Aktywowanie płatnej wersji aplikacji Avast Mobile Security na urządzeniu z systemem Android

Subskrypcja kupiona w aplikacji Avast Mobile Security jest aktywowana automatycznie na urządzeniu z systemem Android, na którym została kupiona. Subskrypcję zakupioną przez inny kanał sprzedaży Avast, na przykład w Sklepie Avast lub w ofercie z innym produktem Avast, należy aktywować ręcznie przy użyciu prawidłowego kodu aktywacyjnego (nazywanego czasami kodem subskrypcji lub kodem kuponu). Aby używać swojej subskrypcji Avast Mobile Security na innym urządzeniu, należy ją także aktywować ręcznie. Liczba urządzeń, na których można aktywować produkt, zależy od kupionej subskrypcji.

Przed wykonaniem procedury aktywacji opisanej w tym artykule sprawdź, czy w urządzeniu z systemem Android jest zainstalowana najnowsza wersja programu Avast Mobile Security. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Aktywowanie subskrypcji

Jeśli po raz pierwszy aktywujesz subskrypcję programu Avast Mobile Security, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby aktywować subskrypcję przy użyciu kodu aktywacyjnego.

W zależności od metody zakupu Twój kod aktywacyjny może znajdować się w różnych miejscach. Na przykład w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, na karcie aktywacyjnej lub w innym produkcie Avast. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć kod aktywacyjny, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby aktywować subskrypcję:

 1. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Usuń reklamy.
 3. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 4. Wybierz opcję Zrealizuj kod aktywacyjny.
 5. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) w polu tekstowym. Następnie naciśnij polecenie Użyj tego kodu, aby ukończyć aktywację.

Twoja subskrypcja Avast Mobile Security jest teraz aktywna.

Jeśli urządzenie z systemem Android zostało zmienione lub zresetowane, możesz ponownie aktywować aplikację Avast Mobile Security za pośrednictwem konta w Sklepie Google Play, przy użyciu którego dokonano zakupu subskrypcji.

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja aplikacji Avast Mobile Security została kupiona w Sklepie Google Play.

Aby ponownie aktywować subskrypcję za pośrednictwem Sklepu Google Play:

 1. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego została kupiona aplikacja Avast Mobile Security. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:
 2. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 3. Naciśnij kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Usuń reklamy.
 4. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 5. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Mobile Security ze Sklepu Google Play i ją aktywuje.

Jeśli masz nowy kod aktywacyjny i chcesz zmienić bieżącą subskrypcję na nową lub przenieść subskrypcję na inne urządzenie, użyj tej opcji, aby odłączyć swoją subskrypcję, a następnie ponownie aktywuj aplikację Avast Mobile Security.

Aby odłączyć „starą” subskrypcję:

 1. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Moje subskrypcje.
 3. Zapisz „stary” kod aktywacyjny, jeśli chcesz przenieść go na inne urządzenie.
 4. Dotknij ikony  (trzy kropki) obok „starej” subskrypcji, a następnie wybierz polecenie Usuń.
 5. Dotknij opcji Usuń.

Aby aktywować „nową” subskrypcję:

 1. Naciśnij kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Usuń reklamy.
 2. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 3. Wybierz opcję Zrealizuj kod aktywacyjny.
 4. Wpisz lub wklej „nowy” kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) w polu tekstowym. Następnie naciśnij polecenie Użyj tego kodu, aby ukończyć aktywację.

Twoja subskrypcja programu Avast Mobile Security jest aktywna.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

Jeśli wystąpią problemy z aktywacją:

 1. Upewnij się, że Twój kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) został wpisany poprawnie.
 2. W niektórych przypadkach synchronizacja subskrypcji może potrwać do 24 godzin od zakupu. Jeśli po upływie tego czasu subskrypcja nadal nie jest aktywna, przeczytaj następujący artykuł:
 • Avast Mobile Security 6.x dla systemu Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami