Avast Cleanup Premium – začínáme

Avast Cleanup Premium je nástroj na optimalizaci počítače. Tento program v počítači vyhledává problémy, které zabírají místo na disku nebo omezují výkon systému. Posléze vám umožňuje vybrat, které nalezené problémy chcete odstranit či vyřešit.

Tento článek obsahuje pokyny a doporučení pro uživatele, kteří používají Avast Cleanup Premium poprvé. Dále vysvětluje, jak můžete pomocí několika klíčových funkcí programu hned začít s optimalizací počítače.

Tento článek předpokládá, že již máte nainstalovanou nejnovější verzi programu Avast Cleanup Premium. Podrobné pokyny k instalaci najdete v následujícím článku:

Vítá vás Cleanup

Program se po dokončení instalace automaticky spustí. Na uvítací obrazovce jsou k dispozici následující možnosti:

 1. Odemknout všechny funkce: Kupte si předplatné programu Avast Cleanup Premium. Pokud už předplatné máte koupené, dle pokynů v článku níže si jej aktivujte:
 2. Testy: Spouští v počítači test Údržba. Údržba je komplexní test, který zjišťuje následující problémy:
  • Neplatné položky registru
  • Neplatní zástupci
  • Nepotřebné systémové soubory
  • Mezipaměť prohlížečů
  • Sledovací a jiné soubory cookie
  • Historie prohlížení a stahování
 3. Přeskočit: Otevřete hlavní obrazovku programu Avast Cleanup Premium a ručně vyberte dlaždici požadovaného testu. Další informace o jednotlivých testech v programu Avast Cleanup Premium najdete v následujícím článku:
Pokud si nekoupíte předplatné, můžete program používat jen k testování. V takovém případě můžete v počítači vyhledat problémy. Pokud ale chcete nalezené problémy vyřešit, je nutné si koupit předplatné.

Hlavní obrazovka programu Avast Cleanup Premium

Hlavní obrazovku programu Avast Cleanup Premium můžete po instalaci otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Na ploše Windows dvakrát klikněte na ikonu programu Avast Cleanup Premium.
 • Na systémové liště Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu programu Avast Cleanup Premium a vyberte možnost Avast Cleanup.

Test Údržba

 1. Na hlavní obrazovce programu Avast Cleanup Premium klikněte na dlaždici Údržba a počkejte, než Avast Cleanup Premium otestuje počítač. Test může trvat několik minut.
 2. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí polí u jednotlivých problémů vyberte, které problémy chcete vyřešit. Problémy, které Avast zaškrtne automaticky, je možné vyřešit bez ztráty důležitých dat.
Když najedete myší na panel některého z problémů, zobrazí se vám další související informace.
 1. Kliknutím na tlačítko Opravit a vyčistit vyřešíte vybrané problémy.
 2. Po dokončení čištění se kliknutím na tlačítko Hotovo můžete vrátit na hlavní obrazovku programu Avast Cleanup Premium.
Pokud jste ještě nezapnuli Automatickou údržbu, může se zobrazit výzva k jejímu zapnutí. V následující části se o Automatické údržbě dozvíte více.

Zapnutí automatické údržby

Po dokončení prvního testu Údržba se zobrazí výzva k zapnutí funkce Automatická údržba. Tato funkce umožňuje programu Avast Cleanup Premium pravidelně testovat počítač a automaticky odstraňovat nalezené problémy za vás. Chcete-li Automatickou údržbu zapnout, v dialogovém okně, které se zobrazí po dokončení testu Údržba, klikněte na tlačítko Zapnout.

Když tento krok přeskočíte, Automatickou údržbu můžete kdykoli zapnout dle postupu níže:

 1. Na hlavní obrazovce programu Avast Cleanup Premium klikněte na dlaždici Údržba na tlačítko VYP u položky Automatická údržba.
 2. V horní části obrazovky Nastavení automatické údržby kliknutím přepněte posuvník z šedé polohy (Vypnuto) do polohy zelené (Zapnuto).
 3. Zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí určete položky, které smí Avast Cleanup Premium mazat při Automatické údržbě. Problémy, které Avast ve výchozím nastavení zaškrtl, představují zbytečná data, která lze bezpečně smazat.
 4. Kliknutím na ikonu X se vrátíte na obrazovku programu Avast Cleanup Premium.

Blokování spouštění aplikací na pozadí

Některé aplikace zpomalují systém tím, že běží tiše na pozadí. Avast Cleanup Premium tyto aplikace najde a umožní vám je bezpečně uspat, aby počítač pracoval rychleji.

 1. Na hlavní obrazovce programu Avast Cleanup Premium klikněte na možnost Zrychlení.
 2. V části Programy na pozadí a po spuštění klikněte na možnost Zobrazit.
 3. Zobrazí se seznam aplikací, které mohou zpomalovat počítač. Vyberte jednu z následujících možností:
  • U aplikace, kterou chcete uspat, klikněte na možnost Uspat.
  • Kliknutím na možnost Ignorovat můžete odebrat příslušnou aplikaci ze seznamu a povolit jí chod na pozadí.
  • Kliknutím na možnost Uspat vše uspíte všechny aplikace na seznamu.
Když nějakou aplikaci používáte pravidelně, uspávat ji nedoporučujeme. Některé aplikace zase potřebují běžet na pozadí, aby vám dokázaly poskytovat veškeré své funkce. Když například uspíte Skype, můžete zmeškat příchozí hovory.
 1. Kliknutím na šipku zpět se vrátíte na obrazovku programu Avast Cleanup Premium. Ignorované a uspané aplikace můžete spravovat kdykoli na obrazovce Programy na pozadí a po spuštění.

Když nějakou uspanou aplikaci otevřete, její stav se změní na Dočasně probuzeno, abyste ji mohli používat jako normálně. Jakmile aplikaci zavřete, Avast Cleanup Premium ji automaticky znovu uspí.

Nastavení programu Avast Cleanup Premium

Nastavení programu Avast Cleanup Premium lze otevřít kliknutím na možnost Menu v horní části okna aplikace a poté výběrem možnosti Nastavení.

Na levém panelu nastavení programu Avast Cleanup Premium najdete následující možnosti:

 • Obecné: Změňte jazyk uživatelského rozhraní, vyberte, zda se má ikona programu Avast Cleanup Premium zobrazovat na systémové liště, nebo si přizpůsobte nastavení soukromí.
 • Oznámení: Určete, která oznámení programu Avast Cleanup Premium se mají zobrazovat.
 • Automatická údržba: Určete položky, které má Avast Cleanup Premium mazat při Automatické údržbě, případně Automatickou údržbu zapněte nebo vypněte.
 • Zastaralé programy: Vyberte, co má Avast Cleanup Premium dělat, když na počítači najde zastaralé programy.
 • Záchranné centrum: V Záchranném centru můžete vybrat, které akce chcete vrátit a jak dlouho mají být uchovány zálohy.
 • Řešení problémů: Chcete-li poslat podpoře Avastu soubor protokolu pro účely řešení problémů, zaškrtněte pole Aktivovat ladicí záznamy.

Vrácení akcí provedených programem Avast Cleanup Premium

Záchranné centrum vám umožňuje vrátit určité změny provedené programem Avast Cleanup Premium:

 1. Na pravé straně hlavní obrazovky programu Avast Cleanup Premium klikněte na ikonu Záchranné centrum.
 2. U akce, kterou chcete vrátit, klikněte na možnost Vrátit.
 3. Kliknutím na ikonu X se vrátíte na obrazovku programu Avast Cleanup Premium.
Některé akce programu Avast Cleanup Premium jsou nevratné.

Další doporučení

Tento článek obsahuje informace o klíčových funkcích programu Avast Cleanup Premium. Chcete-li si zobrazit všechny funkce programu, na pravé straně hlavní obrazovky programu Avast Cleanup Premium klikněte na ikonu Všechny funkce (ikona mřížky).

Podrobné informace o všech testech a optimalizačních nástrojích v programu Avast Cleanup Premium najdete v následujícím článku:

 • Avast Cleanup Premium 19.x
 • Avast Ultimate 19.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás