Avast Mobile Security pro Android – začínáme

Avast Mobile Security je bezpečnostní aplikace pro Android, která vaše zařízení chrání před phishingem, malwarem, spywarem, škodlivými viry či trojskými koni. Aplikace rovněž obsahuje řadu funkcí, které usnadňují používání zařízení.

V jednotlivých částech tohoto článku najdete pokyny k používání aplikace Avast Mobile Security.

Orientace v aplikaci Avast Mobile Security

Na hlavní obrazovce zařízení klepnutím na ikonu Avast Mobile Security otevřete příslušnou aplikaci.

Hlavní obrazovka sestává z tlačítka Otestovat a čtyř dlaždic, které představují další testy.

Pomocí možností, které máte k dispozici, lze provádět níže uvedené akce:

 • Otestovat: Testuje všechny nainstalované aplikace a upozorňuje na bezpečnostní rizika v důsledku změn výchozích nastavení Androidu.
 • Optimalizovat RAM: Ukončuje aplikace, které běží na pozadí a zpomalují zařízení.
 • Vyčistit: Zobrazuje aktuální velikost používaného místa v úložišti a umožňuje vám bezpečně uvolňovat místo pro další data. Také se vám zobrazí výzva k uvolnění ještě více místa pomocí aplikace Avast Cleanup.
 • Spustit test: Umožňuje testovat síť na přítomnost problémů s routerem, šifrováním nebo připojením a dalších problémů. Jakmile zkontrolujete zabezpečení aktuální Wi-Fi sítě, tato možnost se změní na Test rychlosti.
 • Připojení VPN: Umožňuje vám připojit se k internetu přes zabezpečené servery VPN. Vytváří šifrovaný tunel, který chrání vaši činnost na internetu před odposlechem. Tato funkce je k dispozici pouze předplatitelům produktů UltimateUltimate Multi.

Na hlavní obrazovce aplikace můžete také v levém horním rohu klepnout na ikonu (tři čárky). Budete tak mít k dispozici různé nástroje na ochranu a správu zařízení a budete moci měnit nastavení aplikace.

Nákup a aktivace Avast Mobile Security Premium

Kromě bezplatné verze Avast Mobile Security máte k dispozici i několik placených verzí aplikace. Když upgradujete na placený Avast Mobile Security Premium, budete moci:

 • zamykat neomezený počet aplikací pomocí funkce Zamykání aplikací,
 • vypnout reklamy od třetích stran,
 • používat funkce nástroje Avast Anti-Theft, jako je vyfotografování zloděje, když se pokusí zadat nesprávný kód PIN, uzamčení zařízení v případě výměny karty SIM nebo tajné nahrávání zvuků v okolí telefonu,
 • využívat prioritní podporu.

Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

Podrobné informace o součástech ostatních placených verzí Avast Mobile Security najdete v následujícím článku:

Otestování zařízení na přítomnost bezpečnostních hrozeb

Avast Mobile Security umožňuje testovat nainstalované aplikace a obsah paměťových karet na přítomnost bezpečnostních problémů. Zároveň zjišťuje bezpečnostní rizika v důsledku změn výchozích nastavení Androidu.

 1. Klepněte na tlačítko Otestovat.
 2. Klepnutím na možnost Vyřešit vyřešíte všechny bezpečnostní problémy nalezené na zařízení.

Funkce Otestovat po dokončení testu nahlásí všechny nalezené problémy. Když funkce Otestovat žádné problémy nenajde, zobrazí vám tipy k další optimalizaci zařízení.

Naplánování testů zařízení

 1. Klepněte na ikonu (tři čárky) a vyberte možnost Nastavení.
 2. Klepnutím na možnost Ochrana otevřete seznam nastavení ochrany.
 3. Klepnutím na možnost Plánovaný test lze nastavit pravidelné testy.
 4. Klepnutím přepněte posuvník v horní části obrazovky z polohy Vypnuto do polohy Zapnuto a vyberte časy a dny, kdy se má pravidelný test spouštět.
 5. Klepnutím na šipku zpět potvrďte nastavení naplánovaného testu a vraťte se k nastavením ochrany.

Nastavení ochrany

Chcete-li otevřít nastavení ochrany, v levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu (tři čárky) a vyberte možnosti NastaveníOchrana.

 1. Klepnutím přepněte posuvník u následujících štítů do polohy Zapnuto nebo Vypnuto:
  • Aplikační štít: Testuje nově nainstalované aplikace.
  • Souborový štít (Android ve verzích 5, 7 a vyšších): Testuje všechny soubory uložené na zařízení.
  • Webový štít: Chrání před návštěvou falešných webů z Androidu 5 a nižších verzí.
  • Pokročilý webový štít: Před zapnutím tohoto štítu je třeba udělit aplikaci Avast Mobile Security přístup k funkcím usnadnění. Bez něj aplikace nemůže sledovat navštívené webové adresy na Androidu 6 a vyšších verzích.
  Všechny štíty jsou ve výchozím stavu zapnuté, aby vás aplikace maximálně chránila.
 2. Klepnutím přepněte posuvník u následujících možností ochrany do polohy Zapnuto nebo Vypnuto:
  • Test interního úložiště: Umožňuje aplikaci testovat interní úložiště zařízení (včetně fotografií, mediálních souborů a nainstalovaných aplikací) na přítomnost hrozeb. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá.
  • Málo známé aplikace: Umožňuje aplikaci zjišťovat aplikace se špatnou reputací a upozorňovat na ně. Reputace aplikací vychází ze zpětné vazby od uživatelů Avastu.
  • Detekce PUP: Umožňuje aplikaci chránit vás před potenciálně nežádoucími programy (PUP). Tyto programy se potají stahují a instalují společně s dalšími programy. PUP obvykle přivádějí do zařízení nevyžádané panely nástrojů či reklamy, které vás ruší při prohlížení internetu.
 3. Klepnutím na šipku zpět zavřete nastavení ochrany.

Ukončování aplikací na pozadí

Funkce Optimalizovat RAM umožňuje aplikaci Avast Mobile Security ukončovat aplikace na pozadí, aby nezpomalovaly zařízení a nevybíjely baterii.

Klepnutím na dlaždici Optimalizovat RAM ukončíte aplikace na pozadí.

Správa místa v úložišti

Klepnutím na dlaždici Vyčistit zobrazíte aktuálně využité místo v úložišti zařízení a pomocí možnosti Bezpečně vyčistit lze uvolnit místo pro další data.

 1. Klepněte na dlaždici Vyčistit.
 2. Klepněte na možnost Povolit přístup.
 3. Vyberte možnost Avast Mobile Security a klepnutím přepněte posuvník z polohy Vypnuto do polohy Zapnuto, aby měl Avast Mobile Security přístup k datům o používání.
 4. Na obrazovce výsledků lze klepnutím na možnost Vyčistit v části Bezpečně vyčistit bezpečně ze zařízení odebrat nepotřebné soubory. Dále můžete na dlaždici Bezpečné vyčištění klepnout na šipku dolů a vybrat, které konkrétní typy položek chcete vyčistit.

Pomocí aplikace Avast Cleanup můžete odstraňovat nepotřebné soubory, média, aplikace a data aplikací, abyste na zařízení uvolnili více místa v úložišti. Rovněž můžete přenášet soubory a média do cloudového úložiště. Pokud ještě nemáte Avast Cleanup na zařízení nainstalovaný, v části Důkladné čištění vyberte možnost Vyčistit více a nainstalujte aplikaci dle pokynů na obrazovce.

Kontrola rychlosti připojené Wi-Fi sítě

 1. Chcete-li otestovat rychlost Wi-Fi sítě, vyberte možnosti (tři čárky) ▸ Rychlost Wi-Fi.
 2. Aplikace pro Wi-Fi síť zobrazí rychlost stahováníodesílání dat. Klepnutím na šipku zpět zavřete dialogové okno s výsledky.

Ochrana důležitých aplikací kódem PIN

Zamykání aplikací je placená funkce, která umožňuje chránit aplikace kódem PIN. Při každém otevírání některé z chráněných aplikací se zobrazí žádost o zadání kódu PIN.

 1. Funkci otevřete klepnutím na možnosti (tři čárky) ▸ Zamykání aplikací.
 2. V pravém dolním rohu klepněte na možnost Nastavit.
 3. Klepněte na jednotlivé očíslované panely a podle pokynů na obrazovce dokončete jednotlivé kroky. Až dokončíte všechny Požadované kroky, klepnutím na možnost Aktivovat Zamykání aplikací můžete začít tuto funkci používat.
 4. U aplikací, které chcete chránit, klepnutím přepněte posuvník ze šedé polohy (Vypnuto) do polohy oranžové (Zapnuto).

Budete-li chtít kód PIN kdykoli změnit, vyberte možnosti (tři čárky) ▸ NastaveníPIN a gestoZměna PIN.

Sledování telefonu pomocí Anti-Theftu

Funkce Anti-Theft chrání vaše soukromá data v mobilním zařízení a pomůže vám ztracené či ukradené zařízení získat zpět.

 1. Funkci otevřete klepnutím na možnosti (tři čárky) ▸ Anti-Theft.
 2. Další informace se dozvíte v následujícím článku:

Kontrola zabezpečení připojené Wi-Fi sítě

Wi-Fi test vám umožňuje otestovat síť na přítomnost problémů s routerem, šifrováním nebo připojením a dalších problémů.

Klepnutím na možnosti (tři čárky) ▸ Wi-Fi test můžete otestovat zabezpečení Wi-Fi sítě.

Po dokončení testu vám aplikace oznámí, zda je síť bezpečná, a bude vás informovat o potenciálních hrozbách, které zjistila.

Ochrana fotografií kódem PIN

Foto trezor vám umožňuje ochránit přístup k fotografiím pomocí kódu PIN. Po přesunutí do trezoru jsou fotografie zašifrovány a skryty.

 1. Funkci otevřete klepnutím na možnosti (tři čárky) ▸ Foto trezor.
 2. V pravém dolním rohu klepněte na ikonu + (plus) a vyberte jednu z dostupných možností:
  • Vyfotit fotku: Umožňuje vám pořizovat fotografie a rovnou je přidávat do Foto trezoru.
  • Importovat z galerie: Umožňuje vám vybrat fotografie z vaší galerie.

Úspora energie v baterii

Spořič energie vám umožňuje změnit řadu nastavení, která vám pomohou šetřit energii v baterii zařízení. Určete, jak se mají chovat funkce, které často rychleji vybíjejí baterii (např. Wi-Fi. Synchronizace nebo Bluetooth). Také dokáže optimalizovat nastavení obrazovky tak, aby méně vybíjela baterii. Zvolte si nastavení baterie podle sebe nebo použijte výchozí konfiguraci.

Pokud máte v zařízení nainstalován Avast Battery Saver, nastavení úspory energie spravujte v něm.

 1. Klepněte na ikonu (tři čárky) a vyberte možnost Spořič energie.
 2. Klepněte na možnost Aktivovat Spořič energie.
 3. Klepněte na možnost Povolit a udělte aplikaci Avast Mobile Security přístup k systémovým nastavením.
 4. Klepněte na možnost Nastavení Spořiče energie.
 5. Zapnutím či vypnutím možností v seznamu upravte nastavení úspory energie podle svých potřeb.

Blokování nevyžádaných hovorů

V důsledku nedávných změn v Centru zásad pro vývojáře Google Play a pravidel pro Android už funkce Blokování hovorů nebude v aplikaci Avast Mobile Security na zařízeních s Androidem 8 a vyšším k dispozici.

Pomocí funkce Blokování hovorů můžete blokovat všechny hovory z telefonních čísel na seznamu Zakázané adresy. Pokud je hovor zablokován, volající je automaticky přesměrován do hlasové schránky. Jak umístit čísla na seznam blokovaných:

 1. Klepněte na ikonu (tři čárky) a vyberte možnost Blokování hovorů.
 2. Klepněte na ikonu plus a vyberte čísla, která chcete přidat na seznam blokovaných. Je možné blokovat hovory:
  • ze všech neznámých čísel,
  • ze všech skrytých čísel,
  • z čísel, která jste do aplikace zadali ručně,
  • od konkrétních kontaktů na seznamu kontaktů.

Hovory zablokované komponentou Blokování hovorů se zobrazují na kartě Historie na hlavní obrazovce Blokování hovorů.

Sledování datových přenosů

V části Informace o aplikacích můžete určit doporučený denní datový limit a také nastavit, aby vás Avast Mobile Security upozorňoval na množství přenesených dat.

 1. Klepněte na ikonu (tři čárky) a vyberte možnost Informace o aplikacích.
 2. Klepněte na možnost Podívat se.
 3. Vyberte kartu Data.
 4. Klepněte na možnost Nastavit.
 5. Po zadání informací o vašem datovém tarifu se zobrazí Doporučený denní limit. Klepněte na možnost Aktivovat.
 6. Chcete-li nastavit oznámení o přenesených datech, klepněte na možnost Upozornění na přenesená data.
 7. Klepněte na možnost Pokud využití limitu dosáhne a vybere procento přenesených dat, po kterém se zobrazí oznámení. Poté klepnutím na příslušné posuvníky zapněte jednotlivá oznámení (oranžová) nebo je vypněte (šedá).

Budete-li někdy chtít informace o datovém tarifu změnit, v pravém horním rohu obrazovky Informace o aplikacích klepněte na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Nastavení.

Správa přístupu aplikací k internetu pomocí Firewallu (pouze rootnutá zařízení)

Firewall vám umožňuje spravovat přístup nainstalovaných aplikací k internetu.

Avast Firewall funguje jen na rootnutých zařízeních. Pokud používáte ROM s upraveným linuxovým jádrem, zkontrolujte, zda podporuje iptables. Případně znovu zkompilujte jádro tak, aby tuto funkci podporovalo. Pokud uživatel zapnul vytváření záznamů, všechna uplatnění pravidel jsou zaznamenávána. Záznam se resetuje po každé změně pravidel.
 1. Klepněte na ikonu (tři čárky) a vyberte možnost Firewall.
 2. Klepnutím přepněte posuvník z polohy Vypnuto do polohy Zapnuto a poté klepnutím na možnost Povolit udělte funkci přístup k zařízení.
 3. Vyberte aplikace, které chcete zablokovat, a pak vyberte jednu z následujících možností:
  • Blokovat všechny: Slouží k úplnému zablokování aplikace bez ohledu na typ připojení.
  • Blokovat mobilní data: Slouží k zablokování aplikace, jen když zařízení není připojené k Wi-Fi síti.
Pokud máte na Androidu zapnutý limit pro mobilní data, Firewall nemusí na některých zařízeních fungovat. Chcete-li tento problém vyřešit, klepněte na možnost Nastavení a klepnutím přepněte posuvník Použít nejvyšší prioritu do polohy Zapnuto .

Nastavení Avast Mobile Security

V části Nastavení můžete upravovat konfiguraci Avast Mobile Security podle svých potřeb.

 1. Klepněte na ikonu (tři čárky) a přejděte k položce Nastavení.
 2. Klepnutím na libovolnou možnost můžete provést další akce:
  • Oznámení a upozornění: Slouží k nastavení oznámení, která chcete od aplikace dostávat. Všechna oznámení jsou ve výchozím stavu zapnutá. Pro aplikaci je třeba zapnout trvalou notifikaci, jinak vám nedokáže poskytovat úplnou ochranu.
  • Nabíjecí obrazovka: Ukončováním všech úloh na pozadí zrychluje nabíjení zařízení.
  • Ochrana: Umožňuje naplánovat automatické testy a zapnout dodatečnou ochranu.
  • Vypnout reklamy (jen Avast Mobile Security Premium): Slouží k upgradu aplikace na placenou verzi a odstranění reklam.
  • PIN a gesto: Slouží k nastavení nebo změně kódu PIN / gesta pro Zamykání aplikací.
  • Zamykání aplikací: Umožňuje určit, které aplikace má funkce Zamykání aplikací zamykat.
  • Přenesená data: Umožňuje aplikaci spravovat objem přenesených dat. Je třeba zadat informace o vašem datovém tarifu. Na jejich základě vám Avast Mobile Security spočítá Doporučený denní limit.
  • Aktualizace: Slouží k zobrazení aktuální Verze virových definic. Virové definice jsou ve výchozím stavu aktualizovány vždy, když máte přístup k internetu. Chcete-li ušetřit mobilní data, zapněte možnost Aktualizace jen přes Wi-Fi, aby se aktualizace stahovaly jen přes Wi-Fi sítě.
  • Předplatné (pouze placené verze): Zobrazuje Aktivační kód a datum konce platnosti předplatného.
  • Záznam aktivity: Zobrazuje seznam posledních akcí aplikace (například aktualizací a testů).
  • Sdílení dat: Slouží k nastavení předvoleb sdílení anonymních údajů, které nám pomáhají pochopit potřeby uživatelů a podle toho zlepšovat náš produkt.
  • O aplikaci: Zobrazuje informace o aplikaci, jako je Licenční ujednání s koncovým uživatelem.
 • Avast Mobile Security 6.x
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás