Instellingen voor de hoofdschilden van Avast Antivirus aanpassen

Kernschilden zijn de belangrijkste beveiligingsonderdelen van Avast Antivirus. Dit zijn de kernschilden: Bestandsschild, Gedragsschild, Webschild en Mailschild. Raadpleeg de secties in dit artikel om de instellingen van de kernschilden van Avast Antivirus te beheren.

Alle kernschilden in- of uitschakelen

Alle kernschilden zijn standaard ingeschakeld, maar kunnen meteen worden uitgeschakeld voor het opsporen en oplossen van problemen. Ga als volgt te werk om alle kernschilden tijdelijk uit te schakelen:

 1. Open Avast Antivirus en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer BeschermingBelangrijkste schilden.
 3. Klik op de groene schuifregelaar (AAN) en selecteer een tijdsduur voor het uitschakelen van de kernschilden.
Het is niet raadzaam om Voorgoed stoppen te selecteren.
 1. Klik op OK, stoppen.

Alle kernschilden worden nu tijdelijk uitgeschakeld. De kernschilden worden na de opgegeven tijd weer automatisch ingeschakeld. Als u alle kernschilden handmatig wilt inschakelen, voert u bovenstaande 2 stappen uit en klikt u vervolgens op de rode schuifregelaar (UIT), zodat deze groen (AAN) wordt.

De gevoeligheid aanpassen

U kunt de gevoeligheid van de kernschilden van de standaardinstelling Gemiddelde gevoeligheid wijzigen. Hoge gevoeligheid: hiermee verhoogt u de bescherming en de kans op fout-positieve detecties van malware. Geringe gevoeligheid: hiermee verlaagt u de kans op fout-positieve detecties maar ook de effectiviteit van de kernschilden. Ga als volgt te werk om de instellingen van een kernschild te beheren:

Houd de witte markering ingedrukt en sleep de schuif naar de gewenste gevoeligheid.

Instellingen configureren

Geef op wat u wilt dat de kernschilden doen wanneer er virussen en potentieel ongewenste programma's worden gedetecteerd.

 1. Selecteer het tabblad Malware of het tabblad Mogelijk ongewenste programma's en tools.
 2. Selecteer de gewenste optie:
  • Automatisch oplossen (aanbevolen): Avast probeert het bestand te herstellen. Als repareren niet mogelijk is, wordt het bestand in Quarantaine geplaatst. Als dat niet lukt, wordt het bestand verwijderd van uw computer.
  • Vragen: telkens wanneer een dreiging wordt gedetecteerd, vraagt Avast wat er moet gebeuren.

Aanvullende instellingen configureren

Optioneel kunt u de selectievakjes voor de volgende instellingen voor de werking inschakelen of uitschakelen:

 1. CyberCapture inschakelen: extra bescherming waarmee niet-herkende bestanden worden geanalyseerd.
  • Bestanden automatisch naar het viruslab sturen: stuurs het bestand ter analyse naar Threat Labs.
  • Vragen om bestanden naar het viruslab te sturen: telkens wanneer een dreiging wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd te bepalen wat er moet gebeuren.
 2. Geharde modus inschakelen: aanbevolen voor onervaren computergebruikers die hun pc nog beter willen beveiligen. Geharde modus gebruikt informatie die op reputatieservices is gebaseerd om te bepalen welke uitvoerbare bestanden veilig kunnen worden geopend.
 3. Detectie van rootkits inschakelen: hiermee worden verborgen dreigingen op uw systeem in de gaten gehouden. Door deze optie uit te schakelen kunt u mogelijke compatibiliteitsproblemen oplossen waardoor het systeem kan vastlopen.
 4. Detectie van exploits inschakelen: hiermee detecteert en blokkeert u pogingen om schadelijke dreigingen of processen in het systeemgeheugen uit te voeren die gebruik kunnen maken van kwetsbare toepassingen op uw computer. Als u deze optie uitschakelt, kan dat mogelijke compatibiliteitsproblemen tot gevolg hebben waardoor het systeem kan vastlopen.

Afzonderlijke schildinstellingen beheren

Bestandsschild scant alle programma's en bestanden op uw harde schijf wanneer ze worden geopend, uitgevoerd, gewijzigd of opgeslagen. Als er malware wordt aangetroffen, voorkomt Bestandsschild dat het programma of bestand uw pc infecteert.

Op het tabblad Bestandsschild kunt u de volgende instellingen voor de werking van het programma inschakelen of uitschakelen:

 1. Bestandsschild inschakelen: hiermee scant u bestanden die worden toegevoegd of geopend op uw pc. Als u Bestandsschild tijdelijk wilt uitschakelen, schakelt u het vakje uit en selecteert u een tijdsduur. Bestandsschild wordt na de opgegeven tijd weer automatisch ingeschakeld.
 2. Autorun-items scannen bij aansluiting van verwisselbare media: hiermee scant u bestanden die zijn geprogrammeerd om automatisch te worden uitgevoerd vanaf verwisselbare stations (bijvoorbeeld een usb-stick) wanneer die zijn aangesloten op uw computer.
 3. Kies de bestanden die u wilt laten scannen:
  • Bestanden met aanbevolen extensies: alleen bestandstypen die worden aanbevolen door Avast worden gescand.
  • Alle bestanden: alle bestandstypen worden gescand.
 4. Programma's scannen bij uitvoering: programma's, scripts of bibliotheken worden bij uitvoering gescand.
 5. Bestanden scannen bij het openen: hiermee scant u elk bestand dat u opent.
 6. Bestanden scannen tijdens het schrijven: hiermee scant u elk bestand wanneer het wordt gemaakt of gewijzigd.
 7. Rapportbestand genereren: er wordt automatisch een rapport gegenereerd van de scanresultaten.

Gedragsschild controleert programma's op uw computer op verdacht gedrag dat op de aanwezigheid van schadelijke programmacode kan wijzen.

Op het tabblad Gedragsschild kunt u de volgende instellingen voor de werking van het programma inschakelen of uitschakelen:

 1. Gedragsschild inschakelen: waarschuwt u als een toepassing verdacht gedrag vertoont. Als u Gedragsschild tijdelijk wilt uitschakelen, schakelt u het vakje uit en selecteert u een tijdsduur. Gedragsschild wordt na de opgegeven tijd weer automatisch ingeschakeld.
 2. Rapportbestand genereren: er wordt automatisch een rapport gegenereerd van de scanresultaten.

Webschild scant gegevens die worden overgedragen wanneer u op internet surft, om te voorkomen dat er malware wordt gedownload en op uw pc wordt uitgevoerd.

Op het tabblad Webschild kunt u de volgende instellingen voor de werking van het programma inschakelen of uitschakelen:

 1. Webschild inschakelen: blokkeert webaanvallen en onveilige downloads. Als u Webschild tijdelijk wilt uitschakelen, schakelt u het vakje uit en selecteert u een tijdsduur. Webschild wordt na de opgegeven tijd weer automatisch ingeschakeld.
 2. HTTPS-scans inschakelen: hiermee worden ook versleutelde websites gescand.
 3. QUIC/HTTP3-scannen inschakelen: hiermee scant u communicatie die wordt verzonden en ontvangen via het QUIC-protocol van Google.
 4. Bescherming tegen botnets: hiermee voorkomt u dat botnets via uw computer andere computers aanvallen.
 5. Scripts scannen inschakelen: hiermee voorkomt u dat browsers en andere toepassingen mogelijk schadelijke scripts kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor dreigingen van buitenaf op internet en van externe bronnen.
 6. Siteblokkering inschakelen: hiermee kunt u de toegang tot bepaalde websites blokkeren. Als u de toegang tot een website wilt blokkeren op uw computer, klikt u op Geblokkeerde websites weergevenWebsite toevoegen en voert u het adres van de website in. Klik op Sluiten om de toevoeging te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm van Webschild.
 7. Rapportbestand genereren: er wordt automatisch een rapport gegenereerd van de scanresultaten.

Mailschild scant uw inkomende en uitgaande e-mailberichten op dreigingen. Dit geldt alleen voor berichten die worden verzonden of ontvangen met software voor e-mailbeheer, zoals Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird.

Op het tabblad Mailschild kunt u de volgende instellingen voor de werking van het programma inschakelen of uitschakelen:

 1. E-mailschild inschakelen: hiermee blokkeert u gevaarlijke e-mailbijlagen. Als u E-mailschild tijdelijk wilt uitschakelen, schakelt u het vakje uit en selecteert u een tijdsduur. E-mailschild wordt na de opgegeven tijd weer automatisch ingeschakeld.
 2. Inkomende e-mail (POP3, IMAP4) scannen: hiermee scant u alle inkomende e-mailberichten die zijn verzonden via een versleutelde SSL/TLS-verbinding.
 3. Uitgaande e-mail (SMTP) scannen: hiermee scant u alle uitgaande e-mailberichten die zijn verzonden via een versleutelde SSL/TLS-verbinding.
 4. Een handtekening toevoegen aan het einde van verzonden e-mailberichten: hiermee voegt u een bericht toe in een uitgaande e-mail voor de ontvanger waarmee wordt bevestigd dat het e-mailbericht is gescand op malware en schoon is.
 5. Onderwerpregel van berichten met een virus markeren: geef specifieke woorden of woordgroepen in het tekstvak op die automatisch worden toegevoegd aan het onderwerp van een e-mailbericht dat een virus bevat.
 6. Bijlage scannen tijdens bijvoegen (alleen MS Outlook): hiermee scant u uitgaande e-mailbijlagen die worden verzonden met Microsoft Outlook.
 7. Rapportbestand genereren: er wordt automatisch een rapport gegenereerd van de scanresultaten.

Verdere aanbevelingen

Raadpleeg het volgende artikel voor informatie over de geavanceerde instellingen van alle kernschilden:

 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 met Convenient Rollup Update, 32 / 64-bit

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen