Testování počítače na přítomnost virů pomocí programu Avast Antivirus

Avast Antivirus nabízí řadu testů, které váš počítač chrání před malwarem. Také si můžete vytvořit a nastavit test podle sebe. V tomto článku najdete podrobné informace o následujících virových testech:

 • Celkový test: komplexní test, který zjišťuje malware, zastaralý software, doplňky prohlížečů se špatnou reputací, síťové hrozby a potíže s výkonem.
 • Úplný virový test: předem nastavený podrobný test systému, který kontroluje úložiště a paměť na přítomnost malwaru (včetně rootkitů).
 • Cílený test: otestuje složky vybrané při zahájení testu.
 • Test po restartu: otestuje váš počítač při příštím spuštění systému, a to dříve, než se v něm spustí jakýkoli malware. Test po restartu zvyšuje vaše šance, že malware najdete a odstraníte dříve, než dokáže napadnout počítač.
 • Uživatelské testy: otestuje počítač na základě parametrů, které jste určili.
 • Test z Průzkumníku: slouží k testování konkrétních souborů či složek přes Průzkumníka.

Spuštění testu

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a přejděte do části OchranaVirové testy.
 2. Jak spustit preferovaný test:
  • Celkový test: Klikněte na tlačítko Spustit Celkový test.
  • Úplný virový test: Klikněte na dlaždici Úplný virový test.
  • Cílený test: Klikněte na dlaždici Cílený test, vyberte soubor či složku, kterou chcete otestovat, a klikněte na možnost OK.
  • Test po restartu: Klikněte na dlaždici Test po restartu a poté na možnost Spustit při příštím startu počítače.
  • Uživatelské testy: Klikněte na dlaždici Uživatelské testy a na panelu testu, který chcete spustit, klikněte na tlačítko Testy.
Chcete-li spustit Test z Průzkumníku, pravým tlačítkem klikněte na soubor či složku na ploše nebo v Průzkumníkovi a ze zobrazené nabídky vyberte možnost Najít viry ve výběru.

Vytvoření testu vybraného adresáře

Vytvoření testu vybraného adresáře:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a přejděte do části OchranaVirové testy.
 2. Klikněte na dlaždici Uživatelské testy.
 3. Klikněte na možnost Vytvořit nový test.
 4. Určete parametry testu. K dispozici máte následující parametry:
  • Název testu: Do textového pole zadejte název testu.

  Přizpůsobení testu

  • Typ testu: Podle toho, co chcete v počítači otestovat, vyberte možnost Úplný virový test nebo Cílený test.
  • Četnost: Určete, jak často se má test spouštět.

  Pokročilé nastavení

  • Citlivost (ve výchozím nastavení střední): Čím je citlivost vyšší, tím je ochrana lepší, ale také tím více falešných poplachů na malware dokáže test najít. Když citlivost snížíte, falešných poplachů bude méně, avšak účinnost testů bude nižší.
  • Hledat potenciálně nežádoucí programy (PUP): Umožňuje Avastu hledat programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
  • Během testu následovat odkazy: Umožňuje testovat také ostatní soubory používané testovanými soubory, jestli neobsahují potenciálně škodlivý obsah.
  • Testovat celé soubory: Umožňuje Avastu testovat celé soubory, nikoli pouze jejich části, jež jsou obvykle postiženy škodlivým kódem.
  • Priorita testu: Z rozevírací nabídky můžete vybrat prioritu testů (ve výchozím stavu střední).

  Testované oblasti

  • Všechny pevné disky: Umožňuje Avastu otestovat všechny pevné disky v počítači.
  • Systémový disk: Možnosti v této části se týkají dat uložených na fyzických zařízeních, jako jsou pevné disky nebo jednotky USB.
  • Všechna vyměnitelná média: Umožňuje Avastu testovat aplikace, které se spouštějí automaticky, když k počítači připojíte jednotku USB nebo když do něj vložíte jiné výměnné médium. Testování výměnných médií může trvat delší dobu, protože jejich rychlost bývá často omezená.
  • Rootkity: Umožňuje Avastu hledat hrozby ukryté v systému.
  • Disky CD a DVD: Umožňuje Avastu hledat škodlivý obsah na discích CD a DVD.
  • Moduly načtené v paměti: Umožňuje Avastu testovat aplikace a procesy spouštěné po startu systému nebo běžící na pozadí.

  Archivy

  • Testovat nejčastěji používané typy: Umožňuje testovat nejčastěji používané typy archivů (.zip, .rar) a další spustitelné nebo instalační archivy.
  • Testovat všechny typy archivů: Umožňuje analyzovat všechny soubory archivů (testy kvůli tomu potrvají výrazně déle).
  • Netestovat archivy: Vypne testování archivů při Úplném virovém testu.

  Typy souborů

  • Typy založené na obsahu (pomalé): Testuje soubory, které jsou obvykle nejzranitelnější vůči útokům malwaru.
  • Typy založené na příponě (rychlé): Testuje pouze soubory s rizikovými příponami, jako jsou .exe, .com, .bat.
  • Testovat všechny soubory (velmi pomalé): Testuje všechny soubory v počítači na přítomnost malwaru.
  • Během testu provádět automatické akce: Když zaškrtnete tuto možnost, můžete určit automatickou akci, kterou má Avast provést při nálezu infikovaného souboru.
  • Po dokončení testu vypnout počítač: Umožňuje Avastu po dokončení testu vypnout počítač.
  • Vytvářet report: Umožňuje Avastu po dokončení testu automaticky vytvářet a ukládat report.
  • Výjimky: Klikněte na možnost Zobrazit výjimky, klikněte na možnost Přidat výjimku a poté najděte soubor, složku či webovou stránku, kterou chcete z nového vlastního testu vyloučit.

Parametry nových uživatelských testů se budou ukládat automaticky a můžete je kdykoli změnit. Chcete-li spustit nový vlastní test, zvolte možnosti OchranaVirové testyUživatelské testy a u testu, který chcete spustit, klikněte na možnost Testy.

Výsledky testů

Avast po dokončení testu zobrazí všechny nalezené problémy. Tyto problémy můžete vyřešit přímo na obrazovce s výsledky. Každý virový test také můžete nastavit, aby problémy řešil hned, jak je zjistí.

K vyřešení některých nalezených problémů může být potřeba samostatná placená licence.

Celkový test

Chcete-li se dozvědět více informací o řešení nalezených problémů po dokončení Celkového testu, přečtěte si následující článek:

Další virové testy

Můžete nastavit automatické řešení problémů, které byly nalezeny při jednotlivých testech.

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu klikněte na možnost Ochrana a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Virové testy.
 3. Klikněte na test, pro který chcete nastavit automatické chování.
 4. Přejděte níže, zaškrtněte pole u možnosti Během testu provádět automatické akce a vyberte akci, kterou má Avast provést při zjištění problému. K dispozici máte následující akce:
  • Automaticky vyčistit: Avast se pokusí o opravu souboru. Pokud se mu to nepovede, přesune soubor do Virové truhly. Pokud se mu ani to nepovede, smaže jej.
  • Přesunout soubor do Virové truhly: Avast přesune soubor přímo do Virové truhly, odkud nemůže systému nijak uškodit.
  • Smazat soubor: Avast trvale odebere soubor z počítače.

Pokud chcete, aby Avast při nálezu infikovaného souboru nedělal nic, zrušte zaškrtnutí pole u možnosti Během testu provádět automatické akce (není doporučováno). Nevyřešené nálezy testů můžete kdykoli spravovat – stačí zvolit možnosti OchranaVirové testyHistorie testů.

Speciální případy

Neúplné testy mají na obrazovce testování uvedeno chybové hlášení s důvodem, proč je nebylo možné dokončit. Existuje řada různých důvodů, proč test nebylo možné dokončit. Mezi ty nejběžnější patří:

 • Archiv je chráněn heslem: Soubor nelze otevřít bez zadání hesla. Některé programy uchovávají svá data v archivech chráněných heslem, které si nastavily samy. V závislosti na nastaveních testu je testován pouze soubor „wrapper“, zatím co obsah archivu nikoli.
 • Archiv je poškozen: Soubor může být poškozený, protože byl stažen nebo uložen na disk pouze částečně, případně se jedná o speciální typ archivu.
 • Proces k souboru nemá přístup, protože je používán jiným procesem: Soubor byl během testu používán jiným procesem nebo programem.
 • Soubor je dekompresní bomba: Soubor je příliš velký na to, aby byl dekomprimován a analyzován na přítomnost malwaru. Při dekompresi velkých souborů vzniká velké množství dat, které může způsobovat nestabilní chování systému.
Soubory v archivech nemohou vašemu systému uškodit, dokud nebudou rozbaleny.

Změny nastavení testů

Ačkoli u některých virových testů můžete změnit určitá nastavení, doporučujeme měnit pouze nastavení v části Uživatelské testy. Jak změnit nastavení testů:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a přejděte do části OchranaVirové testy.
 2. V pravém horním rohu obrazovky Virové testy klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení.
 3. Vyberte test, ke kterému chcete změnit nastavení.
 4. Zvolte požadovaná nastavení.

Další informace o nastaveních virových testů najdete v následujícím článku:

Vytvoření a používání Záchranného disku

Pokud máte podezření, že je váš počítač infikován malwarem, a žádný virový test (ani Test po restartu) nedokázal problém vyřešit, můžete použít Záchranný disk. Pomocí Záchranného disku můžete, před spuštěním operačního systému, otestovat váš počítač. Tímto krokem výrazně zvýšíte svoje šance na nalezení a odstranění malwaru, neboť malware bude odhalen dříve, než se dokáže bránit.

Další informace o Záchranném disku najdete v následujícím článku:

Prohlížení historie testů

Jak si prohlédnout historii testů:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a přejděte do části OchranaVirové testy.
 2. Klikněte na možnost Historie testů.
 3. Umístěte ukazatel myši nad panel testu a kliknutím na šipku dolů si zobrazte podrobnosti o testu.

Kliknutím na červené tlačítko S v levém horním rohu se vrátíte na hlavní obrazovku virových testů.

 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás