Odinstalowywanie programu Avast Battery Saver z systemu Windows

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast Battery Saver i wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij przycisk  Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 6. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast Battery Saver i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 8. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 9. Po wyświetleniu okna konfiguracji programu Avast Battery Saver kliknij opcję Deinstalacja.
 10. Kliknij przycisk Deinstalacja.
 11. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję Gotowe.

Program Avast Battery Saver został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Battery Saver, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Battery Saver z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
 • Avast Battery Saver 1.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami