Testování počítače na přítomnost virů pomocí programu Avast Antivirus

Avast Antivirus nabízí řadu testů, které váš počítač chrání před malwarem. Také si můžete vytvořit test s takovými nastaveními, která vám vyhovují. Podrobnosti o antivirových testech naleznete v následujících částech.

Výběr typu testu

Avast Antivirus kromě antivirových štítů nabízí také následující testy:

 • Celkový test: Komplexní test, který zjišťuje malware, zastaralý software, doplňky prohlížečů se špatnou reputací, síťové hrozby, potíže s výkonem či slabá a duplicitní hesla nebo hesla, jejichž bezpečnost může být ohrožena.
 • Plný virový test: Předem nastavený podrobný test systému, který kontroluje úložiště a paměť na přítomnost malwaru (včetně rootkitů).
 • Rychlý test: Otestuje hlavní jednotku počítače, kde se nacházejí systémové soubory, programy spouštěné po startu systému a všechny známé typy rootkitů. Tento test analyzuje pouze rizikové typy souborů, takže nezabere moc času.
 • Test USB / DVD: Otestuje všechna vyměnitelná paměťová média, která jsou momentálně připojena k počítači. Testuje například externí pevné disky, jednotky USB flash a disky CD či DVD.
 • Test složky: Otestuje složky vybrané při zahájení testu.
 • Test po restartu: Otestuje váš počítač při příštím spuštění systému, a to dříve, než se v něm spustí jakýkoli malware. Testování při spuštění systému zvyšuje vaše šance, že malware najdete a odstraníte dříve, než se začne bránit.
Informace o spuštění a naplánování testu po restartu se dozvíte v následujícím článku:

Spuštění testu

Chcete-li spustit test, postupujte následovně:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a přejděte do části OchranaAntivirus.
 2. Vyberte typ testu:
  • Na obrazovce aplikace Antivirus klikněte na možnost Celkový test nebo Spustit Plný virový test.
  • Klikněte na možnost Další testy a poté na dlaždici testu, který chcete spustit.

Během testu se zobrazí obrazovka s informacemi o jeho průběhu. Po dokončení testu si můžete prohlédnout výsledky.

Naplánování testu

Libovolný test si můžete naplánovat na dobu, která vám vyhovuje. Chcete-li naplánovat test, postupujte následovně:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a přejděte do části OchranaAntivirus.
 2. Na dlaždici požadovaného testu klikněte na ikonu hodin. Můžete naplánovat Plný virový test nebo kliknout na možnost Další testy a naplánovat jiný typ testu.
 3. Zaškrtněte možnost Naplánovat tento test a z rozevírací nabídky vyberte, jestli chcete test provést jednorázově (Jednou) nebo jestli jej chcete provádět opakovaně (Denně, Týdně nebo Měsíčně).
 4. Můžete změnit následující nastavení:
  • Nespouštět test, pokud je počítač napájen z baterie: Toto pole zaškrtněte, pokud nechcete spouštět naplánované testy, když počítač není připojen ke zdroji energie.
  • Pozastavit test, pokud se počítač začne napájet z baterie: Toto pole zaškrtněte, když chcete při odpojení počítače od zdroje napájení pozastavit aktuálně probíhající test.
  • Po skončení testu vypnout systém: Toto pole zaškrtněte, pokud chcete po dokončení testu automaticky vypnout počítač.
 5. Nastavte čas ve 24hodinovém formátu, kdy se má test spustit (například 15:00 namísto 3 PM), a z rozevírací nabídky vyberte den.
 6. Kliknutím na tlačítko OK uložte nastavení naplánovaného testu.
Pravidelné spouštění testu po restartu naplánovat nelze. Chcete-li spuštění testu po restartu naplánovat na příští spuštění systému, vyberte dlaždici Test po restartu a klikněte na tlačítko Spustit při příštím startu počítače. Další informace o spuštění a naplánování testu po restartu se dozvíte v následujícím článku:

Vytvoření testu vybraného adresáře

Chcete-li si vytvořit test vybraného adresáře, postupujte následovně:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a přejděte do části OchranaAntivirus.
 2. Klikněte na dlaždici Další testy a poté na možnost Vytvořit vlastní test.
 3. Zadejte název a popis testu a poté určete oblasti a soubory, které se mají testovat.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Na záložkách na levém panelu můžete nastavit pokročilé parametry testu. Více informací se dozvíte v následujícím článku:

Nový test se zobrazí jako dlaždice u možnosti Vytvořit vlastní test. Kliknutím na ikonu koše můžete test smazat, kliknutím na ikonu hodin otevřete nastavení jeho plánu a kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete jeho možnosti.

Výsledky testů

Po každém testu se zobrazí výsledky s informacemi o nálezech a možnosti, jak s jednotlivými nálezy zacházet.

Celkový test

Celkový test vám ukáže podrobnosti o jednotlivých problémech a umožní vám každý z nich neprodleně opravit kliknutím na tlačítko Vyřešit. Případně můžete kliknout na možnost Přeskočit a vyřešit daný problém později.

Antivirové testy

Pokud antivirové testy aplikace Avast Antivirus zjistí nějaké problémy, z rozevírací nabídky budete moci vybrat, pomocí jakých akcí má Avast dané problémy vyřešit. K dispozici máte následující akce:

 • Rozhodnout automaticky: Pokusí se o opravu souboru. Pokud neuspěje, soubor bude přesunut do Truhly. Pokud se ani to nepodaří, soubor se smaže.
 • Smazat: Trvale odstraní soubor z počítače.
 • Opravit: Pokud je soubor infikován jen částečně, odstraní se z něj škodlivý kód. Tato akce není možná, pokud je celý kód souboru tvořen malwarem.
 • Přesunout do Truhly: Přesune soubor do Truhly, odkud systému nemůže nijak uškodit (doporučeno).
 • Ignorovat: Nezmění obsah ani umístění souboru (nedoporučuje se).

Pokud chcete, aby Avast momentálně neprováděl žádné akce, kliknutím na možnost Zpět obrazovku zavřete. Nevyřešené nálezy testů můžete kdykoli spravovat – stačí zvolit možnosti OchranaAntivirusHistorie testů.

Speciální případy

Neúplné testy mají ve sloupci Stav uvedeno chybové hlášení s důvodem, proč je nebylo možné dokončit. Existuje řada různých důvodů, proč test nebylo možné dokončit. Mezi ty nejběžnější patří:

 • Archiv je chráněn heslem.: Soubor nelze otevřít bez zadání hesla. Některé programy uchovávají svá data v archivech chráněných heslem, které si nastavily samy. V závislosti na nastaveních testu je testován pouze soubor „wrapper“, zatím co obsah archivu nikoli.
 • Archiv je poškozen.: Soubor může být poškozený, protože byl stažen nebo uložen na disk pouze částečně, případně se jedná o speciální typ archivu.
 • Proces k souboru nemá přístup, protože je používán jiným procesem: Soubor byl během testu používán jiným procesem nebo programem.
 • Soubor je dekompresní bomba.: Soubor je příliš velký na to, aby byl dekomprimován a analyzován na přítomnost malwaru. Při dekompresi velkých souborů vzniká velké množství dat, které může způsobovat nestabilní chování systému.
Soubory v archivech nemohou vašemu systému uškodit, dokud nebudou rozbaleny.

Změny nastavení testů

Ačkoli u některých antivirových testů můžete změnit určitá nastavení, doporučujeme měnit pouze nastavení v části Testy vybraného adresáře. Chcete-li změnit nastavení testů, postupujte následovně:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a přejděte do části OchranaAntivirus.
 2. Na dlaždici požadovaného testu klikněte na ikonu ozubeného kola. Můžete změnit nastavení pro Plný virový test nebo kliknout na možnost Další testy a přejít k jinému typu testu.
 3. Na záložkách nalevo si můžete prohlédnout a změnit parametry vybraného testu.

Podrobnosti o nastaveních testů naleznete v následujícím článku:

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás