Zmienianie ustawień DNS w celu rozwiązania problemów dotyczących produktów Avast

Problemy z serwerami DNS od dostawcy usług internetowych mogą zakłócać działanie niektórych produktów Avast. Możesz napotkać następujące problemy:

 • Avast SecureLine VPN:
  • Aplikacja Avast SecureLine VPN nie może nawiązać połączenia z Internetem lub nie można przeglądać zasobów Internetu po połączeniu z usługą Avast SecureLine VPN.
 • Inne produkty Avast:
  • Produkt Avast nie akceptuje prawidłowego kodu aktywacyjnego, co uniemożliwia aktywację płatnej subskrypcji.
  • Instalacja produktu Avast wielokrotnie kończy się niepowodzeniem.

Aby rozwiązać te problemy, pomoc techniczna Avast może poprosić Cię o zmianę ustawień połączenia internetowego na umożliwiające użycie serwerów DNS innego dostawcy, takiego jak Cisco, Google, Cloudflare lub Quad9.

Instrukcje

 1. Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Na ekranie Ustawienia systemu Windows kliknij opcję Sieć i internet.
 4. W obszarze Zmień ustawienia sieciowe kliknij polecenie Zmień opcje karty.
 5. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Panel sterowania.
 6. W sekcji Sieć i internet kliknij polecenie Wyświetl status sieci i zadania, jeśli korzystasz z domyślnego widoku kategorii, ...lub kliknij opcję Sieć i centrum udostępniania, jeśli korzystasz z widoku dużych/małych ikon.
 7. Wybierz polecenie Zmień ustawienia karty w obszarze po lewej stronie okna Sieć i centrum udostępniania.
 8. Kliknij przycisk  Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 9. W sekcji Sieć i internet kliknij polecenie Wyświetl status sieci i zadania, jeśli korzystasz z domyślnego widoku kategorii, ...lub kliknij opcję Sieć i centrum udostępniania, jeśli korzystasz z widoku dużych/małych ikon.
 10. Wybierz polecenie Zmień ustawienia karty w obszarze po lewej stronie okna Sieć i centrum udostępniania.
 11. W zależności od bieżącego typu połączenia kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie połączenie Ethernet lub Wi-Fi z listy Połączenia sieciowe, a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości.
 12. W zależności od bieżącego typu połączenia kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie lokalne lub Połączenie bezprzewodowe z listy Połączenia sieciowe, a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości.
 13. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenia, kliknij przycisk Tak.
 14. Na liście wybierz pozycję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 15. Wybierz opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS, a następnie wybierz jednego z dostawców publicznych serwerów DNS z poniższej tabeli i wprowadź w odpowiednich polach oba adresy IP powiązanych serwerów DNS.
  Dostawca serwera DNSPreferowany adres serwera DNSAlternatywny adres serwera DNS
  Cisco OpenDNS208.67.222.222208.67.220.220
  Google Public DNS8.8.8.88.8.4.4
  Cloudflare 1.1.1.1.1.1.1.11.0.0.1
  Quad99.9.9.9149.112.112.112
  Nie zmieniaj żadnych ustawień w górnym obszarze odnoszącym się do adresu IP, maski podsiecidomyślnej bramy.
 16. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
 17. Jeśli zostanie wyświetlone okno Diagnostyka sieci systemu Windows, kliknij przycisk AnulujZamknij, aby wyjść.
 18. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz R, aby uruchomić konsolę Usługi systemu Windows, a następnie wprowadź tekst cmd w polu Otwórz i kliknij przycisk OK.
 19. W wyświetlonym oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie ipconfig /flushdns i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 1. Zaloguj się na komputerze Mac jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij menu ApplePreferencje systemowe, a następnie wybierz pozycję Sieć.
 3. Z menu po lewej stronie wybierz połączenie, którego używasz, np. Ethernet lub Wi-Fi, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.....
 4. Wybierz pozycję DNS i kliknij przycisk +, aby dodać serwer do listy, wybierz jednego z dostawców publicznych serwerów DNS z poniższej tabeli i wpisz adres serwera DNS dla serwera DNS, który chcesz dodać. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
  Dostawca serwera DNSAdres serwera DNS
  Cisco OpenDNS208.67.222.222
  Google Public DNS8.8.8.8
  Cloudflare 1.1.1.1.1.1.1.1
  Quad99.9.9.9
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i wybierz opcję Wi-Fi.
 2. Wybierz z listy sieć Wi-Fi, z którą nawiązano połączenie.
 3. Stuknij polecenie Skonfiguruj DNS, aby otworzyć ustawienia DNS.
 4. Wybierz ustawienie Ręcznie i stuknij ikonę czerwonego kółka obok dowolnego istniejącego serwera DNS, aby go usunąć.
 5. Stuknij ikonę , aby dodać nowy serwer DNS, a następnie stuknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.

Ustawienia DNS zostały zmienione.

 • Wszystkie produkty konsumenckie firmy Avast dla systemu Windows, komputerów Mac i systemu iOS.
 • Wszystkie obsługiwane platformy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami