Osłona kamery internetowej — często zadawane pytania

Co to jest Osłona kamery internetowej?

Osłona kamery internetowej to dostępna w programach Avast Premium Security i Avast Omni funkcja, która uniemożliwia aplikacjom i złośliwemu oprogramowaniu korzystanie z kamery internetowej komputera bez Twojej zgody. Kiedy Osłona kamery internetowej jest włączona, niezaufane aplikacje nie mogą robić zdjęć, nagrywać filmów ani wysyłać tej zawartości z komputera.

W celu określenia, które aplikacje są zaufane, a które nie, usługi reputacyjne Avast analizują aplikacje z uwzględnieniem kilku czynników, takich jak liczba użytkowników, którzy zainstalowali aplikację, oraz informacje o certyfikatach aplikacji. Możesz także określić sposób działania Osłony kamery internetowej w odniesieniu do aplikacji, ustalając na ekranie ustawień Osłony kamery internetowej preferowane przez siebie zachowanie.

Jak uzyskać dostęp do Osłony kamery internetowej?

Osłona kamery internetowej jest składnikiem produktów Avast Premium Security i Avast Omni. Aby z niej skorzystać, otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz pozycję PrywatnośćOsłona kamery internetowej.

Jeśli nie masz programu Avast Premium Security ani Avast Omni, zapoznaj się z odpowiednim artykułem poniżej, aby zainstalować wybrany produkt:

Po zakończeniu instalacji zapoznaj się z odpowiednim artykułem poniżej, aby aktywować płatną subskrypcję:

Jak korzystać z Osłony kamery internetowej?

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz pozycję Prywatność ▸ Osłona kamery internetowej.
 2. Upewnij się, że funkcja jest włączona. Jeśli funkcja jest wyłączona, kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 3. Aby dostosować zachowanie Osłony kamery internetowej, kliknij pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu.

Więcej informacji na temat sposobu korzystania z Osłony kamery internetowej zawiera następujący artykuł:

Jak dostosować Osłonę kamery internetowej?

Aby dostosować sposób, w jaki funkcja Osłona kamery internetowej zarządza aplikacjami próbującymi uzyskać dostęp do kamery internetowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz pozycję Prywatność ▸ Osłona kamery internetowej.
 2. Kliknij pozycję  Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz jeden z następujących trybów, aby zdefiniować czułość Osłony kamery internetowej:
  • Tryb inteligentny (opcja wybrana domyślnie): Automatycznie zezwala zaufanym aplikacjom na dostęp do kamery internetowej. Jeśli niezaufana aplikacja spróbuje użyć kamery internetowej, pojawi się powiadomienie z pytaniem, czy zezwolić na dostęp, czy też go zablokować. Kiedy wybierzesz jedną z opcji, dana aplikacja pojawi się na liście Blokowane i dozwolone aplikacje, gdzie można wyświetlić jej stan i wybrać dodatkowe akcje.
  • Tryb ścisły: Powiadamia Cię za każdym razem, gdy jakakolwiek aplikacja próbuje użyć kamery internetowej, i umożliwia Ci zezwolenie aplikacji na dostęp lub jej zablokowanie. Kiedy wybierzesz jedną z opcji, dana aplikacja pojawi się na liście Blokowane i dozwolone aplikacje, gdzie można wyświetlić jej stan i wybrać dodatkowe akcje. Możesz wyłączyć powiadomienia, zaznaczając opcję Nie pokazuj przypomnień Osłony kamery internetowej.
  • Tryb Bez litości: Powiadamia Cię za każdym razem, gdy jakakolwiek aplikacja próbuje użyć kamery internetowej, a następnie automatycznie ją blokuje. Możesz wyłączyć powiadomienia, zaznaczając opcję Nie pokazuj przypomnień Osłony kamery internetowej.

Jak zarządzać zablokowanymi i dozwolonymi aplikacjami?

Jeśli funkcja Osłona kamery internetowej ma włączoną opcję Tryb inteligentny lub Tryb ścisły, wyświetlane są powiadomienia, kiedy aplikacje próbują uzyskać dostęp do kamery internetowej na komputerze. Po wybraniu akcji (Blokuj lub Zezwalaj) w oknie dialogowym powiadomienia stan aplikacji zostanie wyświetlony na ekranie Blokowane i dozwolone aplikacje. Aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia i zarządzać aplikacjami, którym umożliwiono lub zablokowano dostęp, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Avast Antivirus i wybierz pozycję PrywatnośćOsłona kamery internetowej.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia  (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij pozycję Wyświetl dozwolone / zablokowane aplikacje.

Kliknij przycisk + Zablokuj aplikację lub + Zezwól na aplikację, aby dodać aplikację do jednej z list. Aby usunąć aplikację z listy, umieść kursor na odpowiednim wierszu, kliknij ikonę Więcej opcji (trzy kropki) i wybierz pozycję Usuń.

Więcej informacji na temat ekranu Blokowane i dozwolone aplikacje w programie Avast Antivirus zawiera poniższy artykuł:

Co zrobić, jeśli Osłona kamery internetowej wyświetla zbyt wiele powiadomień?

Jeśli Osłona kamery internetowej wyświetla zbyt wiele powiadomień z pytaniem o zablokowanie określonej aplikacji lub zezwolenie jej na dostęp do kamery, upewnij się, że dla zachowania Osłony kamery internetowej ustawiono Tryb inteligentny. Jeśli dla Osłony kamery internetowej włączono Tryb ścisły, Avast będzie powiadamiać Cię za każdym razem, gdy jakakolwiek aplikacja spróbuje uzyskać dostęp do kamery internetowej komputera.

Co zrobić, jeśli kamera internetowa na moim komputerze przestała działać?

Jeśli po zainstalowaniu programu Avast Premium Security lub Avast Omni kamera internetowa na komputerze przestała działać, upewnij się, że wybrana opcja zachowania Osłony kamery internetowej to Tryb inteligentny lub Tryb ścisły. Jeśli wybrano tryb Bez litości, Osłona kamery internetowej będzie blokować dostęp do kamery internetowej komputera wszystkim aplikacjom.

 • Avast Premium Security 21.x dla systemu Windows
 • Avast Free Antivirus 21.x dla systemu Windows
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami