Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów za pomocą oprogramowania Avast Antivirus

Program Avast Antivirus oferuje różne tryby skanowania, które chronią komputer przed złośliwym oprogramowaniem. Możesz też utworzyć własne skanowanie z wybranymi parametrami. Zapoznaj się z poszczególnymi sekcjami tego artykułu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat następujących typów skanowań w poszukiwaniu wirusów:

 • Inteligentne skanowanie: Kompleksowe skanowanie, które umożliwia wykrywanie złośliwego lub przestarzałego oprogramowania, dodatków do przeglądarek z niską oceną, zagrożeń w sieci i problemów z wydajnością.
 • Pełny skan antywirusowy: Zdefiniowane fabrycznie, szczegółowe skanowanie systemu, które umożliwia sprawdzenie pamięci i dysków urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania (w tym rootkitów).
 • Skanowanie lokalizacji: Umożliwia skanowanie wcześniej wybranych folderów.
 • Skanowanie podczas uruchamiania systemu: Umożliwia skanowanie komputera w trakcie następnego rozruchu systemu przed uruchomieniem jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania. Skanowanie podczas uruchamiania systemu zwiększa szansę wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, zanim zaatakuje ono komputer.
 • Skanowania niestandardowe: Umożliwia skanowanie komputera zgodnie z wybranymi przez Ciebie parametrami skanowania.
 • Skanowanie z Eksploratora: Umożliwia skanowanie określonych plików lub folderów bezpośrednio na pulpicie z poziomu Eksploratora plików.

Uruchamianie skanowania

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Uruchom preferowane skanowanie:
  • Inteligentne skanowanie: Kliknij przycisk Uruchom Inteligentne skanowanie.
  • Pełny skan antywirusowy: Kliknij kafelek Pełny skan antywirusowy.
  • Skanowanie lokalizacji: Kliknij opcję Skanowanie lokalizacji, a następnie wybierz plik lub folder do przeskanowania i kliknij opcję OK.
  • Skanowanie podczas uruchamiania systemu: Kliknij kafelek Skanowanie podczas uruchamiania systemu, a następnie kliknij pozycję Uruchom podczas ponownego rozruchu komputera.
  • Skanowania niestandardowe: Kliknij kafelek Skanowania niestandardowe, a następnie kliknij opcję Skanuj natychmiast na panelu skanowania, które chcesz uruchomić.
Aby uruchomić Skanowanie z Eksploratora, kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder na pulpicie lub w oknie Eksploratora plików, a następnie kliknij w wyświetlonym menu opcję Skanuj wybrane obszary na obecność wirusów.

Tworzenie własnego zadania skanowania

 1. Kliknij kafelek Skanowania niestandardowe.
 2. Kliknij przycisk Utwórz nowe skanowanie.
 3. Zdefiniuj ustawienia i parametry skanowania:
  • Nazwa zadania skanowania: Wpisz nazwę swojego skanowania w polu tekstowym.
  • Typ skanowania: Kliknij menu rozwijane i wybierz typ skanowania.
  • Częstotliwość: Kliknij menu rozwijane i wybierz, jak często ma być uruchamiane skanowanie.

  Ustawienia zaawansowane

  • Czułość (domyślnie średnia): Kliknij i przeciągnij suwak, aby dostosować czułość skanowania. Wyższa czułość zwiększa ochronę, a jednocześnie zwiększa ryzyko potencjalnego pojawienia się fałszywych wykryć złośliwego oprogramowania. Zmniejszenie czułości zmniejsza liczbę potencjalnych fałszywych wykryć, ale może także obniżyć skuteczność skanowania.
  • Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP): Zaznacz to pole, aby program Avast wyszukiwał programy potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonujące niechciane działania.
  • Śledź linki podczas skanowania: Zaznacz to pole, aby umożliwić programowi Avast skanowanie innych plików używanych przez aktualnie skanowane pliki w celu wyszukania potencjalnie szkodliwej zawartości.
  • Testuj całe pliki: Zaznacz to pole, aby umożliwić programowi Avast skanowanie całych plików, a nie tylko ich części przeważnie atakowanych przez złośliwy kod.
  • Priorytet skanowania: Użyj menu rozwijanego, aby ustawić priorytet skanowania (domyślnie jest wybrany średni priorytet).

  Obszary skanowania

  • Wszystkie dyski twarde: Wybierz, aby umożliwić programowi Avast skanowanie wszystkich dysków twardych komputera.
  • Napęd systemowy: Wybierz, aby uwzględnić dane przechowywane na urządzeniach fizycznych, takich jak dyski twarde i pamięci USB.
  • Wszystkie nośniki wymienne: Zaznacz, aby umożliwić programowi Avast skanowanie aplikacji uruchamianych automatycznie po podłączeniu do komputera dysku USB lub innego urządzenia wymiennego. Skanowanie nośników wymiennych może trwać dłużej ze względu na ograniczenia prędkości odczytu.
  • Rootkity: Zaznacz, aby umożliwić programowi Avast skanowanie pod kątem zagrożeń ukrytych w systemie.
  • UEFI BIOS: Zaznacz, aby umożliwić programowi Avast skanowanie pod kątem zagrożeń ukrytych w procesie rozruchowym UEFI BIOS.
  • Stacje dysków CD-ROM i DVD: Zaznacz, aby umożliwić programowi Avast skanowanie dysków CD i DVD pod kątem złośliwej zawartości.
  • Programy uruchamiane przy rozruchu i moduły załadowane do pamięci: Zaznacz, aby umożliwić programowi Avast skanowanie aplikacji i procesów uruchamianych po rozruchu systemu lub działających w tle.

  Narzędzia pakujące i archiwa

  • Skanuj tylko typowe instalatory: Wybierz, aby skanować tylko powszechnie używane typy plików, takie jak ZIP, RAR i inne pliki wykonywalne lub archiwa instalatorów.
  • Skanuj wszystkie archiwa: Wybierz, aby skanować wszystkie pliki archiwów, co znacznie wydłuża czas skanowania.
  • Nie skanuj archiwów: Wybierz, aby wykluczyć ze skanowania wszystkie pliki archiwów.

  Typy plików

  • Typy na podstawie zawartości (powolne): Wybierz, aby skanować pliki, które są zwykle najbardziej narażone na ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania.
  • Typy na podstawie rozszerzenia nazwy (szybkie): Wybierz, aby skanować tylko pliki z rozszerzeniami, które stanowią zagrożenie, takimi jak exe, com, bat.
  • Skanuj wszystkie pliki (bardzo powolne): Wybierz, aby skanować wszystkie pliki na komputerze pod kątem złośliwego oprogramowania.

  Działania automatyczne

  • Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania: Zaznacz tę opcję, aby ją włączyć, a następnie określ, jakie akcje mają być automatycznie wykonywane przez program Avast po wykryciu zainfekowanego pliku.
   • Napraw automatycznie: Po wykryciu zainfekowanego pliku program Avast spróbuje naprawić ten plik. Jeśli naprawa nie jest możliwa, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny. Jeśli nie uda się tego zrobić, plik zostanie usunięty.
   • Przenieś plik do Kwarantanny: Po wykryciu zainfekowanego pliku program Avast przeniesie go do Kwarantanny.
   • Usuń plik: Po wykryciu zainfekowanego pliku program Avast automatycznie go usunie.
  • Wyłącz komputer po zakończeniu skanowania: Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby program Avast wyłączył komputer po zakończeniu skanowania.
  • Wygeneruj plik raportu: Zaznacz to pole, aby program Avast automatycznie utworzył i zapisał plik raportu po zakończeniu skanowania.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć konfigurację skanowania niestandardowego.

Aby edytować ustawienia skanowania niestandardowego, wybierz kolejno opcje OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusówSkanowania niestandardowe, a następnie umieść kursor na nazwie skanowania i kliknij pozycję Więcej (trzy kropki) ▸ Ustawienia.

Przetwarzanie wyników skanowania

Po zakończeniu skanowania program Avast wyświetli wszystkie wykryte problemy. Problemy można rozwiązać bezpośrednio na ekranie wyników; można także skonfigurować każde skanowanie antywirusowe w taki sposób, aby problemy były rozwiązywane automatycznie po ich wykryciu.

Rozwiązanie niektórych problemów może wymagać użycia oddzielnej płatnej subskrypcji.

Inteligentne skanowanie

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów po zakończeniu Inteligentnego skanowania zawiera następujący artykuł:

Inne rodzaje skanowań w poszukiwaniu wirusów

Aby zdefiniować automatyczne działanie każdego typu skanowania po wykryciu problemu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno pozycje OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 3. Kliknij kartę wybranego skanowania.
 4. Przewiń w dół, a następnie zaznacz pole obok opcji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania. Następnie wybierz działanie, które program Avast ma wykonać po wykryciu problemu:
  • Napraw automatycznie: Po wykryciu zainfekowanego pliku program Avast spróbuje naprawić ten plik. Jeśli naprawa nie jest możliwa, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny. Jeśli nie uda się tego zrobić, plik zostanie usunięty.
  • Przenieś plik do Kwarantanny: Po wykryciu zainfekowanego pliku program Avast przeniesie go do Kwarantanny.
  • Usuń plik: Po wykryciu zainfekowanego pliku program Avast automatycznie go usunie.

Jeśli program Avast nie ma wykonywać po wykryciu zainfekowanego pliku żadnych działań, odznacz pole obok opcji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania (niezalecane). W dowolnej chwili możesz wrócić do zarządzania nierozwiązanymi problemami wykrytymi podczas skanowania, wybierając kolejno opcje Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów ▸ Historia skanowania.

Szczególne przypadki

W przypadku nieukończonych skanowań na ekranie skanowania jest wyświetlany komunikat o błędzie informujący o przyczynie braku możliwości ukończenia skanowania. Może być wiele różnych przyczyn, ale skanowania najczęściej nie można ukończyć z następujących powodów:

 • Archiwum jest zabezpieczone hasłem: Wskazuje, że plik jest chroniony hasłem. Niektóre programy przechowują dane, zabezpieczając archiwa hasłem, nawet jeśli użytkownik go nie ustawił. W zależności od ustawień skanowania przeskanowany może zostać tylko plik będący „opakowaniem”, ale zawartość archiwum — już nie.
 • Archiwum jest uszkodzone: Wskazuje, że plik może być uszkodzony, ponieważ został tylko częściowo pobrany lub zapisany na dysku twardym albo jest to specjalny typ archiwum.
 • Proces nie może uzyskać dostępu do pliku z powodu innego procesu: Wskazuje, że inny proces lub program korzystał z pliku podczas skanowania.
 • Plik to bomba dekompresyjna: Wskazuje, że plik był za duży, aby można go było zdekompresować w celu przeanalizowania pod kątem złośliwego oprogramowania. Dekompresja dużych plików generuje zwykle ogromne ilości danych, co może spowodować niestabilne działanie lub awarię systemu.
Pliki znajdujące się w archiwach nie mogą wyrządzić szkody systemowi, o ile nie zostaną zdekompresowane.

Dostosowywanie ustawień skanowania

Mimo że w przypadku niektórych skanowań w poszukiwaniu wirusów są dostępne ustawienia z możliwością dostosowania, zalecamy modyfikowanie tylko ustawień w sekcji Skanowania niestandardowe. Aby skonfigurować ustawienia skanowania:

 1. Wybierz kolejno pozycje OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij ikonę  Ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu ekranu Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 3. Przejdź do karty wybranego skanowania.
 4. Skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

Więcej informacji o ustawieniach Skanowania w poszukiwaniu wirusów zawiera następujący artykuł:

Tworzenie i używanie dysku ratunkowego

Jeśli podejrzewasz, że komputer jest zarażony złośliwym oprogramowaniem, a żadne ze skanowań w poszukiwaniu wirusów (w tym Skanowanie podczas uruchamiania systemu) nie rozwiązało problemu, możesz użyć funkcji Dysk ratunkowy. Dysk ratunkowy umożliwia przeskanowanie komputera, gdy nie jest uruchomiony jego system operacyjny. Ta metoda znacznie zwiększa szanse wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, ponieważ zostaje ono wykryte, zanim zdąży wyrządzić jakiekolwiek szkody.

Więcej informacji o funkcji dysku ratunkowego zawiera następujący artykuł:

Przeglądanie historii skanowania

Aby wyświetlić szczegóły poprzednich skanowań:

 1. Wybierz kolejno pozycje OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij pozycję Historia skanowania.
 3. Aby zobaczyć szczegóły skanowania, umieść kursor na panelu skanowania i kliknij strzałkę w dół.
 • Avast Omni 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami