Automatické zapnutí Avast SecureLine VPN při připojení k nezabezpečené Wi-Fi síti

Tento článek vysvětluje, jak nastavit Avast SecureLine VPN, aby se automaticky zapínala, když se zařízení připojí k nezabezpečené Wi-Fi síti.

Postup v tomto článku platí pouze pro Avast SecureLine VPN v režimu „Režim ruční VPN“. Pokud používáte možnost Režim Smart VPN, v následujícím článku si přečtěte informace o správě nastavení automatického připojování:

Zapnutí automatického připojování

 1. Aplikaci otevřete dvojitým kliknutím na ikonu Avast SecureLine VPN na ploše Windows.
 2. Na pravém panelu klikněte na ikonu Automatické připojování.
  Pokud se ikona Automatické připojování nezobrazí, už je tato možnost zapnutá.
 3. Klikněte na tlačítko Aktivovat.

Avast SecureLine VPN se automaticky zapne pokaždé, když se počítač připojí k nezabezpečené síti. Nezabezpečená síť je kterákoli síť, kterou nemáte na seznamu důvěryhodných (soukromých) sítí.

Chcete-li se dozvědět, jak přidat síť na seznam důvěryhodných sítí, přečtěte si v tomto článku část Správa automatického připojování.

 1. Na panelu nabídek Apple vyberte možnost PřejítAplikace a dvojím kliknutím na ikonu Avast SecureLine VPN otevřete aplikaci.
 2. Na pravém panelu klikněte na ikonu Automatické připojování.
  Pokud se ikona Automatické připojování nezobrazí, už je tato možnost zapnutá.
 3. Klikněte na tlačítko Aktivovat.

Avast SecureLine VPN se automaticky zapne pokaždé, když se Mac připojí k nezabezpečené síti. Nezabezpečená síť je kterákoli síť, kterou nemáte na seznamu Důvěryhodné sítě.

Chcete-li se dozvědět, jak přidat síť na seznam důvěryhodných sítí, přečtěte si v tomto článku část Správa automatického připojování.

 1. Na hlavní obrazovce zařízení klepnutím na ikonu Avast SecureLine otevřete aplikaci.
 2. Klepněte na ikonu Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automaticky připojovat.
 3. V horní části obrazovky přepněte posuvník ze šedé polohy (Vypnuto) do polohy zelené (Zapnuto).
 4. Vyberte možnost Nezabezpečená Wi-Fi. Na výzvu klepněte na možnost Povolit a podle pokynů na obrazovce povolte aplikaci Avast SecureLine VPN přístup k vaší poloze.

Avast SecureLine VPN se automaticky zapne pokaždé, když se zařízení s Androidem připojí k nezabezpečené síti. Nezabezpečená síť je kterákoli síť, kterou nemáte na seznamu Důvěryhodné sítě.

Chcete-li se dozvědět, jak přidat síť na seznam důvěryhodných sítí, přečtěte si v tomto článku část Správa automatického připojování.

 1. Na hlavní obrazovce zařízení klepnutím na ikonu SecureLine otevřete aplikaci.
 2. Zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automaticky připojovat.
  Pokud možnost Automaticky připojovat není k dispozici, Avast SecureLine VPN nemusí mít oprávnění k automatickému připojování. Chcete-li udělit potřebná oprávnění, na hlavní obrazovce aplikace klepněte na možnost Připojit a postupujte dle pokynů na obrazovce.
 3. Vyberte možnost Když se připojím k Wi-Fi síti.

Avast SecureLine VPN se automaticky zapne pokaždé, když se zařízení s iOS připojí k nezabezpečené síti. Nezabezpečená síť je kterákoli síť, kterou nemáte na seznamu Důvěryhodné sítě.

Chcete-li se dozvědět, jak přidat síť na seznam důvěryhodných sítí, přečtěte si v tomto článku část Správa automatického připojování.

Správa automatického připojování

K dispozici máte následující možnosti:

Přidání důvěryhodné sítě

Na seznam důvěryhodných sítí můžete přidávat soukromé sítě, jako je domácí či pracovní Wi-Fi. Těchto sítí se nebude týkat automatické připojování k VPN.

Postupujte následovně:

 1. Otevřete Avast SecureLine VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Ověřte, zda jsou vybrány možnosti Režim VPNRežim ruční VPN.
 3. Zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté pole Vyloučit soukromé sítě.
 4. Klikněte na tlačítko Upravit sítě.
 5. Kliknutím na příslušný posuvník nastavte aktuální síť jako V soukromí a pak klikněte na možnost Zavřít.

Aktuální síť se přidá na seznam důvěryhodných sítí.

 1. Otevřete Avast SecureLine VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Ověřte, zda jsou vybrány možnosti Režim VPNRežim ruční VPN.
 3. Zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté pole Kromě důvěryhodných sítí.
 4. Klikněte na tlačítko Upravit sítě.
 5. U aktuální sítě klikněte na možnost Přidat k důvěryhodným sítím.

Aktuální síť se přidá na seznam důvěryhodných sítí.

 1. Otevřete Avast SecureLine VPN a zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automaticky připojovat.
 2. Klepněte na možnost Důvěryhodné sítě.
 3. U aktuální sítě klepněte na ikonu + (plus).

Aktuální síť se přidá na seznam důvěryhodných sítí.

 1. Otevřete Avast SecureLine VPN a zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automaticky připojovat.
 2. Klepněte na možnost Důvěryhodné sítě.
 3. U aktuální sítě klepněte na ikonu + (plus).

Aktuální síť se přidá na seznam důvěryhodných sítí.

Vypnutí automatického připojování

Postupujte následovně:

 1. Otevřete Avast SecureLine VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Zkontrolujte, zda jsou vybrány možnosti Režim VPNRežim ruční VPN.
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Automaticky při připojení k internetu.

Avast SecureLine VPN se už nebude automaticky zapínat pokaždé, když se počítač připojí k nezabezpečené síti. Chcete-li tuto možnost znovu zapnout, přečtěte si v tomto článku část Zapnutí automatického připojování.

 1. Otevřete Avast SecureLine VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Ověřte, zda jsou vybrány možnosti Režim VPNRežim ruční VPN.
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Automaticky při připojení k internetu.

Avast SecureLine VPN se už nebude automaticky zapínat pokaždé, když se Mac připojí k nezabezpečené síti. Chcete-li tuto možnost znovu zapnout, přečtěte si v tomto článku část Zapnutí automatického připojování.

 1. Otevřete Avast SecureLine VPN a zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automaticky připojovat.
 2. V horní části obrazovky přepněte posuvník ze zelené polohy (Zapnuto) do polohy šedé (Vypnuto).

Avast SecureLine VPN se už nebude automaticky zapínat pokaždé, když se zařízení s Androidem připojí k nezabezpečené síti. Chcete-li tuto možnost znovu zapnout, přečtěte si v tomto článku část Zapnutí automatického připojování.

 1. Otevřete Avast SecureLine VPN a zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automaticky připojovat.
 2. Vyberte možnost Nikdy.

Avast SecureLine VPN se už nebude automaticky zapínat pokaždé, když se zařízení s iOS připojí k nezabezpečené síti. Chcete-li tuto možnost znovu zapnout, přečtěte si v tomto článku část Zapnutí automatického připojování.

 • Avast SecureLine VPN 5.x pro Windows
 • Avast SecureLine VPN 4.x pro Mac
 • Avast SecureLine VPN 6.x pro Android
 • Avast SecureLine VPN 6.x pro iOS
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) a novější

 • Apple iOS 12 a novější
 • Kompatibilní se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás