Konfigurowanie wykluczeń ze skanowania przy użyciu osłon głównych w programie Avast Security

Choć nie jest to zalecane, istnieje możliwość wykluczenia określonych plików, programów, serwerów pocztowych i witryn internetowych ze skanowań przy użyciu osłon głównych programów Avast Security i Avast Premium Security (wcześniej Avast Security Pro). Wykluczenia mogą pomóc przyśpieszyć skanowania i zapobiec fałszywym wykryciom.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zarządzać ustawieniami osłon głównych lub skonfigurować wykluczenia dla Osłony plików, Osłony WWW Osłony poczty e-mail.

Zarządzanie ustawieniami osłon głównych

Aby zarządzać ustawieniami dowolnej z osłon głównych:

 1. Przejdź do folderu Aplikacje i kliknij dwukrotnie ikonę  Avast, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij opcję Główne osłony.
 3. Kliknij ikonę Ustawienia.
 4. Kliknij pole wyboru obok ustawienia, aby je odznaczyć (wyłączyć).
 5. W razie potrzeby wprowadź swój identyfikator Touch ID lub hasło administratora i kliknij przycisk OK.

Wykluczanie plików ze skanowania za pomocą funkcji Osłona plików

Aby wykluczyć pliki, foldery lub aplikacje ze skanowania za pomocą funkcji Osłona plików:

 1. Przejdź do folderu Aplikacje i kliknij dwukrotnie ikonę  Avast, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno ☰ Menu ▸ Ustawienia ▸ Główne osłony.
 3. Kliknij polecenie Dodaj wyjątek w sekcji Osłona plików.
 4. Wybierz plik, folder lub aplikację do wykluczenia ze skanowania, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
 5. W razie potrzeby wprowadź swój identyfikator Touch ID lub hasło administratora i kliknij przycisk OK.

Ścieżka pliku zostanie dodana do listy wyjątków. Aby usunąć wykluczoną pozycję, kliknij panel ścieżki pliku ustawionego jako wyjątek, a następnie kliknij ikonę kosza.

Wykluczanie witryn internetowych ze skanowania za pomocą funkcji Osłona WWW

Aby wykluczyć witryny internetowe lub domeny ze skanowania za pomocą funkcji Osłona WWW:

 1. Przejdź do folderu Aplikacje i kliknij dwukrotnie ikonę  Avast, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno ☰ Menu ▸ Ustawienia ▸ Główne osłony.
 3. Kliknij polecenie Dodaj wyjątek w sekcji Osłona WWW.
 4. Wpisz adres URL witryny internetowej, którą chcesz wykluczyć ze skanowania, wybierz typ usługi, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
 5. W razie potrzeby wprowadź swój identyfikator Touch ID lub hasło administratora i kliknij przycisk OK.

Witryna internetowa zostanie dodana do listy wyjątków. Aby usunąć wykluczoną witrynę internetową, kliknij jej panel, a następnie ikonę kosza.

Wykluczanie serwerów poczty ze skanowania za pomocą funkcji Osłona poczty e-mail

Aby wykluczyć serwery pocztowe ze skanowania za pomocą funkcji Osłona poczty e-mail:

 1. Przejdź do folderu Aplikacje i kliknij dwukrotnie ikonę  Avast, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno ☰ Menu ▸ Ustawienia ▸ Główne osłony.
 3. Kliknij polecenie Dodaj wyjątek w sekcji Osłona poczty e-mail.
 4. Wpisz adres URL serwera poczty, który chcesz wykluczyć ze skanowania, wybierz typ usługi, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
 5. W razie potrzeby wprowadź swój identyfikator Touch ID lub hasło administratora i kliknij przycisk OK.

Serwer poczty zostanie dodany do listy wyjątków. Aby usunąć wykluczony serwer poczty, kliknij jego panel, a następnie ikonę kosza.

 • Avast Security 14.x dla komputerów Mac
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami