Osłona przed ransomware — wprowadzenie

Osłona przed ransomware zabezpiecza prywatne zdjęcia, dokumenty i inne pliki przed modyfikacją, usunięciem lub zaszyfrowaniem przez zagrożenia typu ransomware. Ta funkcja pozwala objąć ochroną konkretne pliki z niezaufanych aplikacji oraz wybrać aplikacje, które mają mieć dostęp do folderów chronionych oraz takie, dla których dostęp ten ma pozostawać zablokowany.

Modyfikowanie folderów chronionych

Domyślnie Osłona przed ransomware skanuje na komputerze foldery, które mogą zawierać dane osobiste, i automatycznie je chroni. Aby dodać do listy Chronione foldery folder lub usunąć go z niej:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Ochrona ▸ Osłona przed ransomware.
 2. Dodawanie lub usuwanie wybranego folderu:
  • Aby dodać folder: Kliknij opcję Chroń nowy folder, wybierz folder, który chcesz chronić, a następnie kliknij opcję OK.
  • Aby usunąć folder: Umieść kursor na panelu folderu i kliknij ikonę X, a następnie kliknij opcję Wyłącz ochronę.

Określanie typów chronionych plików

Wybierz typy plików, które chcesz zabezpieczyć w folderach chronionych:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Ochrona ▸ Osłona przed ransomware.
 2. Kliknij opcję Ustawienia  (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu.
 3. Przewiń do pozycji Typy plików, aby wyświetlić typy plików zabezpieczone w folderach chronionych. Wszystkie wymienione typy plików są domyślnie zaznaczone. Aby odznaczyć określony typ plików, kliknij pole obok niego. Możesz także dodać typy plików, które nie zostały wymienione, wpisując je ręcznie w polu poniżej listy domyślnych.

Zarządzanie sposobem działania funkcji Osłona przed ransomware

Możesz określić stopień czułości monitorowania przez Osłonę przed ransomware aplikacji podejmujących próbę uzyskania dostępu do plików z folderów chronionych. Aby dostosować działanie funkcji Osłona przed ransomware:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Ochrona ▸ Osłona przed ransomware.
 2. Kliknij opcję Ustawienia  (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji trybów:
  • Tryb inteligentny (ustawienie domyślne i zalecane): Osłona przed ransomware korzysta z listy często używanych i zaufanych aplikacji, aby określić, które z nich mogą modyfikować pliki w folderach chronionych. Jeśli próbę modyfikacji plików podejmują aplikacje, których nie ma na tej liście, wyświetla się odpowiednie powiadomienie i użytkownik sam decyduje o dalszym działaniu.
  • Tryb ścisły: Za każdym razem, gdy jakakolwiek aplikacja (z wyłączeniem aplikacji, które zostały już dodane do listy Blokowane i dozwolone aplikacje) podejmie próbę modyfikacji plików z folderu chronionego, otrzymasz powiadomienie i samodzielnie zdecydujesz o dalszym działaniu. Wybranie tej opcji może spowodować częste wyświetlanie potencjalnie natrętnych ostrzeżeń.
 4. Kiedy pojawi się wyskakujące powiadomienie funkcji Osłona przed ransomware, kliknij opcję Zezwól na dostęp, aby dodać dany program do listy dozwolonych aplikacji, lub kliknij opcję Zablokuj aplikację, aby aplikacja była zawsze blokowana i nie mogła uzyskiwać dostępu do folderów chronionych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zarządzaniu listą Blokowane i dozwolone aplikacje, zapoznaj się z następującym artykułem:

Wyłączanie funkcji Osłona przed ransomware

Funkcja Osłona przed ransomware jest domyślnie włączona, można ją jednak wyłączyć na czas rozwiązywania problemów, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Ochrona ▸ Osłona przed ransomware.
 2. Kliknij zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na czerwony (WYŁ.), a następnie wybierz odpowiedni czas, przez jako Osłona przed ransomware ma pozostać wyłączona.
 3. Kliknij OK, wyłącz, aby potwierdzić.

Osłona przed ransomware jest teraz wyłączona. Aby ponownie ją włączyć, kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące sposobów rozwiązywania najczęstszych problemów:

 • Osłona przed ransomware nie jest widoczna w menu głównym: Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji programu Avast Antivirus. Aby zaktualizować program Avast Antivirus, wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia ▸ Aktualizuj, a następnie kliknij polecenie Sprawdź aktualizacje w sekcji aplikacji.
  Osłona przed ransomware nie jest dostępna w programie Avast Free Antivirus.
 • Osłona przed ransomware zbyt często wyświetla wyskakujące okienka: Upewnij się, że dla Osłony przed ransomware wybrano opcję Tryb inteligentny. Jeśli wybierzesz opcję Tryb ścisły, program Avast Antivirus będzie wyświetlać powiadomienie za każdym razem, gdy którakolwiek aplikacja (z wyjątkiem tych, które zostały wcześniej dodane do listy Blokowane i dozwolone aplikacje) podejmie próbę modyfikowania plików znajdujących się w folderach chronionych.
 • Nie można zapisywać plików przy użyciu aplikacji do edycji: Sprawdź, czy aplikacja, której używasz, nie znajduje się na liście Zablokowane aplikacje. Możesz też dodać aplikację do listy Dozwolone aplikacje.
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami