Skanowanie komputera Mac przy użyciu programu Avast Security lub Avast Premium Security

Programy Avast Security i Avast Premium Security (wcześniej Avast Security Pro) oferują różne tryby skanowania, które chronią komputer Mac przed złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami sieciowymi. Możesz też tworzyć własne skanowania z określonymi przez siebie parametrami. Dostępne są następujące tryby skanowania pod kątem obecności wirusów:

 • Inteligentne skanowanie: szybkie skanowanie obszarów komputera Mac najbardziej narażonych na ataki.
 • Skanowanie szczegółowe: umożliwia przeprowadzenie szczegółowego skanowania systemu, podczas którego pamięć urządzenia i dyski są sprawdzane pod kątem złośliwego oprogramowania.
 • Skanowanie lokalizacji: skanowanie w poszukiwaniu określonych plików lub folderów na komputerze Mac.
 • Skanowanie USB / DVD: skanowanie wszelkich wymiennych urządzeń pamięci masowej podłączonych do komputera Mac.
 • Skanowania niestandardowe: tworzenie własnego skanowania i konfigurowanie jego parametrów, w tym planowanie regularnego i automatycznego uruchamiania niestandardowych skanowań.

Uruchamianie skanowania

Wszystkie skanowania można także uruchomić z poziomu ekranu Centrala skanowania. Aby uruchomić skanowanie, wykonaj te czynności:

Skanowanie szczegółowe może potrwać kilka minut lub dłużej, zależnie od liczby plików na dysku oraz wydajności systemu.
 1. Przejdź do folderu Aplikacje i kliknij dwukrotnie ikonę Avast , aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij ikonę szukaj.
 3. Aby uruchomić preferowane skanowanie:
  1. Inteligentne skanowanie: Kliknij Uruchom Inteligentne skanowanie.
  2. Skanowanie szczegółowe: Kliknij Skanuj natychmiast.
  3. Skanowanie lokalizacji: Kliknij polecenie Skanuj natychmiast, wybierz pliki lub foldery, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
  4. Skanowanie USB / DVD: Kliknij polecenie Skanuj natychmiast, a następnie wybierz dyski wymienne do przeskanowania i kliknij opcję Uruchom.
  5. Skanowania niestandardowe: Kliknij polecenie Otwórz teraz, a następnie przycisk odtwarzania (Rozpocznij skanowanie teraz) na panelu skanowania, które chcesz uruchomić.
 4. Poczekaj, aż program Avast Security zakończy skanowanie komputera Mac pod kątem zagrożeń.

Gdy skanowanie dobiegnie końca, zapoznaj się z sekcją poniżej, aby dowiedzieć się, jak przetworzyć wyniki skanowania.

Przetwarzanie wyników skanowania

Po zakończeniu skanowania w poszukiwaniu wirusów na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące wszelkich wykrytych zagrożeń. Zalecamy przeniesienie wykrytych plików do Kwarantanny w celu przetworzenia wyników skanowania:

 1. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Aby przenieść do Kwarantanny pojedynczy plik, umieść kursor myszy na zagrożeniu z listy i kliknij polecenie Rozwiąż.
  • Aby przenieść do Kwarantanny wiele plików, zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby je wybrać, a następnie kliknij polecenie Rozwiąż wybrane problemy.
  • Aby przenieść do Kwarantanny wszystkie pliki, kliknij pole wyboru u góry listy i kliknij polecenie Rozwiąż wybrane problemy.
 2. Jeśli nie znaleziono żadnych problemów lub jeśli wykryte problemy zostały rozwiązane, kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu Centrala skanowania. Aby zignorować wykryte zagrożenia, kliknij strzałkę Wstecz, a następnie polecenie Ignoruj, aby powrócić do ekranu Centrala skanowania.

Więcej informacji na temat Kwarantanny zawiera następujący artykuł:

Planowanie skanowania

Skanowania niestandardowe pozwala utworzyć i zaplanować własne skanowania, które mogą być uruchamiane regularnie i automatycznie. Aby skonfigurować parametry własnego skanowania:

 1. Kliknij pozycję Otwórz teraz na kafelku Skanowania niestandardowe.
 2. Kliknij opcję Nowy skan niestandardowy.
 3. Uzupełnij pole Nazwa zadania skanowania, a następnie użyj menu rozwijanych, aby wybrać Typ skanowania i Częstotliwość. Dostępne są następujące opcje:
  • Typ skanowania: Skanowanie ukierunkowane, Skanowanie szczegółowe lub Skanowanie komputera Mac.
  • Częstotliwość: Raz, Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
  Jeśli klikniesz strzałkę w górę lub w dół, zmieni się data i Godzina rozpoczęcia skanowania niestandardowego.
 4. Sprawdź listę Ustawienia zaawansowane i zaznacz lub odznacz pola obok elementów, które chcesz uwzględnić w skanowaniu lub które chcesz z niego wykluczyć.
 5. Aby wykluczyć ze skanowania określone pliki lub foldery, kliknij polecenie Dodaj wyjątki, a następnie wybierz odpowiedni plik lub folder i kliknij polecenie Otwórz.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Skanowanie niestandardowe zostało skonfigurowane i znajduje się na liście Skanowania niestandardowe. Aby edytować lub usunąć to skanowanie, umieść kursor myszy na szczegółach skanowania, kliknij przycisk (trzy kropki) i wybierz polecenie Edytuj skanowanie lub Usuń skanowanie.

Dostosowywanie ustawień skanowania

Aby uzyskać dostęp do ustawień wstępnie zdefiniowanych skanowań:

 1. Kliknij ikonę Ustawienia na ekranie Centrala skanowań lub wybierz kolejno ☰ Menu ▸ Ustawienia i wybierz kartę Skanowania.
 2. Użyj pól wyboru obok poszczególnych ustawień, aby wybrać lub wykluczyć opcje dotyczące wstępnie zdefiniowanych skanowań.
 3. Aby wykluczyć plik lub folder ze skanowania, kliknij polecenie Dodaj wyjątki, a następnie wybierz odpowiedni plik lub folder i kliknij polecenie Otwórz.
 4. Po dostosowaniu ustawień skanowania kliknij czerwony symbol X w lewym górnym rogu okna Preferencje, aby je zamknąć.
 • Avast Security 14.x dla komputerów Mac
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami