Avast Driver Updater — wprowadzenie

Avast Driver Updater to narzędzie zwiększające wydajność komputera, które skanuje sprzęt w poszukiwaniu uszkodzonych i nieaktualnych sterowników, a następnie aktualizuje je w celu zminimalizowania problemów z komputerem i zapobiegania im. Zapoznaj się z poszczególnymi sekcjami tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak korzystać z programu Avast Driver Updater.

Dostępna jest nowa wersja programu Driver Updater. Jeśli używasz wersji Driver Updater, której interfejs różni się od przedstawionego na zrzutach ekranu zawartych w tym artykule, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję, korzystając z poniższego łącza:

Pobierz program Avast Driver Updater

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, przeczytaj następujący artykuł:

Skanowanie i aktualizacja sterowników

Podczas instalacji i wstępnej konfiguracji Avast Driver Updater skanuje komputer i wyświetla monit o aktualizację nieaktualnych sterowników. Aby ponownie przeskanować komputer pod kątem nieaktualnych sterowników, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Driver Updater na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij opcję Skanuj ponownie, aby uruchomić funkcję skanowania w programie Avast Driver Updater.
 3. Poczekaj, aż Avast Driver Updater przeskanuje sterowniki.
 4. Program Avast Driver Updater wyświetli wszystkie nieaktualne sterowniki wykryte na komputerze. Kliknij opcję Zaktualizuj wszystko lub odznacz sterowniki, których nie chcesz aktualizować, a następnie kliknij opcję Aktualizuj wybrane.
  Możesz też kliknąć panel nieaktualnego sterownika, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie wybrać opcję Aktualizuj.
  Aby program Avast Driver Updater mógł zaktualizować sterowniki, wymagane jest połączenie z Internetem.
 5. Poczekaj, aż Avast Driver Updater zaktualizuje sterowniki. Może to trochę potrwać.
  Nie wyłączaj komputera w trakcie procesu aktualizacji sterowników, chyba że program Avast Driver Updater wyświetli monit o ponowne uruchomienie.
 6. Jeśli aktualizacja jakiegoś sterownika się nie powiedzie, kliknij opcję Kontynuuj, aby zaktualizować pozostałe sterowniki.
 7. Gdy Avast Driver Updater potwierdzi, że wszystkie sterowniki zostały zaktualizowane, kliknij opcję Gotowe.
 8. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.

Sterowniki zostały zaktualizowane.

Zarządzanie poszczególnymi sterownikami

Program Avast Driver Updater umożliwia zarządzanie poszczególnymi sterownikami. Jest to przydatne, jeśli chcesz pominąć lub zignorować aktualizację danego sterownika. Avast Driver Updater tworzy również kopie zapasowe poprzednich wersji sterowników. Dzięki temu można przywrócić poprzednią wersję sterownika w celu rozwiązania problemów.

Aby pominąć lub zignorować sterownik:

 1. Kliknij panel nieaktualnego sterownika, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
 2. Kliknij ikonę (trzy kropki).
 3. Wybierz preferowaną opcję:
  • Pomiń aktualizację: Avast Driver Updater nie zaktualizuje sterownika do nowej wersji. Jednak gdy zostanie udostępniona nowa aktualizacja tego sterownika, pojawi się monit o jej dokonanie.
  • Zignoruj sterownik: Avast Driver Updater nie zaktualizuje sterownika do nowej wersji i nie będzie sprawdzał dostępności jego kolejnych aktualizacji.

Wybrany sterownik zostanie przeniesiony na listę Zignorowano i pominięto.

Aby zaktualizować pominięty sterownik lub przestać ignorować dany sterownik, kliknij panel sterownika, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie kliknij opcję Aktualizuj lub Przestań ignorować.

 

Aby przywrócić sterownik:

 1. Kliknij panel sterownika, który chcesz przywrócić do poprzedniej wersji.
 2. Kliknij opcję Wersje sterownika w prawym dolnym rogu ekranu.
 3. Kliknij opcję Przywróć obok wersji sterownika, którą chcesz przywrócić.
 4. Kliknij opcję Przywróć, aby potwierdzić.
 5. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
 6. Sterownik zostanie przywrócony do wybranej wersji, a jego najnowsza wersja oznaczona jako pominięta. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć okno.
 • Avast Driver Updater 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami