Aktywowanie aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Windows

Kupiony produkt Avast SecureLine VPN trzeba aktywować za pomocą ważnego kodu aktywacyjnego lub pliku licencji znajdującego się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem albo przy użyciu konta Avast zarejestrowanego na adres e-mail użyty do dokonania zakupu.

Instrukcje aktywacji można znaleźć w poniższych sekcjach odpowiadających poszczególnym wersjom aplikacji programu Avast SecureLine VPN.

Aktywowanie programu Avast SecureLine VPN w ramach oprogramowania Avast Antivirus

Przed wykonaniem procedury aktywacji opisanej w tej sekcji sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu Avast Antivirus. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Kod aktywacyjny znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia wysłanej na adres e-mail podany podczas dokonywania zakupu. Aby aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Przewiń wiadomość w dół do sekcji Kod aktywacyjny i skopiuj kod aktywacyjny:
  • Przytrzymując naciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij kursor, aż cały kod aktywacyjny zostanie zaznaczony, a następnie zwolnij lewy przycisk myszy.
  • Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl i C, aby skopiować kod aktywacyjny. Zamiast tego możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczony kod aktywacyjny i z menu kontekstowego wybrać pozycję Kopiuj.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz opcję Informacje o subskrypcji.
 4. Na ekranie Moje licencje kliknij opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 5. Wklej w polu tekstowym skopiowany wcześniej kod aktywacyjny i kliknij opcję Wprowadź:
  • Kliknij w polu tekstowym znajdującym się pod ciągiem Wprowadź kod aktywacyjny.
  • Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl i V, aby wkleić kod aktywacyjny.
  • Kliknij przycisk Wprowadź.
 6. Sprawdź szczegóły dotyczące licencji powiązanej z wprowadzonym kodem aktywacyjnym. Jeśli masz kod aktywacyjny produktów stosowanych wymiennie, możesz kliknąć element znajdujący się na liście i wybrać z menu rozwijanego inną licencję. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje licencje.

W starszej wiadomości e-mail z potwierdzeniem może się znajdować plik licencji. Plik ten jest wysyłany także wtedy, gdy użytkownik poprosi o kopię licencji. Aby aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu pliku licencji:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik License.avastvpn, aby go zapisać. Metoda zapisania pliku zależy od używanego programu pocztowego. Może być konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy załączonego pliku i wybranie opcji Zapisz jako, wybranie opcji Zapisz link jako lub opcji Zapisz wszystkie załączniki.
 3. Wybierz znaną lokalizację, w której ma zostać zapisany plik (np. pulpit), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz opcję Informacje o subskrypcji.
 5. Na ekranie Moje licencje kliknij opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 6. Kliknij opcję Użyj pliku licencji.
 7. Znajdź plik License.avastvpn i kliknij przycisk Otwórz.
 8. Sprawdź szczegóły dotyczące licencji powiązanej z wprowadzonym plikiem. Jeśli masz plik licencji na produkty stosowane wymiennie, możesz kliknąć element znajdujący się na liście i wybrać z menu rozwijanego inną licencję. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje licencje.

Wszystkie Twoje licencje Avast pojawiają się automatycznie na koncie Avast zarejestrowanym przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został podany podczas zakupu.

Jeśli nie masz jeszcze konta Avast, odpowiednie instrukcje znajdziesz w następującym artykule:

Aby aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu konta Avast:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz opcję Informacje o subskrypcji.
 2. Na ekranie Moje licencje kliknij opcję Zaloguj się na konto Avast.
 3. Wprowadź poświadczenia konta Avast i kliknij opcję Zaloguj. Zamiast tego możesz też użyć opcji Zaloguj się przez Facebooka lub Zaloguj się przez Google, aby zalogować się do swojego konta Avast za pomocą poświadczeń z serwisu Facebook lub Google.
 4. Sprawdź szczegóły dotyczące licencji powiązanej z połączonym kontem Avast. Jeśli masz licencje na produkty stosowane wymiennie, możesz kliknąć element znajdujący się na liście i wybrać z menu rozwijanego inną licencję. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje licencje.

Twoja licencja na program Avast SecureLine VPN została aktywowana. Data wygaśnięcia Twojej licencji jest wyświetlona w obszarze Licencje na tym komputerze.

Licencję można aktywować na tylu komputerach, ile wskazano podczas zakupu. Liczba komputerów objętych licencją jest podana w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Aktywowanie autonomicznego programu Avast SecureLine VPN

Przed wykonaniem procedury aktywacji opisanej w tej sekcji sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana najnowsza autonomiczna wersja programu Avast SecureLine VPN. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Aby aktywować autonomiczną wersję programu Avast SecureLine VPN przy użyciu pliku licencji:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik License.avastvpn, aby go zapisać. Metoda zapisania pliku zależy od używanego programu pocztowego. Może być konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy załączonego pliku i wybranie opcji Zapisz jako, wybranie opcji Zapisz link jako lub opcji Zapisz wszystkie załączniki.
 3. Wybierz znaną lokalizację, w której ma zostać zapisany plik (np. pulpit), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 5. Kliknij przycisk Wprowadź ją tutaj.
 6. Znajdź plik License.avastvpn i kliknij przycisk Otwórz.
 7. Kliknij opcję OK, aby potwierdzić.

Twoja licencja na program Avast SecureLine VPN została aktywowana. Aby sprawdzić datę wygaśnięcia Twojej licencji, kliknij ikonę Ustawienia.

Licencję można aktywować na tylu komputerach, ile wskazano podczas zakupu. Liczba komputerów objętych licencją jest podana w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

 • Avast SecureLine VPN 1.x dla systemu Windows

 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy