Avast Battery Saver pro Android – Časté dotazy

Avast Battery Saver pro Android je mobilní aplikace, která prodlužuje výdrž baterie. Aplikace ve snaze prodloužit výdrž baterie v zařízení:

 • Identifikuje a zastavuje aplikace, které zbytečně běží na pozadí, aby nevybíjely baterii.
 • Spravuje nastavení zařízení, aby se funkce s vysokou spotřebou energie spouštěly pouze v případě, že je potřebujete.
 • Poskytuje přehled důležitých informací o stavu vašeho zařízení.

V tomto článku naleznete odpovědi na své dotazy k funkcím, nastavením a běžnému používání aplikace Avast Battery Saver pro Android.

Stažení a instalace

Jaké má aplikace Avast Battery Saver požadavky na systém?

Avast Battery Saver lze nainstalovat a používat v libovolném zařízení se systémem Google Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich, API 15) nebo vyšším. V systému Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšších verzích ale Avast Battery Saver nedokáže vypnout mobilní data, protože k tomu mají oprávnění pouze předinstalované systémové aplikace.

Fungování aplikace Avast Battery Saver může být v určitých zařízeních ovlivněno systémovými nastaveními. Pokud používáte alternativní ROM, aplikace nemusí fungovat dle očekávání. Veškerou případnou zpětnou vazbu nám hlaste na našich stránkách podpory.

Avast Battery Saver nepodporuje operační systémy Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada a WebOS, ani žádné další mobilní operační systémy (kromě Androidu). Tato aplikace nepodporuje iPhone ani iPad.

Jak si mohu Avast Battery Saver stáhnout a nainstalovat?

Avast Battery Saver pro zařízení s Androidem si můžete stáhnout z Obchodu Google Play.

 1. Ze seznamu aplikací v zařízení s Androidem otevřete Obchod Google Play a vyhledejte Avast Battery Saver.
 2. Ve výsledcích hledání zvolte Avast Battery Saver.
 3. Klepněte na možnost Nainstalovat. Pokud se zobrazí žádost o oprávnění, vyberte možnost Přijmout.
 4. Po dokončení instalace aplikaci otevřete klepnutím na možnost Otevřít.
 5. Výběrem možnosti Pokračovat potvrďte, že jste si přečetli Licenční ujednání s koncovým uživatelem Avastu a Zásady ochrany soukromí a že s obsahem těchto dokumentů souhlasíte.

Avast Battery Saver je v zařízení nainstalovaný a můžete jej začít používat. Chcete-li získat další možnosti a funkce, upgradujte na Avast Battery Saver Pro.

Jak mohu Avast Battery Saver odinstalovat?

Odinstalace aplikace Avast Battery Saver ze zařízení s Androidem:

 1. Z hlavní obrazovky zařízení s Androidem otevřete Nastavení.
 2. Vyberte položku Aplikace a poté položku Avast Battery Saver.
 3. V části Úložiště klepněte na možnosti Vymazat data a Vymazat mezipaměť.
 4. Poté vyberte možnost Odinstalovat a klepnutím na tlačítko OK odinstalaci potvrďte.

Avast Battery Saver se ze zařízení odinstaluje.

Tento postup se v závislosti na modelu zařízení, verzi Androidu a dodavatelských úpravách systému může mírně lišit.

Proč se aplikace po ukončení znovu spouštějí?

Když v aplikaci Avast Battery Saver používáte funkci ukončování aplikací, příslušné aplikace se v závislosti na nastaveních zařízení "ukončují" nebo "zastavují". Řada aplikací se po ukončení automaticky znovu spouští a při tom mají mnohem vyšší dopad na chod zařízení. K automatickému spouštění zastavených aplikací tak často nedochází. Chcete-li opětovnému spouštění aplikací zabránit, v zařízení přejděte do Nastavení do části Usnadnění a pro Avast Battery Saver zapněte přístup k systémové funkci vynuceného zastavování. Postupujte následovně:

 1. Otevřete Nastavení zařízení.
 2. Vyberte možnost Usnadnění.
 3. Zapněte možnost Avast Battery Saver.

Určité systémové aplikace (zejména ty vyžadované základními funkcemi zařízení), jako je Obchod Google Play, se po vynuceném zastavení mohou znovu spustit, ale spíše se jedná o výjimku.

Proč se mi mobilní data bez ohledu na nastavení zařízení automaticky zapínají/vypínají?

Profily aplikace Avast Battery Saver za vás spravují určitá nastavení zařízení. Když máte například v Nastaveních zařízení zapnuté rozhraní Wi-Fi, ale v profilu V práci jej máte vypnuté, po aktivaci profilu V práci se vám Wi-Fi automaticky vypne. Nastavení jednotlivých profilů si prostudujte, aby vám Avast Battery Saver neprováděl v zařízení nevyžádané změny.

Co mám dělat, když je přístup k funkcím usnadnění opakovaně deaktivován?

Některá zařízení s Androidem optimalizují své fungování tím, že po zhasnutí obrazovky proaktivně ukončují aplikace. Zastavené aplikace s přístupem k funkcím usnadnění z důvodu chyb v Androidu o toto oprávnění automaticky přicházejí. Chcete-li v takovém případě obnovit úplné fungování aplikace, přístupové oprávnění je třeba znovu ručně aktivovat.

Chcete-li přístup k funkcím usnadnění znovu aktivovat, v zařízení vyberte možnosti NastaveníUsnadnění a aplikaci Avast Battery Saver udělte příslušné oprávnění.

V zařízeních Huawei, Lenovo, Asus a Sony Xperia můžete dále použít výchozí systémové funkce, které brání tomu, aby aplikace přicházely o oprávnění. Řiďte se postupem, který se týká vašeho zařízení:

 1. Na hlavní obrazovce zařízení klepnutím na ikonu Správce telefonu otevřete příslušnou aplikaci.
 2. Přejděte do části Nastavení a vyberte záložku Chráněné aplikace.
 3. Pro Avast Battery Saver zapněte ochranu.
 1. Otevřete Nastavení zařízení.
 2. V seznamu vyberte možnost Správa aplikací na pozadí.
 3. Zrušte výběr možnosti Avast Battery Saver.
 1. Otevřete Nastavení zařízení, klepněte na možnost Správa napájení a poté klepněte na možnost Správce automatického spouštění.
 2. Na záložce Staženo klepněte u položky Avast Battery Saver na možnost Zakázat. Tím ji přepnete na možnost Povolit.
 3. Klepnutím na tlačítko Povolit potvrďte změnu nastavení.
 1. Otevřete Nastavení zařízení a klepněte na možnost Baterie.
 2. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami. Poté klepněte na možnost Optimalizace baterie.
 3. Klepněte na záložku Aplikace a zaškrtněte možnost Avast Battery Saver.

Co je součástí předplatného aplikace Avast Battery Saver Pro?

Avast Battery Saver Pro je prémiová verze aplikace. Předplatné verze Pro vám nabízí následující funkce:

 • Odstranit reklamy: aplikace Avast Battery Saver kompletně bez reklam.
 • Spouštěč profilu dle adresy: aktivace profilů aplikace Avast Battery Saver podle polohy zařízení (domov, práce…).
 • Avast přímá podpora: na dotazy zaslané z aplikace naší zákaznické podpoře dostanete prioritní odpovědi.

Upgradovat na Avast Battery Saver Pro můžete přímo z aplikace, a to ze záložky Aplikace.

Mohu si vytvářet vlastní profily aplikace Avast Battery Saver, případně odebírat ty nepoužívané?

Vytvářet si vlastní profily v aplikaci Avast Battery Saver zatím není možné. Stejně tak není možné kterýkoli z pěti dostupných profilů odebrat. Každý z nich si však můžete libovolně přizpůsobit. Pokud některý profil používat nechcete, v horní části jeho nastavení jej vypněte.

Proč Avast Battery Saver spotřebovává tolik energie v baterii?

K tomu, aby Avast Battery Saver dokázal účinně sledovat vaše aplikace a zastavovat je, když nadměrně vybíjejí baterii, musí nepřetržitě běžet na pozadí. Navrhli jsme jej tak, aby spotřebovával jen minimum energie, a podle provedených testů vám mnohem více energie v baterii ušetří.

Správa aplikací

K čemu slouží funkce Ukončování aplikací a dokáže mé zařízení zrychlit?

Když nějakou aplikaci zastavíte, přestane běžet na pozadí a zbytečně spotřebovávat energii v baterii. V aplikaci Avast Battery Saver můžete v části Spuštěné aplikace zastavovat nesystémové aplikace jednu po druhé, případně klepnutím na tlačítko Zastavit aplikace (na záložce Aplikace) je zastavit všechny najednou. Některé aplikace se spustí znovu, většina však nikoli. Chcete-li od některé aplikace dále dostávat oznámení, znovu ji v zařízení otevřete.

Dokáže zastavování aplikací moje zařízení zrychlit?

Zastavování aplikací v řadě zařízení a situací zlepšuje fungování zařízení. Některé aplikace běží na pozadí, i když je zrovna nepoužíváte. Když v zařízení běží méně aplikací, jeho paměť RAM a procesor nejsou tolik zatěžovány a jsou vám při používání zařízení k dispozici větším dílem. Některé aplikace zatěžují zařízení méně a jiné více. Účinnost funkce zastavování aplikací může také záviset na typu zařízení, které používáte.

V části Povolené aplikace můžete nastavit, které aplikace má tato funkce ignorovat.

K čemu slouží část Spuštěné aplikace?

V části Běžící aplikace (na záložce Nástroje) najdete nesystémové aplikace, které jsou v zařízení momentálně spuštěné, a procento energie v baterii, které za poslední hodinu každá z nich vybila. Aplikace, které spotřebovaly méně než jedno procento, se zobrazí až po klepnutí na tlačítko Zobrazit všechny aplikace (spotřebující méně než 1%).

Aplikace můžete zastavovat jednu po druhé, a to klepnutím na příslušné tlačítko Stop, nebo všechny zároveň, a to klepnutím na tlačítko Zastavit aplikace v dolní části obrazovky.

K čemu slouží část Povolené aplikace?

Funkce Ukončování aplikací v aplikaci Avast Battery Saver ve výchozím nastavení ignoruje určité aplikace, které jsme pro vás předem vybrali. Tyto aplikace jsou uvedeny v části Povolené aplikace (na záložce Nástroje). Aplikace lze na tento seznam přidat také tak, že při aktivaci funkce Ukončování aplikací vyberete aplikace, které ukončovat nechcete.

Mohu nastavit, aby funkce Ukončování aplikací některé aplikace nezastavovala?

Ano. Postupujte následovně:

 1. Klepněte (nebo přejeďte) na záložku Nástroje a klepněte na možnost Povolené aplikace.
 2. Přejděte do části Zastaveno po klepnutí na Zastavit aplikace a u aplikací, které zastavit nechcete, přepněte přepínač do polohy ZAP..

Avast Battery Saver při používání funkce Ukončování aplikací ignoruje všechny aplikace na seznamu Povolené aplikace.

Profily aplikace Avast Battery Saver

Co jsou profily aplikace Avast Battery Saver a k čemu se hodí?

V aplikaci Avast Battery Saver si můžete dle potřeby nastavit pět různých profilů (respektive skupin nastavení zařízení) a v průběhu dne mezi nimi přepínat. V závislosti na nastavených "spouštěčích" může vaše zařízení mezi těmito profily přepínat automaticky.

K dispozici máte následující profily a spouštěče:

 • V práci a Doma: aktivují se, když se zařízení připojí k vámi určené Wi-Fi síti. Pokud používáte Avast Battery Saver Pro, můžete si nastavit, aby se tyto profily aktivovaly při vašem příchodu na určité místo, například domů nebo do práce.
 • Noční: aktivuje se v zadanou denní dobu.
 • Chytrý: aktivuje se, když není aktivní žádný jiný profil.
 • Nouzový: aktivuje se, když úroveň nabití baterie klesne pod vámi nastavené procento (případně pod výchozích 25 %).

V souvislosti s aktivací jednotlivých profilů můžete upravovat následující nastavení:

 • Automaticky aktivovat: když u této možnosti přepnete přepínač do polohy , umožníte automatickou aktivaci profilu na základě jeho spouštěče (připojení k Wi-Fi síti, konkrétní čas nebo úroveň nabití baterie).
 • Oznamovat zapnutí: když u této možnosti přepnete přepínač do polohy , na každou aktivaci profilu budete upozorněni.

Každý profil si můžete podle svých aktuálních potřeb nastavit tak, aby zařízení spotřebovávalo jen nezbytně nutné množství energie a vydrželo nabité déle.

Profily aplikace Avast Battery Saver a jejich nastavení najdete na záložce Profily.

Mohu si nastavit, aby se profily aktivovaly podle mojí polohy?

Ano. Když si předplatíte prémiovou verzi aplikace, Avast Battery Saver Pro, odemknete si řadu dodatečných funkcí, jako je Spouštěč profilu dle adresy. Tato funkce umožňuje aktivaci profilů V práci a Doma podle polohy zařízení. Chcete-li tuto funkci používat, upgradujte na Avast Battery Saver Pro.

K čemu slouží Chytrý profil?

Chytrý profil se spouští, když žádný jiný z profilů aplikace Avast Battery Saver není aktivní. Ačkoli je nastavení tohoto profilu možné změnit, jeho výchozí hodnoty zajišťují, že zařízení bude fungovat optimálně a úsporně, aniž byste při jeho používání byli nějak omezováni.

Která nastavení zařízení si mohu v profilech aplikace Avast Battery Saver přizpůsobit?

V každém profilu Avast Battery Saver si můžete přizpůsobit následující nastavení zařízení:

 • Jas: slouží k nastavení jasu displeje – máte k dispozici možnosti Manuální a Adaptivní.
 • Časový limit vypnutí obrazovky: slouží k nastavení doby nečinnosti, po jejímž uplynutí zařízení přejde do režimu spánku.
 • Wi-Fi (nebo Internet ve starších verzích Androidu): nastavte možnost Stále zapnuto, pokud chcete mít Wi-Fi pořád aktivní, možnost Optimalizováno, pokud chcete Wi-Fi pravidelně zapínat, když je obrazovka zařízení vypnutá, nebo možnost Vypnuto, pokud chcete Wi-Fi vypnout, když je profil aktivní.
 • Interval optimalizace (pokud je nastavení Wi-Fi/Internet nastaveno na Optimalizováno): určete, jak často se má Wi-Fi zapínat, když je zařízení nečinné. Když vyberete možnost Nikdy, Wi-Fi se zapne pouze v případě, že je vaše zařízení aktivní.
V zařízeních se systémem Android ve verzi starší než 5.0 je k dispozici dodatečné nastavení, které se nazývá Typ internetového připojení. Pokud se vám toto nastavení zobrazuje, vyberte možnost Wi-Fi, když chcete používat pouze Wi-Fi síť, možnost Data, když chcete používat pouze datové připojení, nebo možnost Upřednostňovat Wi-Fi, když chcete používat obě připojení, ale preferujete Wi-Fi síť (pokud je k dispozici). Toto nastavení v systému Android 5.0 a vyšším není k dispozici, protože aplikace v těchto verzích Androidu nemohou samy od sebe zapínat ani vypínat mobilní data.

Dále můžete pro každý profil podle potřeby přepnout přepínač u následujících možností do polohy ZAP. nebo Vypnuto:

 • Nevypne Wi-Fi při přehrávání hudby
 • Synchronizace
 • Rotace obrazovky
 • Bluetooth
 • Vibrace při vyzvánění

Pokud některý profil používat nechcete, v horní části jeho nastavení jej vypněte.

Další funkce a nastavení

Proč je nutné aplikaci Avast Battery Saver udělit přístup k funkcím usnadnění?

Aplikace přístup k funkcím usnadnění potřebuje, aby mohla používat funkci Ukončování aplikací. Tato funkce je jedním z našich nejúčinnějších nástrojů na šetření energie v baterii. Aplikace bez tohoto oprávnění může pouze ukončovat spuštěné aplikace, což pomáhá prodlužovat výdrž baterie jen minimálně, protože se tyto aplikace často hned znovu spustí. Zastavování aplikací je mnohem účinnější a výrazně šetří energii v baterii.

Co jsou permanentní nebo trvalá oznámení a proč jsou potřebná?

Permanentní nebo trvalá oznámení jsou oznámení, která se trvale zobrazují na stavovém panelu zařízení, když je příslušná aplikace spuštěná.

Tento typ oznámení aplikaci Avast Battery Saver umožňuje prohlížet důležité informace o zařízení, jako je procento zbývající energie v baterii, počet aktuálně spuštěných aplikací nebo momentálně aktivovaný profil. Permanentní oznámení ale aplikaci Avast Battery Saver především umožňují optimalizovat nastavení zařízení a upozorňovat vás, když některá aplikace velmi rychle vybíjí baterii (i když běží na pozadí).

Informace, které ikona aplikace Avast Battery Saver v horní části obrazovky zobrazuje, si můžete přizpůsobit.

Co najdu na záložce Cleanup?

Na záložce Cleanup se dozvíte procento využitého místa v úložišti zařízení a velikost místa, které lze uvolnit pomocí funkce Rychlé čištění, která je součástí aplikace Avast Cleanup. Pokud aplikaci máte v zařízení nainstalovanou, můžete ji ze záložky Cleanup rovnou otevírat. V opačném případě budete přesměrováni do Obchodu Google Play, odkud si ji můžete nainstalovat.

Další informace o aplikaci Avast Cleanup pro Android najdete v následujících článcích:

Je možné oznámení aplikace Avast Battery Saver vypnout?

Ano, oznámení aplikace Avast Battery Saver lze vypnout následujícími způsoby:

 • Oznámení o aktivaci jednotlivých profilů lze vypnout tak, že přejdete na záložku Profily, klepnete na příslušný profil, klepnete na možnost Změnit a poté přepnete přepínač u možnosti Oznamovat zapnutí do polohy Vypnuto.
 • Chcete-li vypnout zobrazování oznámení, když je spuštěných více než 20 aplikací, když některá z aplikací nadměrně vybíjí baterii nebo když je v zařízení více než 50 MB nepotřebných dat, přejděte na záložku Nástroje, klepněte na možnost Nastavení a poté na možnost Notifikace. U každého oznámení, které dostávat nechcete, přepněte přepínač do polohy Vypnuto.

Jak mohu ikonu aplikace Avast Battery Saver v horní části obrazovky zařízení skrýt nebo změnit?

Ikona aplikace Avast Battery Saver, která se zobrazuje na stavovém panelu, informuje o stavu zařízení. Můžete si nastavit, které informace má zobrazovat, případně můžete tuto ikonu skrýt. Na záložce Nástroje klepněte na možnost Nastavení, poté na možnost Notifikace a nakonec na možnost Permanentní notifikace & ikona v systémovém panelu. Vyberte jednu z následujících možností:

 • Stav baterie: slouží k zobrazení procenta zbývající energie v baterii.
 • Běžící aplikace: slouží k zobrazení počtu aktuálně spuštěných aplikací.
 • Profil: slouží k zobrazení aktuálně aktivního profilu.
 • Nic, zobrazovat pouze oznámení: slouží k vypnutí oznámení v horní části obrazovky zařízení, ale k ponechání permanentního oznámení v oznamovacím centru zařízení.

Proč se rozhraní aplikace občas zobrazuje červeně?

Rozhraní aplikace Avast Battery Saver se zobrazuje červeně, když je nutné dobít baterii nebo zastavit aplikace (protože jich běží na pozadí příliš mnoho). Když se rozhraní aplikace zobrazuje zeleně, není nutné podnikat žádné kroky.

Co je Nabíjecí obrazovka?

Nabíjecí obrazovka je funkce, která informuje o průběhu nabíjení a optimalizuje fungování zařízení tím, že ukončuje všechny úlohy na pozadí. Pokud je aktivní, dozvíte se na ní, kdy bude nabíjení dokončeno a jaké je aktuální procento nabití baterie.

Tuto funkci můžete zapnout následujícím způsobem:

 1. Na obrazovce Avast Battery Saver klepněte na možnost Nástroje.
 2. Klepněte na možnost Nastavení.
 3. Klepněte na možnost Nabíjecí obrazovka a poté klepnutím přepněte posuvník do polohy Zapnuto.

Když Nabíjecí obrazovku zapnete, můžete upravovat následující nastavení:

 • Dle potřeby klepněte na možnost Aktivovat při každém zahájení nabíjení nebo Aktivovat při nabíjení s vypnutou obrazovkou. Ve výchozím nastavení se Nabíjecí obrazovka zobrazí pokaždé, když zahájíte nabíjení zařízení.
 • Klepnutím na možnost Optimalizovat když nabíjení začne povolíte aplikaci Avast Battery Saver zastavovat veškeré spuštěné aplikace, když se zařízení nabíjí.

Jak mohu Nabíjecí obrazovku zapnout či vypnout?

Nabíjecí obrazovku můžete zapnout následovně:

 1. Na obrazovce Avast Battery Saver klepněte na možnost Nástroje.
 2. Klepněte na možnost Nastavení.
 3. Klepněte na možnost Nabíjecí obrazovka a poté klepnutím přepněte posuvník do polohy Zapnuto.

Chcete-li funkci Nabíjecí obrazovka vypnout, řiďte se výše uvedeným postupem a klepnutím přepněte posuvník do polohy Vypnuto.

Když je Nabíjecí obrazovka aktivní, přejetím doprava v její dolní části ji ukončíte a klepnutím na ikonu ozubeného kolečka otevřete její nastavení.

Prémiové funkce

Jak si mohu předplatit Avast Battery Saver Pro?

Avast Battery Saver Pro si můžete předplatit klepnutím na odznak Upgrade na hlavní obrazovce aplikace (záložka Aplikace). Po klepnutí na tuto možnost se vám zobrazí nákupní obrazovka, kde si můžete vybrat typ předplatného (měsíční nebo roční) a zakoupit si jej. Po upgradu se vám odemknou dodatečné prémiové funkce. K upgradu potřebujete účet Google propojený se službami Google Play.

Mohu předplatné aplikace Avast Battery Saver Pro využívat na více zařízeních?

Vaše předplatné aplikace Avast Battery Saver Pro je propojeno s vaším účtem Google a po nainstalování aplikace v libovolném zařízení, kde používáte svůj účet Google, se automaticky aktivuje. Pokud se vám prémiové funkce automaticky neodemknou, zakoupené předplatné si můžete aktivovat v nastaveních aplikace Avast Battery Saver.

Jak mohu aktivovat dříve zakoupenou licenci na jiném zařízení?

Předplatné aplikace Avast Battery Saver Pro se vám aktualizuje na všech zařízeních, v nichž jste přihlášeni k účtu Google, přes který jste si jej zakoupili. Pokud jste si zakoupili předplatné a prémiové funkce se vám v aplikaci nezobrazují, zkontrolujte, zda jste v Obchodě Google Play přihlášení ke správnému účtu.

Případně můžete následujícím způsobem ručně zkontrolovat platnost předplatného:

 1. Klepněte (nebo přejeďte) na záložku Nástroje.
 2. Klepněte na možnost Nastavení a poté na možnost Předplatné.
 3. V dolní části obrazovky klepněte na možnost Obnovit předchozí nákup.

Avast Battery Saver zkontroluje, zda je na účtu Google, ke kterému jste aktuálně přihlášeni, zaregistrováno nějaké předplatné, a případně toto předplatné v zařízení aktivuje.

Platí moje licence na Avast Battery Saver Pro také na ostatní verze Pro aplikací od Avastu?

Ne. Licence na aplikaci Avast Battery Saver Pro na jiné aplikace neplatí. Tuto licenci na žádné jiné verze Pro aplikací od Avastu uplatnit nelze – ani když jsou nainstalovány ve stejném mobilním zařízení. Když například kromě aplikace Avast Battery Saver Pro chcete používat i Avast Cleanup Pro, je nutné si přímo přes aplikaci Avast Cleanup zakoupit samostatnou licenci.

Jak mohu předplatné aplikace Avast Battery Saver Pro zrušit?

Chcete-li předplatné zrušit, je nutné se přihlásit k účtu Google, přes který jste si jej zakoupili, a postupovat následovně:

 1. V zařízení otevřete Obchod Google Play.
 2. V levém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu nabídky a poté na možnost Účet.
 3. Klepněte na možnost Předplatná a pod příslušným předplatným klepněte na možnost Zrušit.
 4. Zrušení potvrďte klepnutím na možnost Zrušit předplatné.

Obchod Google Play vám potvrdí, že předplatné bylo zrušeno. Předplatné bude zrušeno a ke konci aktuálního fakturačního cyklu přestane platit.

Řešení problémů

Proč mi z některých aplikací přestala chodit oznámení?

Když zastavíte aplikace, všechny nepotřebné aplikace přestanou běžet na pozadí, a tím se prodlouží výdrž baterie v zařízení. Většina aplikací k tomu, aby vám mohla zobrazovat oznámení, potřebuje běžet na pozadí. Pokud například aplikace na posílání zpráv na pozadí neběží, nebude vás upozorňovat na nové zprávy, dokud ji znovu nespustíte. Pokud nechcete, aby vám nějaké oznámení uniklo, zastavené aplikace, ze kterých chcete oznámení dostávat, znovu ručně otevřete. Tyto aplikace můžete také přidat do seznamu Povolené aplikace, aby zastavovány nebyly.

Proč se mi nezobrazují oznámení o nových e-mailech?

Oznámení nemusíte dostávat, protože aktivní profil omezuje připojení k internetu. Chcete-li nastavení připojení k internetu zkontrolovat, přejděte na záložku Profily, klepněte na aktuální profil (například Doma, V práci atd.) a poté klepněte na ikonu Nastavení. V nastaveních profilu zkontrolujte možnost Interval optimalizace, která určuje, jak často se Wi-Fi zapíná, když jste pro nastavení Wi-Fi (nebo Internet ve starších verzích Androidu) vybrali možnost Optimalizováno.

Pokud jste nastavili Nikdy u možnosti Interval optimalizace, Wi-Fi se bude zapínat pouze v případě, že je obrazovka aktivní (to znamená, že vám oznámení o nových e-mailech nemusí chodit). Tuto možnost doporučujeme nastavit na Bez omezení. Wi-Fi se tak bude zapínat vždy, když je nějaká Wi-Fi síť v dosahu, a to i tehdy, když je vaše zařízení nečinné.

Proč se mi na mém zařízení Huawei, Xiaomi nebo ZTE zobrazuje tolik vyskakovacích oznámení?

Některé verze operačních systémů v zařízeních Huawei, Xiaomi a ZTE vyžadují uživatelské potvrzení, když se nějaká aplikace pokouší změnit systémová nastavení. To znamená, že pokaždé, když se ve vašem zařízení Huawei, Xiaomi nebo ZTE aktivuje jiný profil, zařízení vás na to upozorní (protože profil mění nastavení). Pokud tento problém chcete odstranit, můžete deaktivovat všechny profily a k prodlužování výdrže baterie používat pouze funkci Zastavování aplikací.

Proč Avast Battery Saver v Androidu 5.0 nebo vyšším nedokáže zapínat a vypínat mobilní data?

V Androidu verze 5.0 a vyšší jsou změny nastavení mobilních dat vyhrazeny pouze pro systémové aplikace. Společnost Google toto omezení zavedla proto, aby vás chránila před aplikacemi třetích stran, které vás bez vašeho vědomí připojují k mobilní datové síti (jejíž používání je zpoplatněné).

Obecné

Co mohu udělat, aby mi baterie vydržela nabitá déle?

Výdrž baterie nejsnadněji prodloužíte pravidelným používáním funkce Zastavování aplikací na záložce Aplikace. Na této záložce najdete zbývající výdrž baterie. Pokud se zařízení zrovna nabíjí, najdete zde dobu, za kterou bude plně nabité. V dolní části stránky také najdete dobu, o jakou je možné výdrž baterie prodloužit, když zastavíte aplikace běžící na pozadí. Klepnutím na tlačítko Zastavit aplikace můžete tyto aplikace zastavit, a tím výdrž baterie prodloužit.

Chcete-li se dozvědět, o jakou dobu jsme výdrž baterie prodloužili, přejděte na záložku Nástroje, kde najdete statistiky za aktuální den, poslední jeden či dva týdny nebo poslední měsíc.

Jak se dozvím, že Avast Battery Saver pracuje?

Když v průběhu dne spravujete nastavení zařízení pomocí profilů aplikace Avast Battery Saver a pravidelně zastavujete nepotřebné aplikace běžící na pozadí, povšimnete si, že vám zařízení na jedno nabití vydrží v provozu déle. Chcete-li se dozvědět, kolik aplikací Avast Battery Saver zastavil a o jakou dobu tím prodloužil výdrž baterie v zařízení, přejděte na záložku Nástroje. Tamní statistiky si můžete zobrazit pro aktuální den, poslední jeden či dva týdny nebo poslední měsíc.

Jak mohu k aplikaci poskytnout zpětnou vazbu nebo požádat o pomoc?

Chcete-li k mobilním produktům Avast poskytnout nějakou zpětnou vazbu:

 • Můžete nám v Obchodě Google Play napsat kladnou recenzi.
 • Přes Facebook nebo Twitter můžete o našem softwaru povědět přátelům.
 • Můžete na fórech o Androidu publikovat recenze.

Pokud potřebujete pomoc nebo nám chcete poslat zpětnou vazbu přímo, v aplikaci přejděte do části Nápověda & kontakt (která se nachází na záložce Nástroje) a vyzkoušejte jednu z následujících možností:

 • Když potřebujete pomoc nebo podporu, klepnutím na možnost Avast přímá podpora nás můžete kontaktovat přímo (tato funkce je k dispozici pouze v prémiové verzi aplikace).
 • V části Časté dotazy najdete odpovědi na nejčastěji pokládané otázky.
 • Klepnutím na Odkaz na forum přejdete na naše fórum, kde se můžete k aplikaci Avast Battery Saver na něco zeptat nebo si přečíst odpovědi na dotazy.
 • Klepnutím na možnost Podělte se o své myšlenky. Dejte zpětnou vazbu vývojářům si zobrazíte formulář zpětné vazby, který můžete vyplněný zaslat přímo našim vývojářům (formulář slouží pouze ke sbírání zpětné vazby a negarantujeme, že na svou zprávu dostanete odpověď).

Mohu se přidat do skupiny betatesterů aplikace Avast Battery Saver?

Ano, budeme potěšeni, když se přidáte. Je to snadné. V prohlížeči otevřete následující odkaz a klikněte na možnost Stát se testerem.

Jako člen skupiny betatesterů budete dostávat aktualizace a nové funkce jako první.

Nabízí Avast nějaké další aplikace, které by se mi mohly hodit?

Avast nabízí následující aplikace, které zlepšují zabezpečení a výkon mobilního zařízení a chrání před hackery a zloději:

 • Avast Mobile Security: Bezplatná aplikace, která chrání váš telefon i tablet a nabízí funkce na ochranu proti virům i nedostatkům v zabezpečení Wi-Fi sítí. Integrovaná funkce Anti-Theft vám umožňuje najít ztracené či ukradené zařízení na mapě pomocí webového rozhraní, které používá GPS a další technologie určování polohy.
 • Avast SecureLine VPN: Brání hackerům a slídilům v přístupu k vašim datům, když používáte veřejné nebo otevřené Wi-Fi sítě, zabezpečuje vaše osobní Wi-Fi sítě a chrání vaše soukromí pomocí šifrované VPN.
 • Avast Cleanup: Zlepšuje fungování vašeho zařízení pomocí analýzy úložiště a mazání zbytečných dat, která zabírají místo.
 • Avast Passwords: Chrání všechny vaše přihlašovací údaje a umožňuje snadné přihlašování k online účtům pomocí jednoho hlavního hesla. Tuto aplikaci lze synchronizovat mezi několika zařízeními.
 • Avast SecureLine VPN: Brání hackerům a slídilům v přístupu k vašim datům, když používáte veřejné nebo otevřené Wi-Fi sítě, zabezpečuje vaše osobní Wi-Fi sítě a chrání vaše soukromí pomocí šifrované VPN.
 • Avast SecureMe: Zjišťuje nedostatky zabezpečení Wi-Fi sítí, jako jsou routery se slabými hesly nebo nezabezpečené bezdrátové sítě. Také obsahuje základní VPN, která zajišťuje vaši bezpečnost, když jste připojeni k veřejné síti.
 • Avast Passwords: Chrání všechny vaše přihlašovací údaje a umožňuje snadné přihlašování k online účtům pomocí jednoho hlavního hesla. Tuto aplikaci lze synchronizovat mezi několika zařízeními.
 • Avast Call Blocker: Chrání vás před nevyžádanými hovory ze známých i neznámých čísel.
 • Avast Battery Saver 2.x pro Android
 • Google Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich, API 15) a vyšší

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás