Avast Driver Updater — Wprowadzenie

Program Avast Driver Updater aktualizuje sterowniki na komputerze. Aktualizowanie sterowników uniemożliwia hakerom wykorzystywanie luk w nieaktualnych sterownikach w celu uzyskania dostępu do komputera lub zainfekowania go.

Instrukcje dotyczące korzystania z programu Avast Driver Updater można znaleźć w sekcjach tego artykułu.

Instalowanie i aktywowanie programu Avast Driver Updater

Program Avast Driver Updater można pobrać i aktywować, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w następujących artykułach:

Skanowanie w poszukiwaniu sterowników i aktualizowanie ich

Program Avast Driver Updater skanuje komputer w poszukiwaniu nieaktualnych sterowników, aby zlikwidować luki w zabezpieczeniach. Aby przeskanować komputer w poszukiwaniu sterowników i zaktualizować je, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Driver Updater na pulpicie, aby otworzyć ten program.
 2. Kliknij opcję Start Scan (Rozpocznij skanowanie), aby uruchomić funkcję Avast Driver Updater Scanner (Skaner programu Avast Driver Updater).
 3. Kiedy skanowanie zostanie zakończone, wybierz jedną z poniższych opcji w celu pobrania i zainstalowania aktualizacji:
  • Kliknij pozycję Download (Pobierz) obok nieaktualnego oprogramowania lub sprzętu, a następnie ręcznie zainstaluj poszczególne sterowniki.
  • Kliknij pozycję Update Selected Drivers (Zaktualizuj zaznaczone sterowniki), aby automatycznie pobrać i zainstalować sterowniki wszystkich elementów, które zostały zaznaczone na liście.
  Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer.
 4. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić instalację.
 5. Przejrzyj przebieg procesu aktualizacji i kliknij przycisk OK.
 6. Kiedy zostanie otwarty kreator aktualizacji sterowników, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć proces aktualizacji.

Sterowniki zostały zaktualizowane.

Zarządzanie ustawieniami

Program Avast Driver Updater udostępnia szereg ustawień umożliwiających dostosowanie procesu aktualizacji i korzystanie z programu zgodnie z własnymi wymaganiami. Ustawienia podzielone są na następujące sekcje:

 • Home (Strona główna): wyświetla obszar System Summary (Podsumowanie systemu) i umożliwia rozpoczęcie skanowania w poszukiwaniu nieaktualnych sterowników.
 • Scan (Skanowanie): wyświetla postęp procesu skanowania i —w razie potrzeby — umożliwia jego zatrzymanie.
 • Results (Wyniki): wyświetla wyniki skanowania i umożliwia zaktualizowanie sterowników.
 • Options (Opcje): udostępnia dodatkowe ustawienia, które można dostosować. Dostosować można następujące ustawienia:
  • General (Ogólne): określ, które elementy mają zostać wybrane do zaktualizowania po ukończeniu skanowania. W tym miejscu możesz też włączyć automatyczne wyszukiwanie aktualizacji programu, wyświetlić dzienniki i zdecydować, czy program Avast Driver Updater ma być włączany podczas uruchamiania systemu Windows.
  • Backup (Kopia zapasowa): ustaw domyślną lokalizację zapisywania kopii zapasowych sterowników.
  • Restore (Przywracanie): określ lokalizację, z której ma zostać automatycznie przywrócona kopia zapasowa, i zdecyduj, czy komputer ma zostać ponownie uruchomiony po przywróceniu kopii zapasowej.
  • Update (Aktualizacja): ustaw limit czasu dla prób nawiązania połączenia oraz liczbę prób nawiązania połączenia, a także określ, czy komputer ma zostać ponownie uruchomiony po zainstalowaniu sterowników.
  • Schedule (Harmonogram): skonfiguruj harmonogram umożliwiający programowi Avast Driver Updater regularne skanowanie w poszukiwaniu nieaktualnych sterowników. Aby ustalić harmonogram, zaznacz opcję Automatically check for driver updates (Automatycznie sprawdzaj aktualizacje sterowników). W obszarze Schedule task (Zaplanuj zadanie) wybierz tryb skanowania — Daily (Codziennie) lub Weekly (Co tydzień) — i określ jego częstotliwość oraz godzinę rozpoczęcia skanowania.
 • Restore (Przywracanie): umożliwia przywrócenie poprzednio zainstalowanych sterowników. Aby przywrócić sterowniki, które zostały zapisane w domyślnej lokalizacji systemowej, zaznacz pole wyboru obok danego urządzenia i kliknij przycisk Restore (Przywróć). Jeśli kopia zapasowa została zapisana w innej lokalizacji, kliknij opcję Restore From (Przywróć z) i znajdź odpowiednią kopię zapasową.
 • Backup (Kopia zapasowa): umożliwia tworzenie kopii zapasowych zainstalowanych sterowników. Aby utworzyć kopię zapasową w domyślnej lokalizacji systemowej, zaznacz pole wyboru obok odpowiedniego urządzenia i kliknij przycisk Backup (Kopia zapasowa). Jeśli kopia zapasowa ma zostać zapisana w innej lokalizacji, kliknij opcję Backup To (Zapisz kopię zapasową w) i wybierz preferowaną lokalizację.
 • Support (Pomoc techniczna): umożliwia skorzystanie z pomocy online dotyczącej programu Avast Driver Updater. Na tej karcie można zarejestrować swoją licencję na program Avast Driver Updater i sprawdzić dostępność aktualizacji programu.
 • Avast Driver Updater 2.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami