Aktywowanie aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Windows

Po zakupie aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Windows na adres e-mail podany w formularzu zakupu wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i załączonym plikiem licencji. W instrukcjach w tym artykule przyjęto, że aplikacja SecureLine VPN jest już zainstalowana na komputerze.

Instrukcje aktywacji można znaleźć w poniższych sekcjach odpowiadających poszczególnym wersjom aplikacji Avast SecureLine VPN.

Aktywowanie SecureLine VPN komponentu programu Avast Antivirus

Zanim zaczniesz, upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu Avast Antivirus. Więcej informacji znajduje się w następującym artykule:
 1. Otwórz wiadomość e-mail z plikiem licencji, a następnie otwórz załączony plik (license.avastvpn). Metoda otworzenia pliku zależy od używanego programu pocztowego. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie załączonego pliku, kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku i wybranie opcji Otwórz lub wybranie opcji Otwórz załączniki.
  Jeśli nie możesz otworzyć pliku bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail, zapisz plik license.avastvpn na komputerze i dopiero wtedy go otwórz
 2. Kliknij Tak.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym na pasku zadań systemu Windows i wybierz opcję Informacje o subskrypcji (lub Informacje o rejestracji), aby upewnić się, że subskrypcja została aktywowana, ...lub otwórz interfejs użytkownika Avast za pomocą ikony na pulpicie i wybierz opcję Ustawienia.
 4. Na karcie Subskrypcja sprawdź, czy subskrypcja jest aktywna, a data ważności — prawidłowa.
 1. Otwórz wiadomość e-mail z plikiem licencji, a następnie zapisz załączony plik (license.avastvpn) w znanej lokalizacji na komputerze. Metoda otworzenia pliku zależy od używanego programu pocztowego. Może być konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku i wybranie opcji Zapisz jako lub wybranie opcji Pobierz załączniki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym na pasku zadań systemu Windows i wybierz opcję Informacje o subskrypcji (lub Informacje o rejestracji), ...lub otwórz interfejs użytkownika Avast za pomocą ikony na pulpicie i wybierz opcję Ustawienia.
 3. Na karcie Subskrypcja kliknij opcję Wprowadź ją tutaj.
 4. Znajdź plik license.avastvpn w miejscu, w którym został zapisany w kroku 1, a następnie kliknij opcję Otwórz.
 5. Kliknij opcję Tak, aby potwierdzić.
 6. Na karcie Subskrypcja sprawdź, czy subskrypcja jest aktywna, a data ważności — prawidłowa.

Twoja subskrypcja aplikacji SecureLine VPN jest teraz aktywna przez pozostały czas trwania licencji.

Aktywowanie autonomicznej aplikacji SecureLine VPN

 1. Otwórz wiadomość e-mail z plikiem licencji, a następnie otwórz załączony plik (license.avastvpn). Metoda otworzenia pliku zależy od używanego programu pocztowego. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie załączonego pliku, kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku i wybranie opcji Otwórz lub wybranie opcji Otwórz załączniki.
  Jeśli nie możesz otworzyć pliku bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail, zapisz plik license.avastvpn na komputerze i dopiero wtedy go otwórz
 1. Otwórz wiadomość e-mail z plikiem licencji, a następnie zapisz załączony plik (license.avastvpn) w znanej lokalizacji na komputerze. Metoda otworzenia pliku zależy od używanego programu pocztowego. Może być konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku i wybranie opcji Zapisz jako lub wybranie opcji Pobierz załączniki.
 2. Otwórz interfejs użytkownika aplikacji SecureLine VPN, klikając ikonę Avast SecureLine VPN:
 3. Kliknij opcję Wprowadź ją tutaj, aby wstawić plik licencji.
 4. Znajdź plik license.avastvpn w miejscu, w którym został zapisany w kroku 1, a następnie kliknij opcję Otwórz.

Twoja subskrypcja aplikacji SecureLine VPN jest teraz aktywna. Aby sprawdzić, czy data ważności jest prawidłowa, kliknij ikonę i sprawdź datę wygaśnięcia licencji na następnym ekranie.

 • Avast SecureLine VPN 1.x dla systemu Windows
   
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy