Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów za pomocą oprogramowania Avast Antivirus | Avast

Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów za pomocą oprogramowania Avast Antivirus

Program Avast Antywirus oferuje różne tryby skanowania, które chronią komputer przed złośliwym oprogramowaniem. Możesz też utworzyć własne skanowanie z wybranymi parametrami. Zapoznaj się z poszczególnymi sekcjami tego artykułu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat następujących typów skanowań w poszukiwaniu wirusów:

 • Inteligentne skanowanie: kompleksowe skanowanie, które umożliwia wykrywanie złośliwego lub przestarzałego oprogramowania, dodatków do przeglądarek z niską oceną, zagrożeń w sieci i problemów z wydajnością.
 • Pełny skan antywirusowy: zdefiniowane fabrycznie, szczegółowe skanowanie systemu, które umożliwia sprawdzenie pamięci i dysków urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania (w tym rootkitów).
 • Skanowanie lokalizacji: umożliwia skanowanie wcześniej wybranych folderów.
 • Skanowanie podczas uruchamiania systemu: umożliwia skanowanie komputera w trakcie następnego rozruchu systemu przed uruchomieniem jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania. Skanowanie podczas uruchamiania systemu zwiększa szansę wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, zanim zaatakuje ono komputer.
 • Skanowania niestandardowe: skanuje komputer zgodnie z wybranymi przez Ciebie parametrami skanowania.
 • Skanowanie z Eksploratora: umożliwia skanowanie określonych plików lub folderów bezpośrednio na pulpicie z poziomu menedżera plików.

Uruchamianie skanowania

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Uruchom preferowane skanowanie:
  • Inteligentne skanowanie: kliknij przycisk Uruchom Inteligentne skanowanie.
  • Pełny skan antywirusowy: kliknij kafelek Pełny skan antywirusowy.
  • Skanowanie lokalizacji: kliknij opcję Skanowanie lokalizacji, a następnie wybierz plik lub folder do przeskanowania i kliknij opcję OK.
  • Skanowanie podczas uruchamiania systemu: kliknij kafelek Skanowanie podczas uruchamiania systemu, a następnie kliknij opcję Uruchom podczas ponownego rozruchu komputera.
  • Skanowania niestandardowe: kliknij kafelek Skanowania niestandardowe, a następnie kliknij opcję Skanuj natychmiast na panelu skanowania, które chcesz uruchomić.
Aby uruchomić Skanowanie z Eksploratora, kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder na pulpicie lub w oknie Eksploratora plików, a następnie kliknij w wyświetlonym menu opcję Skanuj wybrane obszary na obecność wirusów.

Tworzenie własnego zadania skanowania

Abu utworzyć własne zadanie skanowania:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij kafelek Skanowania niestandardowe.
 3. Kliknij opcję Utwórz nowe skanowanie.
 4. Określ parametry skanowania. Dostępne są następujące parametry:
  • Nazwa zadania skanowania: wpisz nazwę swojego skanowania w polu tekstowym.

  Dostosowywanie zadania skanowania

  • Typ skanowania: wybierz Pełny skan antywirusowy lub Skanowanie ukierunkowane w zależności od tego, co chcesz sprawdzić na komputerze.
  • Częstotliwość: pozwala określić, jak często ma być uruchamiane zadanie skanowania.

  Ustawienia zaawansowane

  • Czułość (domyślnie na średnim poziomie): im wyższa jest czułość, tym częściej może występować fałszywe wykrycie złośliwego oprogramowania. Zmniejszenie czułości zmniejsza liczbę potencjalnych fałszywych wykryć, ale może także obniżyć skuteczność skanowania.
  • Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PUP): jeśli zostanie zaznaczone to pole, program Avast będzie wyszukiwać programy potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonujące niechciane działania.
  • Śledź linki podczas skanowania: umożliwia programowi Avast skanowanie innych plików używanych przez aktualnie skanowane pliki w celu wyszukania potencjalnie szkodliwej zawartości.
  • Testuj całe pliki: umożliwia programowi Avast analizowanie podczas skanowania całych plików, a nie tylko ich części przeważnie atakowanych przez złośliwy kod.
  • Priorytet skanowania: użyj menu rozwijanego, aby wybrać priorytet skanowania (domyślnie jest wybrany średni priorytet).

  Obszary skanowania

  • Wszystkie dyski twarde: umożliwia programowi Avast przeskanowanie wszystkich dysków twardych komputera.
  • Napęd systemowy: opcje w tej sekcji dotyczą danych przechowywanych na urządzeniach fizycznych, takich jak dyski twarde i pamięci USB.
  • Wszystkie nośniki wymienne: umożliwia programowi Avast skanowanie aplikacji uruchamiających się automatycznie po podłączeniu do komputera dysku USB lub innego urządzenia wymiennego. Skanowanie nośników wymiennych może trwać dłużej ze względu na ograniczenia prędkości odczytu.
  • Rootkity: umożliwia programowi Avast skanowanie pod kątem zagrożeń ukrytych w systemie.
  • Stacje dysków CD-ROM i DVD: wybór tej opcji umożliwia programowi Avast skanowanie dysków CD i DVD pod kątem złośliwej zawartości.
  • Moduły wczytane do pamięci: wybór tej opcji umożliwia programowi Avast skanowanie aplikacji i procesów uruchamianych po uruchomieniu systemu lub działających w tle.

  Narzędzia pakujące i archiwa

  • Skanuj najczęściej używane typy: umożliwia skanowanie powszechnie używanych typów archiwów, takich jak pliki .zip, .rar i inne pliki wykonywalne lub archiwa instalatorów.
  • Skanuj wszystkie typy archiwów: w przypadku zaznaczenia tego pola podczas skanowania zostaną przeanalizowane wszystkie pliki archiwów, co znacznie wydłuży czas skanowania.
  • Nie skanuj archiwów: wybór tej opcji powoduje wyłączenie z Pełnego skanu antywirusowego plików archiwów.

  Typy plików

  • Typy na podstawie zawartości (powolne): podczas skanowania są analizowane pliki, które są zwykle najbardziej narażone na ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania.
  • Typy na podstawie rozszerzenia nazwy (szybkie): podczas skanowania są sprawdzane tylko pliki z rozszerzeniami, które stanowią zagrożenie, takimi jak .exe, .com, .bat.
  • Skanuj wszystkie pliki (bardzo powolne): wszystkie pliki na komputerze są sprawdzane pod kątem złośliwego oprogramowania.
  • Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania: zaznacz tę opcję, aby ją włączyć, a następnie określ, jakie działania mają być automatycznie wykonywane przez program Avast po wykryciu zainfekowanego pliku.
  • Wyłącz komputer po zakończeniu skanowania: zaznacz to pole, jeśli chcesz, by program Avast automatycznie wyłączył komputer po zakończeniu skanowania.
  • Wygeneruj plik raportu: jeśli włączysz tę opcję, po zakończeniu skanowania program Avast utworzy i zapisze plik raportu.
  • Wyjątki: kliknij kolejno polecenia Wyświetl wyjątkiDodaj wyjątek, a następnie podaj lokalizację pliku, folderu lub strony internetowej do wykluczenia z nowego niestandardowego skanowania.

Parametry nowych Skanowań niestandardowych zostaną automatycznie zapisane. Można je ponownie skonfigurować w dowolnym momencie. Aby uruchomić nowe Skanowanie niestandardowe, wybierz kolejno Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów ▸ Skanowania niestandardowe, a następnie kliknij opcję Skanuj natychmiast obok skanowania, które chcesz uruchomić.

Przetwarzanie wyników skanowania

Po zakończeniu skanowania program Avast wyświetli wszystkie wykryte problemy. Problemy można rozwiązać bezpośrednio na ekranie wyników; można także skonfigurować każde skanowanie antywirusowe w taki sposób, aby problemy były rozwiązywane automatycznie po ich wykryciu.

Rozwiązanie niektórych problemów może wymagać użycia oddzielnej płatnej licencji.

Inteligentne skanowanie

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów po zakończeniu Inteligentnego skanowania zawiera następujący artykuł:

Inne rodzaje skanowań w poszukiwaniu wirusów

Możesz zdefiniować automatyczne działanie każdego typu skanowania po wykryciu problemu.

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Kliknij Ochrona w panelu po lewej stronie i upewnij się, że jest wybrana opcja Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 3. Kliknij skanowanie, dla którego chcesz ustawić automatyczne działanie.
 4. Przewiń w dół, zaznacz pole obok pozycji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania, a następnie wybierz działanie, które program Avast ma wykonać po wykryciu problemu. Dostępne są następujące działania:
  • Napraw automatycznie: spowoduje podjęcie przez program Avast próby naprawienia pliku. Jeśli próba zakończy się niepowodzeniem, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny. Jeśli to działanie się nie powiedzie, program Avast usunie plik.
  • Przenieś do Kwarantanny: program Avast wysyła plik bezpośrednio do Kwarantanny, gdzie nie może uszkodzić systemu.
  • Usuń plik: program Avast trwale usuwa plik z komputera.

Jeśli program Avast nie ma wykonywać po wykryciu zainfekowanego pliku żadnych działań, odznacz pole obok pozycji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania (niezalecane). W dowolnej chwili możesz wrócić do zarządzania nierozwiązanymi problemami wykrytymi podczas skanowania, wybierając kolejno opcje Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów ▸ Historia skanowania.

Szczególne przypadki

W przypadku nieukończonych skanowań na ekranie skanowania jest wyświetlany komunikat o błędzie informujący o przyczynie braku możliwości ukończenia skanowania. Może być wiele różnych przyczyn, ale skanowania najczęściej nie można ukończyć z następujących powodów:

 • Archiwum jest zabezpieczone hasłem: oznacza, że plik jest chroniony hasłem. Niektóre programy przechowują dane, zabezpieczając archiwa hasłem, nawet jeśli użytkownik go nie ustawił. W zależności od ustawień skanowania przeskanowany może zostać tylko plik będący „opakowaniem”, ale zawartość archiwum — już nie.
 • Archiwum jest uszkodzone: oznacza, że plik może być uszkodzony, ponieważ został tylko częściowo pobrany lub zapisany na dysku twardym albo jest to specjalny typ archiwum.
 • Proces nie może uzyskać dostępu do pliku z powodu innego procesu: oznacza, że inny proces lub program korzystał z pliku podczas skanowania.
 • Plik to bomba dekompresyjna: oznacza, że plik był za duży, aby można go było zdekompresować w celu przeanalizowania pod kątem złośliwego oprogramowania. Dekompresja dużych plików generuje zwykle ogromne ilości danych, co może spowodować niestabilne działanie lub awarię systemu.
Pliki znajdujące się w archiwach nie mogą wyrządzić szkody systemowi, o ile nie zostaną zdekompresowane.

Dostosowywanie ustawień skanowania

Chociaż w przypadku niektórych skanowań w poszukiwaniu wirusów są dostępne ustawienia z możliwością dostosowania, zalecamy modyfikowanie tylko ustawień w sekcji Skanowania niestandardowe. Aby skonfigurować ustawienia skanowania:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij ikonę  Ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu ekranu funkcji Skanowania w poszukiwaniu wirusów.
 3. Kliknij skanowanie, którego ustawienia chcesz dostosować.
 4. Skonfiguruj preferowane ustawienia.

Więcej informacji o ustawieniach Skanowania w poszukiwaniu wirusów zawiera następujący artykuł:

Tworzenie i używanie dysku ratunkowego

Jeśli podejrzewasz, że komputer jest zarażony złośliwym oprogramowaniem, a żadne ze skanowań w poszukiwaniu wirusów (w tym Skanowanie podczas uruchamiania systemu) nie rozwiązało problemu, możesz użyć funkcji Dysk ratunkowy. Dysk ratunkowy umożliwia przeskanowanie komputera, gdy nie jest uruchomiony jego system operacyjny. Ta metoda znacznie zwiększa szanse wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, ponieważ zostaje ono wykryte, zanim zdąży wyrządzić jakiekolwiek szkody.

Więcej informacji o funkcji dysku ratunkowego zawiera następujący artykuł:

Przeglądanie historii skanowania

Aby przejrzeć historię skanowania:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij opcję Historia skanowania.
 3. Aby zobaczyć szczegóły skanowania, umieść kursor na panelu skanowania i kliknij strzałkę w dół.

Kliknij czerwony symbol X w lewym górnym rogu, aby powrócić na ekran główny funkcji Skanowania w poszukiwaniu wirusów.

 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami