Używanie ekranu ustawień Blokowane i dozwolone aplikacje w programie Avast Antivirus

Ekran ustawień Blokowane i dozwolone aplikacje umożliwia łatwe zarządzanie na komputerze aplikacjami, które mają być zawsze blokowane lub zawsze traktowane jako dozwolone przez co najmniej jedną z następujących funkcji programu Avast Antivirus:

Funkcje, którymi można zarządzać z poziomu ekranu ustawień Blokowane i dozwolone aplikacje, zależą od zakupionej wersji produktu Avast Antivirus. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji dostępnych w różnych wersjach produktu, zapoznaj się z następującym artykułem:

Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami tego artykułu dotyczącymi zarządzania blokowanymi i dozwolonymi aplikacjami.

Otwieranie ekranu ustawień funkcji Blokowane i dozwolone aplikacje

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje OgólneBlokowane i dozwolone aplikacje.

Na ekranie ustawień funkcji Blokowane i dozwolone aplikacje jest widoczna Lista zablokowanych aplikacji i Lista dozwolonych aplikacji:

 • Zablokowane aplikacje: zablokowane aplikacje nigdy nie mają dostępu do systemu. Użytkownik nie otrzymuje powiadomień o zablokowaniu aplikacji dostępu do systemu.
 • Dozwolone aplikacje: dozwolone aplikacje zawsze mają dostęp do systemu. Użytkownik nie otrzymuje powiadomień o zezwoleniu aplikacji na dostęp do systemu.

Dodawanie blokowanej lub dozwolonej aplikacji do listy

Gdy niezaufana aplikacja podejmie próbę uzyskania dostępu do chronionych folderów, kamery internetowej, poufnych dokumentów lub haseł, program Avast może wyświetlić powiadomienie z pytaniem, czy zablokować aplikację, czy też zezwolić jej na dostęp.

 • Jeśli wybierzesz opcję Blokuj, aplikacja zostanie automatycznie dodana do obszaru Lista zablokowanych aplikacji.
 • Jeśli wybierzesz opcję Zezwalaj, aplikacja zostanie automatycznie dodana do obszaru Lista dozwolonych aplikacji.

Możesz też ręcznie dodać aplikacje do jednej z list, wykonując odpowiednie kroki opisane poniżej:

 1. Kliknij opcję + Zablokuj aplikację.
 2. Wybierz aplikację, korzystając z jednej z następujących metod:
  1. Kliknij aplikację na liście.
  2. Kliknij opcję Wybierz ścieżkę aplikacji, a następnie znajdź aplikację i kliknij polecenie Otwórz.
 3. Zaznacz funkcje programu Avast, które zawsze mają blokować dostęp tej aplikacji (wszystkie opcje domyślnie są zaznaczone), a następnie kliknij opcję Dodaj.

Od tego momentu aplikacja będzie widoczna w obszarze Lista zablokowanych aplikacji, a wybrane funkcje programu Avast zawsze będą ją blokowały. W dowolnym momencie możesz usunąć aplikację z tej listy lub zmienić funkcje programu Avast, które ją blokują.

 1. Kliknij opcję + Zezwól na dostęp.
 2. Wybierz aplikację, korzystając z jednej z następujących metod:
  1. Kliknij aplikację na liście.
  2. Kliknij opcję Wybierz ścieżkę aplikacji, a następnie znajdź aplikację i kliknij polecenie Otwórz.
 3. Zaznacz funkcje programu Avast, które zawsze mają zezwalać na dostęp tej aplikacji (wszystkie opcje domyślnie są zaznaczone), a następnie kliknij opcję Dodaj.

Od tego momentu aplikacja będzie widoczna w obszarze Lista dozwolonych aplikacji, a wybrane funkcje programu Avast zawsze będą zezwalały jej na dostęp. W dowolnym momencie możesz usunąć aplikację z tej listy lub zmienić funkcje programu Avast, które zezwalają jej na dostęp.

Określanie, które funkcje blokują aplikację znajdującą się na liście lub zezwalają jej na dostęp

Aby dowiedzieć się, które funkcje programu Avast obecnie blokują aplikację znajdującą się na liście lub zezwalają jej na dostęp, sprawdź, jakie ikony wyświetlane są w kolumnie Zablokowane dla lub Dozwolone dla:

 • Osłona przed ransomware: blokuje lub zezwala na dostęp do chronionych folderów.
 • Osłona poufnych danych: blokuje lub zezwala na dostęp do poufnych dokumentów.
 • Osłona kamery internetowej: blokuje lub zezwala na dostęp do kamery internetowej.
 • Password Protection: blokuje lub zezwala na dostęp do haseł przechowywanych w przeglądarkach internetowych.

Aby zmienić funkcje programu Avast, które blokują aplikację:

 1. Najedź kursorem myszy na aplikację znajdującą się na liście, a następnie kliknij ikonę (trzy kropki) i wybierz opcję Zmień zablokowane funkcje.
 2. Zaznacz lub odznacz funkcje programu Avast, które zawsze mają blokować dostęp tej aplikacji, a następnie kliknij opcję Zmień.

Zmiany zostały zapisane i są teraz widoczne na ekranie ustawień funkcji Blokowane i dozwolone aplikacje w kolumnie Zablokowane dla.

Aby zmienić funkcje programu Avast, które zezwalają aplikacji na dostęp:

 1. Najedź kursorem myszy na aplikację znajdującą się na liście, a następnie kliknij ikonę (trzy kropki) i wybierz opcję Zmień dozwolone funkcje.
 2. Zaznacz lub odznacz funkcje programu Avast, które zawsze mają zezwalać na dostęp tej aplikacji, a następnie kliknij opcję Zmień.

Zmiany zostały zapisane i są teraz widoczne na ekranie ustawień funkcji Blokowane i dozwolone aplikacje w kolumnie Dozwolone dla.

Usuwanie aplikacji z listy

Aby usunąć aplikację z obszaru Lista zablokowanych aplikacji lub Lista dozwolonych aplikacji:

 • Najedź kursorem myszy na aplikację znajdującą się na liście, a następnie kliknij ikonę (trzy kropki) i wybierz opcję Usuń.

Aplikacja została usunięta z obszaru Lista zablokowanych aplikacji / Lista dozwolonych aplikacji. Następnym razem, gdy usunięta aplikacja podejmie próbę uzyskania dostępu do chronionych folderów, kamery internetowej, poufnych dokumentów lub haseł, pojawi się powiadomienie z pytaniem, czy zablokować aplikację, czy też zezwolić jej na dostęp.

 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami