Rozwiązywanie problemów: Avast Driver Updater

Avast Driver Updater to narzędzie zwiększające wydajność komputera, które skanuje sprzęt w poszukiwaniu uszkodzonych i nieaktualnych sterowników, a następnie aktualizuje je w celu zapobiegania problemom z komputerem.

W niektórych przypadkach aktualizacja sterownika może spowodować na komputerze problemy, np. z dźwiękiem, działaniem płytki dotykowej, rozdzielczością ekranu lub jakością grafiki. W przypadku ich wystąpienia zalecamy zastosowanie się do instrukcji z tego artykułu w celu przywrócenia poprzedniej wersji sterownika.

Przywracanie sterownika

Avast Driver Updater umożliwia przywrócenie poprzednich wersji poszczególnych sterowników. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby określić, który sterownik spowodował problem na komputerze, a następnie przywrócić jego poprzednią wersję. Jeśli nie uda Ci się zidentyfikować sterownika powodującego kłopoty, zalecamy zastosowanie się do instrukcji Przywracania systemu Microsoft® Windows.

Identyfikacja sterownika powodującego kłopoty

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Driver Updater na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij Zobacz przegląd.
 3. Poszukaj nazwy sterownika zawierającej opis komponentu dotkniętego problemem. Np. jeśli w systemie przestał być odtwarzany dźwięk, poszukaj sterownika audio, a jeśli problem dotyczy grafiki — sterownika o nazwie zawierającej określenie graphics.

  Poszukaj panelu sterownika, który chcesz przywrócić.
 4. Kliknij opcję Wersje sterownika w prawym dolnym rogu ekranu.
 5. Potwierdź wybór sterownika, zaznaczając kolumnę zainstalowano. Dla wersji sterownika oznaczonej jako zainstalowano teraz powinna istnieć odpowiadająca jej data działania zainstalowano, która pokrywa się z dniem, w którym na komputerze pojawił się problem.

  Jeśli data działania zainstalowano nie pokrywa się z datą pojawienia się problemu, kliknij symbol X w prawym górnym rogu i wróć do kroku 3 opisanego powyżej.

Przywracanie poprzedniej wersji sterownika

 1. Kliknij opcję Przywróć obok wersji sterownika, którą chcesz przywrócić. Czynność ta dotyczy zazwyczaj wersji wymienionej poniżej wersji Zainstalowano teraz.
Avast Driver Updater może przywrócić tylko wersje sterowników, które zostały wcześniej zainstalowane przez program Driver Updater. Nie można przywrócić wersji sterownika, która została zainstalowana przez system operacyjny lub oprogramowanie innych firm.
 1. Kliknij opcję Przywróć, aby potwierdzić.
 2. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
 3. Zostanie przywrócona poprzednia wersja sterownika, natomiast jego najnowsza wersja będzie mieć status Pominięto aktualizację. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć okno.

Przed przeprowadzeniem aktualizacji sterowników program Avast Driver Updater automatycznie tworzy punkt przywracania systemu Microsoft® Windows. Dzięki temu można cofnąć ostatnie zmiany wprowadzone w systemie i przywrócić jego poprzedni stan. Zalecamy korzystanie z funkcji Przywracanie systemu Microsoft® Windows wyłącznie w przypadku braku pewności co do tego, który sterownik powoduje problem.

 1. Otwórz na komputerze Panel sterowania. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule pomocy firmy Microsoft:
 2. W polu wyszukiwania w Panelu sterowania wpisz słowo odzyskiwanie.
 3. Wybierz opcję Odzyskiwanie ▸ Otwórz przywracanie systemu.
 4. Wybierz opcję Wybierz inny punkt przywracania, a następnie kliknij opcję Dalej.
 5. Wybierz punkt przywracania sprzed dnia pojawienia się problemu, a następnie kliknij opcję Dalej.
 6. Kliknij opcję Zakończ.
 7. Kliknij opcję Tak, aby rozpocząć proces przywracania systemu.
 8. Gdy proces ponownego uruchamiania komputera zakończy się, system zostanie przywrócony do poprzedniego stanu.
  Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Driver Updater na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 9. Kliknij opcję Skanuj ponownie, aby uruchomić funkcję skanowania w programie Avast Driver Updater.
 10. Wybierz przestarzały sterownik.
 11. Kliknij ikonę  (trzy kropki), a następnie wybierz opcję Pomiń aktualizację.

Wybrany sterownik zostanie przeniesiony na listę Zignorowano i pominięto. Powtórz kroki 10 i 11 opisane powyżej, aby pominąć aktualizację dowolnych innych przestarzałych sterowników.

 • Avast Driver Updater 20.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami