Odinstalowywanie programu Avast Cleanup Premium

Aby odinstalować program Avast Cleanup Premium z komputera, wykonaj instrukcje z poniższych sekcji dotyczące jego odpowiedniej wersji.

Instrukcje dotyczące autonomicznego programu Avast Cleanup Premium

 1. Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora i upewnij się, że na komputerze nie działa żadna inna aplikacja ani oprogramowanie antywirusowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast Cleanup Premium i wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Cleanup Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 6. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 7. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Cleanup Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 9. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak.
 10. Kiedy zostanie wyświetlony Dezinstalator Avast Cleanup Premium, kliknij pozycję Tak, aby potwierdzić odinstalowanie.
 11. Poczekaj, aż dezinstalator usunie program Avast Cleanup Premium z komputera.
 12. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję OK.

Program Avast Cleanup Premium został odinstalowany z komputera. Aby ponownie zainstalować Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Avast Cleanup Premium 19.x
   
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami