Korzystanie z Kwarantanny w programie Avast Antivirus

Kwarantanna jest oddzielnym miejscem, w którym można bezpiecznie przechowywać potencjalnie niebezpieczne pliki lub wysłać je do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu przeprowadzenia analizy. Plików znajdujących się w Kwarantannie nie można uruchamiać. Nie mogą też one uzyskiwać dostępu do systemu ani danych, aby złośliwy kod w pliku nie wyrządził szkód na komputerze.

Domyślnie pliki są przenoszone do Kwarantanny w następujących przypadkach:

 • Jeśli uruchomiono wstępnie zdefiniowane skanowanie Avast Antivirus i wykryto podejrzany plik.
 • Jeśli aktywna osłona programu Avast Antivirus wykryła podejrzany plik.

W obu tych przypadkach w programie Avast Antivirus zostaje wykonany szereg działań, które mogą spowodować przeniesienie pliku do Kwarantanny. Pliki można też przenieść tam ręcznie.

Otwieranie Kwarantanny

Możesz otworzyć Kwarantannę w jeden z następujących sposobów:

 • Otwórz program Avast Antivirus, a następnie wybierz kolejno OchronaKwarantanna.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast  w zasobniku systemowym i wybierz pozycję Kwarantanna.

Przenoszenie plików do Kwarantanny

Program Avast Antivirus automatycznie przenosi do Kwarantanny złośliwe pliki, jeśli nie można ich naprawić. Akcje domyślne można dostosować za pomocą indywidualnych ustawień poszczególnych skanowań antywirusowych lub ochrony. Więcej informacji znajduje się w następujących artykułach:

Aby ręcznie przenieść pliki do Kwarantanny:

 1. Na ekranie Kwarantanna kliknij opcję Dodaj plik....
 2. Znajdź plik, który chcesz przenieść do Kwarantanny (w poniższym przykładzie jest to plik „sample.exe”), i kliknij przycisk Otwórz.
 3. Plik pojawi się w obszarze Kwarantanna i będzie można wysłać go do analizy.

Przywracanie plików z Kwarantanny

Przywracanie plików z Kwarantanny stwarza wysokie zagrożenie bezpieczeństwa. Takie działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest zastrzeżone tylko dla określonych sytuacji (np. w przypadku przypadkowego przeniesienia do Kwarantanny pliku systemowego o kluczowym znaczeniu).

Przywróć plik do jego pierwotnej lokalizacji:

Ta opcja przywraca plik do jego pierwotnej lokalizacji na komputerze. Zalecamy korzystanie z tej opcji tylko w przypadku plików, które nie są zagrożone złośliwym oprogramowaniem.

 1. Zaznacz pole obok odpowiedniego pliku w Kwarantannie.
 2. Kliknij ikonę  (trzy kropki), a następnie wybierz opcję Przywróć.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Zamknij.
 

Przywróć plik do jego pierwotnej lokalizacji i dodaj go do wyjątków:

Ta opcja przywraca plik do jego pierwotnej lokalizacji i powoduje jego dodanie do listy wyjątków. Wszystkie pozycje z listy wyjątków są wyłączone ze wszystkich składników skanowania i ochrony programu Avast Antivirus.

 1. Zaznacz pole obok odpowiedniego pliku w Kwarantannie.
 2. Kliknij ikonę  (trzy kropki), a następnie wybierz opcję Przywróć i dodaj jako wyjątek.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Zamknij.
Aby upewnić się, że przywrócony plik został zapisany jako wyjątek, wybierz kolejno MenuUstawieniaOgólneWyjątki.

Przesyłanie plików z Kwarantanny do Laboratorium Zagrożeń Avast

Aby mieć pewność, że komputer jest bezpieczny, pliki można wysłać do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu przeprowadzenia dalszej analizy. Zalecamy wysyłanie następujących rodzajów plików:

 • Potencjalne złośliwe oprogramowanie: pliki, które nie zostały zakwalifikowane przez program Avast Antivirus jako złośliwe oprogramowanie, ale w przekonaniu użytkownika mają takie właściwości.
 • Fałszywe wykrycie: pliki, które zostały zakwalifikowane przez program Avast Antivirus jako złośliwe oprogramowanie, ale w przekonaniu użytkownika mogą być nieszkodliwe.

Aby przesłać plik do Laboratorium Zagrożeń Avast:

 1. Zaznacz pole obok odpowiedniego pliku w Kwarantannie.
 2. Kliknij ikonę  (trzy kropki), a następnie wybierz opcję Wyślij do analizy.
 3. Wybierz opcję Potencjalne złośliwe oprogramowanie lub Fałszywe wykrycie i wpisz wszelkie informacje dodatkowe na temat pliku w polu tekstowym, a następnie kliknij polecenie Wyślij.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Zamknij.

Plik zostanie przesłany do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu dalszego zbadania. W większości przypadków Laboratorium Zagrożeń Avast analizuje otrzymane pliki i nie wysyła odpowiedzi do użytkownika.

Usuwanie plików z Kwarantanny

Ta czynność powoduje trwałe usunięcie plików z komputera. Nie można jej cofnąć.
 1. Zaznacz pole obok odpowiedniego pliku w Kwarantannie.
 2. Kliknij przycisk Usuń wszystko na dole ekranu Kwarantanny.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Tak, usuń.

Zarządzanie ustawieniami Kwarantanny

Kwarantanna zajmuje domyślnie maksymalnie 5120 MB, tę wartość można jednak zmienić w ustawieniach Kwarantanny. Aby skonfigurować ilość miejsca przeznaczonego na Kwarantannę:

 1. Otwórz Avast Antivirus.
 2. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia.
 3. Wybierz kolejno opcje Ochrona ▸ Kwarantanna.
 4. Kliknij pole tekstowe, a następnie wpisz nowy rozmiar maksymalny obszaru Kwarantanna.

Przestrzeń przypisana do Kwarantanny została zmieniona.

 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami