Karanténa – začínáme

Karanténa je v aplikaci Avast Antivirus bezpečné umístění, kam můžete umisťovat potenciálně škodlivé soubory, a tím je zcela izolovat od zbytku operačního systému. Soubory v Karanténě nejsou zvnějšku nijak přístupné. Nemohou k nim přistupovat žádné procesy, aplikace ani viry.

Ve výchozím stavu jsou soubory přesouvány do Karantény následujícími způsoby:

 • Když spustíte přednastavený test aplikace Avast Antivirus a ten zjistí podezřelý soubor.
 • Když aktivní štít aplikace Avast Antivirus nalezne podezřelý soubor.

Případně můžete soubory přesunout do Karantény ručně.

Přístup ke Karanténě

Ke Karanténě se dostanete jedním z následujících způsobů:

 • Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti OchranaKaranténa.
 • V oznamovací oblasti klikněte pravým tlačítkem na ikonu Avastu a vyberte možnost Karanténa.

Přesun souborů do Karantény

Když Avast Antivirus nedokáže škodlivé soubory opravit, automaticky je přesune do Karantény.

V nastaveních jednotlivých antivirových testů či štítů můžete určit výchozí akce s příslušnými nálezy. Další informace se dozvíte v následujících článcích:

Jak ručně přidat soubory do Karantény:

 1. Na obrazovce Karanténa klikněte na možnost Přidat soubor….
 2. Najděte soubor, který chcete přesunout do Karantény, a klikněte na tlačítko Otevřít.

Soubor se zobrazí na obrazovce Karanténa a můžete jej odeslat k analýze.

Obnovení souborů z karantény

Obnovení souborů z Karantény představuje velké bezpečnostní riziko. Tento úkon vyžaduje pokročilé uživatelské znalosti a je vyhrazen pouze pro specifické situace (například, když byl do Karantény omylem přesunut důležitý systémový soubor).

Jak přesunout soubor z Karantény:

 1. U příslušného souboru v Karanténě zaškrtněte políčko.
 2. Klikněte na ikonu Další možnosti (tři tečky) a pak vyberte akci:
  • Obnovit: Tato možnost slouží k přesunu souboru do jeho původního umístění v počítači.
  • Obnovit a přidat výjimku: Tato možnost slouží k přesunu souboru do jeho původního umístění v počítači a k jeho přidání na seznam výjimek pro všechny testy a štíty v aplikaci Avast Antivirus. Chcete-li zobrazit seznam výjimek, zvolte možnosti MenuNastaveníObecnéVýjimky.
  • Zkopírovat: Tato možnost slouží k přesunu souboru do zvoleného umístění v počítači.
 3. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Odeslání souborů do Virové laboratoře Avastu

Chcete-li svůj počítač ochránit, pošlete dotyčné soubory do Virové laboratoře Avast k další analýze. Doporučujeme takto odesílat následující typy souborů:

 • Potenciální malware: Soubory, které Avast Antivirus neoznačil jako malware, ale vy se domníváte, že mohou být škodlivé.
 • Falešný poplach: Soubory, které Avast Antivirus označil jako malware, ale vy se domníváte, že jsou v pořádku.

Odeslání souboru do Virové laboratoře Avastu:

 1. U příslušného souboru v Karanténě zaškrtněte políčko.
 2. Klikněte na ikonu Další možnosti (tři tečky) a pak vyberte možnost Odeslat k analýze.
 3. Vyberte možnost Potenciální škodlivý kód nebo Falešný poplach, do textového pole zadejte případné doplňující informace o souboru a klikněte na tlačítko Odeslat.
 4. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Soubor bude odeslán do Virové laboratoře Avastu k další analýze. Soubory jsou obvykle ve Virové laboratoři Avastu zpracovány, aniž by vám byla zaslána jakákoli odpověď.

Smazání souborů z Karantény

Tento krok je nevratný a trvale jím smažete soubory z počítače.
 1. U příslušného souboru v Karanténě zaškrtněte políčko.
 2. V dolní části obrazovky Karanténa klikněte na možnost Smazat vše.
 3. Kliknutím na tlačítko Ano, smazat vše potvrďte.

Správa nastavení Karantény

Ve výchozím stavu má Karanténa přiděleno v úložišti 5 120 MB, ale v jejích nastaveních můžete velikost přiděleného místa změnit. Nastavení místa přiděleného Karanténě:

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti OchranaKaranténa.
 2. Klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo).
 3. Klikněte do textového pole a nastavte požadovanou maximální velikost úložiště funkce Karanténa.

Velikost Karantény máte změněnou.

 • Avast Premium Security 21.x pro Windows
 • Avast Free Antivirus 21.x pro Windows
 • Avast Omni 21.x pro Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás