Kwarantanna — wprowadzenie

Kwarantanna to bezpieczne miejsce w programie Avast Antivirus umożliwiające przechowywanie potencjalnie szkodliwych plików w całkowitej izolacji od reszty systemu operacyjnego. Żadne zewnętrzne procesy, aplikacje ani wirusy nie mogą otwierać ani uruchamiać plików w Kwarantannie.

Domyślnie pliki są przenoszone do Kwarantanny w następujących przypadkach:

 • Jeśli uruchomiono wstępnie zdefiniowane skanowanie Avast Antivirus i wykryto podejrzany plik.
 • Jeśli aktywna osłona programu Avast Antivirus wykryła podejrzany plik.

Alternatywnie możesz ręcznie przenieść pliki do Kwarantanny.

Uzyskiwanie dostępu do Kwarantanny

Dostęp do Kwarantanny można uzyskać w jeden z następujących sposobów:

 • Otwórz program Avast Antivirus, a następnie wybierz kolejno pozycje OchronaKwarantanna.
 • W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast i wybierz pozycję Kwarantanna.

Przenoszenie plików do Kwarantanny

Program Avast Antivirus automatycznie przenosi do Kwarantanny złośliwe pliki, jeśli nie można ich naprawić.

Akcje domyślne można dostosować za pomocą indywidualnych ustawień poszczególnych skanowań antywirusowych lub ochrony. Więcej informacji znajduje się w następujących artykułach:

Aby ręcznie dodać pliki do Kwarantanny:

 1. Na ekranie Kwarantanna kliknij opcję Dodaj plik....
 2. Wyszukaj plik, który chcesz przenieść do Kwarantanny, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Plik pojawi się w obszarze Kwarantanna i będzie można go wysłać do analizy.

Przywracanie plików z Kwarantanny

Przywracanie plików z Kwarantanny stwarza wysokie zagrożenie bezpieczeństwa. Takie działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest zastrzeżone tylko dla określonych sytuacji (np. w sytuacji przypadkowego przeniesienia do Kwarantanny pliku systemowego o kluczowym znaczeniu).

Aby przenieść plik z Kwarantanny:

 1. Zaznacz pole wyboru obok odpowiedniego pliku w Kwarantannie.
 2. Kliknij pozycję Więcej opcji (trzy kropki), a następnie wybierz akcję:
  • Przywróć: przenosi plik do jego pierwotnej lokalizacji na komputerze.
  • Przywróć i dodaj jako wyjątek: przenosi plik do jego pierwotnej lokalizacji i dodaje go do listy wyjątków, aby wykluczyć go ze wszystkich funkcji skanowania i osłon programu Avast Antivirus. Aby wyświetlić listę wyjątków, wybierz kolejno pozycje MenuUstawieniaOgólneWyjątki.
  • Wyodrębnij: przenosi plik do wybranej lokalizacji na komputerze.
 3. Kliknij przycisk Zamknij.

Przesyłanie plików do Laboratorium Zagrożeń Avast

Aby mieć pewność, że komputer jest stale chroniony, pliki można wysłać do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu przeprowadzenia dalszej analizy. Zalecamy wysyłanie następujących rodzajów plików:

 • Potencjalne złośliwe oprogramowanie: pliki, które nie zostały zakwalifikowane przez program Avast Antivirus jako złośliwe oprogramowanie, ale uważasz, że mogą być szkodliwe.
 • Fałszywe wykrycie: pliki zakwalifikowane przez program Avast Antivirus jako złośliwe oprogramowanie, ale uważasz, że mogą być nieszkodliwe.

Aby przesłać plik do Laboratorium Zagrożeń Avast:

 1. Zaznacz pole wyboru obok odpowiedniego pliku w Kwarantannie.
 2. Kliknij pozycję Więcej opcji (trzy kropki), a następnie wybierz opcję Wyślij do analizy.
 3. Wybierz opcję Potencjalne złośliwe oprogramowanie lub Fałszywe wykrycie i wpisz wszelkie informacje dodatkowe na temat pliku w polu tekstowym, a następnie kliknij polecenie Wyślij.
 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Plik zostanie przesłany do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu dalszego zbadania. W większości przypadków Laboratorium Zagrożeń Avast analizuje otrzymane pliki i nie wysyła odpowiedzi do użytkownika.

Usuwanie plików z Kwarantanny

Ta czynność powoduje trwałe usunięcie plików z komputera. Nie można jej cofnąć.
 1. Zaznacz pole wyboru obok odpowiedniego pliku w Kwarantannie.
 2. Kliknij pozycję Usuń wszystko u dołu ekranu Kwarantanna.
 3. Kliknij opcję Tak, usuń, aby potwierdzić.

Zarządzanie ustawieniami Kwarantanny

Kwarantanna domyślnie zajmuje maksymalnie 5120 MB, możesz jednak zmienić tę wartość w ustawieniach Kwarantanny. Aby skonfigurować ilość miejsca przeznaczonego na Kwarantannę:

 1. Otwórz program Avast Antivirus, a następnie wybierz kolejno pozycje OchronaKwarantanna.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Kliknij w polu tekstowym i zdefiniuj maksymalną ilość miejsca, jaką może zajmować Kwarantanna.

Ilość miejsca przypisanego do Kwarantanny zostanie zmieniona.

 • Avast Premium Security 21.x dla systemu Windows
 • Avast Free Antivirus 21.x dla systemu Windows
 • Avast Omni 21.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami