CyberCapture beheren in Avast Antivirus

CyberCapture is een functie in Avast Omni, Avast Premium Security en Avast Free Antivirus, waarmee u zeldzame, verdachte bestanden kunt opsporen en analyseren. CyberCapture is standaard ingeschakeld om alle niet-herkende bestanden te blokkeren.

Gedetecteerde bestanden beheren

Wanneer u een niet-herkend bestand opent, voert CyberCapture meteen een scan uit om te controleren of het bestand veilig kan worden geopend.

Als CyberCapture niet kan vaststellen of het bestand veilig is, ziet u de melding Hm... Dit vergt nader onderzoek. Standaard wordt het potentieel schadelijke bestand door Avast beveiligd en wordt het naar Avast Viruslab gestuurd, waar het in een veilige virtuele omgeving wordt geanalyseerd. Klik op Sluiten om het dialoogvenster te sluiten zonder het bestand te openen en wacht tot Avast Viruslab heeft gecontroleerd of het bestand veilig is.

Daarnaast zijn de volgende opties beschikbaar via Meer opties:

 • In quarantaine plaatsen: het mogelijk schadelijke bestand wordt in Quarantaine geplaatst, zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
 • Toch openen (niet aanbevolen): het bestand wordt meteen uitgevoerd zonder te wachten tot Avast Viruslab heeft gecontroleerd of het bestand veilig is.
Het is zeer raadzaam te wachten op de controle door Avast Viruslab voordat u een bestand uitvoert dat door CyberCapture is aangemerkt als potentieel schadelijk bestand.

Zodra de analyse is voltooid, ontvangt u een melding (gewoonlijk binnen een paar uur) waarin wordt meegedeeld of u het bestand veilig kunt openen.

U kunt de volgende meldingen krijgen:

 1. Goed nieuws van Viruslab: het bestand is niet schadelijk en kan veilig worden geopend door op Naar bestand gaan te klikken.
 2. Dreiging gedetecteerd en veiliggesteld: het bestand is schadelijk en kan niet veilig worden geopend. Avast plaatst het bestand automatisch in Quarantaine, zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.

De standaardwerking aanpassen

Standaard wordt een bestand dat door CyberCapture als potentieel schadelijk wordt aangemerkt automatisch ter analyse naar Avast Viruslab gestuurd. U kunt dat aanpassen via de toepassingsinstellingen:

 1. Open Avast Antivirus en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer BeschermingBelangrijkste schilden.
 3. Schuif naar CyberCapture inschakelen en selecteer de gewenste optie:
  • Bestanden automatisch naar het viruslab sturen (standaard geselecteerd): wanneer CyberCapture een potentieel schadelijk bestand detecteert, wordt het bestand altijd ter analyse naar Avast Viruslab gestuurd. Zodra het bestand is geanalyseerd, ontvangt u een melding van Avast Viruslab waarin wordt meegedeeld of het bestand schadelijk is of niet.
  • Vragen om bestanden naar het viruslab te sturen: telkens wanneer CyberCapture een potentieel schadelijk bestand detecteert, wordt u gevraagd of het bestand ter analyse naar Avast Viruslab moet worden gestuurd.

CyberCapture werkt nu volgens uw voorkeuren. Als u Vragen om bestanden naar het viruslab te sturen hebt geselecteerd, moet u telkens wanneer CyberCapture een mogelijk schadelijk bestand detecteert een van de volgende opties selecteren:

 • Voor analyse verzenden: stuur het bestand ter analyse naar Avast Viruslab.
 • Meer opties: plaats het bestand in Quarantaine of klik op Toch openen om het bestand meteen uit te voeren.
Het is niet raadzaam Toch openen te selecteren, tenzij u zeker weet dat het bestand veilig is.

Een bestand uitsluiten van scans

Om uw pc optimaal beschermd te houden, is het raadzaam bestanden niet uit te sluiten van scanbewerkingen. Als u een bestand bij het oplossen van problemen toch tijdelijk wilt uitsluiten, is deze optie wel beschikbaar. U kunt bepaalde bestanden of websites tijdelijk in één keer uitsluiten van alle scanbewerkingen, schilden en CyberCapture:

 1. Open Avast Antivirus en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer AlgemeenUitzonderingen.
 3. Klik op de knop Uitzondering toevoegen.
 4. U kunt op een van de volgende manieren een uitzondering toevoegen:
  • Typ het bestandspad, het mappad of de URL in het tekstvak en klik op Uitzondering toevoegen.
  • Klik op Bladeren, schakel het selectievakje in naast de bestanden of mappen die u aan de lijst met uitzonderingen wilt toevoegen en klik op OK.

Het geselecteerde bestand wordt nu genegeerd tijdens scanbewerkingen door CyberCapture.

CyberCapture uitschakelen

Het is niet raadzaam CyberCapture uit te schakelen. Als u de functie tijdens het oplossen van problemen toch tijdelijk wilt uitschakelen, is dat wel mogelijk.

 1. Open Avast Antivirus en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer BeschermingBelangrijkste schilden.
 3. Schakel het selectievakje naast CyberCapture inschakelen uit.

CyberCapture wordt nu uitgeschakeld. Als u de functie wilt inschakelen, gaat u naar MenuInstellingenBeschermingBelangrijkste schilden en tikt u op het vakje naast CyberCapture inschakelen.

 • Avast Omni 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 met Convenient Rollup Update, 32 / 64-bit

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen