
 • Cloudové úložiště není k dispozici.
 • V cloudovém úložišti nemáte dostatek místa.

Pokud nějaký přenos selže, zkuste daný soubor přenést později nebo do jiného úložiště.

Fotografie

K čemu slouží funkce Fotografie a jaké možnosti nabízí?

Pokud na hlavní obrazovce aplikace klepnete na možnost Fotky, Avast Cleanup analyzuje vaše fotografie a najde příležitosti k uvolnění místa v zařízení. Aplikace vám zobrazí různé tipy:

 • Optimalizovatelné fotografie: fotografie, které lze zmenšit na velikost obrazovky zařízení, aby zabíraly méně místa. Obrázky, které mají stejnou velikost jako obrazovka zařízení (například snímky obrazovky), případně jsou menší, optimalizovat nelze.
 • Staré fotografie: fotografie pořízené před měsícem nebo delší dobou.
 • Podobné fotografie: skupiny fotografií s téměř totožným obsahem. Avast Cleanup označí nejkvalitnější fotografii v každé takové skupině jako nejlepší fotografii.
 • Nekvalitní fotografie: fotografie, které jsou rozostřené, tmavé nebo jinak nekvalitní.
 • Fotografie ke kontrole: fotografie, které Avast Cleanup označil, že jsou možná nekvalitní. Fotografie v této části můžete přejetím doleva či doprava ručně smazat, případně ponechat v zařízení.

Chcete-li si prohlédnout a vybrat fotografie ke smazání, v libovolné části klepněte na tlačítko Prohlédnout a vyčistit nebo Prohlédnout a optimalizovat. Fotografie v zařízení můžete odebrat, přenést do cloudového úložiště, případně optimalizovat, abyste ušetřili místo.

Chcete-li nastavit, které tipy se vám mají zobrazovat, u možnosti TIP klepněte na ikonu Menu (tři tečky) a výběrem možnosti Zobrazovat tento tip méně často nebo Přizpůsobit tipy změňte Předvolby analýzy.

Jak se pokročilá optimalizace v placené verzi aplikace Avast Cleanup pro Android liší od optimalizace ve verzi bezplatné?

Pokud optimalizujete nějakou fotografii, bude zmenšen počet jejích pixelů tak, aby v zařízení zabírala méně místa. Optimalizovaná fotografie se bude téměř podobat originálu.

Když si pořídíte předplatné aplikace Avast Cleanup Premium, můžete určovat nastavení optimalizace, například velikost a kvalitu každé fotografie.

Původní a optimalizovaná verze fotografie vypadají na obrazovce zařízení velmi podobně. Pokud však fotografii budete chtít vytisknout, zvolte původní verzi ve vyšší kvalitě.

K čemu slouží funkce Optimalizace fotografií?

Optimalizace fotografií je placená funkce aplikace Avast Cleanup Premium pro Android, pomocí které lze optimalizovat vaše fotografie. Chcete-li dosáhnout maximální optimalizace, nastavte velikost na 0.75 x Obrazovka a kompresi na Agresivní.

Aplikace

K čemu slouží funkce Aplikace?

Když na hlavní obrazovce aplikace klepnete na možnost Aplikace, Avast Cleanup zjistí, které aplikace na zařízení mohou hodně vybíjet baterii, zabírat velké místo v úložišti či přenášet hodně dat.

Obrazovka aplikace je rozdělená do následujících částí:

 • Přehled aplikací: Klepnutím na možnost Nainstalováno, Systém nebo Data aplikací si můžete zobrazit a spravovat aplikace nainstalované na zařízení a jejich data. Nainstalované aplikace nejsou nutné k chodu zařízení, takže je můžete odebrat. Systémové aplikace jsou nutné k chodu zařízení a odebrat je nelze. Můžete je ale hibernovat a uvolnit tak paměť zařízení. Klepnutím na možnost Úložiště si zobrazíte data jednotlivých aplikací.
 • Zatěžující aplikace: Najde aplikace s velkými datovými přenosy a velkou spotřebou.
 • Používání: Zobrazí aplikace podle četnosti používání. Aplikace jsou rozdělené do skupin Nejméně používané, NejpoužívanějšíNepoužívané.
 • Běží: Zobrazí počet aplikací, které momentálně běží na pozadí.
 • Rostoucí: Zobrazí aplikace, které oproti dřívějšku zabírají na zařízení víc místa.
 • Oznamování: Zobrazí aplikace, které zobrazují nejvíce oznámení. Klepnutím na tento panel zobrazíte seznam Oznamující aplikace.
Aplikaci Avast Cleanup může být třeba udělit oprávnění ke sledování údajů o používání:
 1. Po klepnutí na možnost Zobrazit vše nebo Zobrazit detailní informace se zobrazí žádost o oprávnění, ve které vyberte možnost Povolit oprávnění.
 2. Klepněte na možnost Avast Cleanup.
 3. Klepnutím přepněte posuvník u možnosti Povolit sledování používání do polohy Zapnuto.

Avast Cleanup vám nyní ukáže, kolik času jste strávili používáním jednotlivých aplikací. Když budete vědět, kolik času jste používáním jednotlivých aplikací strávili, dokážete se lépe rozhodnout, které aplikace můžete ze zařízení odinstalovat.

Jak mohu ze zařízení smazat nechtěné aplikace?

 1. Zvolte možnosti MenuAplikace. Zobrazí se přehled vašich aplikací a velikost místa, které zabírají.
 2. Zaškrtněte nejméně jednu aplikaci a pak v pravém dolním rohu obrazovky klepněte na ikonu Menu (tři tečky).
 3. Klepněte na možnost Odstranit ze zařízení a volbu potvrďte klepnutím na možnost Smazat.

Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na dlaždici Aplikace. Zobrazí se vám užitečné informace, jako které aplikace zabírají nejvíc místa a ve kterých aplikacích trávíte nejvíc času.

Je možné přes Avast Cleanup smazat ze zařízení s Androidem systémové aplikace?

Ne. Avast Cleanup pro Android dokáže mazat pouze aplikace, které nejsou potřeba k používání zařízení. Pomocí hibernace systémových aplikací a odinstalace jejich aktualizací (čímž se obnoví jejich nastavení z výroby) je ale možné v zařízení uvolnit další místo:

 1. Zvolte možnosti MenuAplikace. Zobrazí se přehled vašich aplikací a velikost místa, které zabírají.
 2. Klepněte na záložku Systém.
 3. Zaškrtněte nejméně jednu aplikaci a pak v pravém dolním rohu obrazovky klepněte na ikonu Menu (tři tečky).
 4. Klepněte na možnost Odinstalovat aktualizace nebo možnost Hibernovat.
 5. Řiďte se pokyny na obrazovce a udělte všechna potřebná oprávnění.

Co jsou data aplikací a co se stane, když je ze zařízení s Androidem smažu?

Data aplikací jsou data, která jsou aplikacemi (často zbytečně) ukládána, když je používáte. Avast Cleanup pro Android identifikuje data aplikace, která můžete ze zařízení bezpečně odebrat. Při odebírání dat aplikací je třeba mít na paměti, že tím můžete ovlivnit fungování dané aplikace. Když přes Avast Cleanup například smažete data aplikace Mapy Google, tato aplikace bude muset při příštím spuštění znovu stáhnout své offline mapy, takže může fungovat pomaleji. Pokud smažete data aplikací typu OBB, která jsou obvykle ukládána velkými hrami, v zařízení uvolníte spoustu místa, ale samotnou hru neodinstalujete. Když si však danou hru budete chtít znovu zahrát, soubor OBB možná bude nutné opětovně nainstalovat nebo stáhnout.

Jak mohu ze zařízení smazat data aplikací?

Postupujte následovně:

 1. Zvolte možnosti MenuAplikace. Zobrazí se přehled vašich aplikací a velikost místa, které zabírají.
 2. Klepněte na záložku Data aplikací.
 3. Zaškrtněte nejméně jeden typ dat aplikací a poté klepněte na zobrazenou ikonu Smazat.
 4. Klepnutím na tlačítko Smazat to potvrďte.

Pokud smažete soubor dat některé z aplikací, veškerá data dané aplikace budou smazána, a to včetně vašich individuálních nastavení a souborů OBB souvisejících s dodatečnými funkcemi, které jste si zakoupili v Obchodě Google Play. Když data aplikace smažete, aplikace se bude spouštět s výchozími nastaveními a bez dodatečných funkcí.

Jak mohu v aplikaci Avast Cleanup pro Android uspořádat aplikace a jejich data?

 1. Zvolte možnosti MenuAplikace. Zobrazí se přehled vašich aplikací a velikost místa, které zabírají.
 2. Klepněte na záložku Data aplikací.
 3. Aplikace či jejich data se ve výchozím stavu zobrazují podle jejich velikosti. Aplikace můžete také seřadit podle názvu či používání. Seřazení lze změnit, když v pravém horním rohu klepnete na ikonu statistik ().

Proč určité mezipaměti aplikací nejsou uvedené v části Data aplikací?

Položky v této části se týkají pouze dat některých z nejpoužívanějších aplikací. Jde o aplikace, které jsme pečlivě analyzovali a vybrali. Smazáním jejich dat nezpůsobíte v zařízení žádné problémy. Při mazání dat aplikací ale doporučujeme postupovat obezřetně.

Čistit paměť

K čemu slouží funkce Čistit paměť?

Čistit paměť zastavuje aplikace na pozadí, které zrovna nepoužíváte. Tím uvolňuje paměť, kterou tyto aplikace běžící na pozadí využívají, pro ostatní aplikace.

 1. Když na hlavní obrazovce aplikace klepnete na možnost Čistit paměť, zobrazí se vám seznam aktuálně spuštěných aplikací.
 2. Zaškrtněte aplikace, které chcete zastavit (ve výchozím stavu jsou zaškrtnuté všechny nesystémové aplikace).
 3. Klepnutím na možnost Hibernovat aplikace zastavte příslušné aplikace. Hibernované aplikace se znovu spustí až poté, co je ručně otevřete.
Při prvním použití funkce Uvolnění paměti budete jednorázově požádáni, abyste aplikaci Avast Cleanup udělili oprávnění k hibernaci aplikací.

Co je hibernace aplikací?

Při prvním použití funkce Čistit paměť budete jednorázově požádáni, abyste aplikaci Avast Cleanup udělili oprávnění, které jí umožní Hibernovat aplikace. Hibernované aplikace obvykle nezabírají místo v paměti, dokud je sami znovu nespustíte. Pokud se rozhodnete tento krok přeskočit, Avast Cleanup zastaví vybrané aplikace na pozadí. Tyto aplikace se ale mohou hned znovu spustit a znovu zabrat místo v paměti.

 1. V aplikaci klepněte na možnost Čistit paměť a vyberte aplikace, které chcete hibernovat.
 2. Klepnutím na možnost Povolit oprávnění povolte aplikaci Avast Cleanup hibernaci aplikací.
 3. V zařízení v nabídce Usnadnění přejděte níže a klepněte na aplikaci Avast Cleanup. Klepnutím přepněte posuvník do polohy Zapnuto a volbu potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
 4. Na obrazovce Čistit paměť klepněte na možnost Hibernovat aplikace.
Některé aplikace mohou svou hibernaci ukončit dřív, než je sami otevřete. Když například hibernujete Facebook Messenger a poté otevřete aplikaci Facebook, Facebook Messenger svou hibernaci ukončí.

Jak dlouho použití funkce Čistit paměť účinkuje?

To závisí na tom, jestli jste aplikaci Avast Cleanup udělili oprávnění k hibernaci aplikací. Hibernovaná aplikace obvykle nebude zabírat místo v paměti, dokud ji sami znovu neotevřete.

Je možné nastavit, aby funkce Čistit paměť některé aplikace ignorovala?

Ano. Pokaždé, když budete chtít funkci Čistit paměť použít, budete vyzváni k výběru aplikací, které mají být ignorovány. Ve výchozím stavu jsou vybrány všechny nesystémové aplikace.

Není zastavování aplikací pomocí funkce Čistit paměť něčím škodlivé?

Ne. Mobilní aplikace jsou navržené tak, aby jim náhlé ukončování nevadilo, takže jim funkce Čistit paměť nijak neškodí.

Baterie

Jaké jsou výhody funkce na úsporu energie v baterii, kterou Avast Cleanup pro Android nabízí?

Battery Saver je placená funkce aplikace Avast Cleanup Premium, která dokáže maximálně prodloužit výdrž baterie, aniž by nějak omezila fungování zařízení. Funkci Battery Saver otevřete tak, že klepnete na možnosti Menu (tři čárky) ▸ Spořič baterie.

Na hlavní obrazovce Spořiče baterie můžete vytvořit Profily baterie, které pomáhají měnit chování zařízení na základě vaší polohy. Také můžete vytvořit profil Slabá baterie, který automaticky mění chování vašeho zařízení, když má téměř vybitou baterii.

Profily lze aktivovat ručně. Případně je můžete nastavit, aby se aktivovaly za určitých podmínek automaticky (například, když se připojíte k určité Wi-Fi síti).

Jak mohu v aplikaci Avast Cleanup pro Android vytvářet a spravovat profily baterie?

Informace, jak v aplikaci Avast Cleanup vytvářet a spravovat profily baterie, naleznete v následujícím článku:

Prémiové funkce

Co předplatné aplikace Avast Cleanup Premium nabízí?

Předplatné aplikace Avast Cleanup Premium pro Android vám nabízí následující prémiové funkce:

 • Automatické čištění: naplánujte si pravidelná čištění, která vás při používání zařízení nebudou nijak rušit.
 • Odstranit reklamy: zbavte se reklam v aplikaci Avast Cleanup.
 • Optimalizace fotografií: určujte velikost a kvalitu optimalizovaných fotografií.
 • Přímá podpora: kontaktujte zákaznickou podporu Avastu přímo z aplikace.
 • Motivy: vyberte si barevný motiv aplikace. Zatímco ostatní uživatelé mohou funkci Motivy používat až po zhlédnutí krátkého videa, uživatelé aplikace Avast Cleanup Premium ji mohou používat bez omezení.
 • Spořič baterie: vytvořte si profily, které maximálně prodlužují výdrž baterie, aniž by omezovaly funkčnost zařízení. Tuto funkci si můžete vyzkoušet v rámci 30denní bezplatné zkušební verze. Budete-li ji chtít používat bez omezení, upgradujte na aplikaci Avast Cleanup Premium.

Avast Cleanup Premium si můžete pořídit klepnutím na odznak Upgrade na hlavní obrazovce aplikace.

Které funkce jsou součástí ostatních placených verzí aplikace Avast Cleanup pro Android?

Kromě aplikace Avast Cleanup Premium pro Android nabízíme ještě další placené produkty:

Jak si mohu zakoupit a aktivovat placenou verzi aplikace Avast Cleanup pro Android?

Placené verze aplikace Avast Cleanup pro Android si můžete zakoupit upgradem z bezplatné verze aplikace Avast Cleanup. Chcete-li si koupit a aktivovat placenou verzi, postupujte následovně:

 1. V pravém horním rohu aplikace klepněte na ikonu Upgrade.
 2. V závislosti na preferovanému předplatnému klepněte na možnost Měsíčně nebo Roční.
 3. Pod požadovanou placenou verzí aplikace Avast Cleanup klepněte na možnost Upgrade.
 4. Transakci dokončete podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení transakce se placená verze aplikace Avast Cleanup ve vašem zařízení automaticky aktivuje. Zakoupené předplatné platí ve všech zařízeních, kde máte Avast Cleanup nainstalovaný a která máte připojená ke svému účtu Google.

Dostupnost jednotlivých placených verzí závisí na oblasti a určitých zákonných omezeních. Mohou se vám zobrazit jen některé nebo všechny balíčky předplatného nabízené Avastem.

Platí mé předplatné placené verze aplikace Avast Cleanup také pro ostatní placené aplikace Avast?

Pokud si zakoupíte Avast Cleanup Premium, pořízené předplatné bude platit pouze pro tuto aplikaci. Avast Mobile Pro Plus, Ultimate a Ultimate Multi také zahrnují předplatné ostatních placených aplikací od Avastu.

K čemu dojde, když Avast Mobile Pro Plus, Ultimate nebo Ultimate Multi upgraduji z aktuálního předplatného?

Pokud upgradujete z jedné placené verze Avast Cleanup na jinou (například z aplikace Avast Cleanup Premium na Avast Mobile Ultimate), Obchod Google Play automaticky spočítá, jakou část z původního předplatného jste nevyužili. Nový placený produkt budete moci po omezenou dobu používat bezplatně, abychom vám kompenzovali hodnotu nevyužitého dosavadního předplatného. To znamená, že vám nové předplatné hned po aktivaci nenaúčtujeme. Doba, po kterou nový produkt budete moci používat bezplatně, závisí na délce nevyužitého předplaceného období. Až vám bezplatné období skončí, automaticky vám začne nové předplacené období a zvolené předplatné (roční nebo měsíční) vám naúčtujeme. Datum první platby se dozvíte při upgradu předplatného.

Jak si mohu aktivovat předplatné aplikace Avast Cleanup na ostatních zařízeních?

Předplatné aplikace Avast Cleanup se vám automaticky aktivuje na vašem primárním zařízení s Androidem. Chcete-li Avast Cleanup aktivovat na dalších zařízeních s Androidem, postupujte následovně:

Umístění aktivačního kódu

 1. Na svém primárním zařízení s Androidem se přihlaste k Obchodu Google Play pomocí účtu Google, přes který jste si předplatné verze Pro Plus zakoupili.
 2. Otevřete Avast Cleanup a zvolte možnosti MenuNastaveníPředplatné.
 3. V horní části obrazovky pod podrobnostmi o svém předplatném verze Pro Plus najdete Aktivační kód.

Aktivace aplikace Avast Cleanup Premium pro Android

 1. Na jiném zařízení s Androidem si z Obchodu Google Play stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Cleanup.
 2. Otevřete aplikaci Avast Cleanup a v průvodci aplikací klepněte na možnost Přejít na vyšší verzi. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, zvolte možnosti MenuOdstranit reklamy.
 3. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Menu (tři tečky) a vyberte možnost Zadejte kód kupónu.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko Potvrdit. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.
Pokud jste si Avast Cleanup Premium aktivovali již dříve pomocí poukazu nebo aktivačního kódu, který přísluší k jinému platnému předplatnému, nejprve zvolte možnosti MenuNastaveníPředplatné, zapište si předchozí Aktivační kód, abyste jej mohli zadat na jiném zařízení, a klepněte na tlačítko Odpojit. Poté se řiďte výše uvedeným postupem aktivace.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace aplikace Avast Mobile Security pro Android

 1. Na libovolném zařízení s Androidem si z Obchodu Google Play stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Mobile Security.
 2. Otevřete aplikaci Avast Mobile Security a v průvodci aplikací klepněte na možnost Přejít na vyšší verzi. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, zvolte možnosti MenuOdstranit reklamy.
 3. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Menu (tři tečky) a vyberte možnost Zadejte kód kupónu.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko Potvrdit. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.
Pokud jste si Avast Mobile Security aktivovali již dříve pomocí poukazu nebo aktivačního kódu, který přísluší k jinému platnému předplatnému, nejprve zvolte možnosti MenuNastaveníPředplatné, zapište si předchozí Aktivační kód, abyste jej mohli zadat na jiném zařízení, a klepněte na tlačítko Odpojit. Poté se řiďte výše uvedeným postupem aktivace.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Umístění aktivačního kódu

 1. Na svém primárním zařízení s Androidem se přihlaste k Obchodu Google Play pomocí účtu Google, přes který jste si předplatné verze Ultimate zakoupili.
 2. Otevřete Avast Cleanup a zvolte možnosti MenuNastaveníPředplatné.
 3. V horní části pod podrobnostmi o vašem předplatném verze Ultimate najdete Aktivační kód.

Aktivace aplikace Avast Cleanup Premium pro Android

 1. Na jiném zařízení s Androidem si z Obchodu Google Play stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Cleanup.
 2. Otevřete aplikaci Avast Cleanup a v průvodci aplikací klepněte na možnost Přejít na vyšší verzi. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, zvolte možnosti MenuOdstranit reklamy.
 3. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Menu (tři tečky) a vyberte možnost Zadejte kód kupónu.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko Potvrdit. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.
Pokud jste si Avast Cleanup Premium aktivovali již dříve pomocí poukazu nebo aktivačního kódu, který přísluší k jinému platnému předplatnému, nejprve zvolte možnosti MenuNastaveníPředplatné, zapište si předchozí Aktivační kód, abyste jej mohli zadat na jiném zařízení, a klepněte na tlačítko Odpojit. Poté se řiďte výše uvedeným postupem aktivace.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace aplikace Avast Mobile Security Premium pro Android

 1. Na libovolném zařízení s Androidem si z Obchodu Google Play stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Mobile Security.
 2. Otevřete aplikaci Avast Mobile Security a v průvodci aplikací klepněte na možnost Přejít na vyšší verzi. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, zvolte možnosti MenuOdstranit reklamy.
 3. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Menu (tři tečky) a vyberte možnost Zadejte kód kupónu.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko Potvrdit. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.
Pokud jste si Avast Mobile Security Premium aktivovali již dříve pomocí poukazu nebo aktivačního kódu, který přísluší k jinému platnému předplatnému, nejprve zvolte možnosti MenuNastaveníPředplatné, zapište si předchozí Aktivační kód, abyste jej mohli zadat na jiném zařízení, a klepněte na tlačítko Odpojit. Poté se řiďte výše uvedeným postupem aktivace.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace aplikace Avast SecureLine VPN pro Android

 1. Na libovolném zařízení s Androidem si z Obchodu Google Play stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast SecureLine VPN.
 2. Otevřete aplikaci Avast SecureLine VPN a v průvodci aplikací klepněte na možnost Již zakoupeno?. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ PředplatnéJiž zakoupeno?.
 3. Vyberte možnost Použít kupón.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko Pokračovat. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.
Pokud jste si Avast SecureLine VPN aktivovali již dříve pomocí poukazu nebo aktivačního kódu, který přísluší k jinému platnému předplatnému, nejprve zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Předplatné, zapište si předchozí Aktivační kód, abyste jej mohli zadat na jiném zařízení, a klepněte na tlačítko Odpojit. Poté se řiďte výše uvedeným postupem aktivace.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Umístění aktivačního kódu

 1. Na svém primárním zařízení s Androidem se přihlaste k Obchodu Google Play pomocí účtu Google, přes který jste si předplatné verze Ultimate Multi zakoupili.
 2. Otevřete Avast Cleanup a zvolte možnosti MenuNastaveníPředplatné.
 3. V horní části pod podrobnostmi o vašem předplatném verze Ultimate Multi najdete Aktivační kód.

Aktivace aplikace Avast Cleanup Premium pro Android

 1. Na jiném zařízení s Androidem si z Obchodu Google Play stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Cleanup.
 2. Otevřete aplikaci Avast Cleanup a v průvodci aplikací klepněte na možnost Přejít na vyšší verzi. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, zvolte možnosti MenuOdstranit reklamy.
 3. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Menu (tři tečky) a vyberte možnost Zadejte kód kupónu.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko Potvrdit. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.
Pokud jste si Avast Cleanup Premium aktivovali již dříve pomocí poukazu nebo aktivačního kódu, který přísluší k jinému platnému předplatnému, nejprve zvolte možnosti MenuNastaveníPředplatné, zapište si předchozí Aktivační kód, abyste jej mohli zadat na jiném zařízení, a klepněte na tlačítko Odpojit. Poté se řiďte výše uvedeným postupem aktivace.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace Avast Mobile Security Premium pro Android

 1. Na libovolném zařízení s Androidem si z Obchodu Google Play stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Mobile Security.
 2. Otevřete aplikaci Avast Mobile Security a v průvodci aplikací klepněte na možnost Přejít na vyšší verzi. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, zvolte možnosti MenuOdstranit reklamy.
 3. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Menu (tři tečky) a vyberte možnost Zadejte kód kupónu.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko Potvrdit. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.
Pokud jste si Avast Mobile Security Premium aktivovali již dříve pomocí poukazu nebo aktivačního kódu, který přísluší k jinému platnému předplatnému, nejprve zvolte možnosti MenuNastaveníPředplatné, zapište si předchozí Aktivační kód, abyste jej mohli zadat na jiném zařízení, a klepněte na tlačítko Odpojit. Poté se řiďte výše uvedeným postupem aktivace.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace aplikace Avast SecureLine VPN pro Android

 1. Na libovolném zařízení s Androidem si z Obchodu Google Play stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast SecureLine VPN.
 2. Otevřete aplikaci Avast SecureLine VPN a v průvodci aplikací klepněte na možnost Již zakoupeno?. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ PředplatnéJiž zakoupeno?.
 3. Vyberte možnost Použít kupón.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko Pokračovat. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.
Pokud jste si Avast SecureLine VPN aktivovali již dříve pomocí poukazu nebo aktivačního kódu, který přísluší k jinému platnému předplatnému, nejprve zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Předplatné, zapište si předchozí Aktivační kód, abyste jej mohli zadat na jiném zařízení, a klepněte na tlačítko Odpojit. Poté se řiďte výše uvedeným postupem aktivace.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace aplikace Avast SecureLine VPN pro iOS

 1. Na libovolném zařízení s iOS si z App Storu stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast SecureLine VPN.
 2. Otevřete aplikaci Avast SecureLine VPN a v průvodci aplikací klepněte na možnost Již zakoupeno?. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ PředplatnéJiž zakoupeno?.
 3. Vyberte možnost Zadat kód předplatného Avastu.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko OK. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.
Pokud jste si Avast SecureLine VPN aktivovali již dříve pomocí poukazu nebo aktivačního kódu, který přísluší k jinému platnému předplatnému, nejprve zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Předplatné, zapište si předchozí Aktivační kód, abyste jej mohli zadat na jiném zařízení, a klepněte na tlačítko Odpojit. Poté se řiďte výše uvedeným postupem aktivace.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace programu Avast Cleanup Premium pro Windows

 1. Na libovolném počítači s Windows si z webu Avastu stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Cleanup Premium.
 2. Otevřete Avast Cleanup Premium a zvolte možnosti MenuMoje licence.
 3. Vyberte možnost Zadejte platný aktivační kód.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klikněte na tlačítko Pokračovat. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace Avast Premium Security pro Windows

 1. Na libovolném počítači s Windows si z webu Avastu stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Premium Security.
 2. Otevřete Avast Premium Security a zvolte možnosti MenuMoje předplatné.
 3. Vyberte možnost Zadejte platný aktivační kód.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klikněte na tlačítko Pokračovat. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace programu Avast SecureLine VPN pro Windows

 1. Na libovolném počítači s Windows si z webu Avastu stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast SecureLine VPN.
 2. Otevřete Avast SecureLine VPN a zvolte možnosti MenuMoje licence.
 3. Klikněte na tlačítko Zadejte platný aktivační kód.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klikněte na tlačítko Zadat. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Aktivace programu Avast Cleanup Premium pro Mac

 1. Na Macu si z webu Avastu stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Cleanup Premium.
 2. Otevřete Avast Cleanup Premium a z panelu nabídek vyberte možnosti Avast Cleanup PremiumPředvolby…Předplatné.
 3. Klikněte na tlačítko Vložit aktivační kód.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klikněte na tlačítko Aktivovat. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.

Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

Aktivace Avast Premium Security pro Mac

 1. Na Macu si z webu Avastu stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast Security.
 2. Klikněte na možnost Aktivovat placené funkce nebo otevřete Avast Security a pak zvolte možnosti MenuAktivovat placené funkce.
 3. Do textového pole zadejte aktivační kód a klikněte na tlačítko Aktivovat. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.

Podrobné informace se dozvíte v následujících článcích:

Aktivace programu Avast SecureLine VPN pro Mac

 1. Na Macu si z webu Avastu stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Avast SecureLine VPN.
 2. Otevřete Avast SecureLine VPN a z panelu nabídek vyberte možnosti Avast SecureLine VPNPředvolby…Předplatné.
 3. Klikněte na tlačítko Aktivovat.
 4. Do textového pole zadejte aktivační kód a klikněte na tlačítko Aktivovat SecureLine. Informace, jak aktivační kód najít, se dozvíte výše.

Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Jak mohu předplatné aplikace Avast Cleanup pro Android zrušit?

Odinstalací aplikace Avast Cleanup Premium ze zařízení s Androidem zakoupené předplatné nezrušíte. Dokud předplatné nezrušíte, budeme vám jej dále účtovat. Chcete-li předplatné zrušit, je nutné se přihlásit k účtu Google, přes který jste si jej zakoupili, a postupovat následovně:

 1. Na zařízení otevřete Obchod Google Play.
 2. Vyberte možnosti MenuÚčet.
 3. Klepněte na možnost Předplatná a pod příslušným předplatným klepněte na možnost Zrušit.
 4. Zrušení potvrďte klepnutím na možnost Zrušit předplatné.

Obchod Google Play vám potvrdí, že předplatné bylo zrušeno. Předplatné bude zrušeno a ke konci aktuálního fakturačního cyklu přestane platit.

Více informací se dozvíte v následujícím článku:

Obecné

Proč je nutné aplikaci Avast Cleanup pro Android udělit přístup k údajům o používání?

Když na hlavní obrazovce aplikace Avast Cleanup klepnete na možnost Čistit paměť, zobrazí se vám přehled nainstalovaných aplikací a velikost místa, které v úložišti zabírají. Bez přístupu k údajům o používání nedokáže Avast Cleanup na Androidu 5 a vyšším seřazovat vaše aplikace podle používání.

Proč je nutné aplikaci Avast Cleanup pro Android povolit nákupy přes aplikaci?

Vedle bezplatné verze aplikace Avast Cleanup nabízíme několik placených verzí, které zahrnují řadu dalších funkcí. Oprávnění k nákupům přes aplikaci vám umožňuje případně upgradovat na placenou verzi. Dokud nezadáte své platební údaje a nákup nepotvrdíte, za Avast Cleanup vám nic nenaúčtujeme.

Co je Nabíjecí obrazovka?

Nabíjecí obrazovka je funkce, která informuje o průběhu nabíjení a optimalizuje fungování zařízení tím, že ukončuje všechny úlohy na pozadí. Pokud je aktivní, dozvíte se na ní, kdy bude nabíjení dokončeno a jaké je aktuální procento nabití baterie. Dále na ní najdete funkci Karta počasí.

Tuto funkci můžete zapnout následujícím způsobem:

 1. Zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Vyberte možnost Nabíjecí obrazovka a klepnutím přepněte posuvník do polohy Zapnuto.

Když funkci Nabíjecí obrazovka zapnete, budete mít k dispozici následující nastavení:

 • Optimalizovat kdykoliv při nabíjení: povolte aplikaci Avast Cleanup zastavování veškerých spuštěných úloh, když se zařízení nabíjí.
 • Nezobrazovat při používání zařízení: při připojení nabíječky, když zařízení zrovna používáte, se vám možnosti optimalizace zobrazovat nebudou.
 • Nastavení karty Počasí:
  • Zobrazit informace o počasí: klepnutím na posuvník kartu Počasí zapnete nebo vypnete.
  • Vyberte možnost Metrické jednotky nebo Imperiální jednotky.

Ve výchozím nastavení se Nabíjecí obrazovka zobrazí pokaždé, když zařízení připojíte k nabíječce.

Pokud máte v zařízení s Androidem nainstalovaný Avast Mobile Security, nastavení funkce Nabíjecí obrazovka je třeba měnit v Avast Mobile Security. Pokud máte v zařízení nainstalovaný Avast Mobile Security i Avast Battery Saver, nastavení Nabíjecí obrazovky je třeba měnit v aplikaci Avast Battery Saver. Pokud žádný z těchto produktů nainstalovaný nemáte, tuto funkci můžete spravovat v nastaveních aplikace Avast Cleanup.

Jak mohu změnit barevné schéma aplikace Avast Cleanup pro Android?

Nejnovější verze aplikace Avast Cleanup obsahuje nastavení Motivy, pomocí kterého lze změnit barevný motiv aplikace. Chcete-li toto nastavení otevřít a změnit barevný motiv, postupujte následovně:

 1. Zvolte možnosti MenuMotivy.
 2. Klepněte na dlaždici barevného motivu, který chcete nastavit. Pokud je některá z dlaždic označená zámkem, daný barevný motiv je možné nastavit po zhlédnutí krátkého videa. Uživatelé aplikace Avast Cleanup Premium si mohou nastavovat libovolný z motivů a videa si přehrávat nemusí.

Jak mohu spravovat nastavení aplikace Avast Cleanup pro Android?

Chcete-li v aplikaci Avast Cleanup otevřít nastavení, zvolte možnosti MenuNastavení a poté vyberte kategorii, kterou chcete spravovat. K dispozici máte následující nastavení:

 • Předvolby analýzy: nastavte, které tipy na úsporu místa chcete zobrazovat přednostně, když na hlavní obrazovce aplikace klepnete na možnosti Analýza zařízení, Fotografie nebo Aplikace. Chcete-li změnit prioritu některé z kategorií tipů, u požadované kategorie podržte ikonu a dlaždici přetáhněte nahoru nebo dolů.
 • Optimalizace fotografií: Jedná se o prémiovou funkci aplikace Avast Cleanup Premium. Klepnutím na možnost Optimalizace fotografií můžete nastavit optimalizaci vašich fotografií.
 • Odstranění reklam: Tato funkce je k dispozici pouze v bezplatné verzi aplikace Avast Cleanup. Klepnutím na tuto možnost upgradujete na placený Avast Cleanup Premium a z aplikace odstraníte reklamy.
 • Oznámení: klepnutím můžete jednotlivé typy připomenutí či varování zapnout nebo vypnout.
 • Detekce v reálném čase: klepnutím na možnost Detekce v reálném čase zapnete detekci zastaralých souborů APK a zbytků po aplikacích.
 • Předplatné: podrobnosti o vašem předplatném a další informace o ostatních předplacených balíčcích aplikace Avast Cleanup.
 • Nabíjecí obrazovka: vyberte, jak se má funkce Nabíjecí obrazovka chovat.
 • Cloudové služby: připojte se ke cloudovému úložišti (Disk Google, Dropbox nebo OneDrive), případně si na něm založte nový účet. Také můžete změnit nastavení přenosů do cloudu.
 • Sdílení dat: zapněte či vypněte sdílení dat s třetími stranami.
 • O aplikaci: Zde si můžete prohlédnout licenční ujednání s koncovým uživatelem a datum poslední aktualizace testovacího modulu aplikace Avast Cleanup.

Prémiová nastavení mají označení Premium. Pokud ještě nemáte předplatné aplikace Avast Cleanup Premium, po výběru nastavení s označením Premium a klepnutí na možnost Získat Cleanup Premium si toto předplatné můžete koupit.

Jak mohu v aplikaci Avast Cleanup pro Android uspořádat zobrazované položky?

 1. Chcete-li zobrazit položky uložené v zařízení, v levém horním rohu aplikace klepněte na ikonu Menu a vyberte požadovaný typ položky.
 2. Chcete-li seřazení položek změnit, v pravém horním rohu vybrané kategorie klepněte na ikonu a poté na požadovanou možnost.

Ve výchozím nastavení jsou položky ve vašem zařízení (jako jsou fotografie, videa a další typy souborů) seřazeny podle velikosti. Můžete je ale seřazovat podle následujících kritérií:

 • Obrázky: velikost, název, datum poslední změny, datum vytvoření, složka, stav nahrávání a zda je fotografie optimalizovatelná.
 • Video: velikost, název, datum poslední změny, datum vytvoření, složka a stav nahrávání.
 • Audio: velikost, název, datum poslední změny, složka a stav nahrávání.
 • Soubory: typ, velikost, název, datum poslední změny, složka a stav nahrávání.
 • Aplikace: používání, velikost, název.

Jak se dozvím, která verze aplikace Avast Cleanup je na mém zařízení s Androidem nainstalována?

Tuto informaci zobrazíte výběrem možností MenuNastaveníO aplikaci. Číslo verze se zobrazí v části Avast Cleanup.

Na obrazovce O aplikaci se také dozvíte, kdy byl testovací modul aplikace Avast Cleanup naposledy aktualizován. Testovací modul aplikace Avast Cleanup aktualizujeme pravidelně, aby aplikace fungovala co nejúčinněji. Když aplikaci nějak vylepšíme, konfigurace testovacího modulu ve vašem zařízení se automaticky aktualizuje (při tom stáhneme velmi malé množství dat) a datum v části Aktualizace skeneru se změní.

Jak mohu k aplikaci poskytnout zpětnou vazbu nebo požádat o pomoc?

Chcete-li k mobilním produktům Avastu poskytnout nějakou zpětnou vazbu:

 • Můžete nám v Obchodě Google Play napsat kladnou recenzi.
 • Přes Facebook nebo Twitter můžete o našem softwaru povědět přátelům.
 • Můžete na fórech o Androidu publikovat recenze.

Pokud potřebujete pomoc nebo nám chcete poslat zpětnou vazbu přímo, zvolte položky MenuNápověda a zpětná vazba a vyzkoušejte jednu z následujících možností:

 • Přímá podpora: přímý kontakt na naši podporu (tato funkce je k dispozici pouze platícím uživatelům aplikace Avast Cleanup Premium).
 • Časté dotazy: výběrem libovolné kategorie zobrazíte seznam častých dotazů.
 • Přístup ke komunitě: fórum, kde můžete pokládat či zodpovídat dotazy ohledně aplikace Avast Cleanup pro Android.
 • Zpětná vazba pro náš tým: formulář zpětné vazby, který můžete vyplněný zaslat přímo našim vývojářům (formulář slouží pouze ke sbírání zpětné vazby a negarantujeme, že na svou zprávu dostanete odpověď).

Jak mohu v aplikaci Avast Cleanup pro Android vypnout reklamy třetích stran?

Chcete-li se v aplikaci Avast Cleanup zbavit reklam, upgradujte na Avast Cleanup Premium. Jsme si jistí, že obě verze aplikace výrazně zlepšují fungování vašeho zařízení. Avast Cleanup Premium ale navíc neobsahuje reklamy od třetích stran a nabízí řadu dalších funkcí a výhod. Na Avast Cleanup Pro můžete upgradovat klepnutím na tlačítko Upgrade na hlavní obrazovce aplikace.

Jak mohu vypnout detekci zbytků po aplikacích a zastaralých souborů APK?

Postupujte následovně:

 1. Zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Klepněte na možnost Detekce v reálném čase.
 3. Klepněte na možnost Detekce zbytkových dat a poté na možnost Zakázán.
 4. Klepněte na možnost Detekce použitých APK a poté na možnost Zakázán.

Detekce zbytků po aplikacích a zastaralých souborů APK je ve výchozím stavu Povolen. Tato nastavení doporučujeme nechat zapnutá, protože aplikaci Avast Cleanup umožňují uvolňovat v úložišti zařízení co nejvíce místa.

Jak mohu vypnout odesílání anonymních údajů do Avastu?

Avast Cleanup pro Android sbírá anonymní statistiky používání a chybová hlášení, aby mohl aplikaci dále zlepšovat. Pokud nám anonymní údaje posílat nechcete:

 1. Zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Klepněte na možnost Sdílení dat.
 3. Klepnutím přepněte posuvník u možnosti Sdílet data o používání se třetími stranami pro účely analýzy aplikace do polohy Vypnuto.

Nabízí Avast nějaké další aplikace, které by se mi mohly hodit?

Avast nabízí následující aplikace, které zlepšují zabezpečení a výkon mobilního zařízení a chrání před hackery a zloději:

 • Avast Mobile Security: Bezplatná aplikace, která chrání váš telefon i tablet a nabízí funkce na ochranu proti virům i nedostatkům v zabezpečení Wi-Fi sítí. Integrovaná funkce Anti-Theft vám umožňuje najít ztracené či ukradené zařízení na mapě pomocí webového rozhraní, které používá GPS a další technologie určování polohy.
 • Avast SecureLine VPN: Brání hackerům a slídilům v přístupu k vašim datům, když používáte veřejné nebo otevřené Wi-Fi sítě, zabezpečuje vaše osobní Wi-Fi sítě a chrání vaše soukromí pomocí zabezpečené a šifrované VPN.
 • Avast Passwords: Chrání všechny vaše přihlašovací údaje a umožňuje snadné přihlašování k online účtům pomocí jednoho hlavního hesla. Tuto aplikaci lze synchronizovat mezi několika zařízeními.
 • Avast Mobile Security: Umožňuje testovat Wi-Fi sítě na chyby zabezpečení, používat VPN k bezpečnému prohlížení webu, blokovat nevyžádané hovory, chránit vaše fotografie a nechat se upozorňovat, když přihlašovací údaje k nějakému vašemu online účtu uniknou na internet.
 • Avast SecureLine VPN: Brání hackerům a slídilům v přístupu k vašim datům, když používáte veřejné nebo otevřené Wi-Fi sítě, zabezpečuje vaše osobní Wi-Fi sítě a chrání vaše soukromí pomocí zabezpečené a šifrované VPN.
 • Avast Passwords: Chrání všechny vaše přihlašovací údaje a umožňuje snadné přihlašování k online účtům pomocí jednoho hlavního hesla. Tuto aplikaci lze synchronizovat mezi několika zařízeními.
 • Avast Cleanup 4.x pro Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás