Aktywowanie programu Avast SecureLine VPN w systemie Windows

Kupiony produkt Avast SecureLine VPN trzeba aktywować za pomocą ważnego kodu aktywacyjnego lub pliku licencji znajdującego się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem albo przy użyciu konta Avast zarejestrowanego na adres e-mail użyty do dokonania zakupu.

Aby aktywować program Avast SecureLine VPN, wykonaj instrukcje z poniższych sekcji dotyczące odpowiedniej wersji.

Aktywowanie autonomicznego programu Avast SecureLine VPN

Przed wykonaniem procedury aktywacji opisanej w tej sekcji sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana najnowsza autonomiczna wersja programu Avast SecureLine VPN. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Kod aktywacyjny znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia wysłanej na adres e-mail podany podczas dokonywania zakupu. Aby aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Przewiń wiadomość w dół do sekcji Kod aktywacyjny i skopiuj kod aktywacyjny:
  • Przytrzymując naciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij kursor, aż cały kod aktywacyjny zostanie zaznaczony, a następnie zwolnij lewy przycisk myszy.
  • Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl i C, aby skopiować kod aktywacyjny. Zamiast tego możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczony kod aktywacyjny i z menu kontekstowego wybrać pozycję Kopiuj.
  Jeśli nie możesz zlokalizować kodu aktywacyjnego, znajdziesz go na swoim Koncie Avast. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 4. Przejdź do opcji MenuMoje licencje.
 5. Na ekranie Subskrypcja kliknij opcję Aktywuj.
 6. Wklej w polu tekstowym skopiowany wcześniej kod aktywacyjny i kliknij opcję Aktywuj SecureLine:
  • Kliknij w polu tekstowym znajdującym się pod ciągiem znaków Wprowadź kod aktywacyjny.
  • Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl i V, aby wkleić kod aktywacyjny.
  • Kliknij przycisk Aktywuj SecureLine.
 7. Jeśli masz kod aktywacyjny produktów stosowanych wymiennie, kliknij element znajdujący się na liście i wybierz preferowaną licencję. Następnie kliknij pozycję Wybierz.
 8. Kliknij opcję OK, aby wrócić do ekranu Subskrypcja.

W starszej wiadomości e-mail z potwierdzeniem może się znajdować plik licencji. Plik ten jest wysyłany także wtedy, gdy użytkownik poprosi o kopię licencji. Aby aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu pliku licencji:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik License.avastvpn, aby go zapisać. Metoda zapisania pliku zależy od używanego programu pocztowego. Może być konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy załączonego pliku i wybranie opcji Zapisz jako, wybranie opcji Zapisz link jako lub opcji Zapisz wszystkie załączniki.
  Jeśli nie możesz zlokalizować pliku licencji, znajdziesz go na swoim Koncie Avast. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Wybierz znaną lokalizację, w której ma zostać zapisany plik (np. pulpit), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 5. Przejdź do opcji MenuMoje licencje.
 6. Na ekranie Subskrypcja kliknij opcję Aktywuj.
 7. Kliknij przycisk Wprowadź plik licencji.
 8. Znajdź plik License.avastvpn i kliknij przycisk Otwórz.
 9. Jeśli masz plik licencji produktów stosowanych wymiennie, kliknij element znajdujący się na liście i wybierz preferowaną licencję. Następnie kliknij pozycję Wybierz.
 10. Kliknij opcję OK, aby wrócić do ekranu Subskrypcja.

Wszystkie Twoje licencje Avast pojawiają się automatycznie na koncie Avast zarejestrowanym przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został podany podczas zakupu.

Jeśli nie masz jeszcze konta Avast, odpowiednie instrukcje znajdziesz w następującym artykule:

Aby aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu konta Avast:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 2. Przejdź do opcji MenuMoje licencje.
 3. Na ekranie Subskrypcja kliknij opcję Aktywuj.
 4. Kliknij przycisk Zamiast tego zaloguj się za pomocą swojego konta Avast.
 5. Wprowadź poświadczenia konta Avast i kliknij opcję Zaloguj. Zamiast tego możesz też użyć opcji Zaloguj się przez Facebooka lub Zaloguj się przez Google, aby zalogować się do swojego konta Avast za pomocą poświadczeń z serwisu Facebook lub Google.
 6. Jeśli masz licencje produktów stosowanych wymiennie, kliknij element znajdujący się na liście i wybierz preferowaną licencję. Następnie kliknij pozycję Wybierz.
 7. Kliknij opcję OK, aby wrócić do ekranu Subskrypcja.

Twoja licencja na program Avast SecureLine VPN została aktywowana. Data wygaśnięcia Twojej licencji jest wyświetlona pod tekstem informującym o stanie (Twoja subskrypcja jest aktywna).

Licencję można aktywować na tylu komputerach, ile wskazano podczas zakupu. Liczba komputerów objętych licencją jest podana w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Aktywowanie programu Avast SecureLine VPN w ramach oprogramowania Avast Antivirus

Przed wykonaniem procedury aktywacji opisanej w tej sekcji sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu Avast Antivirus. Instrukcje można znaleźć w jednym z poniższych artykułów (dla odpowiedniej wersji programu Avast Antivirus):

Kod aktywacyjny znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia wysłanej na adres e-mail podany podczas dokonywania zakupu. Aby aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Przewiń wiadomość w dół do sekcji Kod aktywacyjny i skopiuj kod aktywacyjny:
  • Przytrzymując naciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij kursor, aż cały kod aktywacyjny zostanie zaznaczony, a następnie zwolnij lewy przycisk myszy.
  • Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl i C, aby skopiować kod aktywacyjny. Zamiast tego możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczony kod aktywacyjny i z menu kontekstowego wybrać pozycję Kopiuj.
  Jeśli nie możesz zlokalizować kodu aktywacyjnego, znajdziesz go na swoim Koncie Avast. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz pozycję Informacje o subskrypcji.
 4. Na ekranie Moje licencje kliknij opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 5. Wklej w polu tekstowym skopiowany wcześniej kod aktywacyjny i kliknij opcję Wprowadź:
  • Kliknij w polu tekstowym znajdującym się pod ciągiem znaków Wprowadź kod aktywacyjny.
  • Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl i V, aby wkleić kod aktywacyjny.
  • Kliknij przycisk Wprowadź.
 6. Sprawdź szczegóły dotyczące licencji powiązanej z wprowadzonym kodem aktywacyjnym. Jeśli masz kod aktywacyjny produktów stosowanych wymiennie, możesz kliknąć element znajdujący się na liście i wybrać z menu rozwijanego inną licencję. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje licencje.

W starszej wiadomości e-mail z potwierdzeniem może się znajdować plik licencji. Plik ten jest wysyłany także wtedy, gdy użytkownik poprosi o kopię licencji. Aby aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu pliku licencji:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik License.avastvpn, aby go zapisać. Metoda zapisania pliku zależy od używanego programu pocztowego. Może być konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy załączonego pliku i wybranie opcji Zapisz jako, wybranie opcji Zapisz link jako lub opcji Zapisz wszystkie załączniki.
  Jeśli nie możesz zlokalizować pliku licencji, znajdziesz go na swoim Koncie Avast. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Wybierz znaną lokalizację, w której ma zostać zapisany plik (np. pulpit), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz pozycję Informacje o subskrypcji.
 5. Na ekranie Moje licencje kliknij opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 6. Kliknij przycisk Użyj pliku licencji.
 7. Znajdź plik License.avastvpn i kliknij przycisk Otwórz.
 8. Sprawdź szczegóły dotyczące licencji powiązanej z wprowadzonym plikiem. Jeśli masz plik licencji na produkty stosowane wymiennie, możesz kliknąć element znajdujący się na liście i wybrać z menu rozwijanego inną licencję. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje licencje.

Wszystkie Twoje licencje Avast pojawiają się automatycznie na koncie Avast zarejestrowanym przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został podany podczas zakupu.

Jeśli nie masz jeszcze konta Avast, odpowiednie instrukcje znajdziesz w następującym artykule:

Aby aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu konta Avast:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz pozycję Informacje o subskrypcji.
 2. Na ekranie Moje licencje kliknij opcję Zaloguj się na konto Avast.
 3. Wprowadź poświadczenia konta Avast i kliknij opcję Zaloguj. Zamiast tego możesz też użyć opcji Zaloguj się przez Facebooka lub Zaloguj się przez Google, aby zalogować się do swojego konta Avast za pomocą poświadczeń z serwisu Facebook lub Google.
 4. Sprawdź szczegóły dotyczące licencji powiązanej z połączonym kontem Avast. Jeśli masz licencje na produkty stosowane wymiennie, możesz kliknąć element znajdujący się na liście i wybrać z menu rozwijanego inną licencję. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje licencje.

Twoja licencja na program Avast SecureLine VPN została aktywowana. Data wygaśnięcia Twojej licencji jest wyświetlona w obszarze Licencje na tym komputerze.

Licencję można aktywować na tylu komputerach, ile wskazano podczas zakupu. Liczba komputerów objętych licencją jest podana w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Dalsze zalecenia

 • Aby zmienić licencję w autonomicznej wersji programu Avast SecureLine VPN, wybierz opcję Dezaktywuj to urządzenie na ekranie Subskrypcja i kliknij opcję Dezaktywuj, aby potwierdzić swój zamiar. Następnie wykonaj powyższą procedurę, aby ponownie aktywować autonomiczny program Avast SecureLine VPN za pomocą innej licencji.
 • W programie Avast Antivirus wszelkie niewykorzystane licencje na produkt znajdują się w obszarze Inne dostępne licencje na ekranie Moje licencje. Aby zmienić licencję na bieżącym komputerze, kliknij opcję Przełącz na tę licencję znajdującą się obok danego elementu, a następnie kliknij opcję Przełącznik w celu potwierdzenia.
 • Aby rozwiązać problemy z aktywacją, zainstaluj ponownie program Avast SecureLine VPN na komputerze i ponownie go aktywuj. Instrukcje dotyczące ponownej instalacji znajdują się w następujących artykułach:
 • Avast SecureLine VPN 2.x do systemu Windows
   
 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami