Problemen oplossen wanneer onderdelen van Avast Antivirus niet goed meer werken

Bij een of meer programmaonderdelen van Avast Antivirus (bijvoorbeeld een van de schilden of Firewall) wordt mogelijk de status gestopt weergegeven en ze kunnen niet meer handmatig worden gestart via de gebruikersinterface van Avast Antivirus.

Dit probleem wordt gewoonlijk veroorzaakt door beperkte of inconsistente machtigingen om te schrijven naar schijven, systeemmappen of het register van Windows. Daardoor is het bij de installatie van Avast niet mogelijk om sommige programmabestanden en/of registervermeldingen te installeren, bij te werken, te verwijderen of te overschrijven. Als een van deze bestanden of vermeldingen beschadigd is of ontbreekt, kan dat tot gevolg hebben dat Avast Antivirus, of een van de onderdelen ervan, niet goed werkt.

Voor sommige stappen in dit artikel is mogelijk gevorderde technische kennis vereist. Toch zijn deze stappen noodzakelijk om problemen met onderdelen van Avast volledig op te lossen en te voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw ontstaan.

Instructies

Voordat u verdergaat met de stappen van de probleemoplossing, controleert u of u bent aangemeld bij Windows als gebruiker met beheerdersbevoegdheden en of alle andere programma's zijn afgesloten.
 1. Verwijder Avast Antivirus van het systeem met behulp van het de-installeer-hulpprogramma voor Avast, zoals beschreven in het volgende artikel:
 2. Verwijder handmatig eventueel achtergebleven mappen van Avast op de volgende standaardlocaties:

  64-bits type/versie:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software of C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software of C:\ProgramData\Alwil Software
  32-bits type/versie:
  • C:\Program Files\Avast Software of C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software of C:\ProgramData\Alwil Software
  Afhankelijk van uw systeemvoorkeuren kunnen de hierboven genoemde mappen verborgen zijn. Als u verborgen bestanden en mappen wilt weergeven in Windows 10, raadpleegt u het volgende artikel:
 3. Verwijder Avast Firewall Driver (of Avast Firewall NDIS Filter Driver) handmatig als het voorkomt in het gedeelte Eigenschappen van Netwerkverbindingen door onderstaande stappen uit te voeren:
  1. Klik in Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerk in het linkerdeelvenster en selecteer Eigenschappen in het contextmenu om Netwerkcentrum te openen.
  2. Klik in het linkerdeelvenster op Adapterinstellingen wijzigen om Netwerkverbindingen te openen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op een van de verbindingspictogrammen (bijvoorbeeld LAN-verbinding) en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.
 4. Start uw computer opnieuw op en start Windows in de veilige modus door de instructies op de website van Microsoft te volgen:
 5. Zoek en verwijder in de veilige modus van Windows alle bestanden die beginnen met aswNdis*.* als die voorkomen in de volgende map en submappen:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
 6. Als het niet lukt om in de veilige modus van Windows een of meer van deze bestanden te verwijderen, neemt u de eigendom van de bestanden als volgt over:
  1. Klik in Verkenner met de rechtermuisknop op het bestand waarvan u eigenaar wilt worden en klik op Eigenschappen in het contextmenu.
  2. Klik op het tabblad Beveiliging en vervolgens op Geavanceerd.
  3. Klik boven in het venster naast Eigenaar op Wijzigen (klik op Ja in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer als u wordt gevraagd om toestemming).
  4. Typ Administrator of Administrators in het vak bij Geef de namen van de objecten op, klik op Namen controleren en klik meermaals op OK totdat alle geopende dialoogvensters zijn gesloten.
 7. Verwijder alle offline-inhoud en cookies uit uw webbrowser door de instructies op de website van de betrokken leverancier uit te voeren:

  Microsoft Edge: Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Schakel tijdelijk eventuele firewall-software uit. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 9. Download en installeer de nieuwste versie van Avast Antivirus. In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor de installatie:
 10. Voeg uw licentie in in Avast Antivirus. In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor het activeren:
 11. Als u niet beschikt over Avast Premier of Avast Internet Security met ingebouwde firewall, schakelt u uw firewall-software in. Raadpleeg de documentatie van de leverancier voor meer instructies. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 1. Verwijder Avast Antivirus van het systeem met behulp van het de-installeer-hulpprogramma voor Avast, zoals beschreven in het volgende artikel:
 2. Verwijder handmatig eventueel achtergebleven mappen van Avast op de volgende standaardlocaties:

  64-bits type/versie:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software of C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software of C:\ProgramData\Alwil Software
  32-bits type/versie:
  • C:\Program Files\Avast Software of C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software of C:\ProgramData\Alwil Software
  Afhankelijk van uw systeemvoorkeuren kunnen de hierboven genoemde mappen verborgen zijn. Als u verborgen bestanden en mappen wilt weergeven in Windows 8, gaat u naar het volgende artikel en schuift u omlaag naar het gedeelte met de naam De weergave wijzigen:
 3. Verwijder Avast Firewall Driver (of Avast Firewall NDIS Filter Driver) handmatig als het voorkomt in het gedeelte Eigenschappen van Netwerkverbindingen door deze stappen uit te voeren:
  1. Klik in Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerk in het linkerdeelvenster en selecteer Eigenschappen in het contextmenu om Netwerkcentrum te openen.
  2. Klik in Netwerkcentrum in het linkerdeelvenster op Adapterinstellingen wijzigen om Netwerkverbindingen te openen.
  3. Klik in Netwerkverbindingen met de rechtermuisknop op een van de verbindingspictogrammen (bijvoorbeeld LAN-verbinding) en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.
 4. Start uw computer opnieuw op en start Windows in de veilige modus door de instructies op de website van Microsoft te volgen:
 5. Zoek en verwijder in de veilige modus van Windows alle bestanden die beginnen met aswNdis*.* als die voorkomen in de volgende map en submappen:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
 6. Als het niet lukt om in de veilige modus van Windows een of meer van deze bestanden te verwijderen, neemt u de eigendom van de bestanden als volgt over:
  1. Klik in Verkenner met de rechtermuisknop op het bestand waarvan u eigenaar wilt worden en klik op Eigenschappen in het contextmenu.
  2. Klik op het tabblad Beveiliging en vervolgens op Geavanceerd.
  3. Klik boven in het venster naast Eigenaar op Wijzigen (klik op Ja in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer als u wordt gevraagd om toestemming).
  4. Typ Administrator of Administrators in het vak bij Geef de namen van de objecten op, klik op Namen controleren en klik meermaals op OK totdat alle geopende dialoogvensters zijn gesloten.
 7. Verwijder alle offline-inhoud en cookies uit uw webbrowser door de instructies op de website van de betrokken leverancier uit te voeren:

  Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Schakel tijdelijk eventuele firewall-software uit. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 9. Download en installeer de nieuwste versie van Avast Antivirus. In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor de installatie:
 10. Voeg uw licentie in in Avast Antivirus. Lees het volgende artikel voor gedetailleerde instructies over het activeren van uw abonnement:
 11. Als u niet beschikt over Avast Premier of Avast Internet Security met ingebouwde firewall, schakelt u uw firewall-software in. Raadpleeg de documentatie van de leverancier voor meer instructies. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 1. Verwijder Avast Antivirus van het systeem met behulp van het de-installeer-hulpprogramma voor Avast, zoals beschreven in het volgende artikel:
 2. Verwijder handmatig eventueel achtergebleven mappen van Avast op de volgende standaardlocaties:

  64-bits type/versie:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software of C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software of C:\ProgramData\Alwil Software
  32-bits type/versie:
  • C:\Program Files\Avast Software of C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software of C:\ProgramData\Alwil Software
  Afhankelijk van uw systeemvoorkeuren kunnen de hierboven genoemde mappen verborgen zijn. Als u verborgen bestanden en mappen wilt weergeven in Windows 7, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 3. Verwijder Avast Firewall Driver (of Avast Firewall NDIS Filter Driver) handmatig als het voorkomt in het gedeelte Eigenschappen van Netwerkverbindingen door deze stappen uit te voeren:
  1. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerk in het linkerdeelvenster en selecteer Eigenschappen in het contextmenu om Netwerkcentrum te openen.
  2. Klik in het linkerdeelvenster op Adapterinstellingen wijzigen om Netwerkverbindingen te openen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op een van de verbindingspictogrammen (bijvoorbeeld LAN-verbinding) en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.
 4. Start uw computer opnieuw op en start Windows in de veilige modus door de instructies op de website van Microsoft te volgen:
 5. In de veilige modus van Windows:

  Zoek en verwijder in de veilige modus van Windows alle bestanden die beginnen met aswNdis*.* als die voorkomen in de volgende map en submappen:

  • C:\Windows\System32\DriverStore

  Zoek het bestand INFCACHE.1 en verander de naam in INFCACHE.1.BAK als het voorkomt in de volgende standaardmappen:

  • C:\Windows\System32\DriverStore
  • C:\Windows\Inf
 6. Als het niet lukt om in de veilige modus van Windows een of meer van deze bestanden te verwijderen, neemt u de eigendom van de bestanden als volgt over:
  1. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het bestand waarvan u het eigendom wilt overnemen en klik op Eigenschappen in het contextmenu.
  2. Klik op het tabblad Beveiliging en vervolgens op Geavanceerd.
  3. Klik op het tabblad Eigenaar en klik vervolgens op Bewerken (klik op Ja in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer als u wordt gevraagd om machtigingen).
  4. Klik onder Naam in de lijst op Administrator of op de groep Administrators. Klik vervolgens meermaals op OK totdat alle geopende dialoogvensters zijn gesloten.
 7. Verwijder alle offline-inhoud en cookies uit uw webbrowser door de instructies op de website van de betrokken leverancier uit te voeren:

  Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Schakel tijdelijk eventuele firewall-software uit. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 9. Download en installeer de nieuwste versie van Avast Antivirus. In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor de installatie:
 10. Voeg uw licentie in in Avast Antivirus. In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor het activeren:
 11. Als u niet beschikt over Avast Premier of Avast Internet Security met ingebouwde firewall, schakelt u uw firewall-software in. Raadpleeg de documentatie van de leverancier voor meer instructies. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 1. Verwijder Avast Antivirus van het systeem met behulp van het de-installeer-hulpprogramma voor Avast, zoals beschreven in het volgende artikel:
 2. Verwijder handmatig eventueel achtergebleven mappen van Avast op de volgende standaardlocaties:

  64-bits type/versie:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software of C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software of C:\ProgramData\Alwil Software
  32-bits type/versie:
  • C:\Program Files\Avast Software of C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software of C:\ProgramData\Alwil Software
  Afhankelijk van uw systeemvoorkeuren kunnen de hierboven genoemde mappen verborgen zijn. Als u verborgen bestanden en mappen wilt weergeven in Windows Vista, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 3. Verwijder Avast Firewall Driver (of Avast Firewall NDIS Filter Driver) handmatig als het voorkomt in het gedeelte Eigenschappen van Netwerkverbindingen door deze stappen uit te voeren:
  1. Klik in Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerk in het linkerdeelvenster en selecteer Eigenschappen in het contextmenu om Netwerkcentrum te openen.
  2. Klik in het linkerdeelvenster op Netwerkverbindingen beheren om Netwerkverbindingen te openen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op een van de verbindingspictogrammen (bijvoorbeeld LAN-verbinding) en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.
 4. Start uw computer opnieuw op en start Windows in de veilige modus door de instructies op de website van Microsoft te volgen:
 5. In de veilige modus van Windows:
  • Zoek en verwijder in de veilige modus van Windows alle bestanden die beginnen met aswNdis*.* als die voorkomen in de volgende map en submappen:
   • C:\Windows\System32\DriverStore
  • Zoek het bestand INFCACHE.1 en verander de naam in INFCACHE.1.BAK als het voorkomt in de volgende standaardmappen:
   • C:\Windows\System32\DriverStore
   • C:\Windows\Inf
 6. Als het niet lukt om in de veilige modus van Windows een of meer van deze bestanden te verwijderen, neemt u de eigendom van de bestanden als volgt over:
  1. Klik in Verkenner met de rechtermuisknop op het bestand waarvan u eigenaar wilt worden en klik op Eigenschappen in het contextmenu.
  2. Klik op het tabblad Beveiliging en vervolgens op Geavanceerd.
  3. Klik op Eigenaar. Klik onder Naam in de lijst op Administrator of op de groep Administrators. Klik vervolgens meermaals op OK totdat alle geopende dialoogvensters zijn gesloten (klik op Doorgaan als u in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt gevraagd om machtigingen).
 7. Verwijder alle offline-inhoud en cookies uit uw webbrowser door de instructies op de website van de betrokken leverancier uit te voeren:

  Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Schakel tijdelijk eventuele firewall-software uit. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 9. Download en installeer de nieuwste versie van Avast Antivirus. In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor de installatie:
 10. Voeg uw licentie in in Avast Antivirus. In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor het activeren:
 11. Als u niet over Avast Premier of Avast Internet Security beschikt met ingebouwde firewall, schakelt u uw firewall-software in. Raadpleeg de documentatie van de leverancier voor meer instructies. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 1. Verwijder Avast Antivirus van het systeem met behulp van het de-installeer-hulpprogramma voor Avast, zoals beschreven in het volgende artikel:
 2. Verwijder handmatig eventueel achtergebleven mappen van Avast op de volgende standaardlocaties:

  32-bits type/versie:
  • C:\Program Files\Avast Software of C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avast Software of C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Alwil Software
  Afhankelijk van uw systeemvoorkeuren kunnen de hierboven genoemde mappen verborgen zijn. Als u verborgen bestanden en mappen wilt weergeven in Windows XP, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 3. Verwijder Avast Firewall Driver (of Avast Firewall NDIS Filter Driver) handmatig als het voorkomt in het gedeelte Eigenschappen van uw Netwerkverbindingen door onderstaande stappen uit te voeren:
  1. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram Mijn netwerklocaties in het linkerdeelvenster en selecteer Eigenschappen in het contextmenu om Netwerkverbindingen te openen.
  2. Klik in Netwerkverbindingen met de rechtermuisknop op een van de verbindingspictogrammen (bijvoorbeeld LAN-verbinding) en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.
 4. Start uw computer opnieuw op en start Windows in de veilige modus door de instructies op de website van Microsoft te volgen:
 5. Zoek het bestand INFCACHE.1 en verander de naam in INFCACHE.1.BAK als het voorkomt in de volgende standaardmappen:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
  • C:\Windows\Inf
 6. Als het niet lukt om in de veilige modus van Windows een of meer van deze bestanden te verwijderen, neemt u de eigendom van de bestanden als volgt over:
  1. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het bestand waarvan u het eigendom wilt overnemen en klik op Eigenschappen in het contextmenu.
  2. Klik op het tabblad Beveiliging en vervolgens op de knop Geavanceerd. (Klik op OK als er een beveiligingsmelding verschijnt waarin u om toestemming wordt gevraagd.)
  3. Klik op Eigenaar. Klik onder Naam in de lijst op Administrator of op de groep Administrators. Klik vervolgens meermaals op OK totdat alle geopende dialoogvensters zijn gesloten.
 7. Verwijder alle offline-inhoud en cookies uit uw webbrowser door de instructies op de website van de betrokken leverancier uit te voeren:

  Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Schakel tijdelijk eventuele firewall-software uit. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 9. Download en installeer de nieuwste versie van Avast Antivirus. In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor de installatie:
 10. Voeg uw licentie in in Avast Antivirus. In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor het activeren:
 11. Als u niet beschikt over Avast Premier of Avast Internet Security met ingebouwde firewall, schakelt u uw firewall-software in. Raadpleeg de documentatie van de leverancier voor meer instructies. Als u Windows Firewall gebruikt, volgt u de instructies op de website van Microsoft:
 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education - 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise - 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise - 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate - Service Pack 1, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate - Service Pack 2, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition - Service Pack 3, 32-bits

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen