Avast Cleanup Premium – začínáme

Avast Cleanup Premium je nástroj na optimalizaci počítače, který vyhledává nepotřebné položky a problémy s výkonem počítače a posléze uvolňuje místo na disku a zvyšuje rychlost systému.

Tento článek předpokládá, že už máte na počítači nainstalovanou a aktivovanou nejnovější verzi programu Avast Cleanup Premium. Podrobné pokyny k instalaci a aktivaci najdete v následujících článcích:

Pokud jste si Avast Cleanup Premium nainstalovali poprvé, aplikace se po dokončení automaticky otevře. Pak můžete kliknutím na možnost Testy spustit test Údržba nebo kliknutím na možnost Přeskočit pokračovat na řídicí panel programu Avast Cleanup Premium.

Test Údržba

Test Údržba provádí komplexní test, jenž v systému zjišťuje poškozené či nadbytečné položky a záznamy vaší činnosti.

 1. V hlavním okně programu Avast Cleanup Premium klikněte na dlaždici Údržba.
 2. Zaškrtněte pole u typů problémů, které chcete vyřešit. Typy problémů, které Avast zaškrtne automaticky, je možné bezpečně vyřešit beze ztráty důležitých dat.
 3. Také můžete kliknout na některý panel, prohlédnout si konkrétní položky v počítači a určit, které z nich chcete vyčistit.
 4. Kliknutím na tlačítko Opravit a vyčistit vyřešíte vybrané problémy.
 5. Po dokončení čištění klikněte na tlačítko Hotovo.

Všechny vybrané problémy máte vyřešené. Při prvním spuštění programu Avast Cleanup Premium můžete být požádáni o zapnutí automatické údržby.

Správa aplikací na pozadí

Některé aplikace zpomalují systém tím, že běží tiše na pozadí. Avast Cleanup Premium tyto aplikace najde a umožní vám je bezpečně uspat, aby počítač pracoval rychleji.

 1. V hlavním okně programu Avast Cleanup Premium klikněte na dlaždici Zrychlení.
 2. Klikněte na možnost Programy na pozadí a po spuštění.
 3. Zobrazí se seznam aplikací, které mohou zpomalovat počítač. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Uspat: Uspí konkrétní aplikaci a odebere ji ze seznamu.
  • Ignorovat: Umožní aplikaci pokračovat v běhu na pozadí a odebere ji ze seznamu.
  • Uspat vše: Uspí všechny aplikace na seznamu.
Když nějakou aplikaci používáte pravidelně, uspávat ji nedoporučujeme. Některé aplikace zase potřebují běžet na pozadí, aby vám dokázaly poskytovat veškeré své funkce. Když například uspíte Skype, můžete zmeškat příchozí hovory.

Vybrané aplikace jsou nyní uspány nebo ignorovány. Uspané aplikace můžete otevírat a používat jako obvykle. Jakmile aplikaci zavřete, Avast Cleanup Premium ji automaticky znovu uspí.

Správa uspaných a ignorovaných aplikací:

 1. V dolní části obrazovky Programy na pozadí a po spuštění klikněte na uspané programy nebo ignorované programy.
 2. Vyberte odpovídající možnost:
  • Probudit: Ihned aplikaci probudí a umožní jí běh na pozadí.
  • Přestat ignorovat: Vrátí aplikaci na seznam Programy na pozadí a po spuštění, odkud ji volitelně můžete uspat.

Uvolnění místa

Avast Cleanup Premium hledá a bezpečně maže nepotřebné systémové soubory a data webových prohlížečů, aby uvolnil místo na disku.

 1. V hlavním okně programu Avast Cleanup Premium klikněte na dlaždici Uvolnění místa.
 2. Vyberte kategorii, kterou chcete vyčistit:
  • Nepotřebné systémové soubory: Kliknutím na možnost Nepotřebné systémové soubory vyčistíte z počítače nepotřebné soubory.
  • Data prohlížeče: Kliknutím na ikonu zeměkoule vyčistíte dočasné soubory webových prohlížečů.
 3. V rozevírací nabídce Vybrat doporučené v levém dolním rohu vyberte soubory k vyčištění. K dispozici máte následující možnosti:
  • Vybrat doporučené: Vybere pouze kategorie souborů, které můžete bezpečně čistit beze ztráty důležitých dat.
  • Vybrat vše: Vybere všechny kategorie souborů v seznamu. Výběr kategorií souborů, které čistit nechcete, můžete ručně zrušit.
  • Nevybírat nic: Zruší výběr všech kategorií souborů v seznamu. Poté můžete ručně vybrat kategorie souborů, které chcete čistit.
 4. Také můžete kliknout na možnost Ignorovat u libovolné kategorie, kterou chcete odebrat ze seznamu Nepotřebné systémové soubory nebo Data prohlížeče.

Vybrané kategorie souborů jsou vyčištěné. Správa kategorie ignorovaných souborů:

 1. V dolní části obrazovky Nepotřebné systémové soubory nebo Data prohlížeče klikněte na ignorované kategorie.
 2. Kliknutím na možnost Přestat ignorovat vrátíte kategorii souborů na seznam nepotřebných systémových souborů nebo dat prohlížečů.

Vrácení akcí

Záchranné centrum vám umožňuje vrátit určité změny provedené programem Avast Cleanup Premium:

 1. Na pravé straně hlavní obrazovky programu Avast Cleanup Premium klikněte na ikonu Záchranné centrum.
 2. U akce, kterou chcete vrátit, klikněte na možnost Vrátit zpět.

Vybraná akce bude vrácena.

Některé akce programu Avast Cleanup Premium jsou nevratné.

Další doporučení

Chcete-li si zobrazit všechny funkce, na pravé straně hlavní obrazovky programu Avast Cleanup Premium klikněte na ikonu Všechny funkce (ikona mřížky).

Další informace o produktu Avast Cleanup Premium najdete v následujícím článku:

 • Avast Cleanup Premium 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás