Wymuszenie wygenerowania przez system Windows pełnego zrzutu awaryjnego

Kiedy użytkownik kontaktuje się z zespołem pomocy technicznej Avast w celu rozwiązania problemu z oprogramowaniem Avast, które powoduje, że klawiatura nie odpowiada, zespół ten może poprosić o dostarczenie pliku dziennika zawierającego całą zawartość pamięci systemowej. Aby to zrobić, należy wymusić wygenerowanie przez system Windows pełnego zrzutu awaryjnego. Aby uzyskać dalsze instrukcje, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

Wygenerowanie przez system Windows pełnego zrzutu awaryjnego należy wymusić tylko wtedy, gdy poprosi o to zespół pomocy technicznej Avast ze względu na brak możliwości samodzielnego rozwiązania problemu z niedziałającą klawiaturą przez użytkownika. Aby przeprowadzić tę procedurę, należy zastosować się do instrukcji z poniższego artykułu:

Instrukcje

Wykonaj opisane czynności, aby wymusić wygenerowanie na komputerze przez system Windows pełnego zrzutu awaryjnego w celu dostarczenia powiązanego pliku dziennika zespołowi pomocy technicznej Avast. Umożliwi to rozwiązanie problemu z niedziałającą klawiaturą.

 1. Upewnij się, że użytkownik zalogowany na komputerze ma uprawnienia administratora:
  Jeśli nie masz uprawnień administratora i nie możesz zalogować się na komputerze jako administrator, skontaktuj się z administratorem swojego komputera.
 2. Pobierz plik avkb37.zip i kliknij opcję Otwórz. Plik zostanie automatycznie pobrany do folderu Pobrane, a następnie otwarty.
 3. Kliknij dwukrotnie plik FullCrashOnCtrlScroll.reg w folderze AVKB37 i wybierz polecenie Uruchom.
 4. Kliknij opcję Tak, a następnie ponownie Tak, aby zastosować niezbędne zmiany w rejestrze systemu Windows.
 5. Kliknij opcję OK, gdy w oknie dialogowym Edytor rejestru pojawi się informacja, że klucze i wartości z pliku FullCrashOnCtrlScroll.reg zostały pomyślnie dodane do rejestru.
 6. Pobierz plik avkb37.zip do lokalizacji, w której z łatwością znajdziesz go później, np. na pulpit systemu Windows.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik avkb37.zip, wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie..., wskaż lokalizację, w której z łatwością wyszukasz wypakowane pliki (na przykład pulpit systemu Windows), a następnie kliknij polecenie Wyodrębnij.
 8. Otwórz wypakowany folder AVKB37, a następnie znajdujący się w nim folder AVKB37.
 9. Kliknij dwukrotnie plik FullCrashOnCtrlScroll.reg, a następnie polecenie Uruchom w oknie Otwieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach.
 10. Kliknij opcję Tak, a następnie ponownie Tak, aby zastosować niezbędne zmiany w rejestrze systemu Windows.
 11. Kliknij opcję OK, gdy w oknie dialogowym Edytor rejestru pojawi się informacja, że klucze i wartości z pliku FullCrashOnCtrlScroll.reg zostały pomyślnie dodane do rejestru.
 12. Pobierz plik avkb37.zip do lokalizacji, w której z łatwością znajdziesz go później, np. na pulpit systemu Windows.
 13. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik avkb37.zip, wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie..., wskaż lokalizację, w której z łatwością wyszukasz wypakowane pliki (na przykład pulpit systemu Windows), a następnie kliknij polecenie Wyodrębnij.
 14. Otwórz wypakowany folder AVKB37, a następnie znajdujący się w nim folder AVKB37.
 15. Kliknij dwukrotnie plik FullCrashOnCtrlScroll.reg, a następnie polecenie Uruchom w oknie Otwieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach.
 16. Kliknij opcję Tak, a następnie OK, aby zastosować niezbędne zmiany w rejestrze systemu Windows.
 17. Pobierz plik avkb37.zip do lokalizacji, w której z łatwością znajdziesz go później, np. na pulpit systemu Windows (w razie potrzeby użyj przycisku Przeglądaj, aby zmienić lokalizację).
 18. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik avkb37.zip, wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie..., a następnie wskaż lokalizację, w której z łatwością wyszukasz wypakowane pliki (na przykład pulpit systemu Windows). Wyodrębniony folder zostanie automatycznie otwarty.
 19. Otwórz folder AVKB37 znajdujący się wewnątrz wypakowanego folderu.
 20. Kliknij dwukrotnie plik FullCrashOnCtrlScroll.reg, a następnie polecenie Uruchom w oknie Otwieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach.
 21. Kliknij opcję Tak, a następnie ponownie OK, aby zastosować niezbędne zmiany w rejestrze systemu Windows.
 22. Uruchom ponownie komputer i zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora (jeśli potrzebujesz wskazówek, jak to zrobić, zapoznaj się z krokiem 1).
 23. Otwórz wypakowany wcześniej plik avkb37.zip, a następnie wyszukaj plik osrbang.exe w odpowiedniej lokalizacji:
  • W przypadku 64-bitowego systemu Windows: Folder ...AMD64\osrbang.exe.
  • W przypadku 32-bitowego systemu Windows: Folder ...i386\osrbang.exe.
 24. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik osrbang.exe, a następnie kliknij polecenie Otwórz i opcję Tak w wyświetlonym oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.
 25. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik osrbang.exe, kliknij polecenie Otwórz, a następnie Wyodrębnij wszystkie, wybierz lokalizację i kliknij polecenie Wyodrębnij.
 26. Kliknij opcję Tak w wyświetlonym oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.
 27. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik osrbang.exe, a następnie polecenie Otwórz i opcję Uruchom.
 28. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik osrbang.exe, kliknij polecenie Otwórz, a następnie Wyodrębnij wszystkie, wybierz lokalizację i kliknij polecenie Wyodrębnij.
 29. Kliknij opcję Crash Now! (Wywołaj awarię teraz!), aby ręcznie wywołać awarię systemu. Zostanie wyświetlony tzw. błękitny ekran śmierci, po czym system wygeneruje zrzut awaryjny fizycznej pamięci komputera i automatycznie ponownie się uruchomi.
  Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie w sposób automatyczny, uruchom go ponownie ręcznie, naciskając przycisk Reset lub przycisk zasilania komputera.
 30. Po ponownym uruchomieniu komputera zaloguj się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora i wyszukaj plik MEMORY.DMP w folderze systemu Windows (domyślnie w lokalizacji C:\Windows).
 31. Wyślij plik do zespołu pomocy technicznej Avast, wykonując instrukcje zawarte w artykule:

Po dostarczeniu zespołowi pomocy technicznej Avast pliku MEMORY.DMP otrzymasz dalsze instrukcje, które pozwolą Ci ponownie aktywować klawiaturę.

Szczegółowe informacje na temat omawianej procedury rozwiązywania problemów oraz wpisów rejestru zawartych w pliku FullCrashOnCtrlScroll.reg znajdują się w następującym artykule w witrynie internetowej firmy Microsoft:

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami