Avast Mobile Security dla systemu iOS — często zadawane pytania

Avast Mobile Security dla systemu iOS to aplikacja, która chroni Twoją prywatność w sieci, umożliwia Ci bezpieczne przechowywanie zdjęć i skanowanie sieci Wi-Fi pod kątem luk w zabezpieczeniach, a także ostrzega Cię w przypadku, gdy Twoje prywatne dane powiązane z adresem e-mail wyciekną do sieci.

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące funkcji, ustawień i ogólnych informacji o korzystaniu z aplikacji Avast Mobile Security dla systemu iOS.

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe aplikacji Avast Mobile Security dla systemu iOS?

Najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security można zainstalować i uruchomić na dowolnym urządzeniu z systemem iOS w wersji 12.0 lub nowszej.

Jak pobrać i zainstalować aplikację Avast Mobile Security dla systemu iOS?

Aplikację Avast Mobile Security dla systemu iOS można pobrać ze sklepu App Store.

 1. Otwórz stronę sklepu App Store z ekranu głównego aplikacji na urządzeniu z systemem iOS i wyszukaj Avast Mobile Security.
 2. Wybierz pozycję Ochrona i prywatność Avast z wyników wyszukiwania.
 3. Naciśnij opcję Pobierz, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli ponownie instalujesz aplikację, możesz nacisnąć ikonę chmury .
 4. Po zakończeniu instalacji naciśnij opcję Otwórz lub ikonę Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć aplikację.
 5. W przypadku wyświetlenia pytania o uprawnienia wybierz pozycję Akceptuj.
 6. Dotknij opcji Nie teraz, aby rozpocząć korzystanie z bezpłatnej wersji aplikacji.

Aplikacja Avast Mobile Security została zainstalowana na urządzeniu z systemem iOS.

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania aplikacji Avast Mobile Security dla systemu iOS można znaleźć w następującym artykule:

Subskrypcja i aktywacja

Jakie są korzyści z aktualizacji do wersji Avast Mobile Security Premium?

Aplikacja Avast Mobile Security dla systemu iOS jest dostępna w wersji darmowej i płatnej. Po zaktualizowaniu aplikacji do wersji Avast Mobile Security Premium będziesz mieć możliwość korzystania z następujących funkcji premium:

 • Ochrona Wi-Fi: Chroń swoją prywatność i korzystaj z sieci VPN (ang. virtual private network), by mieć pewność, że nikt nie śledzi Twojej aktywności w Internecie.
 • Ochrona tożsamości bez ograniczeń: Monitoruj wiele kont e-mail i odbieraj natychmiastowe powiadomienia w przypadku, gdy jakiekolwiek z Twoich danych osobowych wyciekną do Internetu.
 • Magazyn zdjęć bez ograniczeń: Zabezpiecz nieograniczoną liczbę zdjęć w szyfrowanej przechowalni, do której tylko Ty masz dostęp.

Jak zaktualizować aplikację do wersji Avast Mobile Security Premium?

Aby na urządzeniu z systemem iOS przejść z darmowej wersji Avast Mobile Security na wersję Avast Mobile Security Premium:

 1. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Dotknij opcji Rozszerz w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz preferowany plan subskrypcji.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokonać zakupu.

Aplikacja Avast Mobile Security Premium zostanie automatycznie aktywowana na urządzeniu z systemem iOS.

Czy moja subskrypcja aplikacji Avast Mobile Security Premium jest ważna także w przypadku innych płatnych aplikacji Avast?

Nie. Kupując aplikację Avast Mobile Security Premium dla systemu iOS, otrzymujesz jedynie subskrypcję obejmującą tę konkretną aplikację do użycia na urządzeniu z systemem iOS.

Jak anulować subskrypcję?

Odinstalowanie aplikacji z urządzenia nie powoduje anulowania subskrypcji. Wybrana metoda płatności będzie nadal obciążana, dopóki nie anulujesz subskrypcji. Aby anulować subskrypcję Avast Mobile Security Premium zakupioną za pośrednictwem sklepu App Store, zapoznaj się z następującymi instrukcjami na stronie pomocy Apple:

Czy dostępna jest darmowa wersja próbna aplikacji Avast Mobile Security Premium?

Tak. Darmowa wersja próbna pozwala korzystać bezpłatnie ze wszystkich funkcji premium przez 7 lub 14 dni. 7-dniowy darmowy okres próbny zostaje aktywowany automatycznie po wybraniu przez użytkownika miesięcznej subskrypcji Avast Mobile Security Premium, a 14-dniowy darmowy okres próbny — po wybraniu rocznej subskrypcji Avast Mobile Security Premium. Po wygaśnięciu darmowego okresu próbnego nastąpi automatyczne uruchomienie subskrypcji Avast Mobile Security Premium.

Jak ponownie aktywować subskrypcję?

Jeśli masz już subskrypcję Avast Mobile Security Premium zakupioną za pośrednictwem sklepu App Store i chcesz ponownie ją aktywować, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się do sklepu App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono subskrypcję Avast Mobile Security Premium.
 2. Zainstaluj aplikację Avast Mobile Security.
 3. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i naciśnij opcję Nie teraz podczas odtwarzania samouczka.
 4. Dotknij opcji Rozszerz w prawym górnym rogu.
 5. Dotknij opcji Masz już subskrypcję?, a następnie wybierz polecenie Przywróć z iTunes.

Program Avast Mobile Security łączy się ze sklepem App Store i automatycznie aktywuje subskrypcję na urządzeniu z systemem iOS.

Więcej informacji na temat aktywowania aplikacji Avast Mobile Security dla systemu iOS można znaleźć w następującym artykule:

Funkcje

Co to jest Ochrona Wi-Fi?

Ochrona Wi-Fi (wcześniej Bezpieczne przeglądanie) wykorzystuje infrastrukturę wirtualnej sieci prywatnej (VPN, Virtual Private Network) do utworzenia zabezpieczonego połączenia VPN. Mechanizm ten chroni dane przekazywane do Internetu i z niego pobierane, zapewnia bezpieczeństwo danych wysyłanych z urządzenia i sprawia, że aktywność w sieci staje się w pełni prywatna. Funkcja Ochrona Wi-Fi jest dostępna w ramach subskrypcji Avast Mobile Security Premium.

Jak aktywować funkcję Ochrona Wi-Fi?

Funkcja Ochrona Wi-Fi jest dostępna w ramach subskrypcji Avast Mobile Security Premium. Gdy funkcja Ochrona Wi-Fi zostanie aktywowana po raz pierwszy, pojawi się monit o dodanie konfiguracji VPN. Aby aktywować funkcję Ochrona Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij opcję Włącz VPN na kafelku Ochrona Wi-Fi.
 2. Zapoznaj się z postanowieniami dokumentu Zasady tworzenia dzienników i korzystania z nich, a następnie naciśnij opcję Akceptuję.
 3. W razie potrzeby naciśnij opcję Zezwalaj, aby dodać konfiguracje VPN.

Ochrona Wi-Fi zostanie aktywowana, a Ty połączysz się z naszym najbliższym serwerem w Twojej lokalizacji.

Aby tymczasowo wyłączyć VPN, naciśnij opcję Wstrzymaj VPN na ekranie głównym aplikacji Avast Mobile Security.

Jaka jest różnica między funkcją Ochrona Wi-Fi a aplikacją Avast SecureLine VPN?

Zarówno funkcja Ochrona Wi-Fi, jak i aplikacja Avast SecureLine VPN zapewniają bezpieczne połączenie VPN zapewniające ochronę podczas korzystania z Internetu. Funkcja Ochrona Wi-Fi łączy Cię z naszym najbliższym serwerem w Twojej lokalizacji, natomiast aplikacja Avast SecureLine VPN pozwala wybrać serwer, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Co to jest Ochrona tożsamości?

Ochrona tożsamości chroni wszystkie Twoje konta online, dając Ci gwarancję, że żadne z haseł powiązanych z Twoim e-mail nie wycieknie do Internetu. Jeśli Ochrona tożsamości wykryje wyciek, natychmiast otrzymasz powiadomienie i monit o zmianę hasła, którego zabezpieczenia zostały złamane.

Jak aktywować funkcję Ochrona tożsamości?

 1. Naciśnij opcję Dodaj e-mail na kafelku Ochrona tożsamości.
 2. Naciśnij opcję Dodaj adres e-mail.
 3. Wprowadź swój adres e-mail, a następnie naciśnij opcję Dodaj e-mail.

Ochrona tożsamości natychmiast sprawdza, czy dane powiązane z Twoim adresem e-mail nie wyciekły do Internetu. Jeśli zostanie wykryty jakikolwiek wyciek, otrzymasz odpowiednie powiadomienie. Funkcja Ochrona tożsamości pozostaje aktywna i w razie potrzeby powiadamia o kolejnych wykrytych wyciekach haseł powiązanych z podanym adresem e-mail.

Jak dodać więcej adresów e-mail do funkcji Ochrona tożsamości?

Użycie funkcji Ochrona tożsamości do zabezpieczenia więcej niż jednego adresu e-mail jest możliwe wyłącznie w przypadku subskrypcji Avast Mobile Security Premium. Zaktualizuj aplikację do wersji Avast Mobile Security Premium, a następnie:

 1. Naciśnij panel Ochrona tożsamości na ekranie głównym aplikacji Avast Mobile Security.
 2. Naciśnij opcję Dodaj adres e-mail.
 3. Wpisz adres e-mail, który chcesz dodać, a następnie stuknij opcję Dodaj e-mail.

Do czego służy Magazyn zdjęć?

Magazyn zdjęć przenosi zdjęcia i obrazy do szyfrowanego magazynu chronionego hasłem, a tym samym chroni je przed ciekawskim wzrokiem niepowołanych osób. Do magazynu można dodać maksymalnie 40 zdjęć lub obrazów z urządzenia lub aparatu. Użytkownicy subskrypcji Avast Mobile Security Premium mogą przechowywać w Magazynie zdjęć nieograniczoną liczbę zdjęć lub obrazów.

W przypadku odinstalowania aplikacji Avast Mobile Security z urządzenia z systemem iOS wszystkie zdjęcia zapisane w Magazynie zdjęć zostają usunięte wraz z aplikacją — nie ma możliwości ich przywrócenia. Zalecamy wyeksportowanie plików z Magazynu zdjęć przed odinstalowaniem aplikacji.

Jak aktywować Magazyn zdjęć?

Aby aktywować Magazyn zdjęć, musisz najpierw ustawić kod dostępu:

 1. Naciśnij opcję Otwórz na kafelku Magazyn zdjęć.
 2. Naciśnij opcję Ustaw kod dostępu.
 3. Wpisz 4-cyfrowy kod dostępu, a następnie wprowadź go ponownie, aby go potwierdzić.

Magazyn zdjęć jest teraz aktywny. Możesz dodawać zdjęcia i obrazy do magazynu na urządzeniu z systemem iOS, aby uniemożliwić innym osobom uzyskiwanie do nich dostępu.

Jeśli korzystasz na urządzeniu z funkcji Touch ID lub Face ID, po ustawieniu kodu dostępu będziesz mieć możliwość włączenia tych funkcji. Jeśli włączysz funkcję Touch ID lub Face ID, zastąpi ona funkcję kodu dostępu wprowadzanego w celu uzyskania dostępu do Magazynu zdjęć.

Jak dodać zdjęcia lub obrazy do Magazynu zdjęć?

Możesz dodać do Magazynu zdjęć istniejące zdjęcia lub obrazy z biblioteki zdjęć na urządzeniu lub użyć aparatu urządzenia, aby zrobić zdjęcie i zaimportować je do Magazynu zdjęć.

Aby dodać zdjęcia lub obrazy do Magazynu zdjęć:

 1. Naciśnij opcję Otwórz na kafelku Magazyn zdjęć.
 2. Wpisz kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk +.
 3. Wybierz opcję Biblioteka zdjęć lub Aparat:
 1. W razie potrzeby naciśnij opcję OK, aby przyznać aplikacji Avast Mobile Security uprawnienia wymagane do uzyskania dostępu do biblioteki zdjęć.
 2. Naciśnij zdjęcie, aby je wybrać. Możesz też nacisnąć opcję Usuń, aby usunąć zdjęcie z Biblioteki zdjęć i Zdjęć iCloud.
 1. W razie potrzeby naciśnij opcję OK, aby przyznać aplikacji Avast Mobile Security uprawnienia wymagane do uzyskania dostępu do aparatu.
 2. Zrób zdjęcie, a następnie naciśnij opcję Użyj zdjęcia lub Powtórz.

Zdjęcie zostanie zaimportowane do Magazynu zdjęć.

W przypadku odinstalowania aplikacji Avast Mobile Security wszystkie zdjęcia zapisane w Magazynie zdjęć zostają usunięte wraz z aplikacją — nie ma możliwości ich przywrócenia. Zalecamy wyeksportowanie plików z Magazynu zdjęć przed odinstalowaniem aplikacji.

Czy można wyeksportować zdjęcia z Magazynu zdjęć?

Tak. Zalecamy wyeksportowanie zdjęć z Magazynu zdjęć przed odinstalowaniem aplikacji.

Aby wyeksportować zdjęcia z Magazynu zdjęć:

 1. Naciśnij opcję Otwórz na kafelku Magazyn zdjęć.
 2. Wprowadź kod dostępu.
 3. Dotknij opcji Wybierz.
 4. Dotknij zdjęć, które chcesz wyeksportować. Wokół wybranych zdjęć pojawi się zielone obramowanie.
 5. Naciśnij opcję Udostępnij w lewym dolnym rogu.
 6. Wybierz preferowaną metodę eksportu lub zapisu plików i wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Jak zmienić kod dostępu do Magazynu zdjęć?

Aby zmienić kod dostępu do Magazynu zdjęć:

 1. Otwórz aplikację, a następnie wybierz  Ustawienia.
 2. W obszarze Magazyn zdjęć stuknij opcję Zmień kod dostępu.
 3. Wprowadź aktualny kod dostępu.
 4. Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod dostępu.
 5. Wpisz ponownie nowy kod dostępu, aby go potwierdzić.

Twój kod dostępu do Magazynu zdjęć został zmieniony.

Ogólne

Jak zarządzać powiadomieniami funkcji Ochrona WWW?

Powiadomienia funkcji Ochrona WWW są automatycznie włączone i ostrzegają Cię w przypadku wykrycia zagrożeń sieci Wi-Fi lub zablokowania złośliwego oprogramowania. Aby wyłączyć te powiadomienia:

 1. Otwórz aplikację, a następnie wybierz  Ustawienia.
 2. W obszarze Powiadamiaj mnie o naciśnij zielony suwak  (WŁ.) obok odpowiedniej opcji, aby zmienił kolor na biały white (WYŁ.).

Jak zgłosić problem zespołowi pomocy technicznej Avast?

Chcemy ułatwić Ci korzystanie z produktu Avast. Na naszej stronie pomocy technicznej znajdziesz wiele artykułów zawierających szczegółowe instrukcje. Niektóre problemy mogą jednak wymagać dokładniejszego zbadania przez pomoc techniczną Avast.

Korzystając z aplikacji Avast Mobile Security, możesz skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub sprzedaży, wysłać nam wiadomość lub dołączyć do dedykowanego forum. Wybierz kolejno opcje  Ustawienia ▸ Kontakt z Pomocą, a następnie wybierz preferowaną opcję.

Jak przekazać opinię na temat aplikacji?

Możesz podzielić się opinią na temat aplikacji Avast Mobile Security dla systemu iOS na kilka sposobów:

 • Napisz recenzję w sklepie App Store.
 • Przekaż znajomym informacje o naszym oprogramowaniu w serwisach Facebook lub Twitter.
 • Opublikuj recenzję na forach systemu iOS.
 • Wyślij nam wiadomość przez aplikację, wybierając kolejno  Ustawienia ▸ Kontakt z Pomocą ▸ Wyślij do nas wiadomość.

Jak kontrolować udostępniane przez siebie dane?

Udostępnianie danych dotyczących użycia narzędziom analitycznym firmy Avast oraz zewnętrznych firm jest automatycznie włączone, ponieważ pomaga nam ulepszać aplikację. Możesz wyłączyć te ustawienia w programie Avast Mobile Security, wybierając kolejno Ustawienia ▸ Ustawienia danych i naciskając obok poszczególnych opcji zielony suwak  (WŁ.), aby zmienił kolor na biały  (WYŁ.).

Jak sprawdzić, z której wersji programu korzystam?

Aby sprawdzić wersję aplikacji Avast Mobile Security, otwórz aplikację i wybierz opcję  Ustawienia. Numer wersji programu będzie widoczny u dołu ekranu, poniżej pola Obecna wersja.

Jak odinstalować aplikację Avast Mobile Security z systemu iOS?

Jeśli nie chcesz już używać aplikacji Avast Mobile Security dla systemu iOS, pamiętaj, że przed odinstalowaniem aplikacji z urządzenia należy anulować swoją subskrypcję.

Po anulowaniu subskrypcji wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować aplikację Avast Mobile Security z urządzenia z systemem iOS:

 1. Na ekranie głównym urządzenia dotknij ikony Avast Mobile Security i przytrzymaj ją, aż zacznie się poruszać.
 2. Naciśnij mały symbol x w lewym górnym rogu ikony Avast Mobile Security.
 3. Wybierz polecenie Usuń, aby potwierdzić chęć usunięcia aplikacji z urządzenia.

Aplikacja Avast Mobile Security została odinstalowana z urządzenia z systemem iOS.

Jakie inne aplikacje mobilne oferuje firma Avast?

Avast dostarcza następujące aplikacje służące poprawie bezpieczeństwa i wydajności urządzeń mobilnych oraz zapewnieniu ochrony przed hakerami i złodziejami:

 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i łatwo loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Mobile Security: Zabezpiecz swój telefon i tablet za pomocą naszej darmowej aplikacji Avast Mobile Security, która oferuje antywirus i ochronę przed zagrożeniami związanymi z Wi-Fi. Wbudowana funkcja Anti-Theft umożliwia zlokalizowanie i śledzenie utraconego lub skradzionego urządzenia na mapie za pomocą internetowej funkcji śledzenia urządzenia mobilnego, która wykorzystuje technologię GPS i inne metody triangulacyjne.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN.
 • Avast Cleanup: Zwiększ wydajność swojego urządzenia za pomocą aplikacji Cleanup, która szybko analizuje miejsce na urządzeniu i usuwa wszystkie niepotrzebne dane.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i łatwo loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Secure Browser: Przeglądaj strony internetowe z zachowaniem niezrównanej prywatności i bezpieczeństwa, korzystając z wbudowanej sieci VPN, mechanizmu blokowania reklam i kompleksowego szyfrowania danych.
 • Avast Mobile Security dla systemu iOS 2.x
 • Avast Mobile Security Premium dla systemu iOS 2.x
 • iOS 12.0 lub nowszy
 • Zgodność z iPhone’ami oraz urządzeniami iPad i iPod touch

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami