Avast Battery Saver dla systemu Android — Często zadawane pytania

Avast Battery Saver dla systemu Android to aplikacja mobilna, która wydłuża czas pracy baterii między ładowaniami. Aby wydłużyć czas pracy baterii, aplikacja:

 • identyfikuje i zatrzymuje aplikacje, które niepotrzebnie działają w tle, aby nie wyczerpywały baterii;
 • zarządza ustawieniami urządzenia, aby funkcje, które zużywają dużo baterii, były włączane tylko wtedy, gdy są potrzebne;
 • udostępnia podsumowanie najważniejszych informacji o stanie urządzenia.

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na popularne pytania dotyczące funkcji, ustawień i ogólnych informacji o korzystaniu z aplikacji Avast Battery Saver dla systemu Android.

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe aplikacji Avast Battery Saver?

Aplikację Avast Battery Saver można zainstalować i uruchomić na każdym urządzeniu z systemem operacyjnym Google Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich, API 15) lub nowszym. Jednak w systemie Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszym aplikacja Avast Battery Saver nie może wyłączać transmisji danych komórkowych, ponieważ odpowiednie uprawnienia mają tylko wstępnie zainstalowane aplikacje systemowe.

Ustawienia systemowe niektórych typów urządzeń także mogą mieć wpływ na działanie aplikacji Avast Battery Saver, a w przypadku korzystania z niestandardowej pamięci ROM aplikacja może działać niezgodnie z oczekiwaniami. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących tego problemu za pośrednictwem stron pomocy technicznej.

Aplikacja Avast Battery Saver nie jest obsługiwana i nie można jej zainstalować ani uruchomić w systemach Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada, WebOS ani w żadnych innych systemach operacyjnych innych niż Android. Ta aplikacja nie działa na urządzeniach iPhone ani iPad.

Jak pobrać i zainstalować aplikację Avast Battery Saver?

Aplikację Avast Battery Saver dla urządzeń z systemem Android można pobrać ze sklepu Google Play.

 1. Otwórz sklep Google Play z ekranu aplikacji urządzenia z systemem Android i wyszukaj Avast Battery Saver.
 2. Otwórz stronę Avast Battery Saver w wynikach wyszukiwania.
 3. Dotknij opcji Zainstaluj i w przypadku wyświetlenia pytania o uprawnienia wybierz pozycję Akceptuj.
 4. Po zakończeniu instalacji dotknij opcji Otwórz, aby zacząć korzystać z aplikacji.
 5. Wybierz pozycję Kontynuuj, aby potwierdzić przeczytanie i zaakceptowanie warunków Umowy licencyjnej użytkownika końcowego AVAST i Polityki prywatności.

Aplikacja Avast Battery Saver jest teraz zainstalowana i gotowa do użycia. Aby mieć dostęp do dodatkowych funkcji, uaktualnij aplikację do wersji Avast Battery Saver Pro.

Jak odinstalować aplikację Avast Battery Saver?

Aby usunąć aplikację Avast Battery Saver z urządzenia z systemem Android:

 1. Z głównego ekranu urządzenia z systemem Android otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Aplikacje, a następnie pozycję Avast Battery Saver.
 3. W sekcji Pamięć dotknij opcji Wyczyść dane i Wyczyść pamięć podręczną.
 4. Następnie dotknij opcji Odinstaluj i OK, aby potwierdzić.

Aplikacja Avast Battery Saver nie będzie już zainstalowana na urządzeniu.

Te kroki mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę.

Dlaczego aplikacje uruchamiają się ponownie, gdy je zatrzymam?

Kiedy używasz funkcji zatrzymywania aplikacji produktu Avast Battery Saver, aplikacje są "zamykane" lub "zatrzymywane", zależnie od ustawień urządzenia. Wiele aplikacji po zamknięciu jest automatycznie uruchamianych ponownie, podczas gdy po zatrzymaniu (co jest dużo silniejszą akcją) dzieje się tak o wiele rzadziej. Aby uniemożliwić ponowne uruchamianie aplikacji, włącz Avast Battery Saver w sekcji Dostępność w Ustawieniach urządzenia, aby nasza aplikacja mogła używać funkcji systemowej Wymuś zatrzymanie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Ustawienia urządzenia.
 2. Wybierz opcję Dostępność.
 3. Włącz aplikację Avast Battery Saver.

Niektóre aplikacje systemowe (szczególnie te mające związek z funkcjonowaniem Twojego urządzenia), takie jak sklep Google Play, mogą nadal uruchamiać się ponownie po wymuszeniu zatrzymania, jednak większość nie będzie tego robić.

Dlaczego mobilny transfer danych włącza się i wyłącza automatycznie niezależnie od ustawień urządzenia?

Profile aplikacji Avast Battery Saver zarządzają niektórymi ustawieniami urządzenia za Ciebie. Jeśli na przykład sieć Wi-Fi jest włączona w Ustawieniach urządzenia, ale wyłączona w ustawieniach profilu W pracy, to zostanie ona automatycznie wyłączona po aktywowaniu profilu W pracy. Sprawdź ustawienia profilu, aby się upewnić, że Avast Battery Saver nie będzie wprowadzać niechcianych zmian w ustawieniach urządzenia.

Co zrobić, jeśli uprawnienie "Dostępność" jest ciągle wyłączane?

Aby zwiększyć wydajność, niektóre urządzenia z systemem Android aktywnie wymuszają zatrzymanie aplikacji po wyłączeniu ekranu. Z powodu problemów w systemie Android zatrzymane aplikacje z uprawnieniem Dostępność automatycznie tracą to uprawnienie. W takim przypadku należy ręcznie ponownie włączyć to uprawnienie, aby aplikacja zachowała pełną funkcjonalność.

Aby ponownie włączyć uprawnienie Dostępność, przejdź na urządzeniu do sekcji UstawieniaDostępność i przyznaj uprawnienie aplikacji Avast Battery Saver.

Oprócz tego na urządzeniach Huawei, Lenovo, Asus i Sony Xperia można użyć domyślnych ustawień systemu, aby zapobiec utracie uprawnień przez aplikację. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odpowiedniego urządzenia:

 1. Dotknij ikony Menedżer telefonu na głównym ekranie urządzenia, aby otworzyć aplikację.
 2. Przejdź do sekcji Ustawienia i wybierz kartę Aplikacje chronione.
 3. Włącz ochronę aplikacji Avast Battery Saver.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia.
 2. Wybierz z listy pozycję Zarządzanie aplikacjami w tle.
 3. Wyczyść zaznaczenie aplikacji Avast Battery Saver.
 1. Przejdź do obszaru Ustawienia, dotknij opcji Zarządzanie energią, a następnie Menedżer autostartu.
 2. Na karcie Pobrane dotknij opcji Odmów obok aplikacji Avast Battery Saver, aby zmienić ustawienie na Zezwól.
 3. Dotknij opcji Zezwól, aby potwierdzić zmianę ustawień.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i dotknij opcji Bateria.
 2. Dotknij ikony menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu, a następnie opcji Optymalizacja baterii.
 3. Dotknij karty Aplikacje i zaznacz aplikację Avast Battery Saver.

Co zawiera subskrypcja aplikacji Avast Battery Saver Pro?

Avast Battery Saver Pro to wersja premium aplikacji. Subskrypcja wersji Pro umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

 • Usuń reklamy: usuń reklamy ze środowiska obsługi aplikacji Avast Battery Saver.
 • Aktywacja profilu pod adresem: aktywuj profile aplikacji Avast Battery Saver przy użyciu lokalizacji, takiej jak adres domowy lub służbowy.
 • Wsparcie Avast: otrzymuj priorytetowe odpowiedzi bezpośrednio od zespołu pomocy technicznej po przesłaniu zapytania za pośrednictwem aplikacji.

Aby rozszerzyć aplikację do wersji Avast Battery Saver Pro, można skorzystać z karty Aplikacje w aplikacji.

Czy mogę utworzyć niestandardowe profile aplikacji Avast Battery Saver lub usunąć profile, których nie używam?

Obecnie nie można utworzyć profili niestandardowych ani usunąć żadnego z pięciu profili dostępnych w aplikacji Avast Battery Saver. Można jednak skonfigurować ustawienia dla każdego z nich, aby uwzględnić swoje preferencje. Jeśli nie chcesz używać określonego profilu, możesz go wyłączyć w górnej części ustawień dla tego profilu.

Dlaczego aplikacja Avast Battery Saver zużywa tyle baterii?

Aby skutecznie monitorować aplikacje i powstrzymywać je przed nadmiernym zużywaniem baterii, aplikacja Avast Battery Saver musi stale pracować w tle. Jest ona jednak tak zaprojektowana, aby zużywała jedynie konieczną ilość energii, a testy pokazały, że ilość zaoszczędzonej energii baterii zdecydowanie przewyższa zużycie.

Zarządzanie aplikacjami

Co to jest Zatrzymanie aplikacji i czy dzięki temu moje urządzenie będzie działać szybciej?

Kiedy aplikacja jest zatrzymywana, nie może działać w tle, dzięki czemu nie zużywa niepotrzebnie energii baterii. W aplikacji Avast Battery Saver można pojedynczo zatrzymywać aplikacje niesystemowe, przechodząc do sekcji Działające aplikacje. Można też dotknąć przycisku Zatrzymaj działające aplikacje (na karcie Aplikacje), aby zatrzymać je wszystkie naraz. Niektóre aplikacje uruchamiają się ponownie, ale większość tego nie robi. Jeśli chcesz nadal otrzymywać powiadomienia z aplikacji, otwórz ją jeszcze raz na urządzeniu, aby ponownie ją uruchomić.

Czy dzięki zatrzymaniu aplikacji moje urządzenie będzie działać szybciej?

W przypadku wielu urządzeń i sytuacji funkcja Zatrzymanie aplikacji poprawia wydajność urządzenia. Aplikacje, nawet gdy nie są używane, nadal działają w tle. Kiedy działa mniej aplikacji, urządzenie ma więcej wolnej pamięci RAM i zasobów procesora CPU, które mogą zostać przeznaczone na obsługę ważniejszych dla użytkownika działań. Niektóre aplikacje bardziej wpływają na wydajność urządzenia, niż inne, a wpływ tej funkcji także może się różnić w zależności od typu urządzenia.

W sekcji Dopuszczone aplikacje można określić aplikacje, które mają być ignorowane przez tę funkcję.

Do czego służy sekcja Działające aplikacje?

Sekcja Działające aplikacje (na karcie Narzędzia) pokazuje aplikacje niesystemowe, które są obecnie uruchomione na urządzeniu, oraz procent energii baterii, który każda aplikacja zużyła w ciągu ostatniej godziny. Aplikacje, które zużyły mniej niż jeden procent energii, są widoczne tylko po naciśnięciu przycisku Pokaż wszystkie aplikacje (zużywające mniej niż 1%).

Można zatrzymać aplikacje pojedynczo, naciskając przycisk Zatrzymaj obok poszczególnych aplikacji, lub wszystkie naraz, naciskając przycisk Zatrzymaj działające aplikacje na dole ekranu.

Do czego służy sekcja Dopuszczone aplikacje?

Domyślnie funkcja Zatrzymanie aplikacji produktu Avast Battery Saver ignoruje pewne aplikacje, które zostały wstępnie wybrane dla wygody użytkowników. Lista tych aplikacji znajduje się w sekcji Dopuszczone aplikacje (na karcie Narzędzia). Możesz także dodać aplikacje do tej listy, włączając dowolne aplikacje, które mają nadal działać, gdy używana jest funkcja zatrzymania aplikacji.

Czy mogę zablokować zatrzymywanie niektórych aplikacji przez funkcję Zatrzymanie aplikacji?

Tak. Wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij (lub szybko przesuń) kartę Narzędzia, a następnie opcję Dopuszczone aplikacje.
 2. Przewiń w dół do sekcji Zatrzymywane po naciśnięciu przycisku Wyłącz aplikacje i włącz wszelkie aplikacje WŁ., których nie chcesz zatrzymywać.

Avast Battery Saver zignoruje wszystkie aplikacje włączone na liście Dopuszczone aplikacje podczas używania funkcji Zatrzymanie aplikacji.

Profile aplikacji Avast Battery Saver

Czym są profile aplikacji Avast Battery Saver i dlaczego mam ich używać?

Aplikacja Avast Battery Saver umożliwia ustawienie pięciu różnych profili (czyli zestawów ustawień danego urządzenia), które odzwierciedlają różnorodne, zmieniające się w ciągu dnia potrzeby związane z używaniem urządzenia. Urządzenie automatycznie przełącza się między tymi profilami ustawień na podstawie skonfigurowanych elementów aktywujących.

Dostępne profile i elementy, które je aktywują, są następujące:

 • Praca i Dom: aktywowane, gdy urządzenie nawiąże połączenie z określoną przez użytkownika siecią Wi-Fi. Korzystając z aplikacji Avast Battery Saver Pro, można skonfigurować aktywowanie tych profili na podstawie określonego adresu, na przykład domowego lub służbowego.
 • Noc: aktywowany o określonej godzinie.
 • Inteligentny: aktywowany, jeśli żaden inny profil nie jest aktywny.
 • Awaryjny: aktywowany, gdy poziom energii baterii osiągnie określoną przez użytkownika wartość procentową pozostałej energii baterii lub domyślną wartość wynoszącą 25 procent.

Można skonfigurować następujące ustawienia dotyczące aktywacji każdego profilu:

 • Autoaktywacja: włącz , aby profil był aktywowany automatycznie na podstawie elementu aktywującego (połączenie z siecią Wi-Fi, godzina, poziom baterii).
 • Powiadamiaj o aktywacji profilu: włącz , aby otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy profil zostanie aktywowany.

Dzięki skonfigurowaniu ustawień każdego profilu tak, aby odpowiadały one Twoim rzeczywistym potrzebom w ciągu typowego dnia, urządzenie zużywa tylko niezbędną ilość energii baterii, co wydłuża czas działania baterii.

Profile aplikacji Avast Battery Saver oraz ich ustawienia są dostępne na karcie Profile.

Czy mogę tak skonfigurować profile, aby były aktywowane w zależności od lokalizacji?

Tak. Zasubskrybowanie wersji premium aplikacji, Avast Battery Saver Pro, umożliwia odblokowanie wielu dodatkowych funkcji, takich jak Aktywacja profilu pod adresem. Ta funkcja pozwala na aktywowanie profili Praca i Dom w zależności od lokalizacji. Aby skorzystać z tej funkcji, uaktualnij aplikację do wersji Avast Battery Saver Pro.

Co to jest profil Inteligentny?

Profil Inteligentny jest aktywowany, gdy żaden inny profil aplikacji Avast Battery Saver nie jest aktywny. Ustawienia tego profilu można zmienić, jednak ustawienia domyślne zostały tak dobrane, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia w trybie oszczędzania baterii bez zakłócania jego użyteczności.

Które ustawienia urządzenia można dostosować w profilach aplikacji Avast Battery Saver?

Dla każdego profilu aplikacji Avast Battery Saver można dostosować następujące ustawienia urządzenia:

 • Jasność: ustaw poziom jasności wyświetlacza urządzenia i określ, czy jasność ma być regulowana Ręcznie, czy ma być stosowana Adaptacyjna regulacja.
 • Wygaszanie ekranu: ustaw długość czasu bezczynności, zanim urządzenie przejdzie w Tryb uśpienia.
 • Wi-Fi (lub Internet we wcześniejszych wersjach systemu Android): wybierz ustawienie Zawsze WŁĄCZONY, jeśli moduł Wi-Fi ma być zawsze aktywny; ustawienie Optymalizacja WŁĄCZONA, jeśli moduł Wi-Fi ma być włączany okresowo, kiedy ekran urządzenia jest wyłączony; ustawienieWYŁĄCZONE, jeśli moduł Wi-Fi ma być wyłączony, kiedy dany profil jest aktywny.
 • Okres optymalizacji (jeśli dla ustawienia Wi-Fi/Internet włączono opcję Optymalizacja WŁĄCZONA): określ, jak często ma być włączany moduł Wi-Fi, kiedy urządzenie nie jest używane. Jeśli wybierzesz opcję Nigdy, moduł Wi-Fi będzie włączany tylko wtedy, gdy urządzenie będzie aktywne.
W systemie Android starszym niż wersja 5.0 istnieje dodatkowe ustawienie o nazwie Rodzaj połączenia. Jeśli to ustawienie jest dostępne, wybierz opcję Wi-Fi, jeśli chcesz używać tylko sieci Wi-Fi, wybierz opcję Dane, jeśli chcesz używać danych, lub wybierz opcję Preferuję Wi-Fi, jeśli chcesz używać jednego lub drugiego, ale preferujesz sieć Wi-Fi, o ile jest dostępna. To ustawienie jest niedostępne w systemie Android 5.0 lub nowszym, ponieważ w tych wersjach aplikacje nie mogą zmieniać danych komórkowych.

Ponadto dla każdego profilu możesz ustawić wartość WŁ. lub WYŁĄCZONE dla następujących opcji, w zależności od tego, czy ich potrzebujesz:

 • Pozostaw Wi-Fi włączone podczas odtwarzania muzyki
 • Synchronizacja
 • Obrót ekranu
 • Bluetooth
 • Wibracje przy dzwonieniu

Jeśli nie chcesz używać określonego profilu, możesz go wyłączyć za pomocą przycisku wyłączania w prawym górnym rogu ekranu ustawień.

Inne funkcje i ustawienia

Dlaczego muszę nadać aplikacji Avast Battery Saver uprawnienie "Dostępność"?

Uprawnienie Dostępność jest wymagane, aby aplikacja mogła stosować funkcję Zatrzymanie aplikacji. Ta funkcja jest jedną z najbardziej skutecznych metod oszczędzania baterii. Bez tego uprawnienia aplikacja może tylko kończyć uruchomione zadania, co w minimalnym stopniu pomaga wydłużyć czas pracy baterii, ponieważ te zadania często natychmiast uruchamiają się ponownie. Zatrzymanie aplikacji jest dużo silniejszą akcją, która znacząco wydłuża czas pracy baterii między ładowaniami.

Co to są powiadomienia trwałe lub stałe i dlaczego są konieczne?

Powiadomienia trwałe lub stałe to powiadomienia, które są ciągle wyświetlane na pasku stanu urządzenia, kiedy powiązana z nimi aplikacja jest uruchomiona.

W aplikacji Avast Battery Saver powiadomienia tego typu umożliwiają wyświetlanie krytycznych informacji o urządzeniu, takich jak procent pozostałej baterii, liczba obecnie uruchomionych aplikacji lub aktywny profil. Jednak co najważniejsze, trwałe powiadomienia aplikacji Avast Battery Saver umożliwiają aplikacji optymalizację ustawień urządzenia i informowanie Cię, gdy bateria jest szybko wyczerpywana, nawet gdy interfejs aplikacji jest zamknięty.

Można zmodyfikować informacje wyświetlane przez ikonę Avast Battery Saver w górnej części ekranu, aby dostosować je do swoich preferencji.

Co znajduje się na karcie Cleanup?

Na karcie Cleanup można sprawdzić procent zużytego miejsca na urządzeniu i obliczyć ilość miejsca, jakie stanie się dostępne po wykonaniu opcji Bezpieczne czyszczenie, która jest funkcją aplikacji Avast Cleanup. Jeśli ta aplikacja jest już zainstalowana na Twoim urządzeniu, można otworzyć ją bezpośrednio z karty Cleanup. W przeciwnym razie nastąpi przekierowanie do sklepu Google Play, gdzie można ją zainstalować.

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Czy mogę wyłączyć powiadomienia aplikacji Avast Battery Saver?

Tak, można wyłączyć powiadomienia aplikacji Avast Battery Saver w następujący sposób:

 • Aby przestać otrzymywać powiadomienia o każdorazowym aktywowaniu profilu, przejdź do karty Profile, naciśnij profil, o którym nie chcesz otrzymywać powiadomień, naciśnij pozycję Edytuj, a następnie ustaw wartość WYŁĄCZONE dla opcji Powiadamiaj o aktywacji profilu.
 • Aby przestać otrzymywać powiadomienia, gdy działa ponad 20 aplikacji, gdy jakaś aplikacja nadmiernie wyczerpuje baterię lub gdy jest co najmniej 50 MB niepotrzebnych plików, przejdź do karty Narzędzia, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Powiadomienia. Ustaw wartość WYŁĄCZONE dla każdego powiadomienia, którego nie chcesz otrzymywać.

Jak ukryć lub zmienić ikonę Avast Battery Saver w górnej części ekranu urządzenia?

Ikona Avast Battery Saver widoczna w zasobniku systemowym dostarcza informacji na temat stanu Twojego urządzenia. Można wybrać, które informacje chcesz wyświetlać, lub ukryć tę ikonę. Na karcie Narzędzia dotknij kolejno opcji Ustawienia, Powiadomienia, a następnie Stałe powiadomienie i ikona w zasobniku systemowym. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Stan baterii: aby widzieć procent pozostałej energii baterii.
 • Włączone aplikacje: aby widzieć liczbę obecnie uruchomionych aplikacji.
 • Profil: aby widzieć aktywny profil.
 • Nic, tylko powiadomienie: aby wyłączyć powiadomienia w górnej części ekranu urządzenia, ale zachować powiadomienia trwałe w centrum powiadomień urządzenia.

Dlaczego interfejs aplikacji czasami zmienia kolor na czerwony?

Interfejs aplikacji Avast Battery Saver zmienia kolor na czerwony, gdy musisz naładować baterię lub zatrzymać aplikacje (ponieważ zbyt wiele z nich działa w tle). Gdy ekran aplikacji jest zielony, nie jest wymagana żadna akcja.

Co to jest ekran ładowania?

Ekran ładowania to funkcja umożliwiająca wyświetlenie postępu ładowania i zoptymalizowanie wydajności urządzenia dzięki zatrzymaniu wszystkich zadań w tle. Gdy ekran jest aktywny, można sprawdzić, o której godzinie zakończy się ładowanie, oraz procent naładowania baterii.

Aby włączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij opcji Narzędzia na ekranie Avast Battery Saver.
 2. Dotknij opcji Ustawienia.
 3. Dotknij opcji Ekran ładowania, a następnie suwaka, aby zmienić ustawienie na Wł..

Po włączeniu ekranu ładowania można określić następujące ustawienia:

 • Dotknij opcji Aktywuj po rozpoczęciu ładowania lub Aktywuj podczas ładowania, gdy ekran jest wygaszony zależnie od swoich preferencji. Domyślnie Ekran ładowania wyświetla się przy każdym ładowaniu urządzenia.
 • Dotknij opcji Automatycznie przyspiesz ładowanie po podłączeniu kabla, aby zezwolić aplikacji Avast Battery Saver na zatrzymanie wszystkich uruchomionych zadań podczas ładowania urządzenia.

Jak włączyć lub wyłączyć ekran ładowania?

Aby włączyć funkcję Ekran ładowania, wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij opcji Narzędzia na ekranie Avast Battery Saver.
 2. Dotknij opcji Ustawienia.
 3. Dotknij opcji Ekran ładowania, a następnie suwaka, aby zmienić ustawienie na Wł..

Aby wyłączyć funkcję Ekran ładowania, wykonaj powyższą procedurę i naciśnij suwak, aby zmienił ustawienie na WYŁĄCZONE.

Gdy funkcja Ekran ładowania jest aktywna, można szybko przesunąć w prawo u dołu ekranu, aby wyjść z tego ekranu, lub nacisnąć ikonę koła zębatego, aby przejść do ustawień funkcji Ekran ładowania.

Funkcje wersji Premium

Jak zasubskrybować aplikację Avast Battery Saver Pro?

Aby zasubskrybować aplikację Avast Battery Saver Pro, naciśnij pozycję Wykup PRO na ekranie głównym aplikacji (karta Aplikacje). Po dotknięciu tej opcji nastąpi przekierowanie do ekranu zakupu, gdzie można wybrać typ subskrypcji (miesięczna lub roczna) i ukończyć uaktualnienie. Po uaktualnieniu dodatkowe funkcje zostaną odblokowane i będzie można ich używać. Aby uaktualnić wersję, trzeba mieć konto Google połączone z usługami Google Play.

Czy mogę używać subskrypcji aplikacji Avast Battery Saver Pro na więcej niż jednym urządzeniu?

Subskrypcja aplikacji Avast Battery Saver Pro jest połączona z kontem Google użytkownika i jest aktywowana automatycznie na wszystkich urządzeniach, na których używa się tego konta podczas instalowania aplikacji. Jeśli funkcje premium nie zostaną automatycznie odblokowane, można aktywować istniejącą subskrypcję w ustawieniach aplikacji Avast Battery Saver.

Jak mogę aktywować wcześniej kupioną licencję na innym urządzeniu?

Subskrypcja aplikacji Avast Battery Saver Pro jest aktywowana automatycznie na wszystkich urządzeniach zalogowanych do konta Google, za pomocą którego kupiono subskrypcję. Jeśli użytkownik ma już subskrypcję, ale funkcje premium nie są dostępne w aplikacji, należy się upewnić, że do logowania w sklepie Google Play użyto prawidłowego konta.

Aby ręcznie sprawdzić dostępność ważnej licencji, wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij lub szybko przesuń kartę Narzędzia.
 2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia i Subskrypcja.
 3. Dotknij opcji Przywróć poprzedni zakup u dołu ekranu.

Aplikacja Avast Battery Saver sprawdzi dostępność subskrypcji zarejestrowanej na koncie Google, na którym użytkownik jest obecnie zalogowany, i aktywuje ją na urządzeniu.

Czy moja licencja na aplikację Avast Battery Saver Pro jest ważna również dla innych aplikacji Avast w wersji Pro?

Nie. Jeśli kupiono licencję na aplikację Avast Battery Saver Pro, jest ona ważna tylko dla tej aplikacji. Ta licencja nie dotyczy żadnej innej aplikacji w wersji Pro firmy Avast, nawet jeśli są one zainstalowane na tym samym urządzeniu mobilnym. Aby na przykład poza aplikacją Avast Battery Saver Pro używać aplikacji Avast Cleanup Pro, należy kupić oddzielną licencję bezpośrednio z aplikacji Avast Cleanup.

Jak anulować subskrypcję aplikacji Avast Battery Saver Pro?

Aby anulować subskrypcję, należy się upewnić, że zalogowano się na konto Google, za pomocą którego kupiono tę subskrypcję. Następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz sklep Google Play na urządzeniu.
 2. Dotknij ikony menu w lewym górnym rogu, a następnie opcji Konto.
 3. Dotknij opcji Subskrypcje, a następnie Anuluj poniżej wybranej subskrypcji.
 4. Dotknij opcji Anuluj subskrypcję, aby potwierdzić.

Sklep Google Play potwierdzi anulowanie subskrypcji. Subskrypcja zostanie anulowana i ustanie z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego nie otrzymuję już powiadomień z niektórych aplikacji?

Po zatrzymaniu aplikacji wszystkie niepotrzebne aplikacje przestają działać w tle, aby wydłużyć czas pracy baterii urządzenia. Większość aplikacji, aby wysyłać powiadomienia, musi działać w tle. Jeśli na przykład aplikacja do obsługi wiadomości nie działa w tle, użytkownik nie będzie otrzymywać powiadomień o nowych wiadomościach do momentu ponownego jej uruchomienia. Aby nie przeoczyć żadnych powiadomień, po zatrzymaniu aplikacji należy ręcznie otworzyć ponownie wszystkie aplikacje, z których użytkownik chce otrzymywać aktualne informacje. Jeśli natomiast aplikacje mają być ignorowane podczas zatrzymywania aplikacji, można dodać je do listy Dopuszczone aplikacje.

Dlaczego nie otrzymuję powiadomień o nowych wiadomościach e-mail?

Brak powiadomień o nowych wiadomościach e-mail może być spowodowany ustawieniami internetowymi dla aktywnego profilu. Aby to sprawdzić, przejdź na kartę Profile, dotknij bieżącego profilu (na przykład Dom, Praca itd.), a następnie ikony Ustawienia. W obszarze Ustawienia profilu sprawdź ustawienie Okres optymalizacji, które odnosi się do tego, jak często jest włączana sieć Wi-Fi, jeśli wybrano opcję Optymalizacja WŁĄCZONA dla ustawienia Wi-Fi (lub dla ustawienia Internet we wcześniejszych wersjach systemu Android).

Jeśli dla ustawienia Okres optymalizacji wybrano wartość Nigdy, moduł Wi-Fi jest włączany tylko wtedy, gdy ekran jest aktywny, co może prowadzić do nieotrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach e-mail. Zalecamy ustawienie dla tej opcji wartości Bez ograniczeń, aby moduł Wi-Fi był włączany za każdym razem, gdy urządzenie znajdzie się w zasięgu znanej sieci Wi-Fi, nawet gdy jest bezczynne.

Dlaczego na moim urządzeniu Huawei, Xiaomi lub ZTE pojawia się wiele wyskakujących okienek?

Niektóre wersje systemu operacyjnego urządzeń Huawei, Xiaomi i ZTE wymagają potwierdzenia użytkownika, gdy aplikacja próbuje zmienić ustawienia systemowe. Ten wymóg oznacza, że za każdym razem, gdy na urządzeniu Huawei, Xiaomi lub ZTE jest aktywowany inny profil, jest wyświetlane powiadomienie, ponieważ profil zmienia ustawienia. W przypadku wystąpienia tego problemu można zatrzymać wyświetlanie powiadomień, wyłączając wszystkie profile, i wydłużać czas pracy baterii tylko przy użyciu funkcji Zatrzymanie aplikacji.

Dlaczego aplikacja Avast Battery Saver nie może włączać ani wyłączać mobilnego transferu danych w systemie Android 5.0 lub nowszym?

W systemie Android w wersji 5.0 lub nowszej tylko aplikacje systemowe mogą wprowadzać zmiany w ustawieniach mobilnego transferu danych. Firma Google wprowadziła to ograniczenie zabezpieczeń, aby zapobiec przypadkowemu naliczaniu opłat za mobilny transfer danych w aplikacjach innych firm.

Ogólne

Co mogę zrobić w ciągu dnia, aby moja bateria działała dłużej?

Najłatwiejszym sposobem na przedłużenie czasu działania baterii jest regularne używanie funkcji Zatrzymanie aplikacji na karcie Aplikacje. Na tej karcie można sprawdzić pozostały czas pracy baterii, a w trakcie ładowania urządzenia czas pozostały do pełnego naładowania baterii. U dołu strony widoczny jest także czas, o jaki można wydłużyć pracę baterii, zatrzymując aplikacje, które obecnie działają w tle. Naciśnij przycisk Zatrzymaj działające aplikacje, aby zatrzymać te aplikacje i wydłużyć czas pracy baterii.

Aby sprawdzić, ile dokładnie czasu dodano do działania baterii, przejdź do karty Narzędzia, gdzie można wyświetlić statystyki dla bieżącego dnia, minionego dnia, dwóch ostatnich tygodni lub dla ostatniego miesiąca.

Jak poznać, że aplikacja Avast Battery Saver działa?

Używając profili aplikacji Avast Battery Saver do zarządzania ustawieniami urządzenia w ciągu całego dnia i regularnie zatrzymując aplikacje niepotrzebnie działające w tle, można się spodziewać zauważalnego wydłużenia czasu między ładowaniami. Aby zobaczyć, ile aplikacji zatrzymał produkt Avast Battery Saver oraz sprawdzić szacowaną liczbę godzin dodaną do czasu pracy baterii, przejdź do karty Narzędzia. Te statystyki można wyświetlić dla bieżącego dnia, minionego dnia, dwóch ostatnich tygodni lub dla ostatniego miesiąca.

Jak mogę wyrazić opinię o aplikacji albo poprosić o pomoc?

Aby przekazać opinię lub wyrazić swoje wsparcie i docenić produkty mobilne firmy Avast, można:

 • napisać pozytywną ocenę w sklepie Google Play,
 • powiadomić swoich znajomych o naszym oprogramowaniu za pośrednictwem serwisu Facebook lub Twitter,
 • opublikować recenzję na forach systemu Android.

Aby uzyskać pomoc lub przesłać opinię bezpośrednio do nas, przejdź do sekcji Pomoc i uwagi w aplikacji (na karcie Narzędzia) i wypróbuj jedną z następujących możliwości:

 • Dotknij opcji Wsparcie Avast, aby skontaktować się z nami bezpośrednio w celu uzyskania pomocy (ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy wersji premium aplikacji).
 • Sprawdź stronę Często zadawane pytania, aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Dotknij opcji Przejdź na forum, aby przejść na forum, gdzie można zadawać pytania na temat aplikacji Avast Battery Saver i udzielać odpowiedzi.
 • Dotknij opcji Podziel się swoją opinią i uwagami z twórcami programu, aby wypełnić formularz opinii o aplikacji i wysłać go bezpośrednio do naszych deweloperów (ten formularz służy tylko do przesyłania opinii i nie możemy zagwarantować udzielenia odpowiedzi).

Czy mogę dołączyć do grupy beta aplikacji Avast Battery Saver?

Z radością przywitamy Cię w grupie beta, a dołączenie do niej jest proste. Otwórz poniższy link w przeglądarce i kliknij pozycję Zostań testerem.

Jako członek grupy beta będziesz w pierwszej kolejności uzyskiwać aktualizacje i nowe funkcje.

Czy Avast oferuje inne aplikacje, z których mogę skorzystać?

Avast dostarcza następujące aplikacje służące poprawie bezpieczeństwa i wydajności urządzeń mobilnych oraz zapewnieniu ochrony przed hakerami i złodziejami:

 • Avast Mobile Security: Zabezpiecz swój telefon i tablet za pomocą naszej darmowej aplikacji Avast Mobile Security, która oferuje antywirus i ochronę przed zagrożeniami związanymi z Wi-Fi. Wbudowana funkcja Anti-Theft umożliwia zlokalizowanie i śledzenie utraconego lub skradzionego urządzenia na mapie za pomocą internetowej funkcji śledzenia urządzenia mobilnego, która wykorzystuje technologię GPS i inne metody triangulacyjne.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN aplikacji SecureLine.
 • Avast Cleanup: Zwiększ wydajność swojego urządzenia za pomocą aplikacji Cleanup, która szybko analizuje miejsce do magazynowania na urządzeniu i czyści wszystkie niepotrzebne dane, które zajmują miejsce.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i z łatwością loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN aplikacji SecureLine.
 • Avast SecureMe: Wyszukuje luki w zabezpieczeniach sieciach Wi-Fi, takie jak routery ze słabymi hasłami i niezabezpieczone sieci bezprzewodowe. Zawiera także podstawową usługę VPN, która gwarantuje bezpieczeństwo, gdy urządzenie jest połączone z siecią publiczną.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i z łatwością loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Call Blocker: Pomaga uniknąć niechcianych połączeń, z uwzględnieniem tych, których możesz nie identyfikować jako spam.
 • Avast Battery Saver 2.x dla systemu Android
 • Google Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich, API 15) lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami