Het gedeelte Avast Geek-instellingen in Avast Antivirus gebruiken

Het instellingenonderdeel Avast Geek bevat geavanceerde configuratieopties en is bedoeld voor gebruikers met een uitgebreide kennis van de functionaliteit van Avast Antivirus. Voor de alledaagse werking van het programma raden we de basisinstellingen aan die standaard zijn geconfigureerd voor optimale bescherming en beveiliging. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over het configureren van de werking van Avast Antivirus met behulp van basisinstellingen:

Het onderdeel Avast Geek is beschikbaar in Avast Antivirus versie 19.0 en hoger. Raadpleeg de instructies in het volgende artikel om uw toepassing bij te werken naar de nieuwste versie:


Het instellingenonderdeel Avast Geek openen:

 1. Open Avast Antivirus en ga naar MenuInstellingen.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Zoeken.
 3. Typ geek:area in het zoekvak en selecteer Avast Geek in de zoekresultaten.
 4. De instellingen van Avast Geek zijn gerangschikt op onderdeel. Klik rechtsboven op Zoeken en typ de naam van een onderdeel. Selecteer vervolgens het betreffende zoekresultaat. Of schuif omlaag naar het betreffende gedeelte.

Raadpleeg onderstaande gedeelten voor uitgebreide informatie over alle instellingsopties van Avast Geek.

Bijwerken

Geef aan hoe vaak Avast Antivirus automatisch moet controleren op updates en updates moet downloaden van virusdefinities en de toepassingsversie (standaardwaarde 240 minuten).

Avast controleert op en downloadt updates via uw internetverbinding. Regelmatig controleren kan uw browsesnelheid dus vertragen.

Probleemoplossing

 • Programmatoegang voor gastaccount beperken: Hiermee voorkomt u dat gastgebruikers (secundaire accounts aangemeld bij uw pc) toegang krijgen tot uw Avast Antivirus-instellingen of deze kunnen wijzigen. Het is raadzaam deze optie ingeschakeld te laten om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers deze bevoegdheid hebben.
 • Maximumgrootte van elk logboekbestand: hiermee wijzigt u de maximale grootte van logboekbestanden die u maakt (standaard 4096 KB).

Virusscans

U kunt de volgende instellingen aanpassen voor elk type virusscan:

Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle typen scanbewerkingen.

Automatische acties

Geef voor elk scantype op welke actie moet worden toegepast wanneer er een dreiging wordt gedetecteerd tijdens een scanbewerking. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Automatisch oplossen (standaard geselecteerd): hiermee voert u een reeks acties uit (bestand herstellen; indien niet mogelijk, dan verplaatsen naar Quarantaine, indien niet mogelijk, dan verwijderen).
 • Naar kluis verplaatsen: het bestand wordt in Quarantaine geplaatst, zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
 • Herstellen: hiermee verwijdert u schadelijke code die bij een verder veilig bestand is gevoegd — dit is niet mogelijk voor bestanden die volledig schadelijk zijn (malware).
 • Verbinding verbreken: als Avast detecteert dat u bent verbonden met een VPN, game of apparaat met malware, wordt de verbinding automatisch verbroken.
 • Vragen: Avast vraagt wat u wilt doen met een gedetecteerde dreiging, voordat er een actie wordt uitgevoerd.
 • Verwijderen: het bestand wordt definitief van de computer verwijderd.
 • Niets: er wordt geen actie ondernomen tijdens de scan; de dreiging wordt vermeld in uw scanresultaten en u kunt later besluiten wat u wilt doen.

Verwerking van geïnfecteerde archiefbestanden

Geef voor elk scantype op welke actie moet worden toegepast wanneer er een geïnfecteerd archiefbestand wordt gedetecteerd tijdens een scanbewerking. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Probeer alleen het ingepakte bestand uit het archief te verwijderen; als dat niet lukt, doe dan niets (standaard ingeschakeld).
 • Probeer alleen het ingepakte bestand uit het archief te verwijderen; als dat niet lukt, verwijder dan het hele archief.
 • Verwijder altijd het hele archief.

Prestatie-instellingen

Configureer voor elk scantype de volgende prestatie-instellingen die invloed hebben op de scansnelheid:

 • Scan versnellen door de persistente cache te gebruiken: hiermee kan tijdens de scanbewerking worden gebruikgemaakt van de bewaarde gegevens van eerder gescande bestanden. Vertrouwde bestanden die al zijn geverifieerd als veilig worden niet opnieuw gescand, zodat scanbewerkingen sneller kunnen worden verwerkt.
 • Gegevens over gescande bestanden bewaren in de persistent cache: er worden gegevens over gescande bestanden in het permanente geheugen van uw systeem opgeslagen, zodat deze gegevens kunnen worden gebruikt bij toekomstige scanbewerkingen. Daardoor kunnen deze scanbewerkingen sneller worden uitgevoerd. De gegevens in de persistente cache gaan niet verloren wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart of de virusdefinities worden bijgewerkt.
 • Scannen versnellen door bestanden te lezen in de opslagvolgorde op de schijf: als u dit selectievakje inschakelt, kost het tijdens een scanbewerking minder tijd om de opgeslagen gegevens te vinden, omdat de bestanden worden gescand in de volgorde waarin de fysieke gegevens zijn opgeslagen op de schijf, niet in de volgorde waarin de bestanden zijn ingedeeld in het bestandssysteem. Deze optie werkt alleen voor stations die zijn geformatteerd met NTFS (New Technology File System).

Rapportbestandinstellingen

Standaard maakt Avast Antivirus rapportbestanden van scanresultaten. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met de ondersteuning van Avast, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand. Rapportbestanden worden op de volgende locatie opgeslagen:

 • C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report

Configureer de instellingen van rapportbestanden door de volgende waarden op te geven voor elk scantype:

 • Naam rapportbestand: geef een naam voor het rapportbestand op.
 • Type rapportbestand: selecteer de indeling van het rapportbestand (Tekst zonder opmaak (ANSI), Tekst zonder opmaak (Unicode) of XML).
 • Als rapportbestand bestaat: selecteer Toevoegen als nieuwe resultaten moeten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport of Overschrijven als nieuwe resultaten het vorige rapport moeten vervangen.
 • Gerapporteerde items: geef op welke gebeurtenissen moeten worden opgenomen in rapportbestanden. Typ een van de volgende gebeurtenissen in het tekstvak, gescheiden door puntkomma's:
  • Geïnfecteerd: bestanden en gebieden van de gescande omgeving waarvan de virusscan aangeeft dat ze malware bevatten.
  • HardErrors: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht.
  • SoftErrors: minder ernstige fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kon worden gescand omdat het in gebruik was.
  • OK: bestanden en gebieden die als schoon zijn aangemerkt.
  • Overgeslagen: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd vanwege de scaninstellingen.

U kunt de volgende aanvullende opties gebruiken voor het oplossen van problemen als scanbewerkingen in Avast erg lang duren:

 • Binaire schijftoegang inschakelen tijdens Avast-opstartscan (standaard ingeschakeld): deze optie is alleen van toepassing op Opstartscan. Avast krijgt daarbij toegang tot de hele schijf, inclusief verwijderde bestanden en bestandsfragmenten die mogelijk schadelijke code bevatten. Als u deze optie uitschakelt, worden uw opstartscans sneller uitgevoerd, maar bent u ook minder goed beschermd tegen virussen.
 • Controle op digitale handtekeningen bij geïnfecteerde bestanden overslaan: hiermee kunnen alle bestanden als verdacht worden aangemerkt, zelfs als ze afkomstig zijn van vertrouwde uitgevers. Dit kan de scan sneller maken. Deze optie is echter standaard uitgeschakeld om valse meldingen te voorkomen.

Scanlogboeken

Scanlogboeken van Avast bevatten details van gebeurtenissen die zijn gedetecteerd tijdens een scanbewerking. Standaard maakt Avast een scanlogboek bij elke scanbewerking die wordt uitgevoerd. De scanlogboeken worden op de volgende locatie opgeslagen:

 • C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report

Logboekinstellingen zijn van toepassing op alle scanbewerkingen in Avast Antivirus. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Scanlogboeken verwijderen (standaard ingeschakeld): geeft Avast opdracht om scanlogboeken na een bepaalde tijd te verwijderen.
 • Scanlogboeken verwijderen die ouder zijn dan: geef op na hoeveel tijd Avast scanlogboeken moet verwijderen.
 • Tijdelijke scanlogboeken verwijderen (standaard ingeschakeld): geeft Avast opdracht om tijdelijke scanlogboeken na een bepaalde tijd te verwijderen.
 • Tijdelijke scanlogboeken verwijderen die ouder zijn dan: geef op na hoeveel tijd Avast tijdelijke scanlogboeken moet verwijderen.
 • Scangeschiedenis wissen: klik op Uitvoeren om meteen alle op dit moment opgeslagen scanlogboeken te verwijderen.

Gedragsschild

Gedragsschild controleert programma's op uw computer op verdacht gedrag dat op de aanwezigheid van schadelijke programmacode kan wijzen. Configureer hoe Gedragsschild omgaat met verdacht programmagedrag door een van de volgende opties te selecteren in de vervolgkeuzelijst:

 • Altijd vragen: Avast vraagt wat u wilt doen met een gedetecteerde dreiging, voordat er een actie wordt uitgevoerd.
 • Gedetecteerde dreigingen automatisch naar de kluis verplaatsen (standaard ingeschakeld): dreigingen die zich op een vergelijkbare manier gedragen als bekende dreigingen in de database met virusdefinities van Avast worden verplaatst naar Quarantaine waar ze geen schade kunnen aanrichten op uw systeem.
 • Bekende dreigingen automatisch naar de kluis verplaatsen: dreigingen die zich bevinden in de database met virusdefinities van Avast, worden verplaatst naar Quarantaine waar ze geen schade kunnen aanrichten op uw systeem.

Bestandsschild

Bestandsschild scant alle programma's en bestanden op uw harde schijf wanneer ze worden geopend, uitgevoerd, gewijzigd of opgeslagen. Via de instellingen van Avast Geek kunt u opgeven welke actie Bestandsschild moet uitvoeren wanneer er een dreiging wordt gedetecteerd (een virus, een potentieel ongewenst programma of een verdacht object). Selecteer voor elk afzonderlijk type dreiging een actie in de vervolgkeuzelijst:

 • Automatisch oplossen (standaard geselecteerd): hiermee voert u een reeks acties uit (bestand herstellen; indien niet mogelijk, dan verplaatsen naar Quarantaine, indien niet mogelijk, dan verwijderen).
 • Naar kluis verplaatsen: het bestand wordt in Quarantaine geplaatst, zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
 • Herstellen: hiermee verwijdert u schadelijke code die bij een verder veilig bestand is gevoegd — dit is niet mogelijk voor bestanden die volledig schadelijk zijn (malware).
 • Verbinding verbreken: als Avast detecteert dat u bent verbonden met een VPN, game of apparaat met malware, wordt de verbinding automatisch verbroken.
 • Vragen: Avast vraagt wat u wilt doen met een gedetecteerde dreiging, voordat er een actie wordt uitgevoerd.
 • Verwijderen: het bestand wordt definitief van de computer verwijderd.
 • Niets: er wordt geen actie ondernomen tijdens de scan; de dreiging wordt vermeld in uw scanresultaten en u kunt later besluiten wat u wilt doen.

Schakel Een waarschuwingsvenster weergeven als een actie wordt uitgevoerd uit als u niet telkens een melding wilt ontvangen wanneer Bestandsschild een dreiging heeft gedetecteerd.


Rapportbestandinstellingen

Standaard stelt Bestandsschild een rapportbestand samen van elk scanresultaat. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met de ondersteuning van Avast, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand. Rapportbestanden worden op de volgende locatie opgeslagen:

 • C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report

Configureer de instellingen voor rapportbestanden door de volgende waarden op te geven:

 • Naam rapportbestand: geef een naam voor het rapportbestand op.
 • Type rapportbestand: selecteer de indeling van het rapportbestand (Tekst zonder opmaak (ANSI), Tekst zonder opmaak (Unicode) of XML).
 • Als rapportbestand bestaat: selecteer Toevoegen als nieuwe resultaten moeten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport of kies Overschrijven als nieuwe resultaten het vorige rapport moeten vervangen.
 • Gerapporteerde items: geef op welke gebeurtenissen moeten worden opgenomen in rapportbestanden. Typ een van de volgende gebeurtenissen in het tekstvak, gescheiden door puntkomma's:
  • Geïnfecteerd: bestanden en gebieden van de gescande omgeving waarvan Bestandsschild aangeeft dat ze malware bevatten.
  • HardErrors: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht.
  • SoftErrors: minder ernstige fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kon worden gescand omdat het in gebruik was.
  • OK: bestanden en gebieden die als schoon zijn aangemerkt door Bestandsschild.
  • Overgeslagen: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd door Bestandsschild vanwege de scaninstellingen.

E-mailschild

Mailschild scant uw inkomende en uitgaande e-mailberichten op dreigingen. Via de instellingen van Avast Geek kunt u opgeven welke actie Avast Antivirus moet uitvoeren wanneer er een dreiging wordt gedetecteerd door E-mailschild (een virus, een potentieel ongewenst programma of een verdacht object). Selecteer voor elk type dreiging een actie in de vervolgkeuzelijst:

 • Automatisch (standaard geselecteerd): hiermee voert u een reeks acties uit (bestand herstellen; indien niet mogelijk, dan verplaatsen naar Quarantaine, indien niet mogelijk, dan verwijderen)
 • Vragen: Avast vraagt wat u wilt doen met een gedetecteerde dreiging, voordat er een actie wordt uitgevoerd.
 • Niets: er wordt geen actie ondernomen tijdens de scan; de dreiging wordt vermeld in uw scanresultaten en u kunt later besluiten wat u wilt doen.
 • Naar kluis verplaatsen: het bestand wordt in Quarantaine geplaatst, zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
 • Herstellen: hiermee verwijdert u schadelijke code die bij een verder veilig bestand is gevoegd; dit is niet mogelijk voor bestanden die volledig schadelijk zijn (malware).
 • Verwijderen: het bestand wordt definitief van de computer verwijderd.

Met de volgende opties kunt u de werking van E-mailschild verder configureren:

 • Een waarschuwingsvenster weergeven als een actie wordt uitgevoerd (standaard ingeschakeld): telkens wanneer E-mailschild een dreiging detecteert, ontvangt u een melding.
 • Gearchiveerde berichten scannen bij het openen: gearchiveerde berichten worden altijd gescand als ze worden geopend.
 • SSL-verbindingen scannen (standaard ingeschakeld): hiermee stelt u in dat e-mails die worden verzonden of ontvangen via een met SSL/TLS versleutelde verbinding worden gescand. Als deze optie is uitgeschakeld, worden alleen e-mailberichten gescand die worden verzonden of ontvangen via onbeveiligde verbindingen.

Een E-mailschild-certificaat exporteren

Klik op Uitvoeren om een E-mailschild-certificaat te exporteren uit Avast Antivirus. Dat is handig voor het oplossen van foutmeldingen over ongeldige servercertificaten van externe e-mailclients, zoals Mozilla Thunderbird.


Rapportbestandinstellingen

Standaard maakt E-mailschild rapportbestanden van scanresultaten. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met de ondersteuning van Avast, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand. Rapportbestanden worden op de volgende locatie opgeslagen:

 • C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report

Configureer de instellingen voor rapportbestanden door de volgende waarden op te geven:

 • Naam rapportbestand: geef een naam voor het rapportbestand op.
 • Type rapportbestand: selecteer de indeling van het rapportbestand (Tekst zonder opmaak (ANSI), Tekst zonder opmaak (Unicode) of XML).
 • Als rapportbestand bestaat: selecteer Toevoegen als nieuwe resultaten moeten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport of Overschrijven als nieuwe resultaten het vorige rapport moeten vervangen.
 • Gerapporteerde items: geef op welke gebeurtenissen moeten worden opgenomen in rapportbestanden. Typ een van de volgende gebeurtenissen in het tekstvak, gescheiden door puntkomma's:
  • Geïnfecteerd: bestanden en gebieden van de gescande omgeving waarvan E-mailschild aangeeft dat ze malware bevatten.
  • HardErrors: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht.
  • SoftErrors: minder ernstige fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kon worden gescand omdat het in gebruik was.
  • OK: bestanden en gebieden die als schoon zijn aangemerkt door E-mailschild.
  • Overgeslagen: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd door E-mailschild vanwege de scaninstellingen.

Webschild

Webschild scant gegevens die worden overgedragen wanneer u op internet surft, om te voorkomen dat er malware wordt gedownload en op uw pc wordt uitgevoerd. Via de instellingen van Avast Geek kunt u opgeven welke actie Webschild moet uitvoeren wanneer er een dreiging wordt gedetecteerd (een virus, een potentieel ongewenst programma of een verdacht object). Selecteer voor elk afzonderlijk type dreiging een actie in de vervolgkeuzelijst:

 • Verbinding verbreken (standaard geselecteerd): hiermee wordt uw verbinding met de betreffende website verbroken zodra een mogelijke bedreiging wordt gedetecteerd.
 • Vragen: u kunt ervoor kiezen de verbinding met de betreffende website te verbreken of verbonden te blijven wanneer een mogelijke bedreiging wordt gedetecteerd. Het kan riskant zijn om verbonden te blijven.

Met de volgende opties kunt u de werking van Webschild verder configureren:

 • Alleen verkeer van bekende browserprocessen scannen: wanneer deze optie ingeschakeld is, controleert Webschild alleen het HTTP-verkeer van de meestgebruikte browsers.
 • Een waarschuwingsvenster weergeven als een actie wordt uitgevoerd (standaard ingeschakeld): telkens wanneer Webschild een dreiging detecteert, ontvangt u een melding.
 • Archieven met geldige digitale handtekening niet scannen (standaard ingeschakeld): hiermee voorkomt u dat vertrouwde archiefbestanden van geverifieerde uitgevers worden gescand.

Bescherming van Scriptschild

Met Scriptschild voorkomt u dat browsers en andere toepassingen mogelijk schadelijke scripts kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor externe dreigingen op internet en van externe bronnen, lokale dreigingen die zijn gedownload op de harde schijf of in de browsercache en scripts die afkomstig zijn van versleutelde verbindingen.

Schakel het vakje in kwestie in of uit om aan te geven welke browsers en toepassingen moeten worden beschermd door Scriptschild. Veelgebruikte browsers, Adobe Acrobat Reader en alle andere toepassingen op uw computer worden standaard beschermd.

Quarantaine

Quarantaine is een geïsoleerde ruimte waarin u mogelijk schadelijke bestanden veilig kunt bewaren of ter analyse naar Avast Threat Labs kunt sturen. Via de instellingen van Avast Geek kunt u de maximumgrootte van bestanden instellen die Avast naar de Quarantaine stuurt. De standaardwaarde is 16384 KB.

Firewall

Firewall is een betaalde functie in Avast Premium Security en Avast Omni die al het netwerkverkeer controleert tussen uw pc en de buitenwereld om u te beschermen tegen ongeoorloofde communicatie en indringers. U kunt de volgende aspecten van de werking van Firewall configureren:

 • Meldingen over nieuwe blokkeringsregels weergeven (standaard ingeschakeld): er wordt een melding weergegeven zodra er een nieuwe regel voor het verbieden van communicatie wordt ingesteld met de functie voor automatisch beslissen.
 • Modus Internetverbinding delen: hiermee kan een vertrouwde gebruiker via uw pc verbinding maken met internet of problemen oplossen met apparaten (zoals een printer), die via uw computer met internet zijn verbonden. Als u deze optie inschakelt, worden bepaalde poorten geopend die normaal gesproken gesloten zijn, waardoor u minder goed beschermd bent.
  Schakel deze optie altijd uit wanneer de gebruiker geen toegang meer nodig heeft tot uw internetverbinding of als u klaar bent met het oplossen van problemen.
 • In de privémodus alle vertrouwde verbindingen toestaan: alle bevriende netwerken worden toegestaan in de privémodus.
 • Automatische profielwisseling inschakelen (standaard ingeschakeld): hiermee autoriseert u Avast om het Firewall-profiel automatisch te wijzigen wanneer u verbinding maakt met een bekend netwerk met een ander profiel.
 • Meldingen weergeven over automatische profielwisseling: er verschijnt altijd een melding als uw Firewall-profiel wordt gewijzigd (bijvoorbeeld wanneer u tussen een netwerk van het type Privé en het type Openbaar schakelt). Als u deze optie inschakelt, kunnen er hinderlijke meldingen worden weergegeven.
 • Automatische poortscandetectie inschakelen: hiermee machtigt u Firewall om poortscanpogingen te detecteren. Hackers scannen poorten om kwetsbare of onbeveiligde apparaten in een netwerk te op te sporen. Als een poortscan wordt gedetecteerd door Firewall, wordt het betrokken IP-adres toegevoegd aan de zwarte lijst en wordt alle communicatie met dat IP-adres geblokkeerd totdat u uw pc opnieuw opstart.
 • Time-out voor IP-blokkering: geef op hoe ver terug uw recente geschiedenis van netwerkverkeer moet worden gecontroleerd op verdachte netwerkpakketten door Firewall. 1800000 is de standaardwaarde (komt neer op 30 minuten). Als u deze waarde verhoogt, kan dit leiden fout-positieve detecties.
 • Raw sockets inschakelen (standaard ingeschakeld): hiermee maakt u de communicatie met toepassingen mogelijk die raw sockets gebruiken in plaats van bepaalde communicatieprotocollen. Als u deze optie uitschakelt, is uw pc weliswaar iets beter beschermd, maar treden er aanzienlijke verbindingsproblemen op met toepassingen die raw sockets gebruiken.

Sandbox

Sandbox is een virtualisatiehulpmiddel in Avast Premium Security en Avast Omni waarmee u op internet kunt browsen of een toepassing kunt uitvoeren in een volledig afgeschermde, veilige omgeving. U kunt de volgende aspecten van de werking van Sandbox configureren:

 • De maximale bestandsgrootte van kopieën negeren en de grootte handmatig opgeven: hier kunt u de grootte opgeven van bestanden die toepassingen kunnen dupliceren voor verdere wijzigingen terwijl ze worden uitgevoerd in Sandbox. Als een toepassing in Sandbox een bestand weigert, wijzigt u de vooraf ingestelde limiet van 51 MB.
 • Beheerdersbevoegdheden opgeven en gevirtualiseerde toepassingen als gebruiker met beperkte rechten uitvoeren: hiermee verwijdert u beheerdersrechten voor toepassingen die in Sandbox worden uitgevoerd, om te voorkomen dat deze toegang krijgen tot beperkte systeemonderdelen.
 • Webbrowserbestanden in cachegeheugen opslaan (Sandbox wordt niet automatisch verwijderd) (standaard ingeschakeld): hiermee worden alleen gevirtualiseerde bestanden voor webbrowsers opgeslagen, waardoor de prestaties van de browser in de sandbox verbeteren.
 • Inhoud van de cache verwijderen: klik hierop om de inhoud van de cache van Sandbox meteen te verwijderen.
 • Rapportbestand genereren: schakel deze optie in om ervoor te zorgen dat Sandbox automatisch rapporten samenstelt van gevirtualiseerde toepassingen. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met de ondersteuning van Avast, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand.

Modus Niet storen

In de modus Niet storen worden onnodige meldingen gedempt wanneer u een toepassing op het volledige scherm uitvoert. Dit geldt voor vrijwel alle toepassingen. Configureer deze instellingen om het systeemgedrag aan te passen wanneer de modus Niet storen ingeschakeld is. Daarmee kunt u de prestaties van toepassingen die worden uitgevoerd op volledig scherm nog verder verbeteren. Alle opties zijn standaard ingeschakeld, met uitzondering van de volgende:

 • Overtekenen uitschakelen: hiermee wordt de weergave van meldingen van andere toepassingen geblokkeerd wanneer u een toepassing op volledig scherm uitvoert.
 • Niet-gamebewerkingen van gebruikers onderbreken: hiermee worden toepassingen onderbroken die de prestaties zouden kunnen verslechteren tijdens het spelen van games op volledig scherm.
 • CPU-limiet instellen: er worden limieten toegepast om ervoor te zorgen dat bij het gebruik van de modus Niet storen uw belangrijkste systeembronnen beschikbaar zijn voor andere toepassingen.

Software bijwerken

Software bijwerken: hiermee wordt veelgebruikte software van derden up-to-date gehouden om mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen. U kunt de volgende aspecten van de werking van Software bijwerken configureren:

 • Software bijwerken inschakelen (standaard ingeschakeld): schakel deze optie uit om Software bijwerken uit te schakelen.
 • Alleen beheerders mogen systeemproducten bijwerken: wanneer deze optie is ingeschakeld, hebben alleen beheerders het recht om systeemproducten bij te werken via Software bijwerken.
 • Updates automatisch downloaden (indien mogelijk) (standaard ingeschakeld): sta Software bijwerken toe om automatisch beschikbare updates voor uw externe software te downloaden om tijd te besparen. Deze optie is alleen beschikbaar in betaalde versies van Avast Antivirus.
 • Beginwaarden van database herstellen (probleemoplossing): klik op Uitvoeren om de standaardwaarden van de interne database van Avast Software Defender terug te zetten. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden en wordt alleen aangeraden als Software bijwerken ongeldige gegevens weergeeft of als er een fout bij het installeren van een toepassing optreedt.

Algemeen

De volgende aanvullende instellingen zijn beschikbaar:

 • Reputatieservices inschakelen (standaard ingeschakeld): hiermee kunt u anoniem technische informatie leveren, waardoor we malwaredreigingen beter kunnen identificeren.
 • Mijn browsers regelmatig controleren op werkbalken met slechte gebruikersbeoordelingen (standaard ingeschakeld): veelgebruikte browsers worden gecontroleerd op werkbalken met een slechte beoordeling en er wordt aangeboden om die te verwijderen. Voor het vaststellen van de beoordeling van een werkbalk maakt Avast gebruik van een cloudbeoordelingssysteem op basis van zwarte lijsten en witte lijsten, heuristische algoritmen, de aanbevelingsengine van Avast en beoordelingen van gebruikers.
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 met Convenient Rollup Update, 32 / 64-bit

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen