Osłona przed ransomware — wprowadzenie

Osłona przed ransomware zabezpiecza prywatne zdjęcia, dokumenty i inne pliki przed modyfikacją, usunięciem lub zaszyfrowaniem przez zagrożenia typu ransomware. Ta funkcja skanuje w poszukiwaniu folderów, które mogą zawierać dane osobiste, i automatycznie je zabezpiecza. Umożliwia także określenie, które inne foldery mają być chronione przed aplikacjami nienależącymi do zaufanych. Oprócz tego możesz określić, które aplikacje mogą modyfikować pliki w folderach i które aplikacje mają być zawsze blokowane. Ta funkcja jest dostępna w programach Avast Premium Security i Avast Omni.

Określanie folderów chronionych

Domyślnie Osłona przed ransomware skanuje foldery, które mogą zawierać dane osobiste, i automatycznie je chroni.

Aby ręcznie dodać inny folder do listy Chronione foldery:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast.
 2. Kliknij kafelek Ochrona w panelu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję Osłona przed ransomware.
 3. Dodawanie lub usuwanie wybranego folderu:
  • Aby dodać folder: kliknij polecenie Chroń nowy folder, przejdź do folderu, który chcesz chronić, a następnie kliknij opcję OK, aby potwierdzić.
  • Aby usunąć folder: umieść kursor na panelu folderu i kliknij ikonę X, a następnie opcję Wyłącz ochronę, aby potwierdzić.

Aby ręcznie zdefiniować chronione typy plików odpowiednio do własnych preferencji:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast.
 2. Kliknij kafelek Ochrona w panelu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję Osłona przed ransomware.
 3. Kliknij ikonę koła zębatego  w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji Osłona przed ransomware.
 4. Przewiń do pozycji Typy plików i określ, które typy plików chcesz chronić w folderach chronionych. Wszystkie wymienione typy plików są domyślnie zaznaczone. Aby odznaczyć określony typ plików, kliknij pole obok niego. Możesz także wybrać typy plików, które nie zostały wymienione, dodając je ręcznie w polu poniżej listy domyślnych.

Zarządzanie aplikacjami zablokowanymi i dozwolonymi

Osłona przed ransomware uniemożliwia złośliwemu oprogramowaniu i wirusom modyfikowanie plików w folderach chronionych, a zaufanym aplikacjom domyślnie umożliwia dostęp. Kiedy niezaufana aplikacja próbuje zmodyfikować pliki w folderach chronionych, Osłona przed ransomware wyświetla powiadomienie z pytaniem, czy zablokować daną aplikację, czy też na nią zezwolić. Po wybraniu odpowiedzi aplikacja zostanie dodana do ekranu Blokowane i dozwolone aplikacje.

Aby otworzyć ekran Blokowane i dozwolone aplikacje:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno Ogólne ▸ Blokowane i dozwolone aplikacje.

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z ekranu Blokowane i dozwolone aplikacje zawiera następujący artykuł:

Dostosowywanie działania funkcji Osłona przed ransomware

Możesz określić sposób działania Osłony przed ransomware w przypadku, gdy aplikacja podejmie próbę uzyskania dostępu do plików z folderów chronionych.

Aby dostosować działanie funkcji Osłona przed ransomware:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast.
 2. Kliknij kafelek Ochrona w panelu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję Osłona przed ransomware.
 3. Kliknij ikonę koła zębatego  w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji Osłona przed ransomware.
 4. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Tryb inteligentny (ustawienie domyślne i zalecane): Osłona przed ransomware korzysta z listy często używanych i zaufanych aplikacji, aby określić, które programy mogą modyfikować pliki w folderach chronionych. Jeśli próbę modyfikacji plików podejmują aplikacje, których nie ma na tej liście, wyświetla się odpowiednie powiadomienie i użytkownik sam decyduje o dalszym działaniu.
  • Tryb ścisły: Za każdym razem, gdy jakakolwiek aplikacja (z wyłączeniem aplikacji, które zostały już dodane do listy Blokowane i dozwolone aplikacje) podejmie próbę modyfikacji plików z folderu chronionego, otrzymasz powiadomienie i samodzielnie zdecydujesz o dalszym działaniu. Wybranie tej opcji może spowodować częste wyświetlanie potencjalnie natrętnych ostrzeżeń.
Kiedy pojawi się wyskakujące powiadomienie funkcji Osłona przed ransomware, kliknij opcję Zezwól na dostęp, aby dodać dany program do listy dozwolonych aplikacji, lub kliknij opcję Zablokuj aplikację, aby aplikacja była zawsze blokowana i nie mogła modyfikować plików w folderach chronionych. Zablokowanymi i dozwolonymi aplikacjami można też zarządzać, klikając pozycję Zablokowane i dozwolone aplikacje.

Tymczasowe wyłączanie funkcji Osłona przed ransomware

Funkcja Osłona przed ransomware jest domyślnie włączona i zabezpiecza prywatne zdjęcia, dokumenty i inne pliki przed modyfikacją, usunięciem lub zaszyfrowaniem przez zagrożenia typu ransomware. W niektórych przypadkach Osłona przed ransomware może zostać wyłączona na czas rozwiązywania problemów.

Aby wyłączyć Osłonę przed ransomware:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast.
 2. Kliknij kafelek Ochrona w panelu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję Osłona przed ransomware.
 3. Kliknij zielony suwak WŁ. obok opcji Osłona przed ransomware, a następnie określ, na jak długo Osłona przed ransomware ma pozostać wyłączona. Jeśli wyświetli się monit, kliknij OK, aby potwierdzić.

Funkcja Osłona przed ransomware jest teraz wyłączona. Aby ją włączyć, wykonaj kroki 1–2 opisane powyżej, a następnie kliknij czerwony suwak  WYŁ., aby zmienił kolor na zielony WŁ..

Rozwiązywanie problemów

Ta funkcja nie jest dostępna w programie Avast Free Antivirus.

Mogą wystąpić następujące problemy:

 • Osłona przed ransomware nie jest widoczna w menu głównym:
  • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji programu Avast Premium Security lub Avast Omni. Aby zaktualizować program Avast, wybierz kolejno MenuUstawieniaAktualizuj, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj w sekcji aplikacji.
 • Osłona przed ransomware zbyt często wyświetla wyskakujące okienka:
  • Jeśli funkcja wyświetla zbyt wiele powiadomień z pytaniem o zablokowanie określonej aplikacji lub zezwolenie jej na dostęp, wybierz Tryb inteligentny jako ustawienie czułości funkcji Osłona przed ransomware. Jeśli wybierzesz opcję Tryb ścisły, program Avast będzie wyświetlać powiadomienie za każdym razem, gdy którakolwiek aplikacja (z wyjątkiem tych, które zostały wcześniej dodane do listy Blokowane i dozwolone aplikacje) podejmie próbę modyfikowania plików znajdujących się w folderach chronionych.
 • Nie można zapisywać plików przy użyciu aplikacji do edycji:
  • Sprawdź, czy aplikacja, której używasz, nie znajduje się na liście Zablokowane aplikacje. Możesz też dodać ją do listy Dozwolone aplikacje.
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami