Korzystanie z funkcji Udostępnianie rodzinie na Koncie Avast

Funkcja Udostępnianie rodzinie na Koncie Avast umożliwia udostępnienie subskrypcji Avast maksymalnie 5 innym osobom.

Funkcja Udostępnianie rodzinie jest obecnie dostępna tylko dla urządzeń z systemami WindowsAndroid dla subskrypcji Avast Premium Security (Wiele urządzeń).

Aktywnie pracujemy nad umożliwieniem korzystania z funkcji Udostępnianie rodzinie na komputerach Mac i urządzeniach z systemem iOS. W przyszłości planujemy także umożliwienie korzystania z funkcji Udostępnianie rodzinie w innych subskrypcjach Avast.

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować funkcję Udostępnianie rodzinie i z niej korzystać. Zapoznaj się z informacjami w odpowiedniej sekcji poniżej w zależności od tego, czy jesteś Organizatorem rodziny (będziesz udostępniać subskrypcję), czy Członkiem rodziny (subskrypcja będzie udostępniana Tobie).

Wysyłanie zaproszeń

Aby zaprosić osoby do grupy Avast Family:

 1. Zaloguj się do Konta Avast, korzystając z poniższego linku:
 2. Kliknij kafelek Udostępnianie rodzinie.
 3. Kliknij pozycję Kopiuj link, aby skopiować link zaproszenia do schowka.
 4. Udostępnij skopiowany link przy użyciu preferowanej metody. Możesz na przykład wkleić link zaproszenia do wiadomości e-mail i wysłać tę wiadomość do nowego członka grupy Avast Family. Metoda wklejania skopiowanego linku różni się w zależności od urządzenia.

  Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić link, a następnie wykonaj odpowiednie kroki opisane poniżej:
  • Komputer PC z systemem Windows: naciśnij jednocześnie klawisze CtrlV na klawiaturze.
  • Komputer Mac: naciśnij jednocześnie klawisze ⌘ CommandV na klawiaturze.
  • Urządzenie z systemem Android: naciśnij i przytrzymaj ekran, a następnie wybierz pozycję Wklej.
  • iPhone/iPad: naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wybierz pozycję Wklej.

Do grupy Avast Family możesz zaprosić maksymalnie 5 osób. Subskrypcje udostępnione przy użyciu funkcji Udostępnianie rodzinie mogą być aktywowane na maksymalnie 30 urządzeniach jednocześnie. Ma to zastosowanie niezależnie od liczby członków rodziny w grupie Avast Family.

Zarządzanie grupą Avast Family

 1. Zaloguj się do Konta Avast, korzystając z poniższego linku:
 2. Kliknij kafelek Udostępnianie rodzinie.

Na ekranie Udostępnianie rodzinie dostępne są następujące opcje:

 1. Wyświetl grupę Avast Family i zarządzaj nią: Wyświetl bieżących członków rodziny. Są to Konta Avast, którym obecnie udostępniasz subskrypcję Avast. Aby usunąć członka rodziny z tej listy, kliknij ikonę kosza w odpowiednim panelu.
 2. Zaproś członków rodziny: Dodaj członków rodziny do grupy Avast Family, wysyłając link zaproszenia. Kliknij pozycję Kopiuj link, aby skopiować link zaproszenia do schowka.
 3. Wyświetl udostępnione subskrypcje: Wyświetl wszystkie subskrypcje, które obecnie udostępniasz grupie Avast Family.

Zarządzanie subskrypcją

Jako Organizator rodziny możesz zarządzać subskrypcjami Avast, klikając kafelek Subskrypcje na ekranie głównym Konta Avast. Dostępne są następujące opcje:

 • Sprawdź następną datę rozliczenia.
 • Odnów subskrypcję.
 • Anuluj subskrypcję.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Tylko Organizator rodziny może odnowić i anulować subskrypcję Avast udostępnianą za pośrednictwem funkcji Udostępnianie rodzinie oraz wyświetlić szczegóły płatności dla tej subskrypcji.

Dołączanie do grupy Avast Family

Po kliknięciu linku zaproszenia otrzymanego od Organizatora rodziny musisz utworzyć nowe Konto Avast lub zalogować się na istniejące Konto Avast, aby móc zainstalować i aktywować produkty zawarte w udostępnionej subskrypcji.

Tworzenie nowego Konta Avast

Jeśli jeszcze nie masz Konta Avast:

 1. Kliknij link zaproszenia otrzymany od Organizatora rodziny.
 2. Kliknij pozycję Utwórz konto.
 3. Wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij opcję Kontynuuj. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
 4. Otwórz swoją skrzynkę odbiorczą i znajdź wiadomość e-mail od nadawcy notification@emails.avast.com, której temat brzmi: Zweryfikuj swój adres e-mail.
 5. Kliknij przycisk Zweryfikuj adres e-mail zawarty w wiadomości.
 6. Wprowadź nowe hasło do Konta Avast i kliknij opcję Kontynuuj.
 7. Kliknij pozycję Kontynuuj, aby uzyskać dostęp do portalu Konto Avast.

W ten sposób utworzysz Konto Avast i dołączysz do grupy Avast Family. Teraz możesz zainstalować i aktywować produkty zawarte w udostępnionej subskrypcji.


Logowanie przy użyciu istniejącego Konta Avast

Jeśli masz już Konto Avast:

 1. Kliknij link zaproszenia otrzymany od Organizatora rodziny.
 2. Wykonaj odpowiednie czynności opisane poniżej:
  1. Jeśli zalogowano się już na Konto Avast:
   • Sprawdź, czy Konto Avast widoczne w obszarze Zalogowano jako jest Kontem Avast, którego chcesz użyć na potrzeby funkcji Udostępnianie rodzinie, a następnie kliknij pozycję Dołącz do rodziny. Jeśli na potrzeby funkcji Udostępnianie rodzinie chcesz użyć innego Konta Avast, kliknij pozycję Zaloguj się jako inny użytkownik.
  2. Jeśli nie zalogowano się na Konto Avast:
   • Kliknij pozycję Przejdź do logowania. Wprowadź dane logowania Konta Avast, którego chcesz użyć na potrzeby funkcji Udostępnianie rodzinie, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj. Kliknij pozycję Dołącz do rodziny, aby potwierdzić.

W ten sposób zalogujesz się na Konto Avast i dołączysz do grupy Avast Family. Teraz możesz zainstalować i aktywować produkty zawarte w udostępnionej subskrypcji.

Instalowanie i aktywowanie produktów

Po pomyślnym dołączeniu do grupy Avast Family wykonaj poniższe czynności:

 1. Zainstaluj produkt, którego chcesz używać. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z odpowiednim artykułem poniżej w zależności od urządzenia i produktu:
 2. Aktywuj udostępnioną subskrypcję, logując się do nowo zainstalowanej aplikacji Avast za pomocą danych logowania Konta Avast. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z odpowiednim artykułem poniżej w zależności od urządzenia i produktu:

Udostępniona subskrypcja jest teraz aktywna i produkt Avast jest gotowy do użycia.

Subskrypcje udostępnione przy użyciu funkcji Udostępnianie rodzinie mogą być aktywowane na maksymalnie 30 urządzeniach jednocześnie. Ma to zastosowanie niezależnie od liczby członków rodziny w grupie Avast Family.

Zarządzanie funkcją Udostępnianie rodzinie

Po dołączeniu do grupy Avast Family możesz zarządzać preferencjami funkcji Udostępnianie rodzinie za pośrednictwem Konta Avast.

 1. Zaloguj się do Konta Avast, korzystając z poniższego linku:
 2. Kliknij kafelek Udostępnianie rodzinie.

Na ekranie Udostępnianie rodzinie dostępne są następujące opcje:

 1. Wyświetl udostępnione subskrypcje: Wyświetl wszystkie subskrypcje, które Organizator rodziny obecnie Ci udostępnia.
 2. Opuść grupę: Opuść tę grupę Avast Family, jeśli chcesz dołączyć do innej grupy Avast Family lub utworzyć własną grupę Avast Family.
Nie można być członkiem wielu grup Avast Family jednocześnie. Jeśli chcesz dołączyć do nowej grupy Avast Family, musisz najpierw opuścić bieżącą grupę Avast Family.
 • Avast Premium Security 21.x dla systemu Windows

 • Avast Mobile Security Premium 6.x dla systemu Android
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami