Odinstalowywanie programu Avast Premium Security

Aby odinstalować program Avast Premium Security z systemu Windows, wykonaj opisane poniżej czynności odpowiadające preferowanej metodzie:

 1. Odinstalowywanie przy użyciu narzędzia Avast Uninstall Utility
 2. Odinstalowywanie za pośrednictwem menu Start:
Użycie narzędzia Avast Uninstall Utility stanowi najskuteczniejszą metodę dezinstalacji, ponieważ zapewnia usunięcie z komputera wszystkich plików programu Avast Premium Security, gdy system Windows działa w trybie awaryjnym.

Odinstalowywanie przy użyciu narzędzia Avast Uninstall Utility

 1. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać plik instalacyjny Avast Uninstall Utility i zapisz go w znanej lokalizacji na komputerze (domyślnie pobrane pliki są zapisywane w folderze Pobrane). Pobierz narzędzie do odinstalowywania Avast
  W przypadku komputerów korzystających ze starszych procesorów bez obsługi instrukcji SSE2 pobierz następujący plik:
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik instalacyjny avastclear.exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, kiedy w oknie dialogowym Avast Antivirus Clear zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie systemu Windows w trybie awaryjnym. Jeśli wyświetli się monit, kliknij przycisk Tak, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer w trybie awaryjnym.
  Aby ręcznie uruchomić system Windows w trybie awaryjnym, wykonaj instrukcje pomocy technicznej firmy Microsoft (dla odpowiedniej wersji systemu Windows):
 5. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows w trybie awaryjnym wybierz lokalizację pliku programu Avast. Domyślna lokalizacja instalacji jest wybierana automatycznie, dlatego nie musisz nic zmieniać, chyba że program został zainstalowany w lokalizacji innej niż domyślna.
 6. Wybierz z menu rozwijanego pozycję Avast Premium Security. Następnie kliknij polecenie Deinstalacja.
 7. Poczekaj, aż Avast Uninstall Utility usunie z komputera wszystkie pliki programu Avast Premium Security.
 8. Kliknij przycisk Ponownie uruchom komputer, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer i dokończyć odinstalowywanie.

Program Avast Premium Security został odinstalowany z komputera. Aby ponownie zainstalować program Avast Premium Security, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Premium Security z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast zawiera następujący artykuł:

Odinstalowywanie za pośrednictwem menu Start

Wykonaj poniższe czynności odpowiadające danej wersji systemu operacyjnego:

Windows 10

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 2. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast Premium Security i wybierz opcję Odinstaluj.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 4. Po wyświetleniu okna konfiguracji programu Avast Premium Security kliknij przycisk Deinstalacja.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu Avast Premium Security.
 6. Poczekaj, aż program Avast Premium Security zostanie odinstalowany z komputera.
 7. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij przycisk Ponownie uruchom komputer, aby natychmiast ponownie uruchomić komputer.

Program Avast Premium Security został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Premium Security, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Premium Security z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast zawiera następujący artykuł:

Windows 8

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Premium Security i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 4. Po wyświetleniu okna konfiguracji programu Avast Premium Security kliknij przycisk Deinstalacja.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu Avast Premium Security.
 6. Poczekaj, aż program Avast Premium Security zostanie odinstalowany z komputera.
 7. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij przycisk Ponownie uruchom komputer, aby natychmiast ponownie uruchomić komputer.

Program Avast Premium Security został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Premium Security, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Premium Security z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast zawiera następujący artykuł:

Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 2. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Premium Security i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 5. Po wyświetleniu okna konfiguracji programu Avast Premium Security kliknij przycisk Deinstalacja.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu Avast Premium Security.
 7. Poczekaj, aż program Avast Premium Security zostanie odinstalowany z komputera.
 8. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij przycisk Ponownie uruchom komputer, aby natychmiast ponownie uruchomić komputer.

Program Avast Premium Security został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Premium Security, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Premium Security z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast zawiera następujący artykuł:
Przeciągnięcie ikony programu Avast Premium Security do Kosza nie powoduje odinstalowania programu.

Możesz odinstalować program Avast Premium Security z komputera Mac, korzystając z paska menu Apple. Wykonaj następujące kroki:

Odinstalowywanie przy użyciu paska menu Apple

 1. Kliknij kolejno opcje IdźAplikacje na pasku menu, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast Security, aby otworzyć aplikację.
 2. Upewnij się, że okno programu Avast Premium Security jest aktywne, a następnie kliknij kolejno opcje Avast Premium Security ▸ Odinstaluj program Avast Premium Security po lewej stronie paska menu.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj funkcji Touch ID lub wprowadź Nazwę użytkownikaHasło administratora, a następnie kliknij opcję Pomocnik instalacyjny.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj swojego identyfikatora Touch ID lub ponownie wprowadź poświadczenia administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij opcję Zakończ lub opcjonalnie kliknij opcję Kontynuuj, aby wypełnić ankietę dla klientów.

Program Avast Premium Security został odinstalowany z komputera Mac.

Aby ponownie zainstalować program Avast Premium Security, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Premium Security z komputera Mac nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast zawiera następujący artykuł:
 • Avast Premium Security 21.x dla systemu Windows
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami