Správa funkce CyberCapture v programu Avast Antivirus

CyberCapture je funkce Avastu, která zjišťuje a analyzuje vzácné, podezřelé soubory. Pokud se takový soubor pokusíte spustit, CyberCapture jej v počítači uzamkne a pošle jej do Virové laboratoře Avast, kde bude analyzován v bezpečném virtuálním prostředí.

CyberCapture ve výchozím stavu blokuje všechny nerozpoznané soubory, aby zajišťoval maximální ochranu.

Doporučujeme ponechat toto výchozí nastavení. Chcete-li však zvolit vlastní nastavení funkce CyberCapture, přečtete si jednotlivé části tohoto článku.

Odeslání názoru k nalezeným souborům

CyberCapture automaticky blokuje a znepřístupňuje nalezené soubory, dokud je Virová laboratoř Avast neanalyzuje. Tyto soubory však můžete označit jako důvěryhodné a Virová laboratoř Avast bude následně upozorněna.

Chcete-li soubor označit jako důvěryhodný, řiďte se tímto postupem:

 1. Pokud byl soubor nalezen jako hrozba, klikněte na možnost Více.
 2. V následujícím dialogovém okně klikněte na možnost Tomuto souboru věřím.

Zobrazí se oznámení, že jste Virové laboratoři Avast poslali svůj názor. Chcete-li výchozí chování funkce CyberCapture změnit, můžete kliknout na možnost Nastavení.

Po dokončení analýzy se zobrazí oznámení o bezpečnosti souboru.

Správa souborů nalezených funkcí CyberCapture

Chcete-li mít soubory pod kontrolou, funkci CyberCapture můžete nastavit tak, abyste se sami mohli rozhodovat, zda příslušný soubor bude možné spustit. Virovou laboratoří Avast je analyzován každý nalezený soubor. Když tuto možnost vyberete, nalezené soubory budete moci během analýzy normálně používat.

Chcete-li změnit výchozí nastavení funkce CyberCapture, řiďte se následujícím postupem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a klikněte na možnost Nastavení.
 2. Ověřte, zda je vybrána záložka Obecné, a poté v části Povolit CyberCapture zaškrtněte možnost umožnit mi rozhodnout se.
 3. Kliknutím na tlačítko OK aktualizujete nastavení.

Jakmile v nastaveních funkce CyberCapture aktivujete možnost umožnit mi rozhodnout se, budete se moci rozhodnout, jak chcete při nálezu souboru postupovat.

 1. Jakmile se zobrazí dialogové okno CyberCapture, klikněte na možnost Více.
 2. Klikněte na tlačítko Spustit (nedoporučujeme). Pokud si jste jistí, že je soubor bezpečný, můžete zrušit zaškrtnutí možnosti Odeslat do virové laboratoře Avast pro podrobnou analýzu.

Nalezený program nebo soubor se spustí. Po dokončení analýzy se zobrazí oznámení o bezpečnosti souboru.

Vypnutí posílání souborů funkcí CyberCapture

Nedoporučujeme vypínat posílání souborů nalezených funkcí CyberCapture do Virové laboratoře Avast za účelem analýzy. Nicméně pro určité účely je to možné. Funguje to bez ohledu na nastavení funkce CyberCapture.

 1. Pokud byl soubor nalezen jako hrozba, klikněte na možnost Více.
 2. Zrušte zaškrtnutí možnosti Odeslat do virové laboratoře Avast pro podrobnou analýzu a kliknutím na tlačítko OK volbu potvrďte.

Nalezený soubor není odeslán do Virové laboratoře Avast a oznámení o bezpečnosti daného souboru se nezobrazí. Se soubory, které nebyly odeslány do Virové laboratoře Avast, doporučujeme zacházet velmi obezřetně.

Vyloučení souborů z testů funkce CyberCapture

Z testování funkce CyberCapture doporučujeme nevylučovat žádné soubory. Pokud však nějaký soubor potřebujete vyloučit pro účely řešení problémů, řiďte se následujícím postupem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a klikněte na možnost Nastavení.
 2. Ověřte, že je vybrána záložka Obecné, přejděte níže a kliknutím na šipku dolů u položky Výjimky rozbalte příslušnou část.
 3. Klikněte na záložku CyberCapture a zadejte cestu k souboru, který chcete vyloučit.
 4. Stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na tlačítko Vložit.
 5. Kliknutím na tlačítko OK aktualizujete nastavení.

Jakmile nastavíte výjimku, soubor nebude funkcí CyberCapture testován.

Deaktivace funkce CyberCapture

Deaktivaci funkce CyberCapture nedoporučujeme. Pokud to však potřebujete pro účely řešení problémů, řiďte se následujícím postupem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a klikněte na možnost Nastavení.
 2. Ověřte, zda je vybrána záložka Obecné, a zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit CyberCapture.

CyberCapture se zcela deaktivuje. Budete-li chtít tuto funkci znovu aktivovat, vraťte se do části NastaveníObecné a zaškrtněte možnost Povolit CyberCapture.

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás