Avast Cleanup Premium – Časté dotazy

Avast Cleanup Premium je optimalizační nástroj, který v počítači vyhledává a řeší problémy s výkonem, úložištěm a zabezpečením. Avast Cleanup Premium je placený produkt, k jehož používání potřebujete samostatně zakoupenou licenci.

Tento článek se týká nejnovější verze programu Avast Cleanup Premium. Pokud se některé z pokynů či odpovědí níže neshodují s vámi používanou verzí programu Avast Cleanup Premium, zkontrolujte, zda používáte aktuální verzi produktu, případně si Avast Cleanup Premium stáhněte z webové stránky Avastu. Pokyny k aktualizaci programu Avast Antivirus najdete v následujícím článku:

Obecné

Co je Avast Cleanup Premium?

Avast Cleanup Premium je nástroj na optimalizaci počítače. Program v počítači vyhledává problémy, které zabírají místo na disku nebo omezují výkon systému. Umožňuje vám vybrat, které problémy chcete odstranit či vyřešit.

Jak Avast Cleanup Premium zlepší fungování mého počítače?

Při častém používání se spolehlivost a výkon počítače postupně snižuje. V důsledku toho se můžete setkávat s následujícími problémy:

 • Pomalé, nestabilní či zamrzající programy.
 • Málo místa na disku.
 • Vyskakovací okna bloatwaru.

Pomocí programu Avast Cleanup Premium můžete zvyšovat výkon počítače, uvolňovat místo na disku, odstraňovat nepotřebné programy, odstraňovat bezpečnostní rizika a řešit další problémy, které mají vliv na fungování systému.

Je k dispozici bezplatná zkušební verze programu Avast Cleanup Premium?

Ano. Časově omezená bezplatná zkušební verze vám umožňuje zdarma si vyzkoušet všechny funkce aplikace Avast Cleanup Premium. Po skončení bezplatného zkušebního období se vám předplatné automaticky prodlouží a bude vám naúčtována cena předplatného pro 1 počítač na 1 rok. Předplatné můžete kdykoli v průběhu zkušebního období bezplatně zrušit.

Chcete-li stáhnout bezplatnou zkušební verzi aplikace Avast Cleanup Premium, postupujte následovně:

 1. Stáhněte a spusťte instalační soubor programu Avast Cleanup Premium.
 2. Aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
 3. Kliknutím na možnost Testy spusťte prvotní test počítače. Až test skončí a prohlédnete si výsledky, klikněte na tlačítko Opravit a vyčistit.
 4. Chcete-li nalezené problémy opravit a zpřístupnit si všechny funkce aplikace Avast Cleanup Premium, zadejte své kontaktní a platební údaje. Předplatné vám bude naúčtováno až na konci bezplatného zkušebního období.
Před stržením předplatného vám pošleme e-mailové upozornění, že se vám předplatné brzy automaticky prodlouží. Najdete v něm také pokyny, jak předplatné případně zrušit.

Mohu počítač během testu používat?

Ano, zatímco Avast Cleanup Premium testuje a čistí, můžete počítač klidně používat. Doporučujeme však, abyste si prohlédli výsledky testu a potvrdili akce, které má Avast Cleanup Premium v počítači provést.

Mohu nastavit automatické spouštění programu Avast Cleanup Premium?

Ano, v programu Avast Cleanup Premium lze nastavit automatické spouštění testů údržby. Automatická údržba běží tiše na pozadí, nevyžaduje žádné uživatelské zásahy a uvolňuje místo v počítači tím, že maže zbytečné položky, jako jsou neplatní zástupci nebo chybné položky registru. Chcete-li zapnout Automatickou údržbu, zvolte možnosti MenuNastaveníAutomatická údržba a kliknutím přepněte posuvník z červené polohy Vypnuto do zelené polohy Zapnuto. Na obrazovce nastavení automatické údržby můžete ručně vybrat, které položky má Avast Cleanup Premium při automatické údržbě mazat.

Avast Cleanup Premium testuje počítač každých 7 dní. Automatická údržba se spouští, jen když test odhalí jednu z následujících skutečností:
 • 100 MB místa na disku, které lze vyčistit
 • 100 nebo více poškozených položek registru
 • 100 nebo více poškozených zástupců
 • 100 nebo více souborů tracking cookie

Funkce

Jak spustím test?

V programu Avast Antivirus zvolte možnosti VýkonCleanup PremiumTesty. Chcete-li provést další testy nebo vyřešit nalezené problémy, je třeba si zakoupit předplatné programu Avast Cleanup Premium. Pokud už předplatné programu Avast Cleanup Premium máte zakoupené a program máte nainstalovaný, na ploše nebo na hlavním panelu Windows dvakrát klikněte na ikonu Avast Cleanup Premium a poté kliknutím na příslušnou dlaždici zvolte požadovaný test:

 • Údržba: komplexní test, jenž v systému zjišťuje poškozené či nadbytečné položky a soubory cookie, které mohou sledovat vaše online aktivity.
 • Zrychlení: umožňuje vyhledat nepotřebné programy a také programy spouštěné při startu systému, jež neustále běží na pozadí.
 • Uvolnění místa: umožňuje vyhledat již nepotřebné soubory vytvořené systémem, programy či instalačními nástroji (např. dočasné soubory, protokoly, soubory mezipaměti či data prohlížečů), které na pevném disku v počítači mohou zabírat spoustu místa.
 • Oprava problémů: umožňuje vyhledat neobvyklá nastavení, která mohou mít neblahý vliv na spolehlivost počítače, a zastaralý software třetích stran.

Jak Avast Cleanup Premium nakládá se zašifrovanými soubory?

Avast Cleanup Premium šifrované oddíly a soubory ignoruje, takže vás a vaše soukromí nijak neohrozí. Pokud máte pevný disk zašifrovaný, Avast Cleanup Premium jej nedokáže testovat ani optimalizovat.

Mohu si před vyčištěním zjistit, co Avast Cleanup Premium v počítači vyčistí?

Ano. Jakmile Avast Cleanup Premium dokončí test, ukáže vám všechny nalezené problémy.

Pokud jste zapnuli automatickou údržbu, můžete kliknutím na položky MenuNastaveníAutomatická údržba vybrat položky, které má Avast Cleanup Premium automaticky mazat. Kliknutím na šipku u libovolné kategorie si zobrazte příslušné položky a ručně zrušte výběr položek, které smazat nechcete.

K čemu slouží test Údržba?

Údržba je komplexní test, který v počítači zjišťuje následující problémy:

 • Neplatné položky registru
 • Neplatní zástupci
 • Nepotřebná data systému
 • Mezipaměť prohlížeče
 • Soubory tracking cookie
 • Historie prohlížení a stahování

Chcete-li spustit test Údržba, na ploše nebo na hlavním panelu Windows dvakrát klikněte na ikonu Avast Cleanup Premium a poté klikněte na možnost Údržba. Po testu vyberte položky, které chcete vyřešit. Poté klikněte na možnost Opravit a vyčistit.

V programu Avast Cleanup Premium můžete dodatečně zapnout funkci Automatická údržba, která bez nutnosti jakéhokoli zásahu provádí údržbu počítače, když je potřeba. Automatickou údržbu můžete zapnout a nastavit po výběru možností MenuNastaveníAutomatická údržba.

K čemu slouží test Zrychlení?

Test Zrychlení vyhledává problémy, které mohou mít neblahý vliv na rychlost a výkon systému. Avast Cleanup Premium při testu Zrychlení hledá následující problémy:

 • Programy na pozadí a po spuštění
 • Zbytečné programy
 • Údržba

Chcete-li spustit test Zrychlení, na ploše nebo na hlavním panelu Windows dvakrát klikněte na ikonu Avast Cleanup Premium a poté klikněte na možnost Zrychlení. Po testu vyberte položky, které chcete vyřešit.

K čemu slouží test Uvolnění místa?

Pomocí možnosti Uvolnění místa lze vyhledat již nepotřebné soubory vytvořené systémem, programy či instalačními nástroji (např. dočasné soubory, protokoly, soubory mezipaměti či data prohlížečů), které na pevném disku v počítači mohou zabírat spoustu místa.

Chcete-li spustit test Uvolnění místa, na ploše nebo na hlavním panelu Windows dvakrát klikněte na ikonu Avast Cleanup Premium a poté klikněte na možnost Uvolnění místa. Po testu vyberte položky, které chcete vyřešit.

K čemu slouží test Oprava problémů?

Výběrem možnosti Odstranění problémů vyhledáte:

 • neobvyklá nastavení, která mohou mít neblahý vliv na spolehlivost počítače,
 • zastaralé programy, které mohou představovat bezpečnostní riziko,

Chcete-li spustit test Odstranění problémů, na ploše nebo na hlavním panelu Windows dvakrát klikněte na ikonu Avast Cleanup Premium a poté klikněte na možnost Odstranění problémů. Po testu vyberte problémy, které chcete vyřešit.

K čemu slouží funkce Zastaralé programy?

Zastaralé programy je funkce programu Avast Cleanup Premium, která aktualizuje běžně používaný software od jiných dodavatelů a tím odstraňuje potenciální bezpečnostní rizika a zlepšuje celkové fungování systému. Chcete-li určit, jak má Avast Cleanup Premium postupovat, když v počítači zjistí zastaralý program, zvolte možnosti MenuNastaveníZastaralé programy. K dispozici máte následující možnosti:

 • Plně automatické aktualizace: Avast Cleanup Premium hledá, stahuje a instaluje aktualizace automaticky. Z vaší strany není třeba vůbec nic.
 • Pouze stáhnout: Avast Cleanup Premium automaticky hledá a stahuje dostupné aktualizace. Tyto aktualizace je pak nutné ručně nainstalovat.
 • Pouze zkontrolovat: Avast Cleanup Premium hledá dostupné aktualizace. Tyto aktualizace je pak nutné ručně stáhnout a nainstalovat.

Když nezapnete Plně automatické aktualizace, na hlavní obrazovce programu Avast Cleanup Premium můžete kliknutím na možnost Odstranění problémů vyhledat problémy a stáhnout a nainstalovat aktualizace.

K čemu slouží Záchranné centrum?

Záchranné centrum vám umožňuje vrátit určité změny provedené programem Avast Cleanup Premium. Chcete-li Záchranné centrum otevřít, na pravé straně okna aplikace Avast Cleanup Premium klikněte na příslušnou ikonu. Zobrazí se vám seznam akcí. U kterékoli akce, již chcete vrátit, klikněte na možnost Zpět.

Jak Avast Cleanup Premium určuje hodnocení nepotřebných programů?

Avast Cleanup Premium při testu Zrychlení hledá v počítači nepotřebné programy. Když po dokončení testu kliknete na položku Zbytečné programy, ukáže se vám seznam nainstalovaných programů a jejich hodnocení (jedna až pět hvězdiček). Avast Cleanup Premium k hodnocení programů používá cloudový systém založený na tzv. blacklistech a whitelistech, heuristických algoritmech, doporučovacím modulu Avastu a uživatelských hodnoceních. Tento systém vám umožní snáze vybrat, které programy si chcete ponechat a které můžete odebrat.

Stažení, instalace a aktivace

Jak mohu Avast Cleanup Premium nainstalovat?

Instalace programu Avast Cleanup Premium na počítači s Windows:

 1. Stáhněte si a spusťte instalační soubor aplikace Avast Cleanup Premium.
 2. V okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.
 3. Vyberte požadovaný jazyk a poté klikněte na tlačítko OK.
 4. Zkontrolujte umístění souboru a poté klikněte na tlačítko Další.
 5. Klikněte na tlačítko Nainstalovat a poté na tlačítko Dokončit.

Jakmile Avast Cleanup Premium nainstalujete, otevře se jeho uživatelské rozhraní. Na výzvu zadejte aktivační kód, který jste při nákupu obdrželi e-mailem. Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Jak si mohu aktivovat předplatné?

Pokud jste si Avast Cleanup Premium zakoupili přes jiný program Avast nebo přes obchod Avast, licence se vám aktivuje automaticky. Pokud jste si Avast Cleanup Premium zakoupili před instalací, je třeba jej aktivovat ručně. Z hlavní obrazovky aplikace Avast Cleanup Premium to lze provést 2 způsoby:

 • E-mail s potvrzením objednávky: Produkt aktivujte aktivačním kódem z e-mailu s potvrzením objednávky. Zvolte možnosti MenuMoje licenceZadejte platný aktivační kód a zadejte aktivační kód.
 • Účet Avast: Produkt aktivujte přes účet Avast připojený k e-mailové adrese, kterou jste použili při nákupu. Zvolte možnosti MenuMoje licencePřihlaste se k účtu Avast.

Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

Jak si mohu Avast Cleanup Premium zakoupit?

Pokud už používáte Avast Antivirus, Avast Cleanup Premium si můžete zakoupit následujícím způsobem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a přejděte do části VýkonCleanup Premium.
 2. Klikněte na tlačítko Testy.
 3. Jakmile Avast Cleanup Premium dokončí prvotní test, klikněte na tlačítko Vyřešit.
 4. Dle pokynů na obrazovce si kupte a nainstalujte Avast Cleanup Premium.

Pokud Avast Antivirus nepoužíváte, předplatné programu Avast Cleanup Premium si můžete zakoupit na webové stránce Avastu.

Mohu aktivační kód programu Avast Cleanup Premium převádět z jednoho počítače do druhého?

Aktivační kód na Avast Cleanup Premium můžete uplatnit v takovém počtu počítačů, který jste zvolili při nákupu.

Co mám dělat, když mi zakoupené předplatné nebo aktivační kód nefungují?

Pokud Avast Cleanup Premium zadaný aktivační kód nepřijme:

 1. Na svém účtu Avast najděte příslušný aktivační kód a pak předplatné aktivujte znovu.
 2. Pokud se aktivace nezdaří, odinstalujte Avast Cleanup Premium a restartujte počítač.
 3. Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi programu Avast Cleanup Premium.
 4. V uživatelském rozhraní programu Avast Cleanup Premium vyberte možnosti Moje licenceaktivujte své předplatné.

Pokud vám tento postup nepomůže, kontaktujte zákaznickou podporu Avastu.

Nastavení

Jak se dostanu k nastavením programu Avast Cleanup Premium?

Nastavení programu Avast Cleanup Premium lze otevřít kliknutím na možnost Menu v horní části okna aplikace a poté výběrem možnosti Nastavení. V okně Nastavení máte k dispozici následující akce:

 • Obecné: Změňte jazyk uživatelského rozhraní, vyberte, zda se má ikona programu Avast Cleanup Premium zobrazovat na hlavním panelu, nebo si přizpůsobte nastavení soukromí.
 • Oznámení: Určete, která oznámení programu Avast Cleanup Premium se mají zobrazovat.
 • Automatická údržba: Určete položky, které má Avast Cleanup Premium mazat při Automatické údržbě, případně Automatickou údržbu zapněte nebo vypněte.
 • Zastaralé programy: Vyberte, co má Avast Cleanup Premium dělat, když na počítači najde zastaralé programy.
 • Záchranné centrum: Můžete vybrat, které akce chcete vrátit a jak dlouho mají být uchovány zálohy.
 • Řešení problémů: Chcete-li poslat podpoře Avastu soubor protokolu pro účely řešení problémů, zaškrtněte pole Zapnout ladicí záznamy.

Řešení problémů

Je možné změny provedené programem Avast Cleanup Premium vrátit?

Ano. Pokud se změnami, které Avast Cleanup Premium v počítači provedl, nejste spokojeni, některé z těchto změn můžete přes Záchranné centrum vrátit.

Některé akce programu Avast Cleanup Premium jsou nevratné.

Jak mohu nahlásit problém nebo podezření na chybu?

Pokud se Avast Cleanup Premium chová neočekávaně nebo zobrazuje chybové zprávy, nahlaste to podpoře Avastu. Zašlete jí podrobný popis, jak danou chybu znovu vyvolat, a přidejte následující informace:

 • používaná verze Windows, značka a model počítače, grafická karta,
 • podrobný popis problému a postup vedoucí k výskytu problému,
 • veškeré zobrazené chybové zprávy,
 • veškeré rozdíly v chování počítače po výskytu chyby programu Avast Cleanup Premium.

Jak mohu nahlásit soubor či aplikaci, která byla programem Avast Cleanup Premium nesprávně označena za nepotřebnou a následně smazána z počítače?

Pokud Avast Cleanup Premium zablokuje nebo smaže soubor či program, který jste si chtěli ponechat, problém nahlaste podpoře Avastu. Do žádosti o pomoc uveďte přesný název souboru či programu, všechny související podrobnosti a k čemu došlo.

Co mám dělat, když se mi zobrazí chybová zpráva „Tohle nás mrzí“?

Když se vám zobrazí chybová zpráva „Tohle nás mrzí“, příčinou mohou být konflikty s konfigurací služeb Windows. Zkontrolujte, zda jsou příslušné služby Windows nastavené, aby se spouštěly automaticky, případně produkt přeinstalujte dle pokynů v článku Řešení problémů s chybovou zprávou „Tohle nás mrzí“ v programu Avast Cleanup Premium nebo Avast Antivirus.

 • Avast Cleanup Premium 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás