Avast Cleanup Premium – Začínáme

Tento článek se týká nejnovější verze programu Avast Cleanup. Pokud se některé z pokynů či odpovědí níže neshodují s vámi používanou verzí programu Cleanup, zkontrolujte, zda používáte aktuální verzi Avastu, případně si Avast Cleanup Premium stáhněte z webové stránky Avastu. Pokyny k aktualizaci programu Avast Antivirus najdete v následujícím článku:

Pokud máte Avast Cleanup Premium spuštěný poprvé, můžete kliknutím na tlačítko Spustit test spustit komplexní údržbový test počítače. Případně můžete kliknout na tlačítko Přeskočit a výběrem některé z dlaždic na hlavní obrazovce programu Cleanup Premium spustit konkrétní test. Níže uvedené části odpovídají možnostem, které najdete v programu Cleanup Premium:

Údržba

Možnost Údržba představuje komplexní test, jenž v systému počítače zjišťuje poškozené či nadbytečné položky a záznamy vaší činnosti. Chcete-li provést test Údržba, postupujte následovně:

 1. Na hlavní obrazovce programu Cleanup Premium klikněte na tlačítko Údržba.
 2. Po dokončení testu zaškrtněte pole u kategorií, které chcete opravit či vyčistit:
  • Neplatné položky registru: odkazy v systémovém registru, které mohou být nadbytečné či poškozené.
  • Neplatní zástupci: zapomenuté zástupce odinstalovaných programů, které v počítači zbytečně zabírají místo.
  • Nepotřebné systémové soubory: nepotřebné soubory (např. balíčky ovladačů, dočasné soubory či soubory protokolů), které mohou zabírat místo a zpomalovat počítač.
  • Mezipaměť prohlížeče: dočasné úložiště stažených souborů (například obrázků, které si uložíte z webových stránek).
  • Soubory tracking cookie: malé datové soubory, které uchovávají informace o vámi navštívených webových stránkách.
  • Historie prohlížení a stahování: historie navštívených webových stránek a stažených souborů v prohlížeči (tímto krokem bude smazán pouze seznam souborů, nikoli soubory uložené v počítači).
  Kliknutím na panel každé z kategorií zobrazíte podrobnosti a budete moci vybrat, které položky v dané kategorii chcete vyčistit.
 3. Klikněte na tlačítko Opravit a vyčistit. Pokud jste zaškrtli pole Mezipaměť prohlížeče nebo Historie prohlížení a stahování, kliknutím na možnost Pokračovat programu Cleanup Premium povolte, aby před vyčištěním mohl zavřít veškeré otevřené prohlížeče.
 4. Po vyčištění klikněte na tlačítko Hotovo.

Zrychlení

Pomocí testu Zrychlení lze vyhledat nepotřebné programy, které mohly být v počítači předinstalovány (Zbytečné programy) a také programy spouštěné při startu systému, jež stále běží na pozadí (Programy na pozadí a po spuštění). Tyto programy mohou systém zpomalovat a omezovat jeho výkon.

Chcete-li provést test Zrychlení, postupujte následovně:

 1. Na hlavní obrazovce programu Cleanup Premium klikněte na tlačítko Zrychlení.
 2. Po dokončení testu klikněte na některou z kategorií:
  • Zbytečné programy: Zde si můžete prohlédnout seznam programů a vybrat požadovanou akci. Výběrem možnosti Přesunout do koše program dočasně smažete a výběrem možnosti Ignorovat program odeberete ze seznamu. Chcete-li program a jeho komponenty kompletně odstranit, u možnosti Přesunout do koše klikněte na šipku dolů a vyberte možnost Odinstalovat.
  • Programy na pozadí a po spuštění: Zde si můžete prohlédnout seznam programů a vybrat požadovanou akci. Pomocí možnosti Uspat lze program zastavit a pomocí možnosti Ignorovat lze program ponechat spuštěný a odebrat ze seznamu.
 3. Po výběru akce se kliknutím na šipku zpět vraťte na hlavní obrazovku programu Cleanup Premium.

Uvolnění místa

Pomocí možnosti Uvolnění místa lze vyhledat již nepotřebné soubory vytvořené systémem, programy či instalačními nástroji (např. dočasné soubory, protokoly, soubory mezipaměti či data prohlížečů), které na pevném disku v počítači mohou zabírat spoustu místa.

Chcete-li provést test Uvolnění místa, postupujte následovně:

 1. Na hlavní obrazovce programu Cleanup Premium klikněte na tlačítko Uvolnění místa.
 2. Klikněte na tlačítko požadované kategorie:
  • Nepotřebné systémové soubory nepotřebné soubory vytvořené systémem, programy či instalačními nástroji (např. dočasné soubory, protokoly, soubory mezipaměti).
  Složka Stažené soubory může obsahovat soubory, které chcete zachovat. Před vymazáním obsahu tuto složku zkontrolujte.
  • Data prohlížečů: zapomenuté soubory a záznamy činnosti (např. mezipaměť prohlížečů, soubory cookie a historie), které byly v počítači uloženy při prohlížení internetu.
 3. Po výběru kategorie vyberte akci, kterou chcete s položkami v dané kategorii provést:
  • Když položku zaškrtnete, bude vyčištěna. Když kliknete na možnost Ignorovat, položka bude odebrána ze seznamu.
  • V rozevírací nabídce vybrat v dolní části obrazovky můžete vybrat automatickou akci.
 4. Klikněte na tlačítko Vyčistit. Chcete-li vyčistit data prohlížečů, kliknutím na možnost Pokračovat programu Cleanup Premium povolte, aby mohl zavřít veškeré otevřené prohlížeče.
 5. Kliknutím na možnost Hotovo se vrátíte na hlavní obrazovku programu Cleanup Premium. Kliknutím na možnost Vyčistěte ještě více dat lze zkontrolovat a spravovat další položky.

Oprava problémů

Pomocí testu Oprava problémů lze v operačním systému vyhledat neobvyklá nastavení, která mohou mít neblahý vliv na spolehlivost počítače.

Chcete-li provést test Oprava problémů, postupujte následovně:

 1. Na hlavní obrazovce programu Cleanup Premium klikněte na tlačítko Oprava problémů.
 2. Po dokončení testu si prostudujte nalezené problémy.
 3. Když u problému kliknete na zelené tlačítko, daný problém vyřešíte. Když kliknete na možnost Ignorovat, daný problém odeberete ze seznamu.
 4. Kliknutím na šipku zpět se vrátíte na hlavní obrazovku programu Cleanup Premium.

Záchranné centrum

Pokud se změnami, které Cleanup Premium provedl, nejste spokojeni, můžete přejít do části Záchranné centrum a vybrat akce, které chcete vrátit. Postupujte následovně:

 1. Na pravém bočním panelu na hlavní obrazovce klikněte na ikonu Záchranného centra.
 2. U akcí, které chcete vrátit, klikněte na možnost Vrátit.
 3. Kliknutím na ikonu X se vraťte na hlavní obrazovku programu Cleanup Premium.

Nastavení

Chcete-li spravovat nastavení programu Cleanup Premium, na pravém bočním panelu na hlavní obrazovce klikněte na ikonu ozubeného kola.

V nastaveních můžete:

 • změnit jazyk programu Cleanup Premium,
 • určit, na které problémy vás má Cleanup Premium upozorňovat,
 • určit přes Záchranné centrum, které položky má Cleanup Premium vrátit,
 • kontrolovat své předplatné,
 • aktivovat či deaktivovat možnosti řešení problémů.
 • Avast Cleanup Premium 19.x

 • Avast Ultimate 19.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás