Používání obrazovky Blokované a povolené aplikace v aplikaci Avast Antivirus

Na obrazovce Blokované a povolené aplikace můžete spravovat aplikace, které mají být v počítači vždy blokovány nebo povolovány nejméně jednou z následujících funkcí aplikace Avast Antivirus:

Funkce, které můžete spravovat přes obrazovku Blokované a povolené aplikace, závisí na tom, který produkt Avast Antivirus jste si koupili. Další informace o tom, které funkce jsou součástí jednotlivých verzí produktu, najdete v následujícím článku:

V následujících částech tohoto článku se dozvíte, jak spravovat blokované či povolené aplikace.

Otevření obrazovky Blokované a povolené aplikace

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Vyberte možnosti ObecnéBlokované a povolené aplikace.

Na obrazovce Blokované a povolené aplikace najdete Seznam blokovaných aplikacíSeznam povolených aplikací:

 • Blokované aplikace: Blokované aplikace nikdy nemají přístup k systému. Na pokusy dané aplikace o přístup k systému nejste upozorňováni.
 • Povolené aplikace: Povolené aplikace mají vždy přístup k systému. Na každý přístup povolené aplikace k systému nejste upozorňováni.

Přidání aplikace na seznam blokovaných nebo povolených

Když se nějaká nedůvěryhodná aplikace pokusí o přístup k vašim chráněným složkám, webové kameře, citlivým dokumentům nebo heslům, Avast se vás může zeptat, zda jí to chcete zakázat, nebo povolit.

 • Výběrem možnosti Zablokovat automaticky přidáte aplikaci na Seznam blokovaných aplikací.
 • Výběrem možnosti Povolit automaticky přidáte aplikaci na Seznam povolených aplikací.

Aplikace také můžete ručně přidávat na kterýkoli ze seznamů, a to podle příslušného postupu níže:

 1. Klikněte na možnost + Zablokovat aplikaci.
 2. Vyberte požadovanou aplikaci některým z následujících způsobů:
  1. Klikněte na aplikaci v seznamu.
  2. Klikněte na možnost Vybrat cestu k aplikaci, najděte aplikaci a klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. Zaškrtněte funkce Avastu, které budou tuto aplikaci vždy blokovat (ve výchozím nastavení jsou všechny možnosti zaškrtnuté), a klikněte na možnost Přidat.

Aplikace se přidá na Seznam blokovaných aplikací a bude určenými funkcemi Avastu vždy blokována. Ze seznamu můžete tuto aplikaci kdykoli odebrat, případně můžete změnit funkce Avastu, které ji blokují.

 1. Klikněte na možnost + Povolit aplikaci.
 2. Vyberte požadovanou aplikaci některým z následujících způsobů:
  1. Klikněte na aplikaci v seznamu.
  2. Klikněte na možnost Vybrat cestu k aplikaci, najděte aplikaci a klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. Zaškrtněte funkce Avastu, které budou tuto aplikaci vždy povolovat (ve výchozím nastavení jsou všechny možnosti zaškrtnuté), a klikněte na možnost Přidat.

Aplikace se přidá na Seznam povolených aplikací a bude určenými funkcemi Avastu vždy povolena. Ze seznamu můžete tuto aplikaci kdykoli odebrat, případně můžete změnit funkce Avastu, které ji povolují.

Určení, které funkce mají blokovat či povolovat aplikaci na seznamu

O tom, které funkce Avastu momentálně blokují nebo povolují aplikaci na seznamu, se dozvíte podle ikon ve sloupci Blokováno pro nebo Povoleno pro:

 • Štít proti ransomwaru: Blokuje nebo povoluje přístup k chráněným složkám.
 • Štít citlivých dat: Blokuje nebo povoluje přístup k citlivým dokumentům.
 • Štít webové kamery: Blokuje nebo povoluje přístup k webové kameře.
 • Ochrana hesel: Blokuje nebo povoluje přístup k heslům uloženým ve webových prohlížečích.

Jak změnit, které funkce Avastu blokují aplikaci:

 1. Umístěte ukazatel myši nad aplikaci v seznamu, klikněte na ikonu (tři tečky), která se zobrazí, a vyberte možnost Změnit blokované funkce.
 2. Zaškrtněte funkce Avastu, které budou tuto aplikaci vždy blokovat, případně jejich zaškrtnutí zrušte, a klikněte na možnost Změnit.

Změny se uloží a zobrazí se na obrazovce zablokovaných a povolených aplikací ve sloupci Blokováno pro.

Jak změnit, které funkce Avastu povolují aplikaci:

 1. Umístěte ukazatel myši nad aplikaci v seznamu, klikněte na ikonu (tři tečky), která se zobrazí, a vyberte možnost Změnit povolené funkce.
 2. Zaškrtněte funkce Avastu, které budou tuto aplikaci vždy povolovat, případně jejich zaškrtnutí zrušte, a klikněte na možnost Změnit.

Změny se uloží a zobrazí se na obrazovce zablokovaných a povolených aplikací ve sloupci Povoleno pro.

Odebrání aplikace ze seznamu

Jak odebrat aplikaci ze seznamu Seznam blokovaných aplikací nebo Seznam povolených aplikací:

 • Umístěte ukazatel myši nad aplikaci v seznamu, klikněte na ikonu (tři tečky), která se zobrazí, a vyberte možnost Odebrat.

Aplikace bude odebrána ze seznamu Seznam blokovaných aplikací / Seznam povolených aplikací. Když se odebraná aplikace příště pokusí o přístup k vašim chráněným složkám, webové kameře, citlivým dokumentům nebo heslům, dostanete oznámení s dotazem, zda jí to chcete zakázat, nebo povolit.

 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás