Testování Macu pomocí Avast Security nebo Avast Premium Security

Avast SecurityAvast Premium Security (dříve Avast Security Pro) nabízí řadu testů na ochranu Macu před malwarem a síťovými hrozbami. Také umožňuje nastavit si testy podle sebe. K dispozici jsou následující virové testy:

 • Celkový test: Rychle otestuje nejzranitelnější oblasti Macu.
 • Podrobný test: Provede podrobný test systému, který kontroluje úložiště a paměť na přítomnost malwaru.
 • Cílený test: Otestuje na Macu konkrétní soubory či složky.
 • Test USB / DVD: Otestuje všechna vyměnitelná paměťová média, která jsou k Macu připojena.
 • Uživatelské testy: Umožňuje vytvořit test a nastavit ho s požadovanými parametry (a případně naplánovat jeho pravidelné automatické spouštění).

Spuštění testu

Všechny testy lze spouštět z obrazovky Centrum testů. Podle postupu níže otevřete Centrum testů a spusťte test:

 1. Na panelu nabídek Apple klikněte na možnost Přejít, vyberte možnost Aplikace a potom dvojím kliknutím na ikonu Avast Security otevřete aplikaci.
 2. Klikněte na ikonu Další testy.
 3. Jak spustit preferovaný test:
  1. Celkový test: Klikněte na tlačítko Spustit Celkový test.
  2. Podrobný test: Klikněte na tlačítko Testy.
  3. Cílený test: Klikněte na možnost Testy, vyberte soubory či složky, které chcete otestovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
  4. Test USB / DVD: Klikněte na možnost Testy, vyberte vyměnitelné jednotky, které chcete otestovat, a klikněte na tlačítko Spustit.
  5. Uživatelské testy: Klikněte na možnost Otevřít a na panelu testu, který chcete spustit, klikněte na tlačítko přehrávání (spuštění testu).
 4. Počkejte, než Avast Security otestuje Mac na přítomnost hrozeb.
 5. Podrobný test může podle počtu testovaných souborů a výkonu systému zabrat i několik minut.

Po dokončení testu si v následující části přečtěte, jak na výsledky testů.

Výsledky testů

Po dokončení testu se zobrazí obrazovka se všemi nalezenými hrozbami. Soubory nalezené při testu doporučujeme přesunout do Karantény.

 1. Máte na výběr z následujících možností:
  • Chcete-li přesunout jednotlivé soubory do Karantény, umístěte ukazatel myši nad příslušnou hrozbu v seznamu a klikněte na možnost Vyřešit.
  • Chcete-li do Karantény přesunout více souborů, zaškrtněte příslušná pole a klikněte na možnost Vyřešit vybrané.
  • Chcete-li do Karantény přesunout všechny soubory, zaškrtněte pole v horní části seznamu a klikněte na možnost Vyřešit vybrané.
 2. Až nalezené hrozby vyřešíte nebo pokud test žádné hrozby nenajde, kliknutím na možnost Hotovo se vraťte do Centra testů. Případně můžete kliknout na šipku zpět a poté na možnost Ignorovat. Tím ignorujete zjištěné hrozby a vrátíte se do Centra testů.

Další informace o Karanténě najdete v následujícím článku:

Naplánování testu

Uživatelské testy: Umožňuje vám vytvářet a plánovat individuální testy, které se mají spouštět pravidelně a automaticky. Jak nastavit individuální test:

 1. Na dlaždici Otevřít klikněte na možnost Uživatelské testy.
 2. Klikněte na možnost Nový uživatelský test.
 3. Zadejte Jméno testu a z rozevíracích nabídek vyberte Typ testuČetnost. Máte k dispozici následující možnosti:
  • Typ testu: Cílený test, Podrobný test a Test Macu.
  • Četnost: Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.
  Pomocí šipek nahoru a dolů změňte denČas zahájení, kdy se má individuální test spustit.
 4. V seznamu Pokročilé nastavení zaškrtněte položky, které chcete do testu zahrnout, a zrušte zaškrtnutí položek, které z testu chcete vyloučit.
 5. Chcete-li z testu vyloučit nějaké soubory nebo složky, klikněte na možnost Přidat výjimky, vyberte příslušný soubor nebo složku a klikněte na tlačítko Otevřít.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Individuální test je nastavený a zobrazí se v seznamu Uživatelské testy. Chcete-li nějaký test upravit nebo smazat, umístěte ukazatel myši nad podrobnosti o testu, klikněte na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Upravit test nebo Odebrat test.

Správa nastavení testů

Jak otevřít nastavení přednastavených testů:

 1. Na obrazovce Centrum testů klikněte na ikonu Předvolby (ozubené kolo) nebo zvolte možnosti MenuNastavení a vyberte kartu Testy.
 2. Pomocí zaškrtávacích polí vyberte preferované možnosti jednotlivých přednastavených testů.
 3. Chcete-li z testu vyloučit nějaký soubor nebo složku, klikněte na možnost Přidat výjimky, vyberte příslušný soubor nebo složku a klikněte na tlačítko Otevřít.

Nastavení testu máte změněná.

 • Avast Security 14.x pro Mac
 • Avast Premium Security 14.x pro Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás