Aktualizowanie definicji wirusów i wersji aplikacji Avast Antivirus

Korzystając z bazy danych znanych definicji wirusów, program Avast Antivirus identyfikuje złośliwe oprogramowanie i inne zagrożenia na komputerze. Dlatego warto dbać o to, aby definicje wirusów były regularnie aktualizowane. Aplikacja oznacza interfejs użytkownika i wszystkie składniki programu Avast Antivirus. Aktualizacje aplikacji zawierają poprawki błędów i ogólne udoskonalenia programu.

Domyślnie program Avast Antivirus jest tak skonfigurowany, aby aktualizacje aplikacji i definicji wirusów były instalowane automatycznie, gdy tylko pojawi się ich nowa wersja. Zdecydowanie zalecamy, aby pozostawić włączone aktualizacje automatyczne.

Ręczne aktualizowanie definicji wirusów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast  w zasobniku systemowym i wybierz pozycję AktualizacjaMechanizm programu i definicje wirusów.
 2. Jeśli program Avast nie zacznie automatycznie sprawdzać dostępności aktualizacji, kliknij opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.
 3. Poczekaj na zakończenie sprawdzania dostępności aktualizacji definicji wirusów przez program Avast.
 4. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się komunikat Definicje wirusów są aktualne.
 5. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast ponownie uruchomić komputer.

Ręczne aktualizowanie aplikacji

Aktualizacja aplikacja obejmuje także aktualizację składnika Mechanizm programu i definicje wirusów
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast  w zasobniku systemowym i wybierz pozycję AktualizacjaProgram.
 2. Jeśli program Avast nie zacznie automatycznie sprawdzać dostępności aktualizacji, kliknij opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.
 3. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się komunikat Twoja aplikacja jest aktualna.
 4. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast ponownie uruchomić komputer.

Zarządzanie automatycznymi aktualizacjami definicji wirusów

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i kliknij przycisk MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana karta Ogólne, a następnie kliknij opcję Aktualizacja.
 3. W sekcji definicji wirusów kliknij opcję Więcej opcji, a następnie zaznacz preferowaną opcję:
  • Automatyczna aktualizacja (opcja włączona domyślnie): aktualizacje są regularnie pobierane i instalowane automatycznie. Nie musisz wykonywać żadnych czynności.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna: otrzymujesz powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji. Do ukończenia aktualizacji wymagane jest Twoje potwierdzenie.
  • Aktualizacja ręczna (opcja niezalecana): aktualizacje nie są instalowane automatycznie i nie otrzymujesz powiadomień o udostępnieniu nowej aktualizacji.
  • Włącz aktualizacje strumieniowe (opcja włączona domyślnie): mikroaktualizacje są pobierane w sposób ciągły po wykryciu nowego złośliwego oprogramowania.

Zarządzanie automatycznymi aktualizacjami aplikacji

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i kliknij przycisk MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana karta Ogólne, a następnie kliknij opcję Aktualizacja.
 3. W sekcji aplikacji kliknij opcję Więcej opcji, a następnie zaznacz preferowaną opcję:
  • Automatyczna aktualizacja (opcja domyślnie włączona): aktualizacje są regularnie pobierane i instalowane. Nie musisz wykonywać żadnych czynności.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja zostanie pobrana: otrzymujesz powiadomienie, gdy aktualizacje są pobierane. Do ukończenia aktualizacji wymagane jest Twoje potwierdzenie.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna: otrzymujesz powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji (przed pobraniem). Aby przeprowadzić aktualizację, musisz ręcznie uruchomić proces pobierania i instalacji.
  • Aktualizacja ręczna (opcja niezalecana): aktualizacje nie są instalowane automatycznie i nie otrzymujesz powiadomień o udostępnieniu nowej aktualizacji.

Konfigurowanie ustawień serwera proxy

Sekcja ustawień serwera proxy jest przeznaczona dla użytkowników nawiązujących połączenie z internetem za pośrednictwem serwera proxy. W tej sekcji można dopasować ustawienia serwera proxy tak, aby uniknąć problemów związanych z pobieraniem aktualizacji definicji wirusów i aplikacji.

Jeśli łączysz się z Internetem bezpośrednio, możesz pominąć tę sekcję, ponieważ opcja Używaj określonego serwera proxy jest domyślnie wyłączona.

Aby skonfigurować ustawienia serwera proxy na potrzeby aktualizacji aplikacji:

 1. Zaznacz pole wyboru obok opcji Używaj określonego serwera proxy i wpisz szczegółowe dane serwera proxy w poszczególnych polach tekstowych.
  • Typ: wybierz opcję HTTP lub SOCKS4.
  • Adres: wpisz adres serwera proxy.
  • Typ uwierzytelnienia: jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelniania, wybierz typ, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
  Jeśli nie znasz szczegółowych danych serwera proxy, skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych (ISP).
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami