Avast Secure Browser – začínáme

Avast Secure Browser je webový prohlížeč s integrovanými funkcemi Avastu pro zabezpečení a ochranu online soukromí. Jeho nejnovější verze nabízí funkci Centrum zabezpečení a ochrany soukromí, jež nabízí nástroje a funkce, pomocí kterých můžete spravovat své online soukromí, identitu a osobní údaje. Secure Browser vám nabízíme při instalaci programu Avast Antivirus, případně jako samostatný prohlížeč.

Instalace programu Avast Secure Browser

Avast Secure Browser je samostatný webový prohlížeč, který funguje po boku ostatních antivirových produktů Avast. Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi programu Avast Secure Browser, klikněte na tlačítko níže:

Stáhnout Avast Secure Browser

Kde najít funkce Centra zabezpečení a ochrany soukromí

Avast Secure Browser obsahuje nástroje a funkce, pomocí kterých můžete spravovat své online soukromí a osobní údaje. Přístup k těmto funkcím:

 1. Otevřete program dvojitým kliknutím na ikonu Avast Secure Browser na ploše.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Avast a otevřete Centrum zabezpečení a ochrany soukromí.
 3. Kliknutím na libovolnou dlaždicí se dozvíte víc o příslušné funkci, případně můžete dotyčnou funkci spravovat.
  • Avast Antivirus: Kliknutím na tlačítko Otestovat můj počítač otevřete Avast Antivirus a funkci Celkový test.
  • Platební režim: Kliknutím na tlačítko Otevřít spusťte virtuální plochu Platebního režimu, případně kliknutím na dlaždici otevřete pokročilá nastavení Platebního režimu.
  • Avast SecureLine VPN: Chcete-li zapnout VPN, kliknutím přepněte posuvník do zelené polohy. Poté kliknutím na dlaždici změňte VPN server, přes který se připojujete. Pokud jste v pravém horním rohu okna Centrum zabezpečení a ochrany soukromí v prohlížeči Secure Browser vybrali možnost Doporučená nastavení, program se automaticky připojí k SecureLine VPN.
  • Anti-Fingerprinting: Chcete-li funkci zapnout, kliknutím přepněte posuvník do zelené polohy. Toto nastavení zapněte, když chcete na internetu maskovat jedinečnou digitální stopu svého prohlížeče.
  • Adblock (ve výchozím stavu zapnuto): Brání načítání reklam na vámi navštěvovaných webových stránkách. Webový obsah se díky tomu načítá rychleji a zároveň jste lépe chráněni. Chcete-li otevřít nastavení Adblocku, v pravém horním rohu prohlížeče Secure Browser klikněte na ikonu Adblock a poté na možnost Možnosti.
  • Ochrana před phishingem (ve výchozím stavu zapnuto): Blokuje phishingové a malwarové stránky tím, že porovnává webové adresy s naším seznamem nebezpečných stránek.
  • Ochrana před sledováním (ve výchozím stavu zapnuto): Brání webovým stránkám ve sledování vašich online aktivit a chrání tak vaše soukromí.
  • Utajený režim: Otevře soukromé okno prohlížeče Secure Browser, ve kterém se neukládá historie, webová mezipaměť ani cookies. Ochrana před sledováním se také spouští automaticky, když kliknete na možnost Otevřít okno.
  • HTTPS šifrování (ve výchozím stavu zapnuto): Skrývá všechna data, která váš prohlížeč přenáší na libovolné zvolené stránce, a chrání tak vaše citlivé údaje.
  • Správci hesel (ve výchozím stavu zapnuto): Umožňuje vám uchovávat hesla k online účtům na jednom místě, generovat hesla nová a snadno se přihlašovat k různým webovým stránkám. Na výběr máte mezi integrovaným správcem hesel v prohlížeči a programem Avast Passwords, pokud jste si jej předtím nainstalovali. Klikněte na rozevírací nabídku na dlaždici a vyberte požadovanou možnost.
  • Hlídač doplňků (ve výchozím stavu zapnuto): Blokuje instalaci nedůvěryhodných rozšíření a doplňků do webového prohlížeče.
  • Čištění soukromých dat: Maže z webového prohlížeče historii prohlížení, obrázky v mezipaměti, cookies, historii stahování a další nepotřebná data. Kliknutím na možnost Spustit čištění můžete tuto funkci nastavit a smazat z prohlížeče zbytečná data.
  • Ochrana před obsahem Flash (ve výchozím stavu zapnuto): Blokuje v prohlížeči spouštění animací Adobe Flash (pokud je nepovolíte).
  • Ochrana webové kamery: Upozorní vás, když se navštívená webová stránka pokusí o přístup k webové kameře, a zeptá se vás, zda to chcete Povolit, nebo Pokračovat v blokování.
  • Hack Check: Umožňuje pomocí interní databáze Avastu zkontrolovat, jestli vaše přihlašovací údaje neunikly odněkud na internet. Chcete-li zkontrolovat, zda přihlašovací údaje související s nějakou e-mailovou adresou neunikly na internet, na dlaždici Hack Check klikněte na tlačítko Otevřít.
Některé funkce v Centru zabezpečení a ochrany soukromí vyžadují předplatné.

Nastavení se ukládají v části Individuální nastavení. Chcete-li obnovit výchozí nastavení, z rozevírací nabídky v pravém horním rohu okna prohlížeče vyberte možnost Doporučená nastavení.

Používání integrovaných funkcí

Funkce Adblock, Stahovač videíHack Check můžete otevřít přímo z okna programu Avast Secure Browser. Další informace ohledně správy těchto funkcí najdete v příslušné části níže:

 

Adblock

Když je Adblock zapnutý, automaticky blokuje načítání a vyskakování reklam na otevřené webové stránce. Ke správě funkce Adblock máte k dispozici následující možnosti:

 • Chcete-li změnit nastavení Adblocku, v pravém horním rohu prohlížeče Secure Browser klikněte na ikonu Adblock a poté vyberte možnost Možnosti.
 • Chcete-li Adblock vypnout, přejděte do Centra zabezpečení a ochrany soukromí a na dlaždici Adblock klikněte na posuvník. Jeho barva se změní ze zelené (Zapnuto) na šedou (Vypnuto).
 

Stahovač videí

Stahovač videí umožňuje snadné stahování videí a audioobsahu z vašich oblíbených webů. Aktivuje se automaticky, když je na otevřené webové stránce k dispozici něco ke stažení. Ke správě funkce Stahovač videí máte k dispozici následující možnosti:

 • Chcete-li spustit stahování, umístěte ukazatel myši nad obsah ke stažení a na zobrazeném panelu klikněte na ikonu Stáhnout.
 • Chcete-li určit typ staženého souboru, umístěte ukazatel myši nad obsah ke stažení, klikněte na ikonu mp4 a poté vyberte buď možnost 128k (zvuk), nebo možnost mp4 (video, vybráno ve výchozím stavu).
 • Chcete-li určit viditelnost Stahovače videí na konkrétní webové stránce, umístěte ukazatel myši nad obsah ke stažení, klikněte na ikonu Nastavení (ikona ozubeného kola) a vyberte druh viditelnosti.
 

Hack Check

Hack Check vám umožňuje pomocí interní databáze Avastu zkontrolovat, jestli vaše přihlašovací údaje neunikly odněkud na internet. Ke správě funkce Hack Check máte k dispozici následující možnosti:

 • Chcete-li zkontrolovat, zda je Hack Check zapnutý a funguje, v pravém horním rohu okna prohlížeče klikněte na ikonu Hack Check.
 • Chcete-li Hack Check použít, v Centru zabezpečení a ochrany soukromí klikněte na dlaždici Hack Check na tlačítko Otevřít, zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Zkontrolovat.
 • Chcete-li Hack Check vypnout, v Centru zabezpečení a ochrany soukromí na dlaždici Hack Check klikněte na tlačítko Otevřít a pak klikněte na posuvník. Jeho barva se změní ze zelené (Zapnuto) na šedou (Vypnuto).

Jak nastavit Secure Browser jako výchozí prohlížeč

Postup nastavení prohlížeče Secure Browser jako výchozího prohlížeče:

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nabídka (tři tečky) a vyberte možnost Nastavení.
 3. Přejděte k části Výchozí prohlížeč a klikněte na možnost Nastavit jako výchozí.

Secure Browser je nyní váš výchozí prohlížeč.

Nastavení výchozího vyhledávače

Jak nastavit výchozí vyhledávač adresního řádku:

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nabídka (tři tečky) a vyberte možnost Nastavení.
 3. V části Vyhledávač klikněte na rozevírací nabídku a vyberte požadovaný vyhledávač.

Vyhledávač je nyní nastavený.

Správa záložek v programu Secure Browser

Do záložek v programu Secure Browser si můžete ukládat často používané nebo oblíbené webové stránky, abyste se na ně mohli dostat snáze.

Přidání nové záložky

 1. Otevřete Avast Secure Browser a přejděte na stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nabídka (tři tečky).
 3. Vyberte možnosti ZáložkyUložit stránku do záložek….
 4. Případně můžete v textovém poli změnit název webové stránky a kliknutím na rozevírací nabídku vybrat složku, v níž má být záložka uložená. Kliknutím na tlačítko Hotovo to potvrďte.

Webová stránka je uložená v záložkách. Do záložek můžete uložit i aktuálně zobrazenou webovou stránku. Stačí v adresním řádku kliknout na ikonu hvězdičky a řídit se výše uvedeným krokem 3.

Úpravy záložek

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nabídka (tři tečky).
 3. Vyberte možnosti ZáložkySprávce záložek.
 4. Kliknutím přetáhněte libovolné záložky na preferované místo na levém panelu, případně klikněte na libovolném panelu záložky na ikonu Nabídka (tři tečky) a změňte nastavení dané záložky.

Export záložek do jiného prohlížeče

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nabídka (tři tečky).
 3. Vyberte možnosti ZáložkySprávce záložek.
 4. V pravém horním rohu obrazovky Záložky klikněte na ikonu Nabídka (tři tečky) a vyberte možnost Exportovat záložky.
 5. Vyberte umístění, kam chcete uložit soubor s exportovanými záložkami, zadejte preferovaný název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.
 6. Záložky exportované z programu Secure Browser importujte do dalšího prohlížeče podle pokynů v příslušné dokumentaci.

Záložky byly z programu Avast Secure Browser exportovány.

Import záložek z jiného prohlížeče

 1. Otevřete Avast Secure Browser a v pravém horním rohu klikněte na ikonu Nabídka (tři tečky).
 2. Vyberte možnosti ZáložkySprávce záložek.
 3. V pravém horním rohu obrazovky Záložky klikněte na ikonu Nabídka (tři tečky) a vyberte možnost Importovat záložky.
 4. Najděte soubor .html se záložkami z jiného prohlížeče a klikněte na tlačítko Otevřít.

Záložky byly importovány do programu Avast Secure Browser.

Správa nastavení programu Secure Browser

Nastavení prohlížeče Avast Secure Browser si můžete upravit podle sebe. Jak tato nastavení spravovat:

 1. Otevřete Avast Secure Browser.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nabídka (tři tečky) a vyberte možnost Nastavení. Nastavení programu Avast Secure Browser jsou nyní otevřená.
 3. Chcete-li zobrazit všechna nastavení programu Avast Secure Browser, na levé straně nabídky Nastavení klikněte na možnost Pokročilé.

Všechny dostupné části nastavení jsou nyní viditelné. Přejděte do libovolné části a změňte v ní požadovaná nastavení.

 • Avast Secure Browser 76.x
   
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás