Skanowanie komputera Mac przy użyciu programu Avast Security lub Avast Premium Security

Programy Avast SecurityAvast Premium Security (wcześniej Avast Security Pro) oferują różne tryby skanowania, które chronią komputer Mac przed złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami sieciowymi. Możesz też tworzyć własne skanowania z określonymi przez siebie parametrami. Dostępne są następujące tryby skanowania pod kątem obecności wirusów:

 • Inteligentne skanowanie: szybkie skanowanie obszarów komputera Mac najbardziej narażonych na ataki.
 • Skanowanie szczegółowe: szczegółowe skanowanie systemu, które umożliwia sprawdzenie pamięci i dysków urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania.
 • Skanowanie lokalizacji: skanowanie określonych plików lub folderów na komputerze Mac.
 • Skanowanie USB / DVD: skanowanie wszelkich wymiennych urządzeń pamięci masowej podłączonych do komputera Mac.
 • Skanowania niestandardowe: umożliwia utworzenie własnego skanowania i skonfigurowanie jego parametrów, w tym zaplanowanie regularnego i automatycznego uruchamiania skanowania niestandardowego.

Uruchamianie skanowania

Wszystkie skanowania można także uruchomić z poziomu ekranu Centrala skanowania. Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć ekran Centrala skanowania i uruchomić skanowanie:

 1. Kliknij opcję Idź na pasku menu Apple, wybierz opcję Aplikacje, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę Avast Security, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij ikonę Więcej skanowań.
 3. Aby uruchomić preferowane skanowanie:
  1. Inteligentne skanowanie: Kliknij przycisk Uruchom Inteligentne skanowanie.
  2. Skanowanie szczegółowe: Kliknij przycisk Skanuj natychmiast.
  3. Skanowanie lokalizacji: Kliknij przycisk Skanuj natychmiast, wybierz pliki lub foldery, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  4. Skanowanie USB / DVD: Kliknij przycisk Skanuj natychmiast, a następnie wybierz dyski wymienne, które chcesz przeskanować, i kliknij opcję Uruchom.
  5. Skanowania niestandardowe: Kliknij przycisk Otwórz teraz, a następnie kliknij przycisk odtwarzania (Rozpocznij skanowanie teraz) na panelu skanowania, które chcesz uruchomić.
 4. Poczekaj, aż program Avast Security zakończy skanowanie komputera Mac pod kątem zagrożeń.
 5. Skanowanie szczegółowe może potrwać kilka minut lub dłużej, zależnie od liczby plików na dysku oraz wydajności systemu.

Gdy skanowanie dobiegnie końca, zapoznaj się z sekcją poniżej, aby dowiedzieć się, jak przetworzyć wyniki skanowania.

Przetwarzanie wyników skanowania

Po zakończeniu skanowania w poszukiwaniu wirusów na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące wszelkich wykrytych zagrożeń. W celu przetworzenia wyników skanowania zalecamy przeniesienie wykrytych plików do Kwarantanny:

 1. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Aby przenieść do Kwarantanny pojedynczy plik, umieść kursor na zagrożeniu z listy i kliknij pozycję Rozwiąż.
  • Aby przenieść do Kwarantanny wiele plików, zaznacz pola wyboru obok odpowiednich plików, a następnie kliknij pozycję Rozwiąż wybrane problemy.
  • Aby przenieść do Kwarantanny wszystkie pliki, kliknij pole wyboru u góry listy i kliknij pozycję Rozwiąż wybrane problemy.
 2. Jeśli nie znaleziono żadnych problemów lub jeśli wykryte problemy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Gotowe, aby powrócić do ekranu Centrala skanowania. Alternatywnie kliknij strzałkę wstecz, a następnie kliknij opcję Ignoruj, aby zignorować wykryte zagrożenia i powrócić do ekranu Centrala skanowania.

Aby dowiedzieć się więcej o Kwarantannie, zapoznaj się z następującym artykułem:

Planowanie skanowania

Skanowania niestandardowe pozwala utworzyć i zaplanować własne skanowania, które mogą być uruchamiane regularnie i automatycznie. Aby skonfigurować parametry własnego skanowania:

 1. Kliknij opcję Otwórz teraz na kafelku Skanowania niestandardowe.
 2. Kliknij opcję Nowy skan niestandardowy.
 3. Wypełnij pole Nazwa zadania skanowania, a następnie użyj menu rozwijanych, aby wybrać Typ skanowania oraz Częstotliwość. Dostępne są następujące opcje:
  • Typ skanowania: Skanowanie ukierunkowane, Skanowanie szczegółowe lub Skanowanie komputera Mac.
  • Częstotliwość: Raz, codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
  Kliknij strzałkę w górę lub w dół, aby zmienić wartości w polach DzieńGodzina rozpoczęcia dla skanowania niestandardowego.
 4. Sprawdź listę Ustawienia zaawansowane i zaznacz lub odznacz pola obok elementów, które chcesz uwzględnić w skanowaniu lub które chcesz z niego wykluczyć.
 5. Aby wykluczyć ze skanowania określone pliki lub foldery, kliknij polecenie Dodaj wyjątki, a następnie wybierz odpowiedni plik lub folder i kliknij polecenie Otwórz.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Skanowanie niestandardowe zostanie skonfigurowane i umieszczone na liście Skanowania niestandardowe. Aby edytować lub usunąć to skanowanie, umieść kursor na szczegółach skanowania, kliknij przycisk (trzy kropki) i wybierz polecenie Edytuj skanowanie lub Usuń skanowanie.

Zarządzanie ustawieniami skanowania

Aby uzyskać dostęp do ustawień wstępnie zdefiniowanych skanowań:

 1. Kliknij pozycję Preferencje (ikona koła zębatego) na ekranie Centrala skanowania lub wybierz kolejno pozycje MenuPreferencje, a następnie wybierz kartę Skanowania.
 2. Zaznacz lub odznacz pole obok każdego ustawienia, aby określić preferowane opcje dla każdego wstępnie zdefiniowanego skanowania.
 3. Aby wykluczyć plik lub folder ze skanowania, kliknij polecenie Dodaj wyjątki, a następnie wybierz odpowiedni plik lub folder i kliknij polecenie Otwórz.

Ustawienia skanowania zostaną zaktualizowane.

 • Avast Security 14.x dla komputerów Mac
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami