Osłona kamery internetowej — często zadawane pytania (FAQ)

Co to jest Osłona kamery internetowej?

Funkcja Osłona kamery internetowej, dostępna w programach Avast Premium Security (wcześniej Avast Premier) i Avast Omni, uniemożliwia aplikacjom i złośliwemu oprogramowaniu uzyskanie dostępu do kamery internetowej Twojego komputera bez Twojej zgody. Kiedy Osłona kamery internetowej jest aktywna, niezaufane aplikacje nie mogą robić zdjęć, nagrywać filmów ani wysyłać danych z komputera, ponieważ mogłoby to naruszać Twoją prywatność.

W celu określenia, które aplikacje są zaufane, a które nie, usługi reputacyjne Avast analizują aplikacje z uwzględnieniem kilku czynników, takich jak liczba użytkowników, którzy zainstalowali aplikację, oraz informacje o certyfikatach aplikacji. Możesz także określić sposób działania Osłony kamery internetowej w odniesieniu do aplikacji, ustalając na ekranie ustawień Osłony kamery internetowej preferowane przez siebie zachowanie.

Jak uzyskać dostęp do Osłony kamery internetowej?

Osłona kamery internetowej domyślnie stanowi składnik programów Avast Premium Security (wcześniej Avast Premier) i Avast Omni. Aby z niej skorzystać, otwórz interfejs użytkownika programu Avast i przejdź do opcji PrywatnośćOsłona kamery internetowej.

Jeśli nie masz programu Avast Premium Security ani Avast Omni, zapoznaj się z odpowiednim artykułem poniżej, aby zainstalować wybrany produkt:

Po zakończeniu instalacji zapoznaj się z odpowiednim artykułem poniżej, aby aktywować płatną subskrypcję:

Jak korzystać z Osłony kamery internetowej?

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno opcje Prywatność ▸ Osłona kamery internetowej.
 2. Upewnij się, że funkcja jest włączona. Jeśli funkcja jest wyłączona, kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 3. Aby dostosować funkcję Osłona kamery internetowej, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia.

Więcej informacji na temat sposobu korzystania z Osłony kamery internetowej zawiera następujący artykuł:

Jak dostosować Osłonę kamery internetowej?

Aby określić działanie Osłony kamery internetowej w odniesieniu do aplikacji, które próbują uzyskać dostęp do kamery internetowej komputera, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno opcje Prywatność ▸ Osłona kamery internetowej.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia.
 3. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać opcję:
  • Niezaufane aplikacje wymagają mojej zgody (Tryb inteligentny): automatycznie zezwala zaufanym aplikacjom na dostęp do kamery internetowej. Jeśli niezaufana aplikacja spróbuje użyć kamery internetowej, pojawi się powiadomienie z pytaniem, czy zezwolić na dostęp, czy też go zablokować. Po wybraniu opcji aplikacja jest wyświetlana na ekranie Ustawienia Osłony kamery internetowej, na którym możesz sprawdzić jej stan i dodać kolejne akcje.
  • Wszystkie aplikacje wymagają mojej zgody (Tryb ścisły): powiadamia Cię za każdym razem, gdy dowolna aplikacja próbuje użyć kamery internetowej, i umożliwia zezwolenie na dostęp lub jego zablokowanie. Kiedy zezwolisz na dostęp lub go zablokujesz, aplikacja będzie widoczna na ekranie Ustawienia Osłony kamery internetowej, gdzie możesz sprawdzić stan aplikacji i dodać kolejne akcje.
  • Wszystkie aplikacje są automatycznie blokowane (Tryb bezlitosny): automatycznie uniemożliwia wszystkim aplikacjom uzyskanie dostępu do kamery internetowej.

Jak zarządzać zablokowanymi i dozwolonymi aplikacjami?

Jeśli funkcja Osłona kamery internetowej ma włączoną opcję Tryb inteligentny lub Tryb z ograniczeniami, wyświetlane są powiadomienia, kiedy aplikacje próbują uzyskać dostęp do kamery internetowej na komputerze. Po wybraniu akcji (Blokuj lub Zezwalaj) w oknie dialogowym powiadomienia stan aplikacji zostanie wyświetlony na ekranie Blokowane i dozwolone aplikacje. Aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia i zarządzać aplikacjami, którym umożliwiono lub zablokowano dostęp, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno opcje Prywatność ▸ Osłona kamery internetowej.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia.
 3. Kliknij Wyświetl dozwolone / zablokowane aplikacje.

Kliknij przycisk + Zablokuj aplikację lub + Zezwól na aplikację, aby dodać aplikację do jednej z list. Aby usunąć aplikację z listy, umieść kursor na odpowiednim wierszu, kliknij ikonę (trzy kropki) i wybierz opcję Usuń.

Więcej informacji na temat ekranu Blokowane i dozwolone aplikacje w programie Avast Antivirus zawiera poniższy artykuł:

Co zrobić, jeśli Osłona kamery internetowej wyświetla zbyt wiele powiadomień?

Jeśli funkcja Osłona kamery internetowej wyświetla kilka powiadomień z pytaniem o zablokowanie określonej aplikacji lub zezwolenie jej na dostęp do kamery, wybierz Tryb inteligentny jako tryb zachowania Osłony kamery internetowej. Jeśli wybrane ustawienie to Tryb z ograniczeniami, Osłona kamery internetowej powiadomi Cię za każdym razem, gdy jakakolwiek aplikacja spróbuje uzyskać dostęp do kamery internetowej komputera.

Co zrobić, jeśli kamera internetowa na moim komputerze przestała działać?

Jeśli po zainstalowaniu programu Avast Premium Security lub Avast Omni kamera internetowa na komputerze przestała działać, upewnij się, że wybrana opcja zachowania Osłony kamery internetowej to Tryb inteligentny lub Tryb z ograniczeniami. Jeśli wybrano ustawienie Trybu Bez litości, Osłona kamery internetowej będzie blokować dostęp do kamery internetowej komputera wszystkim aplikacjom.

 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Ultimate 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami