Testování počítače na přítomnost virů pomocí aplikace Avast Antivirus

Avast Antivirus nabízí řadu testů, které váš počítač chrání před malwarem. Také si můžete vytvořit a nastavit test podle sebe. V tomto článku najdete podrobné informace o následujících virových testech:

 • Celkový test: Komplexní test, který zjišťuje malware, zastaralý software, doplňky prohlížečů se špatnou reputací, síťové hrozby a potíže s výkonem.
 • Úplný virový test: Předem nastavený podrobný test systému, který kontroluje úložiště a paměť na přítomnost malwaru (včetně rootkitů).
 • Cílený test: Otestuje složky vybrané při zahájení testu.
 • Test po restartu: Otestuje váš počítač při příštím spuštění systému, a to dříve, než se v něm spustí jakýkoli malware. Test po restartu zvyšuje vaše šance, že malware najdete a odstraníte dříve, než dokáže napadnout počítač.
 • Uživatelské testy: Otestuje počítač na základě parametrů, které jste určili.
 • Test z Průzkumníku: Slouží k testování konkrétních souborů či složek přes Průzkumníka.

Spuštění testu

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti OchranaVirové testy.
 2. Spusťte preferovaný test:
  • Celkový test: Klikněte na tlačítko Spustit Celkový test.
  • Úplný virový test: Klikněte na dlaždici Úplný virový test.
  • Cílený test: Klikněte na dlaždici Cílený test, vyberte soubor či složku, kterou chcete otestovat, a klikněte na možnost OK.
  • Test po restartu: Klikněte na dlaždici Test po restartu a poté na možnost Spustit při příštím restartu počítače.
  • Uživatelské testy: Klikněte na dlaždici Uživatelské testy a na panelu testu, který chcete spustit, klikněte na tlačítko Testy.
Chcete-li spustit Test z Průzkumníku, pravým tlačítkem klikněte na soubor či složku na ploše nebo v Průzkumníkovi a ze zobrazené nabídky vyberte možnost Najít viry ve výběru.

Vytvoření testu vybraného adresáře

 1. Klikněte na dlaždici Uživatelské testy.
 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit nový test.
 3. Určete parametry a nastavení testu:
  • Název testu: Do textového pole zadejte název testu.
  • Typ testu: Klikněte na rozevírací nabídku a vyberte požadovaný typ testu.
  • Četnost: Klikněte na rozevírací nabídku a určete, jak často se má test spouštět.

  Pokročilá nastavení

  • Citlivost (ve výchozím stavu střední): Kliknutím přetáhněte posuvník a nastavte tak citlivost testu. Vyšší citlivost zlepšuje ochranu a zvyšuje možnost výskytu falešných poplachů na malware. Když citlivost snížíte, falešných poplachů bude méně, avšak účinnost testů bude nižší.
  • Hledat PUP (potenciálně nežádoucí programy): Umožňuje Avastu hledat programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
  • Během testu následovat odkazy: Avast bude testovat také ostatní soubory používané testovanými soubory, jestli neobsahují potenciálně škodlivý obsah.
  • Testovat celé soubory: Umožňuje Avastu testovat celé soubory, nikoli pouze jejich části, jež jsou obvykle postiženy škodlivým kódem.
  • Priorita testu: Z rozevírací nabídky můžete vybrat prioritu testů (ve výchozím stavu střední).

  Testované oblasti

  • Všechny pevné disky: Umožňuje Avastu otestovat všechny pevné disky v počítači.
  • Systémový disk: Umožňuje do testování zahrnout data uložená na fyzických zařízeních, jako jsou pevné disky nebo jednotky USB.
  • Všechna vyměnitelná média: Umožňuje Avastu testovat aplikace, které se spouštějí automaticky, když k počítači připojíte jednotku USB nebo když do něj vložíte jiné výměnné médium. Testování výměnných médií může trvat delší dobu, protože jejich rychlost bývá často omezená.
  • Rootkity: Umožňuje Avastu hledat hrozby ukryté v systému.
  • UEFI BIOS: Umožňuje Avastu hledat skryté hrozby ve spouštěcím procesu systému UEFI BIOS.
  • Disky CD a DVD: Umožňuje Avastu hledat škodlivý obsah na discích CD a DVD.
  • Automaticky spouštěné programy a moduly v paměti: Umožňuje Avastu testovat aplikace a procesy spouštěné po startu systému nebo běžící na pozadí.

  Archivy

  • Testovat jen běžné instalační programy: Umožňuje testovat nejčastěji používané typy archivů (.zip, .rar) a další spustitelné nebo instalační archivy.
  • Testovat všechny archivy: Umožňuje testovat všechny soubory archivů (testy kvůli tomu potrvají výrazně déle).
  • Netestovat archivy: Umožňuje vyloučit z testu všechny soubory archivů.

  Typy souborů

  • Typy založené na obsahu (pomalé): Umožňuje testovat soubory, které jsou obvykle nejzranitelnější vůči útokům malwaru.
  • Typy založené na příponě (rychlé): Umožňuje testovat pouze soubory s rizikovými příponami, jako jsou .exe, .com a .bat.
  • Testovat všechny soubory (velmi pomalé): Umožňuje testovat všechny soubory v počítači na přítomnost malwaru.

  Automatické akce

  • Během testu provádět automatické akce: Když zaškrtnete tuto možnost, můžete určit automatickou akci, kterou má Avast provést při nálezu infikovaného souboru.
   • Automaticky vyčistit: Když je zjištěn infikovaný soubor, Avast se jej pokusí opravit. Pokud oprava není možná, soubor je přesunut do Karantény. Pokud se to nepovede, soubor je smazán.
   • Přesunout soubor do Karantény: Když Avast zjistí infikovaný soubor, přesune jej do Karantény.
   • Smazat soubor: Když je zjištěn infikovaný soubor, Avast jej automaticky smaže.
  • Po dokončení testu vypnout počítač: Umožňuje Avastu po dokončení testu vypnout počítač.
  • Vytvářet report: Umožňuje Avastu po dokončení testu automaticky vytvářet a ukládat report.
 4. Kliknutím na možnost Uložit dokončete nastavení uživatelského testu.

Chcete-li upravit nastavení uživatelského testu, přejděte do části OchranaVirové testyUživatelské testy, najeďte myší nad název požadovaného testu a klikněte na možnosti Více (tři tečky) ▸ Nastavení.

Výsledky testů

Avast po dokončení testu zobrazí všechny nalezené problémy. Tyto problémy můžete vyřešit přímo na obrazovce s výsledky. Každý virový test také můžete nastavit, aby problémy řešil hned, jak je zjistí.

K vyřešení některých nalezených problémů může být potřeba samostatné předplatné.

Celkový test

Chcete-li se dozvědět více informací o řešení nalezených problémů po dokončení Celkového testu, přečtěte si následující článek:

Další virové testy

Jak nastavit automatické řešení problémů, které byly nalezeny při jednotlivých testech:

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Vyberte možnosti OchranaVirové testy.
 3. Klikněte na kartu požadovaného testu.
 4. Přejděte níže a zaškrtněte pole u možnosti Během testu provádět automatické akce. Pak vyberte akci, kterou má Avast provést při zjištění problému:
  • Automaticky vyčistit: Když je zjištěn infikovaný soubor, Avast se jej pokusí opravit. Pokud oprava není možná, soubor je přesunut do Karantény. Pokud se to nepovede, soubor je smazán.
  • Přesunout soubor do Karantény: Když Avast zjistí infikovaný soubor, přesune jej do Karantény.
  • Smazat soubor: Když je zjištěn infikovaný soubor, Avast jej automaticky smaže.

Pokud chcete, aby Avast při nálezu infikovaného souboru nedělal nic, zrušte zaškrtnutí pole u možnosti Během testu provádět automatické akce (není doporučováno). Nevyřešené nálezy testů můžete kdykoli spravovat – stačí zvolit možnosti OchranaVirové testyHistorie testů.

Speciální případy

Neúplné testy mají na obrazovce testování uvedeno chybové hlášení s důvodem, proč je nebylo možné dokončit. Existuje řada různých důvodů, proč test nebylo možné dokončit. Mezi ty nejběžnější patří:

 • Archiv je chráněn heslem: Soubor nelze otevřít bez zadání hesla. Některé programy uchovávají svá data v archivech chráněných heslem, které si nastavily samy. V závislosti na nastaveních testu je testován pouze soubor „wrapper“, zatím co obsah archivu nikoli.
 • Archiv je poškozen: Soubor může být poškozený, protože byl stažen nebo uložen na disk pouze částečně, případně se jedná o speciální typ archivu.
 • Proces k souboru nemá přístup, protože je používán jiným procesem: Soubor byl během testu používán jiným procesem nebo programem.
 • Soubor je dekompresní bomba: Soubor je příliš velký na to, aby byl dekomprimován a analyzován na přítomnost malwaru. Při dekompresi velkých souborů vzniká velké množství dat, které může způsobovat nestabilní chování systému.
Soubory v archivech nemohou vašemu systému uškodit, dokud nebudou rozbaleny.

Změny nastavení testů

Ačkoli u některých virových testů můžete změnit určitá nastavení, doporučujeme měnit pouze nastavení v části Uživatelské testy. Jak změnit nastavení testů:

 1. Přejděte do části OchranaVirové testy.
 2. V pravém horním rohu obrazovky Virové testy klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo).
 3. Vyberte kartu požadovaného testu.
 4. Upravte příslušná nastavení.

Další informace o nastaveních virových testů najdete v následujícím článku:

Vytvoření a používání Záchranného disku

Pokud máte podezření, že je váš počítač infikován malwarem, a žádný virový test (ani Test po restartu) nedokázal problém vyřešit, můžete použít Záchranný disk. Pomocí Záchranného disku můžete, před spuštěním operačního systému, otestovat váš počítač. Tímto krokem výrazně zvýšíte svoje šance na nalezení a odstranění malwaru, neboť malware bude odhalen dříve, než se dokáže bránit.

Další informace o Záchranném disku najdete v následujícím článku:

Prohlížení historie testů

Jak si zobrazit podrobnosti o předchozích testech:

 1. Přejděte do části OchranaVirové testy.
 2. Klikněte na tlačítko Historie testů.
 3. Umístěte ukazatel myši nad panel testu a kliknutím na šipku dolů si zobrazte podrobnosti o testu.
 • Avast Omni 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás