Zapora ogniowa programu Avast Antivirus — wprowadzenie

Zapora ogniowa monitoruje cały ruch sieciowy odbywający się między komputerem a otoczeniem w celu ochrony przed nieautoryzowaną komunikacją i atakami. Ta funkcja nie wymaga wykonywania wielu działań. Aby zapewnić sobie ochronę, wystarczy, że zostawisz Zaporę ogniową włączoną i po wyświetleniu monitu wybierzesz odpowiedni profil Zapory ogniowej dla każdej sieci, z którą się łączysz. Zapora ogniowa to funkcja dostępna w produkcie Avast Premium Security.

Tymczasowe wyłączenie Zapory ogniowej

Dla pełnego bezpieczeństwa użytkownika Zapora ogniowa jest domyślnie włączona. Zalecamy pozostawienie Zapory ogniowej włączonej przez cały czas i wyłączanie jej tylko tymczasowo w celu rozwiązywania ewentualnych problemów. Aby tymczasowo wyłączyć Zaporę ogniową:

Nie zalecamy trwałego wyłączania Zapory ogniowej przez wybranie pozycji Wyłącz na czas nieokreślony.
 1. Kliknij dwukrotnie skrót Avast Premium Security na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij kafelek Ochrona w menu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję Zapora ogniowa.
 3. Kliknij zielony suwak (WŁ.) i wybierz przedział czasu.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję OK, zatrzymaj.

Zapora ogniowa zostanie tymczasowo wyłączona. Aby włączyć Zaporę ogniową, wykonaj czynności opisane w punktach 1–2 powyżej, a następnie kliknij suwak, by zmienił kolor z czerwonego (WYŁ.) na zielony (WŁ.).

Definiowanie profili sieciowych

Ta funkcja umożliwia zdefiniowanie profili sieciowych w oparciu o sieci, z którymi masz połączenie, oraz monitorowanie całej komunikacji między komputerem i Internetem. Każda sieć, z którą połączył się komputer, jest wyświetlana w obszarze Obecna sieć na ekranie głównym Zapory ogniowej. W następnej kolumnie — Profil Zapory ogniowej — wybierz odpowiedni profil każdej sieci. Aby zarządzać profilami sieciowymi Zapory ogniowej:

 1. Kliknij dwukrotnie skrót Avast Premium Security na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij kafelek Ochrona w menu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję Zapora ogniowa.
 3. Kliknij suwak w kolumnie Profil Zapory ogniowej, aby wybrać jeden z następujących profili dla każdej z sieci, z którą masz połączenie. Dostępne są następujące profile sieciowe:
  • Sieć prywatna: niższy poziom bezpieczeństwa, odpowiedni, gdy komputer jest połączony z zaufaną siecią, na przykład w domu lub w pracy. Ten profil zapewnia lepszą łączność i zezwala na całą komunikację wewnątrz sieci.
  • Sieć publiczna: wyższy poziom bezpieczeństwa, odpowiedni, gdy komputer jest połączony z siecią publiczną, na przykład w kawiarni lub na lotnisku. Korzystanie z sieci publicznych wiąże się z większym zagrożeniem bezpieczeństwa, dlatego po wybraniu tego profilu blokowana jest cała komunikacja przychodząca.
  Za każdym razem, gdy łączysz się ze znaną siecią, Avast pamięta ją i włącza ustawiony przez Ciebie wcześniej profil Zapory ogniowej. Chociaż na tym ekranie możesz zarządzać profilami zapory ogniowej, za każdym razem, gdy połączysz się z nową siecią, w programie Avast zostanie wyświetlony monit o wybór odpowiedniego profilu. Jeśli nie zostanie wybrany żaden profil, domyślnie ustawiany jest profil Sieć publiczna.

Zarządzanie połączeniami sieciowymi

Ekran Połączenia sieciowe zawiera tabelę z informacjami dotyczącymi całej ostatniej komunikacji przychodzącej i wychodzącej z aplikacjami i procesami uruchomionymi na komputerze. Aby uzyskać dostęp do połączeń sieciowych:

 1. Kliknij dwukrotnie skrót Avast Premium Security na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij kafelek Ochrona w menu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję Zapora ogniowa.
 3. Kliknij opcję Połączenia sieciowe.
 4. W tabeli Połączenia sieciowe można wykonywać następujące działania:
  • Zaznacz pola wyboru nad tabelą, aby zmienić wyświetlane informacje dla każdego połączenia. Zostaną wyświetlone następujące opcje:
   • Zanalizuj nazwy: pokazuje nazwy hostów urządzeń sieciowych (zamiast adresów IP).
   • Pokaż pełną ścieżkę: pokazuje lokalizację bezwzględną aplikacji lub procesów (zamiast samych nazw plików).
   • Widok szczegółowy: pokazuje dodatkowe kolumny ze szczegółami każdego niedawnego połączenia z uwzględnieniem lokalnego adresu IP, lokalnego portu sieciowego, stanu połączenia oraz ilości wysłanych lub odebranych danych.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne połączenie, aby wyświetlić reguły dotyczące aplikacji i pakietów, które mają do niego zastosowanie, lub całkowicie zakończyć połączenie.
  • Kliknij połączenie, a następnie wybierz opcję Szczegóły pliku u dołu tabeli, aby dowiedzieć się więcej na temat wybranej aplikacji, procesu lub połączenia.

Aby wrócić do głównego ekranu Zapory ogniowej, kliknij opcję Zamknij w prawym dolnym rogu ekranu Połączenia sieciowe.

Wyświetlanie plików dzienników Zapory ogniowej

Na ekranie Pliki dzienników zapory ogniowej jest wyświetlany pełny rejestr aktywności Zapory ogniowej. Tabelę można skonfigurować w taki sposób, by była w niej wyświetlana określona aktywność. Można także wyszukiwać zawartość tabeli przy użyciu określonych kryteriów. Aby uzyskać dostęp do plików dzienników Zapory ogniowej:

 1. Kliknij dwukrotnie skrót Avast Premium Security na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij kafelek Ochrona w menu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję Zapora ogniowa.
 3. Kliknij przycisk Dzienniki Zapory ogniowej.
 4. Wyszukuj pozycje w tabeli Dzienniki Zapory ogniowej, korzystając z następujących narzędzi:
  • Kliknij menu rozwijane obok opcji Pokaż dziennik dla zadań i wybierz typ aktywności, aby wyświetlić w tabeli Ruch zablokowany lub Reguły.
  • Obok pozycji Pokaż za okres ostatnich zdefiniuj przedział i jednostkę czasu, aby zobaczyć aktywność z danego okresu.
  • Zaznacz pole wyboru obok opcji Filtr, a następnie wpisz wyszukiwane hasła w odpowiednich polach. Każde pole wyszukiwania odpowiada kolumnie znajdującej się poniżej.
  • Obok pozycji Usuń dzienniki starsze niż zdefiniuj przedział i jednostkę czasu, aby usunąć wybrane pliki dzienników.

Kliknij opcję Odśwież, aby zaktualizować dziennik, korzystając ze zdefiniowanych przez siebie kryteriów. Aby wrócić do głównego ekranu Zapory ogniowej, kliknij opcję Zamknij w prawym dolnym rogu ekranu Dzienniki zapory.

Reguły dotyczące aplikacji

Zapora ogniowa tworzy reguły za każdym razem, gdy aplikacja lub proces zostanie uruchomiony po raz pierwszy. Te reguły określają zachowanie Zapory ogniowej względem każdej aplikacji lub procesu, kiedy łączy się z Internetem lub inną siecią. Ustawiając poziomy połączenia dla poszczególnych aplikacji, możesz określić intensywność monitorowania całej komunikacji przychodzącej lub wychodzącej przez Zaporę ogniową. Zalecamy jednak modyfikowanie ustawień z obszaru Reguły dot. aplikacji tylko, jeśli jest to absolutnie konieczne. W większości przypadków reguły zdefiniowane przez Zaporę ogniową są optymalne i nie wymagają wprowadzania zmian. Aby uzyskać dostęp do reguł dotyczących aplikacji:

 1. Kliknij dwukrotnie skrót Avast Premium Security na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij kafelek Ochrona w menu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję Zapora ogniowa.
 3. Wybierz aplikację w sekcji Aplikacje ostatnio zarządzane przez Zaporę ogniową lub kliknij pozycję Ustawienia aplikacji.
 4. Na ekranie Reguły dotyczące aplikacji można zarządzać następującymi opcjami:
  • Porządkowanie reguł dotyczących aplikacji według nazwy dostawcy
  • Dostosowywanie ograniczeń dostępu
  • Ustawianie akcji dotyczących połączeń nieautoryzowanych
  • Określanie autoryzowanych portów
  • Uzyskiwanie dostępu do reguł dotyczących pakietów

Więcej informacji na temat reguł dotyczących aplikacji zawiera następujący artykuł:

Zmiany w tych ustawieniach powinni wprowadzać tylko użytkownicy posiadający zaawansowaną wiedzę na temat pojęć związanych z zaporą.

Więcej ustawień Zapory ogniowej

Zaawansowani użytkownicy mogą skonfigurować dodatkowe ustawienia Zapory ogniowej, wybierając kolejno MenuUstawieniaOchronaZapora ogniowa. Dostępne są następujące ustawienia:

 • Wyłącz zaporę ogniową: kliknij zielony suwak (WŁ.) u góry ekranu ustawień Zapory ogniowej, a następnie wybierz przedział czasu. Nie zalecamy wybierania opcji Wyłącz na czas nieokreślony.
 • Pokaż powiadomienie o nowo utworzonych regułach typu „zezwalaj”: zaznacz pole obok tego ustawienia, aby otrzymywać powiadomienia o dopuszczeniu lub zablokowaniu nowej ścieżki komunikacji.
 • Tryb współdzielenia połączenia internetowego: umożliwia zaufanemu użytkownikowi połączenie się z Internetem za pośrednictwem Twojego komputera lub rozwiązywanie problemów z urządzeniami (na przykład drukarką) połączonymi z Internetem za pośrednictwem komputera.
 • Włącz automatyczne skanowanie portów: umożliwia zaporze ogniowej wykrywanie prób skanowania portów.
 • W przypadku programów, dla których nie zdefiniowano żadnych reguł, należy wykonać następujące czynności: użyj menu rozwijanego, aby zdefiniować działania wykonywane przez Zaporę ogniową w przypadku wykrycia nowej ścieżki komunikacji.
 • Reguły systemowe: kliknij ten przycisk, aby skonfigurować poszczególne wstępnie zdefiniowane reguły systemowe.
 • Reguły dot. pakietów: kliknij ten przycisk, aby skonfigurować ustawienia komunikacji zgodnie z typem połączenia.
 • Lista profilów sieci: wykorzystuje menu rozwijane z poszczególnych paneli sieciowych do skonfigurowania profilu sieciowego.
Zmiany w regułach systemowych i regułach dotyczących pakietów powinni wprowadzać tylko użytkownicy posiadający zaawansowaną wiedzę na temat pojęć związanych z zaporą. W większości przypadków obecna konfiguracja Zapory ogniowej jest wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony.
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami