Aktualizowanie produktu Avast Antivirus

Avast Antivirus aktualizuje się automatycznie za każdym razem, gdy są dostępne nowe definicje wirusów lub nowa wersja aplikacji. Zdecydowanie zalecamy, aby pozostawić te aktualizacje automatyczne włączone. Aktualizacje można także przeprowadzać ręcznie lub wymagać zgody przed pobraniem aktualizacji.

Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące sposobu ręcznego aktualizowania definicji wirusów i wersji aplikacji Avast Antivirus oraz zmieniania opcji aktualizacji automatycznej.

Ręczne aktualizowanie definicji wirusów

Program Avast Antivirus korzysta z bazy danych znanych definicji wirusów w celu identyfikowania złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń na komputerze. Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji definicji wirusów i je zainstalować, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows i wybierz pozycję AktualizujSilnik programu i definicje wirusów.
 2. Jeśli program Avast Antivirus nie zacznie automatycznie sprawdzać dostępności aktualizacji, kliknij pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.
 3. Poczekaj, aż program Avast Antivirus skończy sprawdzać dostępność aktualizacji definicji wirusów i je instalować.
 4. Po zakończeniu aktualizacji zobaczysz stan: Definicje wirusów są aktualne.
 5. W celu ukończenia aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij polecenie Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer.

Ręczne aktualizowanie aplikacji

Aktualizacje wersji aplikacji zawierają poprawki błędów i ogólne udoskonalenia programu. Aktualizacja aplikacji Avast Antivirus powoduje także zaktualizowanie silnika i definicji wirusów. Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji aplikacji i definicji wirusów oraz je zainstalować, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows i wybierz pozycję AktualizujProgram.
 2. Jeśli program Avast Antivirus nie zacznie automatycznie sprawdzać dostępności aktualizacji, kliknij pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.
 3. Poczekaj, aż program Avast Antivirus skończy sprawdzać dostępność aktualizacji aplikacji i je instalować.
 4. Po zakończeniu aktualizacji zobaczysz komunikat o stanie: Twoja aplikacja jest aktualna.
 5. W celu ukończenia aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij polecenie Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer.

Zmienianie ustawień aktualizacji definicji wirusów

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno pozycje OgólneAktualizuj.
 3. W sekcji definicji wirusów kliknij pozycję Więcej opcji.
 4. Wybierz preferowaną opcję:
  • Aktualizacja automatyczna (opcja włączona domyślnie): Aktualizacje są regularnie pobierane i instalowane automatycznie. W celu ukończenia aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij polecenie Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna: Gdy nowe definicje wirusów są dostępne, jest wyświetlane powiadomienie. Do ukończenia aktualizacji wymagane jest Twoje potwierdzenie.
  • Aktualizacja ręczna (opcja niezalecana): Aktualizacje nie są instalowane automatycznie i nie otrzymujesz powiadomień o udostępnieniu nowej aktualizacji.
  • Włącz aktualizacje strumieniowe (opcja włączona domyślnie): Mikroaktualizacje są pobierane w sposób ciągły po wykryciu nowego złośliwego oprogramowania.

Zmienianie ustawień aktualizacji aplikacji

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno pozycje OgólneAktualizuj.
 3. W sekcji aplikacji kliknij pozycję Więcej opcji.
 4. Wybierz preferowaną opcję:
  • Aktualizacja automatyczna (opcja domyślnie włączona): Aktualizacje są regularnie pobierane i instalowane. W celu ukończenia aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij polecenie Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja zostanie pobrana: Otrzymujesz powiadomienie, gdy są pobierane aktualizacje aplikacji. Do ukończenia aktualizacji wymagane jest Twoje potwierdzenie.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna: Otrzymujesz powiadomienie, gdy są dostępne aktualizacje aplikacji (przed pobraniem). Aby przeprowadzić aktualizację, musisz ręcznie uruchomić proces pobierania i instalacji.
  • Aktualizacja ręczna (opcja niezalecana): Aktualizacje nie są instalowane automatycznie i nie otrzymujesz powiadomień o udostępnieniu nowej aktualizacji.

Konfigurowanie ustawień serwera proxy

Sekcja ustawień serwera proxy jest przeznaczona dla użytkowników nawiązujących połączenie z internetem za pośrednictwem serwera proxy. W tej sekcji można dopasować ustawienia serwera proxy tak, aby uniknąć problemów związanych z pobieraniem aktualizacji definicji wirusów i aplikacji.

Jeśli łączysz się z Internetem bezpośrednio, możesz pominąć tę sekcję, ponieważ opcja Używaj określonego serwera proxy jest domyślnie wyłączona.

Aby skonfigurować ustawienia serwera proxy na potrzeby aktualizacji aplikacji:

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno pozycje OgólneAktualizuj.
 3. W sekcji aplikacji kliknij pozycję Więcej opcji.
 4. Zaznacz pole wyboru obok opcji Używaj określonego serwera proxy i wpisz szczegółowe dane serwera proxy w odpowiednich polach tekstowych.
  • Typ: kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję HTTP lub SOCKS v4.
  • Adres: wprowadź adres serwera proxy.
  • Typ uwierzytelnienia: jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelniania, wybierz typ uwierzytelniania, a następnie uzupełnij pola Nazwa użytkownikaHasło.
Jeśli nie znasz szczegółowych danych serwera proxy, skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych (ISP).
 • Avast Omni 21.x dla systemu Windows
 • Avast Premium Security 21.x dla systemu Windows
 • Avast Free Antivirus 21.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami