Aktualizowanie definicji wirusów i wersji programu Avast Antivirus

Korzystając z bazy danych znanych definicji wirusów, program Avast Antivirus identyfikuje złośliwe oprogramowanie i inne zagrożenia na komputerze. Dlatego warto dbać o to, aby Definicje wirusów były regularnie aktualizowane. Program oznacza interfejs użytkownika i wszystkie składniki programu Avast Antivirus. Aktualizacje programu zawierają poprawki błędów i ogólne udoskonalenia programu.

Domyślnie program Avast Antivirus jest tak skonfigurowany, aby aktualizacje programu i definicji wirusów były instalowane automatycznie, gdy tylko pojawi się ich nowa wersja. Zdecydowanie zalecamy, aby pozostawić włączone aktualizacje automatyczne.

Aby przeprowadzić aktualizację ręczną lub skonfigurować ustawienia aktualizacji, skorzystaj z następujących sekcji:

Ręczne aktualizowanie definicji wirusów (VPS)

Aby ręcznie zaktualizować definicje wirusów, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym.
 2. Umieść wskaźnik myszy na opcji Aktualizuj, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Mechanizm programu i definicje wirusów. Na ekranie Aktualizuj zostanie przedstawiony postęp aktualizacji VPS.
 3. Po zakończeniu aktualizacji kliknij opcję OK.

Ręczne aktualizowanie programu

Aby ręcznie zaktualizować Program, wykonaj następujące kroki:

Aktualizacja Program obejmuje także aktualizację składnika Mechanizm programu i definicje wirusów (VPS)
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym.
 2. Umieść wskaźnik myszy na opcji Aktualizuj, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Program. Na ekranie Aktualizacja zostanie przedstawiony postęp aktualizacji Program.
 3. Po zakończeniu aktualizacji kliknij opcję OK. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast ponownie uruchomić komputer.

Zarządzanie automatycznymi aktualizacjami definicji wirusów

Aby otworzyć ustawienia aktualizacja definicji wirusów, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i kliknij przycisk Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Aktualizacja w lewym panelu.
 3. W sekcji Definicje wirusów kliknij strzałkę w dół obok pozycji Ustawienia, aby rozwinąć panel, a następnie zaznacz preferowaną opcję:
  • Automatyczna aktualizacja (opcja włączona domyślnie): aktualizacje są regularnie pobierane i instalowane automatycznie. Nie musisz wykonywać żadnych czynności.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna: otrzymujesz powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji. Do ukończenia aktualizacji wymagane jest Twoje potwierdzenie.
  • Aktualizacja ręczna (opcja niezalecana): aktualizacje nie są instalowane automatycznie i nie otrzymujesz powiadomień o udostępnieniu nowej aktualizacji. Aby ręcznie zaktualizować definicje wirusów, musisz kliknąć pozycję Aktualizuj.
  • Włącz aktualizacje strumieniowe (opcja włączona domyślnie): mikroaktualizacje są pobierane w sposób ciągły po wykryciu nowego złośliwego oprogramowania.
 4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zmiany.

Zarządzanie automatycznymi aktualizacjami programu

Aby otworzyć ustawienia aktualizacji programu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i kliknij przycisk Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Aktualizacja w lewym panelu.
 3. W sekcji Program kliknij strzałkę w dół obok pozycji Ustawienia, aby rozwinąć panel, a następnie zaznacz preferowaną opcję:
  • Automatyczna aktualizacja (opcja domyślnie włączona): aktualizacje są regularnie pobierane i instalowane. Nie musisz wykonywać żadnych czynności.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja zostanie pobrana: otrzymujesz powiadomienie, gdy aktualizacje są pobierane. Do ukończenia aktualizacji wymagane jest Twoje potwierdzenie.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna: otrzymujesz powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji (przed pobraniem). Aby otrzymać aktualizację, musisz ręcznie uruchomić proces pobierania i instalacji.
  • Aktualizacja ręczna (opcja niezalecana): aktualizacje nie są instalowane automatycznie i nie otrzymujesz powiadomienia o udostępnieniu nowej aktualizacji. Aby ręcznie zaktualizować program, musisz kliknąć pozycję Aktualizuj.
 4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zmiany.

Konfigurowanie innych ustawień aktualizacji

Szczegóły

W sekcji Szczegóły można dostosować aktualizacje automatyczne dla danego typu połączenia internetowego i ustawić częstotliwość, z jaką program Avast będzie sprawdzać dostępność aktualizacji. Kliknij strzałkę w dół obok opcji Szczegóły, aby rozwinąć panel.

Możesz skonfigurować następujące ustawienia:

 • Łączę się z Internetem tylko przez modem: zaznacz tę opcję, jeśli uzyskujesz dostęp do Internetu, wybierając numer tradycyjnej linii telefonicznej. To ustawienie uniemożliwia automatyczne wybieranie numeru w celu automatycznego pobrania aktualizacji. Aktualizacja będzie opóźniana do momentu kolejnego nawiązania połączenia z Internetem.
 • Automatyczna aktualizacja co:: w polu tekstowym wpisz liczbę, aby wskazać, jak często (w minutach) chcesz otrzymywać aktualizacje. Ustawienie domyślne to 240 minut. To ustawienie umożliwia otrzymywanie tylko regularnych aktualizacji definicji wirusów i nie dotyczy aktualizacji przesyłanych strumieniowo. Jeśli pole opcji Włącz aktualizacje strumieniowe w sekcji Definicje wirusów zostało zaznaczone, mikroaktualizacje są dostarczane w sposób ciągły.
 • Pokazuj okno komunikatu w razie wystąpienia błędu (opcja włączona domyślnie): otrzymujesz powiadomienie, jeśli aktualizacja zakończyła się niepowodzeniem.

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK.

Ustawienia proxy

Sekcja Ustawienia serwera proxy jest przeznaczona dla użytkowników nawiązujących połączenie z Internetem za pośrednictwem serwera proxy. W tej sekcji można dopasować ustawienia serwera proxy tak, aby unikać problemów związanych z pobieraniem aktualizacji definicji wirusów i programu. Kliknij strzałkę w dół obok opcji Ustawienia serwera proxy, aby rozwinąć panel.

Jeśli łączysz się z Internetem bezpośrednio, możesz pominąć tę sekcję, ponieważ pole opcji Połączenie bezpośrednie (bez proxy) jest zaznaczone domyślnie.

Aby dostosować ustawienia serwera proxy, wybierz pozycję Wskaż serwer proxy i wpisz jego szczegółowe dane:

 • Typ:: wybierz opcję HTTP lub SOCKS4.
 • Adres:: wpisz adres serwera proxy.
 • Port:: wpisz port używany przez serwer proxy.
 • Typ uwierzytelniania: jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelniania, wybierz typ, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Jeśli nie znasz szczegółowych danych serwera proxy, skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych (ISP).

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK.

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami