Przywracanie lub ponowne aktywowanie subskrypcji mobilnych Avast

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu zarządzania subskrypcjami mobilnymi po przeprowadzeniu wstępnej aktywacji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące pierwszego aktywowania subskrypcji mobilnych Avast, zapoznaj się z odpowiednim z poniższych artykułów w zależności od posiadanego produktu:

W tym artykule wyjaśniono, jak przywrócić subskrypcję Avast przy użyciu Sklepu Google Play lub sklepu App Store, jeśli subskrypcja została zakupiona w jednym z tych sklepów. Taka możliwość przydaje się zwłaszcza w przypadku wymiany lub zresetowania urządzenia z systemem Android lub iOS oraz jeśli konieczna jest ponowna instalacja aplikacji Avast.

W tym artykule wyjaśniono także, w jaki sposób można odłączyć subskrypcję od urządzenia z systemem Android lub iOS, a następnie ponownie ją aktywować na nowym urządzeniu, korzystając z kodu aktywacyjnego. Ta opcja pozwala przenieść subskrypcję na inne urządzenie.

Wybierz właściwą kartę poniżej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami odnoszącymi się do danego produktu oraz sytuacji.

W przypadku systemu Android dostępne są następujące opcje:

Avast Mobile Security Premium

Avast Cleanup Premium

Avast Secureline VPN

Avast Mobile Security Premium

Przywrócenie za pośrednictwem Sklepu Google Play

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja została kupiona za pośrednictwem Sklepu Google Play.
 1. Zainstaluj aplikację Avast Mobile Security na swoim urządzeniu z systemem Android. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono aplikację Avast Mobile Security Premium. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:
 3. Naciśnij ikonę Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 4. Naciśnij opcję Rozszerz.
 5. Naciśnij ikonę (trzy kropki), a następnie opcję Już masz?.
 6. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Mobile Security Premium ze Sklepu Google Play i ją aktywuje.


Odłączenie i ponowna aktywacja

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby odłączyć subskrypcję Avast Mobile Security Premium od urządzenia z systemem Android, a następnie ponownie aktywować ją na innym urządzeniu z systemem Android, korzystając z kodu aktywacyjnego.

Odłącz aktywną subskrypcję od starego urządzenia:

 1. Naciśnij ikonę Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Moje subskrypcje.
 3. Zapisz swój kod aktywacyjny.
 4. Naciśnij ikonę (trzy kropki) obok subskrypcji i wybierz opcję Usuń.
 5. Naciśnij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Twoja subskrypcja została odłączona. Wykonaj czynności opisane w sekcji poniżej, aby ponownie aktywować subskrypcję na nowym urządzeniu.


Ponownie aktywuj subskrypcję na nowym urządzeniu:

 1. Zainstaluj aplikację Avast Mobile Security na nowym urządzeniu z systemem Android. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Naciśnij ikonę Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 3. Naciśnij opcję Rozszerz.
 4. Naciśnij ikonę (trzy kropki), a następnie opcję Już masz?.
 5. Wybierz opcję Zrealizuj kod aktywacyjny.
 6. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Użyj tego kodu.

Twoja subskrypcja Avast Mobile Security Premium jest teraz aktywna.

Avast Cleanup Premium

Przywrócenie za pośrednictwem Sklepu Google Play

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja została kupiona za pośrednictwem Sklepu Google Play.
 1. Zainstaluj aplikację Avast Cleanup na urządzeniu z systemem Android. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono aplikację Avast Cleanup Premium. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:
 3. Naciśnij ikonę Avast Cleanup na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 4. Naciśnij opcję Rozszerz.
 5. Naciśnij ikonę (trzy kropki), a następnie opcję Przywróć licencję.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Cleanup Premium ze Sklepu Google Play i ją aktywuje.


Odłączenie i ponowna aktywacja

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby odłączyć subskrypcję Avast Cleanup Premium od urządzenia z systemem Android, a następnie ponownie aktywować ją na innym urządzeniu z systemem Android, korzystając z kodu aktywacyjnego.

Odłącz aktywną subskrypcję od starego urządzenia:

 1. Naciśnij ikonę Avast Cleanup na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Subskrypcja.
 4. Zapisz swój kod aktywacyjny.
 5. Naciśnij opcję Odłącz, a następnie wybierz ponownie opcję Odłącz, aby potwierdzić.

Twoja subskrypcja została odłączona. Wykonaj czynności opisane w sekcji poniżej, aby ponownie aktywować subskrypcję na nowym urządzeniu.


Ponownie aktywuj subskrypcję na nowym urządzeniu:

 1. Zainstaluj aplikację Avast Cleanup na nowym urządzeniu z systemem Android. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Naciśnij ikonę Avast Cleanup na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 3. Naciśnij opcję Rozszerz.
 4. Naciśnij ikonę (trzy kropki), a następnie opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 5. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Potwierdź.

Twoja subskrypcja Avast Cleanup Premium jest teraz aktywna.

Avast Secureline VPN

Przywrócenie za pośrednictwem Sklepu Google Play

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja została kupiona za pośrednictwem Sklepu Google Play.
 1. Zainstaluj aplikację Avast Secureline VPN na swoim urządzeniu z systemem Android. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono aplikację Avast Secureline VPN. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:
 3. Naciśnij ikonę Avast SecureLine VPN na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 4. Naciśnij ikonę (trzy kropki), a następnie opcję Już masz?.
 5. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Secureline VPN ze Sklepu Google Play i ją aktywuje.


Odłączenie i ponowna aktywacja

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby odłączyć subskrypcję Avast Secureline VPN od urządzenia z systemem Android, a następnie ponownie aktywować ją na innym urządzeniu z systemem Android, korzystając z kodu aktywacyjnego.

Odłącz aktywną subskrypcję od starego urządzenia:

 1. Naciśnij ikonę Avast SecureLine VPN na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Wybierz opcję Subskrypcja.
 4. Zapisz swój kod aktywacyjny.
 5. Naciśnij opcję Usuń urządzenie z subskrypcji, a następnie pozycję Tak, usuń, aby potwierdzić.

Twoja subskrypcja została odłączona. Wykonaj czynności opisane w sekcji poniżej, aby ponownie aktywować subskrypcję na nowym urządzeniu.


Ponownie aktywuj subskrypcję na nowym urządzeniu:

 1. Zainstaluj aplikację Avast Secureline VPN na nowym urządzeniu z systemem Android. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Naciśnij ikonę Avast SecureLine VPN na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 3. Naciśnij ikonę (trzy kropki), a następnie opcję Już masz?.
 4. Wybierz opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 5. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Aktywuj.

Subskrypcja Avast Secureline VPN została aktywowana.

W przypadku systemu iOS dostępne są następujące opcje:

Avast Mobile Security Premium

Avast Secureline VPN

Avast Mobile Security Premium

Przywracanie za pośrednictwem sklepu App Store

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja została kupiona za pośrednictwem sklepu App Store.
 1. Zainstaluj aplikację Avast Mobile Security na swoim urządzeniu z systemem iOS. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zaloguj się do sklepu App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono subskrypcję Avast Mobile Security Premium. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:
 3. Naciśnij ikonę Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 4. Naciśnij opcję Nie teraz.
 5. Naciśnij kolejno opcje Rozszerz ▸ Już masz?.
 6. Wybierz opcję Przywróć z iTunes.
 7. Naciśnij opcję OK.

Twoja subskrypcja Avast Mobile Security Premium jest teraz aktywna.

Avast Secureline VPN

Przywracanie za pośrednictwem sklepu App Store

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja została kupiona za pośrednictwem sklepu App Store.
 1. Zainstaluj aplikację Avast Secureline VPN na swoim urządzeniu z systemem iOS. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zaloguj się do sklepu App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono subskrypcję Avast Secureline VPN. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:
 3. Naciśnij ikonę Avast SecureLine VPN na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 4. Naciśnij opcję Już masz?.
 5. Wybierz opcję Przywróć ze sklepu App Store.
 6. Naciśnij opcję OK.

Subskrypcja Avast Secureline VPN została aktywowana.


Odłączenie i ponowna aktywacja

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby odłączyć subskrypcję Avast Secureline VPN od urządzenia z systemem iOS, a następnie ponownie aktywować ją na innym urządzeniu z systemem iOS, korzystając z kodu aktywacyjnego.

Odłącz aktywną subskrypcję od starego urządzenia:

 1. Naciśnij ikonę Avast SecureLine VPN na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Wybierz opcję Subskrypcja.
 4. Zapisz swój kod aktywacyjny.
 5. Naciśnij opcję Usuń urządzenie z subskrypcji, a następnie pozycję Tak, usuń, aby potwierdzić.

Twoja subskrypcja została odłączona. Wykonaj czynności opisane w sekcji poniżej, aby ponownie aktywować subskrypcję na nowym urządzeniu.


Ponownie aktywuj subskrypcję na nowym urządzeniu:

 1. Zainstaluj aplikację Avast Secureline VPN na nowym urządzeniu z systemem iOS. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Naciśnij ikonę Avast SecureLine VPN na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 3. Naciśnij opcję Już masz?.
 4. Wybierz opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 5. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Kontynuuj.

Subskrypcja Avast Secureline VPN została aktywowana.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

W przypadku wystąpienia problemów z aktywacją, zapoznaj się z poniższymi informacjami, w których wyjaśniono, jak rozwiązać najczęstsze problemy z aktywacją.

Wypróbuj następujące możliwe rozwiązania:

Dalsze zalecenia

Więcej informacji na temat produktów mobilnych Avast zawierają następujące artykuły:

 • Avast Mobile Security Premium 6.x dla systemu Android
 • Avast Cleanup Premium 5.x dla systemu Android
 • Avast Secureline VPN 6.x dla systemu Android
 • Avast Mobile Security Premium 2.x dla systemu iOS
 • Avast Secureline VPN 6.x dla systemu iOS
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowszy

 • Apple iOS 12.0 lub nowszy
 • Zgodność z iPhone’ami oraz urządzeniami iPad i iPod touch

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami