Odinstalowywanie programu Avast Cleanup

Aby odinstalować program Avast Cleanup Premium z komputera, wykonaj poniższe czynności odpowiadające danej wersji systemu operacyjnego:

 

Windows 10

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast Cleanup Premium i wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 5. Gdy wyświetli się kreator instalacji Avast Cleanup Premium, wybierz opcję Deinstalacja.
 6. Kliknij Deinstalacja, aby potwierdzić odinstalowanie.
 7. Poczekaj, aż kreator instalacji usunie program Avast Cleanup Premium z komputera, a następnie kliknij opcję Gotowe.

Program Avast Cleanup Premium został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Cleanup Premium z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
 

Windows 8

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast Cleanup Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 5. Gdy wyświetli się kreator instalacji Avast Cleanup Premium, wybierz opcję Deinstalacja.
 6. Kliknij Deinstalacja, aby potwierdzić odinstalowanie.
 7. Poczekaj, aż kreator instalacji usunie program Avast Cleanup Premium z komputera, a następnie kliknij opcję Gotowe.

Program Avast Cleanup Premium został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Cleanup Premium z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
 

Windows 7

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij przycisk  Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 3. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast Cleanup Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 6. Gdy wyświetli się kreator instalacji Avast Cleanup Premium, wybierz opcję Deinstalacja.
 7. Kliknij Deinstalacja, aby potwierdzić odinstalowanie.
 8. Poczekaj, aż kreator instalacji usunie program Avast Cleanup Premium z komputera, a następnie kliknij opcję Gotowe.

Program Avast Cleanup Premium został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Cleanup Premium z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
Przeciągnięcie ikony programu Avast Cleanup Premium do Kosza nie powoduje odinstalowania programu.

Aby odinstalować program Avast Cleanup Premium z komputera Mac:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Cleanup Premium za pomocą jednej z następujących metod:
  • Kliknij ikonę  Avast Cleanup na pasku menu i wybierz opcję Otwórz Avast Cleanup Premium.
  • Kliknij opcję Idź na pasku menu, wybierz opcję Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast Cleanup.
 2. Upewnij się, że okno programu Avast Cleanup jest aktywne, a następnie kliknij pozycję Avast Cleanup po lewej stronie paska menu i wybierz opcję Odinstaluj program Avast Cleanup Premium.
 3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj funkcji Touch ID lub wprowadź Nazwę użytkownikaHasło administratora, a następnie kliknij opcję OK.
 5. Poczekaj, aż moduł Dezinstalacja Avast Cleanup Premium usunie program Avast Cleanup Premium z komputera Mac, a następnie kliknij opcję Zakończ, aby potwierdzić dezinstalację.

Program Avast Cleanup Premium został odinstalowany z komputera Mac.

Aby ponownie zainstalować program Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Cleanup Premium z komputera Mac nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:

Aby odinstalować aplikację Avast Cleanup z urządzenia z systemem Android, wykonaj opisane poniżej czynności odpowiadające preferowanej metodzie:

 

Odinstalowywanie z poziomu menu ustawień urządzenia z systemem Android

Te czynności mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i naciśnij opcję Aplikacje.
 2. Wybierz pozycję Avast Cleanup.
 3. Naciśnij opcję Odinstaluj.
 4. Naciśnij opcję OK, aby potwierdzić odinstalowanie.

Aplikacja Avast Cleanup została odinstalowana z urządzenia z systemem Android.

Aby ponownie zainstalować program Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jeśli masz płatną subskrypcję Avast Cleanup Premium, usunięcie programu z urządzenia nie spowoduje automatycznego anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
 

Odinstalowywanie za pośrednictwem Sklepu Google Play

 1. Naciśnij ikonę Google Play na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć sklep.
 2. Wyszukaj pozycję Avast Cleanup, a następnie naciśnij opcję Odinstaluj.
 3. Jeśli wyświetli się monit, naciśnij opcję OK, aby potwierdzić odinstalowanie.

Program Avast Cleanup Premium został odinstalowany z urządzenia z systemem Android.

Aby ponownie zainstalować program Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jeśli masz płatną subskrypcję Avast Cleanup Premium, usunięcie programu z urządzenia nie spowoduje automatycznego anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
 • Avast Cleanup Premium 20.x dla systemu Windows
 • Avast Cleanup Premium 3.x dla komputerów Mac
 • Avast Cleanup 5.x dla systemu Android
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)
   
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami