Avast Mobile Security dla systemu Android — wprowadzenie

Avast Mobile Security to aplikacja zabezpieczająca dla systemu Android, która chroni Twoje urządzenie przed phishingiem, złośliwym i szpiegującym oprogramowaniem oraz niebezpiecznymi wirusami (np. końmi trojańskimi). Aplikacja zawiera również szereg funkcji ułatwiających korzystanie z urządzenia.

Instrukcje dotyczące korzystania z programu Avast Mobile Security można znaleźć w sekcjach tego artykułu.

Poruszanie się po interfejsie użytkownika aplikacji Avast Mobile Security

Naciśnij ikonę Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.

Na ekranie głównym znajduje się przycisk Skanuj oraz cztery kafelki reprezentujące pozostałe opcje skanowania.

Opcje te umożliwiają wykonywanie następujących działań:

 • Skanuj: skanuje wszystkie zainstalowane aplikacje i pozwala poznać zagrożenia bezpieczeństwa wynikające ze zmian w domyślnych ustawieniach systemu Android.
 • Zoptymalizuj RAM: pozwala zatrzymywać aplikacje działające w tle i spowalniające urządzenie.
 • Wyczyść śmieci: pozwala wyświetlić ilość miejsca wykorzystanego na urządzeniu oraz bezpiecznie zwolnić pamięć. Zobaczysz także monit o zwolnienie dodatkowego miejsca przy użyciu aplikacji Avast Cleanup.
 • Skanuj Wi-Fi: pozwala skanować sieć pod kątem problemów z routerem, szyfrowaniem, siecią Wi-Fi i połączeniem. Po sprawdzeniu bezpieczeństwa bieżącej sieci Wi-Fi ta opcja wyświetla komunikat Sprawdź prędkość.
 • Połączenie VPN: umożliwia łączenie się z Internetem za pośrednictwem bezpiecznych serwerów VPN firmy Avast przy użyciu zaszyfrowanego tunelu w celu ochrony aktywności online przed śledzeniem. Ta funkcja dostępna jest tylko w ramach subskrypcji Ultimate i Ultimate Multi.

Możesz także nacisnąć ikonę  (trzy linie) w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji, aby skonfigurować ustawienia aplikacji oraz uzyskać dostęp do szeregu narzędzi do ochrony prywatności i zarządzania urządzeniem.

Kupowanie i aktywowanie subskrypcji Avast Mobile Security Premium

Poza darmową wersję produktu Avast Mobile Security oferujemy także kilka wersji płatnych aplikacji. Zaktualizowanie aplikacji do płatnej wersji Avast Mobile Security Premium daje następujące korzyści:

 • Blokowanie nieograniczonej liczby aplikacji przy użyciu funkcji Blokowanie Aplikacji.
 • Wyłączenie reklam innych firm.
 • Użycie funkcji Avast Anti-Theft w celu przechwycenia zdjęcia złodzieja, kiedy ten wpisze nieprawidłowy kod PIN, zablokowania urządzenia po zmianie karty SIM i potajemnego nagrywania w dowolnym momencie dźwięku z otoczenia, w którym znajduje się telefon.
 • Gwarancja priorytetowego rozwiązywania problemów zgłaszanych pomocy technicznej.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Szczegółowe informacje na temat funkcji dostępnych w innych płatnych wersjach aplikacji Avast Mobile Security znajdziesz w tym artykule:

Skanowanie urządzenia pod kątem zagrożeń

Avast Mobile Security: umożliwia przeskanowanie zainstalowanych aplikacji oraz zawartości karty pamięci pod kątem problemów z bezpieczeństwem, a także wykrywa zagrożenia wynikające ze zmian w domyślnych ustawieniach systemu Android.

 1. Naciśnij przycisk Skanuj.
 2. Kliknij polecenie Rozwiąż, aby rozwiązać wszelkie problemy z bezpieczeństwem wykryte na urządzeniu.

Po zakończeniu skanowania funkcja Skanuj zgłasza wszelkie wykryte problemy. Jeśli funkcja Skanuj nie wykryje żadnych problemów, wyświetli wskazówki dotyczące możliwej optymalizacji urządzenia.

Planowanie skanowania urządzenia

 1. Naciśnij ikonę  (trzy linie) i wybierz opcję Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Ochrona, aby wyświetlić listę ustawień dotyczących ochrony.
 3. Naciśnij opcję Zaplanowane skanowanie, aby ustawić regularne skanowania.
 4. Naciśnij suwak  WYŁ. u góry ekranu, aby ustawić go w położeniu WŁ., a następnie wybierz dni tygodnia, w których mają być uruchamiane regularne skanowania, a także dokładną godzinę ich rozpoczęcia.
 5. Naciśnij strzałkę wstecz , aby potwierdzić ustawienia zaplanowanego skanowania i powrócić do ustawień ochrony.

Konfiguracja ustawień ochrony

Aby wyświetlić ustawienia ochrony, naciśnij ikonę  (trzy linie) w lewym dolnym rogu interfejsu głównego aplikacji i wybierz kolejno opcje Ustawienia ▸ Ochrona.

 1. Naciskając suwak obok wybranej osłony, możesz ustawić go w położeniu WŁ. lub WYŁ.:
  • Osłona aplikacji: skanuje aplikacje po instalacji.
  • Osłona plików (system Android w wersji 5.7 lub nowszej): skanuje wszystkie pliki przechowywane na urządzeniu.
  • Osłona WWW Lite: uniemożliwia dostęp do fałszywych stron internetowych na urządzeniach z systemem operacyjnym Android w wersji 5 i starszych.
  • Osłona WWW z ułatwieniami dostępu: zanim będzie możliwe włączenie tej osłony, zostaje wyświetlony monit o przyznanie aplikacji Avast Mobile Security uprawnienia Dostępność. To uprawnienie jest wymagane, aby aplikacja mogła monitorować adresy URL w systemie Android w wersji 6 i nowszych.
  W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika wszystkie osłony są domyślnie włączone.
 2. Naciśnij suwak obok odpowiedniej opcji ochrony, aby ustawić go w położeniu  WŁ. lub WYŁ.:
  • Skanowanie pamięci wewnętrznej: umożliwia aplikacji skanowanie pamięci wewnętrznej urządzenia, w tym zdjęć, plików multimedialnych oraz zainstalowanych przez użytkownika aplikacji, pod kątem zagrożeń. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
  • Aplikacje o słabej reputacji: umożliwia aplikacji wykrywanie aplikacji o niskiej reputacji oraz ostrzeganie użytkownika o nich. Na reputację aplikacji wpływają opinie dodawane na jej temat przez użytkowników produktów Avast.
  • Wykrywanie PNP: umożliwia aplikacji ochronę użytkownika przed potencjalnie niepożądanymi programami. Są to programy, które pobierają się na urządzenie — często bez wiedzy użytkownika — podczas pobierania innych programów. Potencjalnie niepożądane programy generują niechcianą aktywność i zaśmiecają urządzenia. Przykładami takich programów są paski narzędzi oraz reklamy, które przeszkadzają w przeglądaniu stron internetowych.
 3. Naciśnij strzałkę Wstecz , aby wyjść z obszaru ustawień ochrony.

Zamykanie aplikacji działających w tle

Opcja Zoptymalizuj RAM umożliwia aplikacji Avast Mobile Security zamykanie działających w tle aplikacji, które mogą spowalniać urządzenie i powodować nadmierne zużycie baterii.

Naciśnij kafelek Zoptymalizuj RAM, aby zamknąć aplikacje działające w tle.

Zarządzanie miejsce na dysku

Kafelek Wyczyść śmieci wyświetla aktualną ilość miejsca używanego na urządzeniu, a także pozwala zwolnić miejsce przy użyciu opcjiBezpieczne czyszczenie.

 1. Naciśnij kafelek Wyczyść śmieci.
 2. Dotknij opcji Przyznaj uprawnienia.
 3. Wybierz opcję Avast Mobile Security i naciśnij suwak  WYŁ., aby ustawić go w położeniu WŁ. i zezwolić aplikacji Avast Mobile Security na Dostęp do danych o użyciu.
 4. Na ekranie wyników naciśnij opcję Oczyść w obszarze Bezpieczne czyszczenie, aby bezpiecznie usunąć niepotrzebne pliki z urządzenia. Dodatkowo możesz także nacisnąć strzałkę w dół na kafelku funkcji Bezpieczne czyszczenie, aby zaznaczać lub odznaczyć określone typy elementów, które mają być usuwane.

Korzystając z aplikacji Avast Cleanup, możesz usunąć więcej niepotrzebnych plików, w tym także plików multimedialnych, a także aplikacji i danych aplikacji, w celu zwolnienia dodatkowego miejsca na urządzeniu. Możesz także przesłać pliki oraz multimedia do usługi przechowywania danych w chmurze. Jeśli aplikacja Avast Cleanup nie jest jeszcze zainstalowana na Twoim urządzeniu, wybierz opcję Usuń więcej w obszarze Oczyszczanie szczegółowe i wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zainstalować aplikację.

Weryfikacja prędkości sieci Wi-Fi, z którą nawiązano połączenie

 1. Aby sprawdzić prędkość swojej sieci Wi-Fi, wybierz kolejno  (trzy linie) ▸ Szybkość Wi-Fi.
 2. Aplikacja wyświetli prędkość pobieraniawysyłania sieci Wi-Fi, z którą nawiązano połączenie. Naciśnij strzałkę Wstecz , aby zamknąć okno dialogowe wyników.

Zabezpieczanie ważnych aplikacji przy użyciu kodu PIN

Blokowanie Aplikacji to płatna funkcja, która pozwala ustawić kod PIN dla aplikacji. Przed każdym uruchomieniem chronionej aplikacji będzie wymagane podanie kodu PIN.

 1. Naciśnij kolejno  (trzy linie) ▸ Blokowanie Aplikacji, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.
 2. W prawym dolnym rogu ekranu naciśnij opcję Skonfiguruj teraz.
 3. Naciskaj ponumerowane panele i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby wykonać kolejne kroki. Możesz nacisnąć opcję Aktywuj Blokadę aplikacji, aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji po wykonaniu wszystkich czynności oznaczonych jakoWymagane kroki.
 4. Naciśnij szary suwak  (WYŁ.) obok aplikacji, które chcesz chronić, aby zmienił kolor na pomarańczowy  (WŁ.).

Kod PIN możesz zmienić w dowolnym momencie. W tym celu wybierz kolejno  (trzy linie) ▸ Ustawienia ▸ PIN i wzór ▸ Zmień PIN.

Śledzenie lokalizacji telefonu przy użyciu funkcji Anti-Theft

Anti-Theft to funkcja, która służy do ochrony prywatnych danych na urządzeniu mobilnym oraz pomaga znaleźć urządzenie w przypadku kradzieży lub zgubienia.

 1. Naciśnij kolejno  (trzy linie) ▸ Anti-Theft, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.
 2. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Weryfikacja bezpieczeństwa sieci Wi-Fi, z którą nawiązano połączenie

Opcja Bezpieczeństwo Wi-Fi skanuje sieć pod kątem problemów z routerem, szyfrowaniem, siecią Wi-Fi i połączeniem.

Naciśnij kolejno  (trzy linie) ▸ Bezpieczeństwo Wi-Fi, aby sprawdzić bezpieczeństwo swojej sieci Wi-Fi.

Po ukończeniu skanowania aplikacja informuje, czy sieć jest bezpieczna, i powiadamia o potencjalnych zagrożeniach.

Zabezpieczanie zdjęć przy użyciu kodu PIN

Magazyn zdjęć chroni dostęp do zdjęć za pomocą kodu PIN. Po przeniesieniu zdjęć do Magazynu są one zaszyfrowane i ukryte.

 1. Naciśnij kolejno  (trzy linie) ▸ Magazyn zdjęć, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.
 2. Naciśnij ikonę + (plus) w prawym dolnym rogu i wybierz jedną z dostępnych opcji:
  • Zrób nowe zdjęcie: pozwala wykonać nowe zdjęcie, które zostanie automatycznie dodane do Magazynu.
  • Importuj z galerii: pozwala wybrać zdjęcia z istniejącej galerii.

Oszczędzanie baterii

Funkcja Oszczędzanie energii pozwala dostosować szereg ustawień w celu zmniejszenia zużycia baterii. Określ sposób działania funkcji, które często przyczyniają się do szybszego rozładowywania się baterii, takich jak sieć Wi-Fi, funkcja synchronizacji czy Bluetooth. Możesz także zoptymalizować ustawienia ekranu w celu wydłużenia czasu działania baterii. Możesz ręcznie skonfigurować spersonalizowane ustawienia oszczędzania baterii lub użyć konfiguracji domyślnej.

Jeśli na urządzeniu jest także zainstalowana aplikacja Avast Battery Saver, opcje dotyczące oszczędzania baterii należy skonfigurować, korzystając z tej aplikacji.

 1. Naciśnij ikonę  (trzy linie) i wybierz opcję Oszczędzanie energii.
 2. Dotknij opcji Włącz Oszczędzanie energii.
 3. Naciśnij opcję Udziel teraz i przyznaj aplikacji Avast Mobile Security uprawnienie Ustawienia systemowe.
 4. Dotknij opcji Ustawienia Oszczędzania energii.
 5. Dostosuj ustawienia oszczędzania baterii do własnych preferencji, włączając lub włączając opcje widoczne na liście.

Blokowanie niechcianych połączeń

Ze względu na zmiany wprowadzone ostatnio w Centrum zasad dla programistów w Google Play oraz w zasadach dotyczących systemu Android funkcja Blokada połączeń nie będzie już dostępna w Avast Mobile Security na urządzeniach z systemem Android 8 lub nowszym.

Korzystając z funkcji Blokada połączeń, można blokować wszystkie połączenia z numerów telefonu znajdujących się w obszarze Czarna lista. W przypadku zablokowania połączenia następuje automatyczne przekierowanie dzwoniącego do poczty głosowej. Aby dodać numer do Czarnej listy:

 1. Naciśnij ikonę  (trzy linie) i wybierz opcję Blokada połączeń.
 2. Naciśnij ikonę plusa , a następnie wybierz numery, które chcesz dodać do Czarnej listy. Możesz blokować połączenia:
  • ze wszystkich nieznanych numerów,
  • ze wszystkich ukrytych numerów,
  • z numeru ręcznie wprowadzonego w aplikacji,
  • od określonego kontaktu z listy kontaktów.

Połączenia zablokowane przy użyciu funkcji Blokada połączeń są wyświetlane na karcie Historia ekranu głównego funkcji Blokada połączeń.

Monitorowanie wykorzystania danych

W obszarze Informacje o aplikacjach możesz określić zalecany dzienny limit użycia danych. Możesz także skonfigurować aplikację Avast Mobile Security w taki sposób, aby wyświetlała alerty z informacjami dotyczącymi użycia danych.

 1. Naciśnij ikonę  (trzy linie) i wybierz opcję Informacje o aplikacjach.
 2. Dotknij opcji Poznaj teraz.
 3. Wybierz kartę Dane.
 4. Dotknij opcji Skonfiguruj teraz.
 5. Gdy wprowadzisz informacje dotyczące swojego pakietu danych mobilnych, zostanie wyświetlonyZalecany dzienny limit. Dotknij opcji Aktywuj.
 6. Aby skonfigurować powiadomienia dotyczące użycia danych, naciśnij opcję Alerty dotyczące wykorzystania danych.
 7. Naciśnij opcję Wykorzystanie w ramach cyklu wynosi, a następnie wybierz wartość procentową użycia danych, po przekroczeniu której zostanie wyświetlone powiadomienie. Następnie naciskaj odpowiednie suwaki, aby włączyć wybrane powiadomienia (pomarańczowy) lub je wyłączyć (szary).

Możesz w dowolnym momencie edytować informacje dotyczące Twojego pakietu danych. Aby to zrobić, naciśnij ikonę  (trzy kropki) w prawym górnym rogu ekranu Informacje o aplikacjach i wybierz opcję Ustawienia.

Zarządzanie dostępem aplikacji do Internetu przy użyciu Zapory ogniowej (tylko urządzenia zrootowane)

Funkcja Zapora ogniowa pozwala zarządzać dostępem zainstalowanych aplikacji do Internetu.

Zapora Avast działa tylko na urządzeniach zrootowanych. Jeśli korzystasz z niestandardowej pamięci ROM ze zmodyfikowanym rdzeniem systemu Linux, upewnij się, że na Twoim urządzeniu jest obsługiwany program sterujący iptables. Możesz także ponownie skompilować jądro systemu z obsługą tej funkcji. Jeśli użytkownik włączył obsługę dzienników, wszystkie zastosowane reguły są w nich zapisywane. Dziennik jest resetowany za każdym razem, gdy ma miejsce zmiana reguły.
 1. Naciśnij ikonę  (trzy linie) i wybierz opcję Zapora ogniowa.
 2. Naciśnij suwak WYŁ., aby ustawić go w położeniu WŁ. , i naciśnij opcjęUdziel, aby przyznać funkcji dostęp do Twojego urządzenia.
 3. Wybierz aplikacje, które chcesz zablokować, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Blokuj wszystkie: całkowite zablokowanie aplikacji bez względu na typ połączenia.
  • Blokuj mobilne dane: blokowanie aplikacji w przypadku, gdy urządzenie nie ma połączenia z siecią Wi-Fi.
Zapora ogniowa może nie działać na niektórych urządzeniach z systemem Android ze skonfigurowanym limitem użycia danych mobilnych. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij opcję  Ustawienia, a następnie naciśnij suwak widoczny obok opcji Przyznaj najwyższy priorytet, by ustawić go w położeniu WŁ. .

Konfiguracja ustawień aplikacji Avast Mobile Security

W sekcji  Ustawienia możesz dostosować konfigurację aplikacji Avast Mobile Security do własnych potrzeb.

 1. Naciśnij ikonę  (trzy linie) i przewiń do opcji  Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję, aby wykonać kolejne działania:
  • Powiadomienia i alerty: ustawienie typów powiadomień, które chcesz odbierać z aplikacji. Domyślnie wszystkie powiadomienia są włączone. Stałe powiadomienie jest niezbędne do zapewnienia użytkownikowi pełnej ochrony przy użyciu aplikacji.
  • Ekran ładowania: zamyka wszystkie zadania uruchomione w tle w celu przyspieszenia ładowania urządzenia.
  • Ochrona: pozwala zaplanować automatyczne skanowania i włączyć dodatkowe ustawienia ochrony.
  • Wyłącz reklamy (tylko Avast Mobile Security Premium): usuwa reklamy innych firm w wyniku aktualizacji aplikacji do wersji płatnej.
  • PIN i wzór: pozwala ustawić lub zmienić kod PIN lub wzór funkcji Blokowanie Aplikacji.
  • Blokowanie Aplikacji: pozwala określić, kiedy aplikacje mają być blokowane przy użyciu funkcji Blokowanie Aplikacji.
  • Wykorzystanie danych: wprowadzając informacje na temat swojego planu danych, możesz korzystać z aplikacji do łatwiejszego zarządzania swoim użyciem danych. Aplikacja Avast Mobile Security oblicza na podstawie tych informacji Zalecany dzienny limit.
  • Aktualizacje: pozwala sprawdzić aktualną wartość parametru Wersja definicji wirusów. Definicje wirusów są domyślnie aktualizowane za każdym razem, gdy masz dostęp do Internetu. Aby oszczędzać dane mobilne, włącz opcję Aktualizuj tylko przez Wi-Fi, aby aktualizacje odbywały się wyłącznie w czasie, gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi.
  • Subskrypcja (tylko wersje płatne): pozwala wyświetlić Kod aktywacyjny oraz datę wygaśnięcia subskrypcji.
  • Dziennik Aktywności: pozwala wyświetlić ostatnią aktywność aplikacji, w tym aktualizacje i skanowania.
  • Ustawienia prywatności: pozwala ustawić preferencje dotyczące udostępniania zanonimizowanych informacji, które umożliwiają nam zrozumienie potrzeb naszych użytkowników i doskonalenie jakości naszych produktów.
  • Informacje: pozwala wyświetlić informacje dotyczące aplikacji, w tym także dokumenty takie jak Umowa licencyjna użytkownika końcowego.
 • Avast Mobile Security 6.x
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami