Avast Battery Saver dla systemu Windows — często zadawane pytania

Ogólne

Co to jest Avast Battery Saver?

Avast Battery Saver to narzędzie pozwalające wydłużyć czas działania baterii w komputerze przez ograniczenie wewnętrznego i zewnętrznego zapotrzebowania na energię. Można przełączać się między profilami programu Battery Saver, by wydłużyć czas działania baterii zgodnie z wymaganiami. Aby określić, jakie dokładnie działania ma wykonywać program Avast Battery Saver w celu wydłużenia czasu działania baterii, można także utworzyć i włączyć profil niestandardowy.

Jak uruchomić program Avast Battery Saver?

Uruchom program Avast Battery Saver, korzystając z jednej z poniższych metod:

 • Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Battery Saver na pulpicie systemu Windows.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast Battery Saver na pasku zadań i wybierz opcję Avast Battery Saver.

W jaki sposób program Avast Battery Saver pozwala wydłużyć czas działania baterii?

Aby zablokować niepotrzebne zużycie energii i wydłużyć czas działania baterii komputera, program Avast Battery Saver wykonuje następujące działania:

 • zmniejsza częstotliwość działania procesora,
 • optymalizuje ustawienia wyświetlacza,
 • pozwala jednym kliknięciem wyłączyć moduły Bluetooth i Wi-Fi.

Aby określić, jakie dokładnie działania ma wykonywać program Avast Battery Saver w celu wydłużenia czasu działania baterii, skonfiguruj i włącz profil niestandardowy.

Możesz dostosować zachowanie komputera po wybraniu dowolnego profilu, korzystając z kafelków Bluetooth, Wi-FiJasność u dołu pulpitu nawigacyjnego aplikacji.

Czy program Avast Battery Saver obniży wydajność mojego systemu?

W zależności od tego, który profil programu Battery Saver włączysz, Avast Battery Saver może zmniejszyć prędkość działania procesora w celu wydłużenia czasu działania baterii.

 • Niestandardowy: Jego wpływ na wydajność komputera zależy od indywidualnych ustawień. Aby dostosować wydajność procesora, gdy włączony jest profil niestandardowy, przejdź kolejno do opcji MenuUstawieniaTryb niestandardowySprzęt i urządzeniaWydajność procesora. Więcej informacji na temat konfigurowania ustawień profilu niestandardowego zawiera następujący artykuł:
 • Maksymalny: Wybór tego profilu powoduje maksymalną oszczędność energii, dlatego po jego włączeniu możesz zauważyć nieznaczny spadek prędkości działania procesora. Tego profilu nie można dostosować.

Jak poznać, że program Avast Battery Saver działa?

Avast Battery Saver oblicza wpływ aktualnie włączonego profilu programu Battery Saver na czas działania baterii i wyświetla szacunkowy pozostały czas jej pracy obok opcji Pojemność na pulpicie nawigacyjnym aplikacji. Możesz przełączać się między profilami programu Battery Saver, aby porównać ich wpływ na czas działania baterii.

Obliczony pozostały czas działania baterii to wartość szacunkowa oparta na bieżących ustawieniach. Faktyczny czas działania baterii może się różnić.

Jak korzystać z programu Avast Battery Saver?

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z programu Avast Battery Saver znajdują się w poniższym artykule:

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe aplikacji Avast Battery Saver?

 • Windows 10 z wyjątkiem Mobile i IoT Core Edition (32- lub 64-bitowy); Windows 8/8.1 z wyjątkiem RT i Starter Edition (32- lub 64-bitowy); Windows 7 SP1 lub nowszy, dowolna wersja (32- lub 64-bitowy)
 • Komputer w pełni zgodny z systemem Windows z procesorem Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 albo nowszym (musi zapewniać obsługę instrukcji SSE2)
 • 1 GB pamięci RAM (lub więcej)
 • 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Do pobrania programu potrzebne jest połączenie internetowe
 • Zalecana jest optymalna rozdzielczość standardowa nie mniejsza niż 1024 × 768 pikseli

Informacje dotyczące instalacji najnowszego dodatku Service Pack w starszych systemach Windows 7 znajdują się w następującym artykule pomocy technicznej systemu Windows:

Jak pobrać i zainstalować program Avast Battery Saver?

 1. Pobierz i uruchom plik instalacyjny programu Avast Battery Saver.
 2. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.
 3. Wybierz opcję Instaluj.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak odinstalować program Avast Battery Saver?

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje odinstalowywania, przeczytaj następujący artykuł:

Subskrypcja

Jak aktywować program Avast Battery Saver?

Jeśli program Avast Battery Saver zakupiono z poziomu innego programu Avast lub w Sklepie Avast, subskrypcja aktywuje się automatycznie. Jeśli program Avast Battery Saver zakupiono przed instalacją, należy ręcznie aktywować aplikację przy użyciu ważnego kodu aktywacyjnego podanego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Aby aktywować ręcznie program Avast Battery Saver:

 1. Uruchom program Avast Battery Saver.
 2. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje licencje.
 3. Wybierz opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 4. Wpisz ważny kod aktywacyjny i kliknij opcję Wprowadź.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Czy mogę używać programu Avast Battery Saver na wielu komputerach i platformach?

W tej chwili z programu Avast Battery Saver można korzystać wyłącznie na urządzeniach z systemem Microsoft Windows 7 SP1 lub nowszym. Z produktu można korzystać w danym momencie tylko na jednym komputerze, subskrypcję można jednak przenosić między komputerami.

Czy można przenieść subskrypcję na inny komputer?

Tak. Aby przenieść subskrypcję na inny komputer:

 1. Odinstaluj program Avast Battery Saver ze starego komputera.
 2. Zainstaluj program Avast Battery Saver na nowym komputerze.
 3. Aktywuj program Avast Battery Saver na nowym komputerze.

Funkcje i ustawienia

Co to są profile programu Avast Battery Saver?

Profil programu Avast Battery Saver to zbiór ustawień, które zarządzają zużyciem baterii komputera. Aby wybrać profil, uruchom program Avast Battery Saver, a następnie kliknij odpowiedni kafelek na pulpicie nawigacyjnym aplikacji.

W programie Avast Battery Saver dostępne są 3 profile:

 • Wyłączone: po wybraniu profilu wyłączonego program Avast Battery Saver zostaje wyłączony i nie podejmuje żadnych działań przedłużających czas pracy baterii komputera. Twój komputer działa zgodnie z aktualnymi ustawieniami systemu Windows.
 • Własna: po wybraniu profilu niestandardowego program Avast Battery Saver optymalizuje czas działania baterii zgodnie z ustawieniami Trybu niestandardowego. Przydaje się on, gdy chcesz wydłużyć czas działania baterii bez stosowania wszystkich ustawień zawartych w profilu maksymalnym.
 • Maksymalny: po wybraniu profilu maksymalnego program Avast Battery Saver przedkłada czas działania baterii nad wydajność. Ustawienia wyświetlacza i sprzętu oraz urządzenia zostają zoptymalizowane pod kątem maksymalnego wydłużenia czasu pracy baterii. Gdy ten profil jest włączony, można tymczasowo dostosować zachowanie systemu, ale nie można zmienić ustawień domyślnych profilu maksymalnego.
Możesz dostosować zachowanie komputera po wybraniu dowolnego profilu, korzystając z kafelków Bluetooth, Wi-FiJasność u dołu pulpitu nawigacyjnego aplikacji.

Skąd mam wiedzieć, który profil jest włączony?

Po uruchomieniu programu Avast Battery Saver kółko na kafelku włączonego profilu jest zielone (włączony).

Jeśli jednak wybrany zostanie profil Wyłączone, kółko na kafelku tego profilu staje się czerwone, by pokazać, że program Avast Battery Saver został skutecznie wyłączony.

Dlaczego mój profil programu Avast Battery Saver zmienił się automatycznie?

Twój profil programu Avast Battery Saver może ulec zmianie z powodu następujących ustawień, które są stosowane domyślnie:

 • Avast Battery Saver automatycznie przełącza się do profilu Wyłączone po podłączeniu komputera do zasilania.
 • Avast Battery Saver automatycznie przełącza się do profilu Maksymalny po odłączeniu komputera od zasilania.

Aby dostosować te ustawienia, przejdź kolejno do opcji MenuUstawieniaOgólneBattery Saver i zaznacz lub odznacz pola zgodnie z preferowanymi przez siebie ustawieniami.

Czy mogę utworzyć więcej niż jeden profil niestandardowy?

Nie, nie można zapisać kilku profili niestandardowych z różnymi ustawieniami. Profil Własna jest skonfigurowany zgodnie z Twoimi ustawieniami Trybu niestandardowego. Zmiana ustawień Trybu niestandardowego po pierwotnej konfiguracji profilu niestandardowego powoduje, że nowe ustawienia zostają zastosowane do obecnego profilu niestandardowego.

Jak skonfigurować ustawienia profilu niestandardowego?

Avast Battery Saver obejmuje ustawienia ogólneTryb niestandardowy. Ustawienia Trybu niestandardowego mają zastosowanie tylko do profilu niestandardowego.

Aby skonfigurować ustawienia Trybu niestandardowego:

 1. Uruchom program Avast Battery Saver i przejdź kolejno do opcji MenuUstawieniaTryb niestandardowy.
 2. Skonfiguruj profil niestandardowy przy użyciu następujących sekcji:
  • Ekran i wyświetlacz: ustaw jasność ekranu, adaptacyjne podświetlenie, a z rozwijanego menu wybierz limit czasu, po którym wyświetlacz się wyłączy.
  • Sprzęt i urządzenia: określ wydajność procesora, czas przejścia komputera w tryb uśpienia lub wyłączenia dysku twardego oraz dostosuj ustawienia modułów Wi-Fi i Bluetooth.

Ustawienia niestandardowe są stosowane automatycznie do profilu niestandardowego i pozostają zapisane do czasu ich ręcznego dostosowania. Można ustawić tylko jeden profil niestandardowy. Ponowna zmiana ustawień powoduje zastosowanie nowych ustawień do obecnego profilu niestandardowego.

Dostęp do ustawień Trybu niestandardowego po raz pierwszy można uzyskać, klikając przycisk Ustawienia na kafelku Własna. Po wstępnej konfiguracji kliknij (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu kafelka Trybu niestandardowego, aby wygodnie dostosować ustawienia tego profilu.

Więcej informacji o ustawieniach profilu niestandardowego zawiera następujący artykuł:

Jak dostosować ustawienia ogólne programu Avast Battery Saver?

Ustawienia aplikacji Ogólne można dostosować, naciskając kolejno opcje MenuUstawieniaOgólne. Dostępne są następujące opcje:

 • Battery Saver: określ domyślne zachowanie programu Avast Battery Saver, gdy komputer jest odłączony lub podłączony. Te ustawienia mają zastosowanie do wszystkich profili.
 • Język: skorzystaj z menu rozwijanego, by określić preferowany język.
 • Powiadomienia: wybierz, które powiadomienia chcesz otrzymywać z programu Avast Battery Saver.
 • Prywatność: określ, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane oraz czy chcesz otrzymywać oferty innych produktów.
 • Ikona na pasku zadań: określ, czy chcesz, by ikona programu Avast Battery Saver na pasku zadań była wyświetlana podczas uruchamiania.
 • Rozwiązywanie problemów: zdecyduj się na tworzenie dzienników awarii aplikacji i wysyłanie ich do pomocy technicznej Avast w celu rozwiązania problemów.
Korzystając z kafelków Bluetooth, Wi-FiJasność u dołu pulpitu nawigacyjnego aplikacji, można dostosować zachowanie komputera po wybraniu każdego z profili.

Więcej informacji o ustawieniach programu Avast Battery Saver zawiera następujący artykuł:

Jaka jest różnica między ustawieniami ogólnymi i ustawieniami Trybu niestandardowego?

Ustawienia na ekranie ustawień Ogólne mają zastosowanie do całej aplikacji, a Tryb niestandardowy odnosi się tylko do profilu Własna.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić w przypadku braku połączenia Wi-Fi podczas korzystania z programu Avast Battery Saver?

Dostosuj następujące ustawienia, aby ponownie włączyć połączenie Wi-Fi i zapewnić, że pozostanie włączone we wszystkich profilach oszczędzania baterii:

Uruchom program Avast Battery Saver i upewnij się, że suwak Wi-Fi u dołu ekranu jest zielony (WŁ.).

Co zrobić w przypadku braku połączenia Bluetooth podczas korzystania z programu Avast Battery Saver?

Dostosuj następujące ustawienia, aby ponownie włączyć funkcję Bluetooth i zapewnić, że pozostanie włączona we wszystkich profilach oszczędzania baterii:

Uruchom program Avast Battery Saver i upewnij się, że suwak Bluetooth u dołu ekranu jest zielony (WŁ.).

Co należy zrobić, gdy program Avast Battery Saver przestanie działać lub nie będzie się uruchamiać?

Wypróbuj następujące opcje rozwiązywania problemów:

 • Zamknij program Avast Battery Saver i uruchom go ponownie.
 • Jeśli problem występuje nadal, zamknij program Avast Battery Saver i ponownie uruchom komputer.
 • Odinstaluj, a następnie zainstaluj ponownie program Avast Battery Saver.

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z pomocą techniczną Avast.

 • Avast Battery Saver 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami