Avast Cleanup Premium — wprowadzenie

Avast Cleanup Premium to narzędzie do optymalizacji komputera. Program skanuje komputer w poszukiwaniu plików, które niepotrzebnie zajmują miejsce na dysku, i problemów ograniczających wydajność. Po zakończeniu skanowania możesz zdecydować, które problemy chcesz usunąć lub rozwiązać.

Ten artykuł zawiera instrukcje i zalecenia dla początkujących użytkowników programu Avast Cleanup Premium. Można się z niego dowiedzieć, jak szybko zoptymalizować komputer, korzystając z kilku podstawowych funkcji programu.

W tym artykule przyjęto założenie, że najnowsza wersja programu Avast Cleanup Premium jest już zainstalowana na komputerze. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, przeczytaj następujący artykuł:

Witaj w programie Cleanup

Po zakończeniu instalacji program załaduje się automatycznie. Na ekranie powitalnym dostępne są następujące opcje:

 1. Odblokuj wszystkie funkcje: Zakup płatnej subskrypcji Avast Cleanup Premium. Jeśli masz już kupioną płatną subskrypcję, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w poniższym artykule, aby ją aktywować:
 2. Skanuj natychmiast: uruchomienie na komputerze skanowania typu Konserwacja. Skanowanie typu Konserwacja to kompleksowe skanowanie, które pozwala wykryć następujące problemy:
  • Uszkodzone elementy rejestru
  • Niedziałające skróty
  • Niepotrzebne pliki systemowe
  • Pamięć podręczna przeglądarki
  • Śledzące i inne pliki cookie
  • Historia przeglądania i pobierania
 3. Pomiń: przejście na pulpit główny programu Avast Cleanup Premium i ręczny wybór kafelka skanowania. Więcej informacji na temat różnych rodzajów skanowania dostępnych w ramach programu Avast Cleanup Premium zawiera następujący artykuł:
Jeśli nie planujesz zakupu płatnej wersji, możesz w dalszym ciągu korzystać z trybu skanowania. Tryb skanowania umożliwia skanowanie komputera pod kątem problemów. Jeśli wykryte zostaną problemy, w celu ich rozwiązania wymagany będzie zakup płatnej subskrypcji.

Uzyskiwanie dostępu do pulpitu programu Avast Cleanup Premium

Po zakończeniu instalacji możesz uzyskać dostęp do pulpitu programu Avast Cleanup Premium za pomocą jednej z następujących metod:

 • Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Cleanup Premium na pulpicie komputera z systemem Windows.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Avast Cleanup Premium w zasobniku systemu Windows i wybierz pozycję Avast Cleanup.

Przeprowadzenie skanowania typu Konserwacja

 1. Na pulpicie głównym programu Avast Cleanup Premium kliknij kafelek Konserwacja, a następnie poczekaj, aż program Avast Cleanup Premium zakończy skanowanie komputera. Skanowanie może potrwać kilka minut.
 2. Wybierz problemy, które chcesz rozwiązać, zaznaczając lub odznaczając pola obok poszczególnych rodzajów problemów. Problemy zaznaczone automatycznie przez program Avast można bezpiecznie rozwiązać bez ryzyka utraty ważnych danych.
Możesz wyświetlić dodatkowe informacje na temat problemu, umieszczając kursor na jego panelu.
 1. Kliknij opcję Napraw i oczyść, aby rozwiązać wybrane problemy.
 2. Gdy proces oczyszczania się zakończy, kliknij opcję Gotowe, aby potwierdzić i powrócić na pulpit główny programu Avast Cleanup Premium.
Jeśli nie masz włączonej funkcji Automatyczna konserwacja, może zostać wyświetlony monit o jej włączenie. Więcej informacji na temat funkcji Automatyczna konserwacja znajduje się w sekcji poniżej.

Włączanie Automatycznej konserwacji

Po pierwszym uruchomieniu skanowania typu Konserwacja program poprosi Cię o włączenie funkcji Automatyczna konserwacja. Po jej włączeniu program Avast Cleanup Premium będzie regularnie skanować Twój komputer i automatycznie usuwać wszelkie znalezione problemy — Ty nie musisz już nic robić. Aby włączyć Automatyczną konserwację, kliknij polecenie Włącz w oknie dialogowym wyświetlonym po uruchomieniu skanowania typu Konserwacja.

Jeśli pominiesz ten krok, nadal będziesz mieć możliwość włączenia Automatycznej konserwacji. Aby to zrobić, wykonaj w dowolnym momencie czynności opisane poniżej:

 1. Na pulpicie głównym programu Avast Cleanup Premium, na kafelku Konserwacja, kliknij opcję WYŁ. obok pozycji Automatyczna konserwacja.
 2. U góry ekranu ustawień Automatycznej konserwacji kliknij szary suwak WYŁ., aby zmienił kolor na zielony i ustawienie na WŁ.
 3. Wybierz elementy, które program Avast Cleanup Premium może usuwać podczas Automatycznej konserwacji, zaznaczając lub odznaczając poszczególne wymienione problemy. Problemy domyślnie zaznaczone przez program Avast zawierają jedynie pozycje z danymi, które mogą zostać bezpiecznie usunięte.
 4. Kliknij ikonę X, aby wrócić do pulpitu głównego programu Avast Cleanup Premium.

Blokowanie uruchamiania aplikacji w tle

Niektóre aplikacje niezauważalnie działają w tle i spowalniają system. Avast Cleanup Premium wyszukuje tego rodzaju aplikacje i pozwala uśpić je w celu zwiększenia wydajności.

 1. Na pulpicie głównym programu Avast Cleanup Premium kliknij opcję Przyspieszenie.
 2. Kliknij opcję Pokaż poniżej pozycji Programy działające w tle i uruchamiane automatycznie.
 3. Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które mogą spowalniać Twój komputer. Dostępne są następujące opcje:
  • Kliknij polecenie Uśpić obok aplikacji, aby ją uśpić.
  • Kliknij polecenie Ignoruj, aby usunąć aplikację z listy i pozwolić na jej dalsze działanie w tle.
  • Kliknij polecenie Wstrzymaj wszystkie, aby uśpić wszystkie aplikacje z listy.
Jeśli korzystasz z aplikacji na co dzień, nie zalecamy jej usypiania. Poza tym, niektóre aplikacje muszą działaś w tle, by było możliwe korzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie możliwości. Jeśli na przykład uśpisz program Skype, możesz nie otrzymać powiadomienia o połączeniach przychodzących.
 1. Kliknij strzałkę wstecz, aby wrócić do pulpitu głównego programu Avast Cleanup Premium. Możesz zarządzać ignorowanymi i uśpionymi aplikacjami na ekranie Programy działające w tle i uruchamiane automatycznie.

Gdy otworzysz uśpioną aplikację, jej stan zmieni się na Tymczasowo aktywny, dzięki czemu będziesz mieć możliwość korzystania w niej w zwykły sposób. Gdy już zamkniesz aplikację, program Avast Cleanup Premium automatycznie przywróci dla niej stan Uśpiony.

Konfigurowanie ustawień programu Avast Cleanup Premium

Ustawienia programu Avast Cleanup Premium można otworzyć, klikając  Menu u góry interfejsu użytkownika programu Avast Cleanup Premium i wybierając opcję  Ustawienia.

Po lewej stronie ekranu ustawień programu Avast Cleanup Premium są dostępne następujące opcje:

 • Ogólne: umożliwia zmianę języka interfejsu użytkownika, dostosowanie ustawień prywatności oraz określenie, czy ikona Avast Cleanup Premium będzie widoczna w zasobniku systemowym.
 • Powiadomienia: umożliwia określenie, które powiadomienia programu Avast Cleanup Premium mają być wyświetlane.
 • Automatyczna konserwacja: umożliwia wybranie elementów, które program Avast Cleanup Premium może usuwać podczas Automatycznej konserwacji oraz włączenie lub wyłączenie tej funkcji.
 • Nieaktualne programy: umożliwia wybranie działań, które program Avast Cleanup Premium będzie wykonywał w przypadku wykrycia na komputerze nieaktualnych programów.
 • Centrum ratunkowe: umożliwia wybranie operacji, które można odwrócić za pośrednictwem Centrum ratunkowego oraz określenie, po jakim czasie będą usuwane kopie zapasowe.
 • Rozwiązywanie problemów: w tej sekcji możesz zaznaczyć pole wyboru Włącz rejestrację błędów programowych, jeśli chcesz przesłać plik dziennika do działu pomocy technicznej Avast w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Cofanie zmian wprowadzonych przez program Avast Cleanup Premium

Centrum ratunkowe umożliwia wycofanie określonych zmian wprowadzonych przez program Avast Cleanup Premium:

 1. Kliknij ikonę Centrum ratunkowe z prawej strony pulpitu programu Avast Cleanup Premium.
 2. Kliknij polecenie Cofnij obok działania, które chcesz cofnąć.
 3. Kliknij ikonę X, aby wrócić do pulpitu głównego programu Avast Cleanup Premium.
Nie wszystkie zmiany wprowadzone przez program Avast Cleanup Premium można cofnąć.

Dodatkowe zalecenia

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące najważniejszych funkcji i możliwości programu Avast Cleanup Premium. Możesz wyświetlić wszystkie funkcje programu, klikając opcję Wszystkie funkcje (ikona siatki) z prawej strony pulpitu głównego programu Avast Cleanup Premium.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich rodzajów skanowania oraz narzędzi optymalizacyjnych dostępnych w ramach programu Avast Cleanup Premium zawiera następujący artykuł:

 • Avast Cleanup Premium 19.x
 • Avast Ultimate 19.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami