Odinstalowywanie programu Avast Cleanup Premium

Aby odinstalować program Avast Cleanup Premium z komputera, wykonaj instrukcje z poniższych sekcji dotyczące jego odpowiedniej wersji.

Instrukcje dotyczące autonomicznego programu Avast Cleanup Premium

 1. Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora i upewnij się, że na komputerze nie działa żadna inna aplikacja ani oprogramowanie antywirusowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast Cleanup Premium i wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Cleanup Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 6. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 7. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Cleanup Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 9. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 10. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku klasycznego).
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Cleanup Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 12. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 13. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku klasycznego).
 14. Wybierz pozycję Avast Cleanup Premium, klikając ją raz, a następnie kliknij pozycję Usuń w prawym dolnym rogu ekranu wyróżnionego obszaru.
 15. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak Kontynuuj.
 16. Kiedy zostanie wyświetlony Dezinstalator Avast Cleanup Premium, kliknij pozycję Tak, aby potwierdzić odinstalowanie.
 17. Poczekaj, aż dezinstalator usunie program Avast Cleanup Premium z komputera.
 18. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję OK.

Program Avast Cleanup Premium został odinstalowany z komputera. Aby ponownie zainstalować Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Instrukcje dla składnika Cleanup programu Avast Antivirus

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i kliknij pozycję MenuUstawienia.
 2. W lewym panelu wybierz kartę Komponenty, przewiń w dół i kliknij panel Cleanup, aby rozwinąć tę sekcję. Następnie kliknij pozycję Odinstaluj komponent.
 3. Kliknij pozycję OK, aby potwierdzić dezinstalację komponentu Cleanup.
 4. Kliknij pozycję Ponownie uruchom komputer u góry ekranu Komponenty, a następnie kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz, aby zakończyć dezinstalację komponentu Cleanup.

Komponent Cleanup został usunięty z programu Avast Antivirus. Aby ponownie zainstalować komponent Cleanup, powtórz powyższe kroki i kliknij pozycję Instaluj komponent w kroku 2.

 1. Otwórz kreator instalacji Avast programu Avast Antivirus.
 2. Kliknij pozycję Modyfikuj w kreatorze instalacji Avast.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Cleanup i kliknij pozycję Zmień.
 4. Poczekaj, aż instalator zaktualizuje program Avast Antivirus na Twoim komputerze.
 5. Kliknij pozycję Ponownie uruchom komputer, aby zakończyć dezinstalację komponentu Cleanup.

Komponent Cleanup został usunięty z programu Avast Antivirus. Aby ponownie zainstalować komponent Cleanup, powtórz powyższe kroki i zaznacz pole wyboru Cleanup w kroku 3.

 • Avast Cleanup Premium 18.x

 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami