Rozwiązywanie problemu „Nie jest uruchomiona usługa Podstawowy aparat filtrowania (BFE)” podczas instalacji programu Avast Antivirus

Podczas instalowania programu Avast Antivirus możesz zobaczyć komunikat o błędzie „Nie jest uruchomiona usługa Podstawowy aparat filtrowania (BFE)”, który uniemożliwi instalatorowi programu Avast zakończenie instalacji do czasu, gdy usługa Podstawowy aparat filtrowania (BFE) systemu Windows zostanie przywrócona i uruchomiona.

Usługa BFE steruje działaniem platformy filtrowania systemu Windows. Ta usługa jest niezbędna do działania wielu produktów z funkcją zapory ogniowej, w tym modułu zapory ogniowej stanowiącej składnik programu Avast Antivirus.

Ten problem może wynikać z działania aktywnego złośliwego oprogramowania, które wyłączyło, zakończyło lub usunęło usługę Windows BFE, by uniknąć wykrycia. Problem może wynikać także ze zmian wprowadzonych przez oprogramowanie do optymalizacji komputera w plikach systemowych lub w rejestrze.

Aby rozwiązać ten problem, należy przywrócić i uruchomić usługę BFE.

Instrukcje

Upewnij się, że usługa Podstawowy aparat filtrowania (BFE) jest uruchomiona, wykonując te czynności:

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że korzystasz z konta administratora systemu Windows.
 1. Naciśnij klawisze Win+R, a następnie wpisz w polu tekst services.msc i kliknij przycisk OK, aby uruchomić konsolę Usługi systemu Windows. Zostanie wyświetlona konsola usług.
 2. Wyszukaj usługę Podstawowy aparat filtrowania w konsoli usług systemu Windows i sprawdź zawartość kolumny Stan. Aby można było kontynuować instalację programu Avast, obok usługi musi być widoczny stan Uruchomiono. Jeśli pole stanu jest puste, oznacza to, że usługa nie jest uruchomiona.
 3. Na liście kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Podstawowy aparat filtrowania i wybierz opcję Uruchom, aby uruchomić usługę BFE. Jeśli usługa BFE nie zostanie uruchomiona, wybierz metodę poniżej i skorzystaj z instrukcji zawartych w odpowiednim artykule:
 4. Powróć do ekranu instalowania programu Avast Antivirus i kliknij opcję Ponów próbę, aby kontynuować instalację, lub użyj następujących łączy, aby rozpocząć instalację programu Avast Antivirus od początku:

Dodatkowe zalecenia

Po zainstalowaniu programu Avast zaleca się wykonać następujące dodatkowe kroki:

 • Uruchom Skanowanie podczas uruchamiania systemu pod kątem wszelkiego złośliwego oprogramowania, które może próbować ponownie wyłączyć usługę BFE. Więcej informacji znajdziesz w następującym artykule:
 • Uruchom proces Aktualizacja oprogramowania, by upewnić się, że aplikacje podatne na ataki są aktualne. Niektóre aplikacje, takie jak Adobe Flash Player, mogą być nieaktualne — złośliwe oprogramowanie może wykorzystać luki w zabezpieczeniach takiego oprogramowania. Więcej informacji znajdziesz w następującym artykule:
 • Upewnij się, że na komputerze nie jest zainstalowane żadne oprogramowanie antywirusowe innej firmy — dotyczy to także wersji próbnych oraz takich, które już wygasły. Równoczesne korzystanie na komputerze z więcej niż jednego produktu antywirusowego może prowadzić do powstania konfliktów, takich jak fałszywe wykrycia. Więcej informacji znajdziesz w następującym artykule:
 
 • Warto rozważyć odinstalowanie wszelkiego oprogramowania do optymalizacji komputera. Tego rodzaju aplikacje mogą wprowadzać zmiany w plikach systemowych o krytycznym znaczeniu lub w rejestrze systemu Windows, które mogą zakłócać działanie usług takich jak BFE. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz poniżej w artykułach z witryny Microsoft odpowiadających Twojej wersji systemu Windows:
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami