Środowisko testowe — wprowadzenie

Środowisko testowe to dostępne w programachAvast Premium SecurityAvast Omni narzędzie do wirtualizacji, które umożliwia przeglądanie stron internetowych i uruchamianie aplikacji w wirtualnym, bezpiecznym środowisku, które jest całkowicie odizolowane od pozostałej części systemu komputera. Funkcja ta jest przydatna, gdy pojawia się potrzeba uruchomienia podejrzanych lub niezaufanych aplikacji bez stwarzania ryzyka.

Uruchamianie aplikacji w środowisku testowym

Aby uruchomić aplikację w środowisku testowym, możesz użyć menu kontekstowego systemu Windows lub ekranu Środowisko testowe w programie Avast Antivirus.

 1. Znajdź plik exe aplikacji, którą chcesz uruchomić.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom w środowisku testowym.
 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje Ochrona ▸ Środowisko testowe.
 2. Kliknij przycisk Uruchom aplikację w Środowisku testowym.
 3. Wybierz plik aplikacji (exe) i kliknij przycisk Otwórz.

Aplikacja zostanie otwarta w wirtualnym oknie oznakowanym za pomocą kolorowego obramowania lub etykiety Środowisko testowe Avast. Aby zakończyć sesję wirtualizacji, kliknij ikonę X w prawym górnym rogu okna w celu zamknięcia aplikacji.

Określanie aplikacji automatycznie uruchamianych za pomocą funkcji Środowisko testowe

Możesz skonfigurować określone aplikacje tak, aby zawsze były uruchamiane w Środowisku testowym. Można to zrobić przy użyciu menu kontekstowego systemu Windows lub ekranu Środowisko testowe w programie Avast Antivirus.

 1. Znajdź plik exe aplikacji, którą chcesz zawsze uruchamiać w Środowisku testowym.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i z menu kontekstowego wybierz polecenie Zawsze uruchamiaj w środowisku testowym.
 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaOchronaŚrodowisko testowe.
 2. Kliknij opcję + Dodaj aplikację.
 3. Wybierz aplikację za pomocą jednej z poniższych metod:
  1. Kliknij aplikację na liście, aby ją natychmiast dodać.
  2. Kliknij przycisk Wybierz ścieżkę aplikacji, a następnie wybierz aplikację i kliknij przycisk Otwórz.
 4. Wybrana aplikacja została dodana. Kliknij ikonę X w prawym górnym rogu ekranu, aby wrócić do ustawień funkcji Środowisko testowe.

Aplikacja będzie teraz automatycznie uruchamiana w Środowisku testowym za każdym razem, gdy ją otworzysz.

Zarządzanie ustawieniami komponentu Środowisko testowe

Aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji Środowisko testowe, kliknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu Środowisko testowe lub wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaOchronaŚrodowisko testowe.

Poniższe opcje są domyślnie włączone. Aby wyłączyć ustawienie, usuń zaznaczenie pola obok odpowiedniej opcji:

 • Pokaż Środowisko testowe Avast w menu kontekstowym systemu Windows: umożliwia kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony aplikacji i wybranie polecenia Uruchom w środowisku testowym. Wyłączenie tej opcji usuwa polecenia funkcji Środowisko testowe z menu kontekstowego systemu Windows.
 • Zezwalaj na dostęp do Internetu wszystkim aplikacjom wirtualizowanym: umożliwia korzystanie z Internetu wszystkim aplikacjom w trybie Środowisko testowe. Wyłączenie tej opcji uniemożliwia aplikacjom korzystanie z Internetu w trybie Środowisko testowe.
 • Zapisuj pobrane zaufane pliki poza środowiskiem testowym: podczas używania przeglądarki internetowej w trybie Środowisko testowe pobrane pliki są zapisywane na komputerze poza Środowiskiem testowym. Kiedy ta opcja jest włączona, zezwala na zachowanie pobranych plików po zamknięciu okna Środowisko testowe. Wyłączenie tej opcji powoduje automatyczne usunięcie pobranych plików po zamknięciu sesji Środowiska testowego.

Instrukcje dotyczące zaawansowanych ustawień funkcji Środowisko testowe zawiera następujący artykuł:

 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami